Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 390
2. oldal

Budapest Főnix Kendó és Iaido Klub

(sport,kulturális)

1022 Budapest, Ribáry utca 12. alagsor/1.
képviselő: Bárány Tibor
Sporttevékenység folytatása, a kendo és iaido japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, szélekörű megismertetése, az érdeklődés felkeltése, versenyek, edzőtáborok szervezése. A tagok - különös tekintettel az ifjúság - testi, szellemi, erkölcsi nevelése. ... >>

Budapest Rábió Alapítvány

(kulturális)

1022 Budapest, Bimbó út 7.
képviselő: Mitus Zsuzsanna
A magyar kultúrális értékek megőrzése, a kultúrális értékeknek legfőképpen a fővárosi fiatalok részére történő eljuttatásának elősegitése, a közéleti, politikai kultúra terjesztésének előmozditása, ezt elősegitő modszerek kidolgozása, a távközléssel, a telekomunikációval és az elektronikus sajtóval kapcsolatos sztakmai és nyelvi ismeretek elsajátitásának támogatása, jogi ismeretterjesztés, és annak támogatásával az Európai emberi jogi egyezményeknek megfelelő polgári öntudat és tartás lialakitásában közreműködés, az értékeink objektiv, gyülöletmentes, értékorientált bemutatásának segitése a magyar legfőképpen a fővárosi közvélemény előtt. ... >>

Budapest Székesfőváros Könyvesháza Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Csévi köz 15.
képviselő: Fodor Tamás
Kultúrálisan igényes, klubszerű könyvesház működtetése. ... >>

Budapesti Fesztiválzenekar

(kulturális)

1025 Budapest, Fajd utca 2/ b.
képviselő: dr. Bánffy Eszter
A magasszínvonalú zenei tevékenységben való együttműködés, hang- versenyeken és felvételeken való közreműködés. ... >>

Budapesti Olasz Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Ürömi út 64.
képviselő: Lorenzo LIgabue
az olasz nyelv és kultúra terjesztése minden fokon, testvérkapcsolatok és kulturális cserekapcsolatok létesítése Magyarország és Olaszország között. ... >>

Budapesti Tarokk Egyesület

(kulturális)

1022 Budapest, Bimbó út 122.
képviselő: Sóváry Zoltán
A klasszikus tarokk kártyajáték, mint szabadidős tevékenység művelése, népszerűsítése, elterjesztése. A tarokkozás hagyományainak felélesztése. Tarokktalálkozók, versenyek szervezése. Az országban működő egyéb tarokk egyesületekkel való kapcsolattartás. ... >>

Buday Péter Tanulmányi Verseny Alapítvány

(kulturális)

1023 Budapest, Lukács u. 1.
képviselő: Harsányi Pál
Kémia és biológia tárgyakból -Buday Péter atya tárgyaiból- tanulmá- nyi verseny rendezése évente, a ferences Gimnáziumok tanulói számá- ra. ... >>

Budo Kulturális Fórum

(kulturális)

1025 Budapest, Kapy út 3 I/1/a
képviselő: Abe Tetsushi, Varga Orsolya (ö)
A budo (japán harci művészetek) valódi alapját adó kulturális tartalomról szóló ismeretterjesztés. A budo kulturális vonásainak kiemelésével segítsen kialakítani az európai és a japán polgárok együttműködését és hozzájáruljon Európa és Japán kapcsolatainak fejlődéséhez. ... >>

Byblos Alapítvány a Magyar Ókortudomány támogatásáért

(kulturális,egyéb)

1026 Budapest, Pasaréti út 66. /b.
képviselő: Hudecz András
a.) A magyar egyiptológia és szélesebb körben a magyar ókortudomány tudományos életének támogatása.
b.) Az Egyiptomban zajló magyar ásatások támogatása.
c.) A magyarországi vízalatti kulturális értékek felkutatásának, feltárásának és megőrzésének támogatása.
d.) A Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének gyűjtőkörébe tartozó képzőművészeti alkotások és dokumentumok felkutatásának, gyűjtésének, őrzésének, rendszerezésének, raktározásának, nyilvántartásának és restaurálásának támogatása, a tárgyakhoz kapcsolódó tudományos feldolgozás segítése, kiállítások tervezésének és rendezésének támogatása, valamint az osztály nemzetközi kapcsolatainak erősítése, nemzetközi közös kutatómunkában való részvétel, kiállítás- és műtárgycserék, valamint az ezekhez kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatása révén. ... >>

C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1022 Budapest, Szpáhi utca 20.
képviselő: Maurer Dóra, Pléh Csaba, Pohárnok Mihály
Az új tudományos-technológiai eredmények, felfedezések kulturális alkalmazásának, kreatív használatának, innovatív művészeti lehetőségeinek kutatása, fejlesztése, támogatása. Új projektek létrehozása, művészeti, tudományos, kommunikációs, oktatási és kulturális programok kezdeményezése, megvalósítása és támogatása. ... >>

Casablanca TáncSport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Csalán utca 10-12.
képviselő: Bánkúti Ágnes
a táncművészet image-nak ápolása, tánctörténeti ismeretek terjesztése, a modern és klasszikus tánctevékenység (kiemelten a társastánc tevékenység) népszerűsítése, gyakorlása, oktatása, támogatása a gyermekek és a felnőttek körében egyaránt. ... >>

CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

1023 Budapest, Mecset utca 8. III//1.
képviselő: Székely Miklós
Olyan szabad fórum és független szakmai műhely létrehozása művészetelméleti szakemberek - művészettörténészek, múzeológusok, kurátorok és művészeti írók számra - ahol a tagok nyílt és érdekmentes diskurzust folytathatnak szakmájuk aktuális helyzetéről és kérdéseiről, valamint az egyesület szellemiségével összhangban működő tudományos műhelyt hoznak létre. Az egyesület politikailag és világnézetileg semleges, mindazonáltal tiszteletben tartja tagjainak politikai és világnézeti meggyőződését. z egyesület alapítóinak elsődleges célkitűzése olyan szemlélet meghonosítása, amelynek középpontjában a tagok közötti érdek nélküli eszmecserek, a közös szakma művelőinek, mint emberi közösségnek fejlődését és gyarapodását az egyéni szakmai érdekeken felülemelkedő együttműködésben látják. Ebben a szellemben kívánják végezni tevékenységüket, amely a kor kívánalmainak megfelelő építő jellegű reformok és új kezdeményezések támogatása és felkarolása; az együttgondolkodás és együttműködés fórumának megteremtése; közös projektek kidolgozása és megvalósítása az együttműködés szellemében; a magyar művészeti örökség ápolása elméleti és gyakorlati tevékenységgel. ... >>

Cerka Alapítvány

(kulturális)

1022 Budapest, Szemlöhegy 10.
képviselő: Fülöp János ... >>

Cinemato-Art Művészeti- és Filmalapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Vérhalom u. 42.
képviselő: Kautzky Armand, Széles Tamás
Kulturális tevékenység, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása. ... >>

Civil Európa Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1021 Budapest, Bölöni Gy. utca 22.
képviselő: elnök dr. Arató Krisztina, gazdasági elnökhelyettes Selényi Zsolt, ügyvezető elnök Kónya Márton
Az Európai Unió fejlődésének elősegítése. Európai integrációs folyamat népszerűsítése. Európai régió együttműködésének kölcsönös megismerésének ösztönzése. Európai Unióban zajló politikai folyamatok nyilvánosság tételében, véleményezésében történő részvétel. Európai Unió elmaradottabb régióiban abszorpciós kapacitás növelésében való közreműködés. Emberi élet minőségét javító tudományos, kutatási, fejlesztési tevékenység ösztönzése. Tudásalapú társadalom megteremtésében való közreműködés. Természeti, környezeti élhetőségét, sokszínűségének óvását szolgáló tevékenység segítés. Társadalmi mobilitás, oktatás, társadalmi felemelkedés előnyeihez történő hozzájutás ösztönzése a hátrányos helyzetűeknél. Emberi, állampolgári jogok védelmében való részvétel. Fogyasztói tájékoztatás elősegítése. Hátránnyal induló munkavállalóknak környezetbarát, jövőorientált munkaerő-piaci körülményekre történő felkészítése. Európai kulturális tradíciók, kulturális javak, műemlékek, épített környezet emberléptékű kincseinek óvása, védelme. Gazdasági szereplők együttműködésének ösztönzése. Ifjúság európai integrációs folyamat valósághű megismertetése. Az európai integrációs folyamat valósághű megismertetése. Hasonló célú szervezetekkel történő együttműködés. ... >>

Concerto Ecclesiastico Alapítvány

(kulturális)

1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 45/b.
képviselő: Köteles György
A magyar nemzeti és egyetemes zenekultúra, ezen belül elősorban a zsidó-keresztény liturgikus hagyomány alapján álló egyházi zenei tevékenység támogatása. ... >>

Csilla-G Segítő Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

1027 Budapest, Margit krt. 64/a. II. 3.
képviselő: Bíró Zsuzsanna
Buda Csilla születésétől fogva szellemileg fogyatékos, önálló életvezetésre alkalmatlan személy egészségügyi, gazdasági, kulturális, szociális életkörülményeinek javítása, támogatása. ... >>

Csillagos Órák Egyesület

(kulturális,szociális)

1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 28.
képviselő: Veres János
Budapest II. kerületében a kerületi lakosság közösségi élete szervezésének elősegítése. Ennek során a szociális- kulturális- és környezetvédelmi értékeket és érdekeket szem előtt tartva javítani kívánja a lakókörnyezet minőségét, illetve a helyiek életszínvonalát. ... >>

Csille Egyesület

(kulturális)

1029 Budapest, Máriaremetei 133.
képviselő: Németh Tamás ... >>

Danubia Magyar Katolikus Diákegyesület

(kulturális)

1024 Budapest, Romer Flóris u. 26.
képviselő: Prácser László
Az örök barátság ápolása; a diákhagyományok ápolása; a szellemi javak gyarapítása; vallásos, keresztény emberhez méltó élet. ... >>

Deák Baráti Kör Kulturális Egyesület

(kulturális)

1027 Budapest, Fazekas utca 27. I./1.
képviselő: Sóvári Jánosné
Az ifjúság igényes kulturális szórakozási lehetőségeinek bővítése, művészi készségek, képességek kibontakoztatása, lehetőségének megteremtése, táborok szervezése, a kulturált viselkedés és életmód kialakításához programok szervezése, képzőműv. kiállítások megszervezése és lebonyolítása, szakirányú szakmai gyakorlat biztosítása. ... >>

Debrecen Baráti Kör

(kulturális)

1026 Budapest, Tüske 7.
képviselő: Tankó Attila dr. ... >>

Délvidékért "KISS" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Vitéz u. 9. III.3.
képviselő: Ágoston István
A délvidéki magyar anyanyelvű diákok részére ösztöndíj biztosítása felsőoktatási képzéshez, továbbképzéshez, kutatások végzéséhez Magyarországon és más országokban. Magyar anyanyelvű kutatók és vendégtanárok számára ösztöndíj biztosítása délvidékitudományos és kulturális intézmények látogatására. A magyar nyelvet ismerő kanadai állampolgárok részére ösztöndíj adása a délvidéki magyarság történelmével, néprajzával kapcsolatos kutatómunka végzésére. Mindezekhez kapcsolódó rendezvények szervezése, publikációk, szervezetek támogatása. ... >>

Demján Sándor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Eszter u. 6/b.
képviselő: Dr. Lovassy Tamás
Kül- és belföldön a művészeti élet kibontakozása érdekében - a festészet, irodalom, zene területén- tevékenykedő művészek támogatása.
- a felsőoktatás fejlesztése, támogatása, az oktatás színvonalának emelése és a felsőoktatási hallgatók tanulmányainak elősegítése;
- a tehetséggondozás, a fiatal oktatók-kutatók tevékenységének támogatása;
- az egyetemek és főiskolák működési feltételeinek javítása;
- a cigány kisebbségi program;
- szoviális program nyolc magyarországi megyében. ... >>

Dohnányi Kert Társaság Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1021 Budapest, Széher út 24/a.
képviselő: Ruttkay Zsófia
Az Egykori Dohnányi-villa kertjének megőrzése, rehabilitálása, a kert zenetörténeti hagyományainak ápolása, Dohnányi és tanítványai emlékének őrzése. ... >>

Egy Folyó Keleti Harcművészeti Alapítvány

(sport,kulturális)

1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 33.
képviselő: Pók Attila Dr.
A távolkeleti harcművészetekkel kapcsolatos történeti ismeretek terjesztésének és a harcművészetek gyakorlásának támogatása, elsősorban az ifjúság körében. ... >>

Együtt a Jövőért Egyesület

(oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 11.
képviselő: Dr. Kőváriné Hárshegyi Mária
Alapítványi, egyházi és magánintézmények, gondozói, nevelés, oktatási tevékenységének segítése. ... >>

"EGYÜTT A PETŐFIÉRT" Petőfi Sándor Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, József-hegyi út 28. A II./1.
képviselő: Németh Mária
Gimnáziumi nyelvoktatás, nyelvi képzés fejlesztése a kedvezményezett gimnáziumban. Az európai kultúra egyetemességének megismerése és megismertetése más népek nyelvén, kultúráján keresztül, az Európai Unió szerepének megismertetése. A korszerű technikai eszközök megismertetése a tanulókkal, például a számítástechnika, média területén. Az iskola hagyományainak ápolása, az iskolához való kötődés erősítése. Az iskola által szervezett diákcserék és a diákcseréket lebonyolító tanárok munkájának támogatása. Rendezvények, táborok, szakkörök támogatása. A korszerű pedagógiai módszerek megismertetése, alkalmazásának támogatása. Tanári továbbképzések támogatása, önkéntes munkavégzés támogatása. ... >>

Eisele Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Cseppkő 25/a.
képviselő: Sipos Péterné
A Kárpát-medence népeinek barátságát elősegítő és egyéb kulturális tevékenység támogatása, közép- és egyetemi oktatásban résztvevő diákok segítése. ... >>

Élménykert Egyesület

(kulturális)

1028 Budapest, Hidegkúti út 177.
képviselő: Tréfás Gábor
Emberi kisközösségek fejlesztése. ... >>

Élőlánc a Városért Közhasznú Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

1022 Budapest, Tulipán utca 17.
képviselő: Gerle János
Az Élőlánc a Városért Közhasznú Egyesület célja, hogy a főváros környezet- és városvédelmi problémáinak feltárásával, szakmai megoldási javaslatok kidolgozásával és képviseletével hatékonyan elősegítse a városvédelmi és ökológiai szempontok önkormányzati döntéshozatalban való érvényre juttatását. Célja továbbá, hogy a főváros kulturális értékeinek megóvása érdekében saját eszközeivel erősítse a társadalmi önszerveződést. ... >>

Első Magyar Látványtár Alapítvány

(kulturális)

1020 Budapest, Labanc 43.
képviselő: dr. Pataki Gábor
Olyan értékek bemutatása, amellyel a vizuális kultúrát fejlesztené. ... >>

Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Csepkő utca 53.
képviselő: Klenjánszky Tamás, Tihanyi László
Az alapítvány a kortárs magyar és nemzetközi zenei műveltség és művészet megismertetését/terjesztését, korszerű zenei látásmód kialakítását, a jövő karmestereinek és zeneszerzőinak szakmai-képzési támogatását és naprakész nemzetközi zenei információs tevékenység megszervezését/kialakítását tűzte ki célul. ... >>

Építők Kulturális Szabadidő Sport Alapítvány

(sport,kulturális)

1023 Budapest, Bécsi út 11.
képviselő: Darvai János
A Budapesti Lakásépítő Vállalat Technikai Sportegyesületének fenntartása, müködtetési feltételeinek biztosítása. ... >>

Erdély Miklós Alapítvány

(kulturális)

1026 Budapest, Virágárok 6/b.
képviselő: Peternák Miklós, Török Tamás
Erdély Milklós müvészeti munkájának megörzése, közkincsé tétele, korszerü müvészi és kultúrális tevékenységek kutatása és támogatása. ... >>

Érsekújvári Magyar Tanuló Ifjúságért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 27.
képviselő: B. Kiss Tamás /együtt, Radocsai Ákos / együtt
A magyar tanulók nevelésének, oktatásának, kulturális színvonala emelésének támogatása, a magyar tanulókat oktató pedagógusok nevelési-, oktatási tevékenységének, a kultúra területén kifejtett munkásságának támogatása, a magyar nyelv és irodalom megismerésének, művelésének és tanulmányozásának elősegítése. ... >>

Értől az Óceánig Alapítvány

(kulturális)

1028 Budapest, Gazda utca 41.
képviselő: Gáspár Ferenc
Az olvasás, a könyvek népszerűsítése és megszerettetése;- a magyar történelem, annak európai vonatkozásai, a magyar kultúra népszerűsítése elsősorban fiatalok (10-18 éves korosztály) körében. A visegrádi országok, ezeken belül kiemelten Szlovákia, Magyarország és Lengyelország, valamint Románia, Ukrajna és Szerbia területén szabadidős és kulturális programok: vetélkedők, táboroztatás szetvezése, rendhagyó órák tartása. ... >>

Essencelle Kulturális Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1029 Budapest, Honfoglalás utca 38.
képviselő: Keisz Judit
Az alapítvány célja a nők kulturális, tudományos, művészeti és közéleti tevékenységének segítése támogatása. Az alapítvány céljául tűzi ki továbbá a nők egészségét veszélyeztető körülmények kutatását és a korszerű egészségügyi ismeretek terjesztését, valamint a természet és a környezet védelmét. ... >>

Eszmélet Baráti Kör

(kulturális)

1020 Budapest, Hermann O. 8.
képviselő: Maróthy János dr., Szücs Katalin ... >>

Ethnix Művészeti és Oktatási Egyesület

(oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Feketerigó u. 57.
képviselő: Balogh József
Az összes magyarországi cigány népcsoport (magyar cigány, kárpáti, beás, szintó, stb.) kulturális és nyelvi egyenjogúságának talaján áll, ezért céljai közé tartozik e kultúrák és nyelvek kutatása, megismerése, valamint másokkal való megismertetése. ... >>

Euro-Atlanti Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Verecke u. 20/a.
képviselő: Hajgató József, Rácz Sándor
Az euroatlanti integráció elősegítése, így különösen az integrációs szervezetekre, az integrációs folyamatokra vonatkozó információk közvetítése az írott és az elektronikus médiák útján, valamint az egyéb témákhoz kapcsolódó rendezvények szervezésével. A civil szerveződés kereteinek és lehetőségeinek felhasználásával tevékeny és hatékony hozzájárulás ahhoz, hogy az euroatlanti csatlakozási folyamat az állampolgárok, a hazai szervezeteknek, esetenként az állami szervek számára a lehető leggyorsabb és az elérhető leghatékonyabb formában valósuljon meg. ... >>

Europai Roma Kulturális Alapítvány

(kulturális)

1027 Budapest, Frankel Leó út 5.
képviselő: Junghaus Tímea
Az európai roma közösségi társadalom esélyegyenlőségének támogatása. ... >>

Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete

(kulturális)

1027 Budapest, Frankel Leo utca 1.
képviselő: Csató Kata, Tengely Gábor
A magyar kulturális közéletben részt vevő szabadúszó művészek érdekeinek összefogása. ... >>

FAKULT Falvakért Kulturális Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1025 Budapest, Vérhalom utca 12-16 E. 10.
képviselő: Kiss Szabolcs Márk
közreműködik a Magyar Köztársaság területén a falvak kulturális tevékenységének fejlődését elősegítő programok szervezésében és lebonyolításában
hozzájárul és elősegíti a falvak kulturális értékek nyilvánossághoz való közvetítését
támogatja a Magyar Köztársaság területén lévő falvak területfejlesztési céljait szolgáló célkitűzéseket, mely koncepció általános célja az egészséges szellemi és egzisztenciális környezet, a munka- a lakó- és a rekreációs funkciók szimbiózisának megteremtése az életminőség javításával és a gazdasági jövedelmezőség hosszú távon fenntartható növelésével a környezeti és épített értékek megőrzése mellett.
A falvak meglévő környezeti és természeti értékeinek óvása, gazdagítása, a falukép javítása.
A falvak partnerkapcsolatainak erősítése a Magyar Köztársaság területén. ... >>

Ferenczy Család Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1027 Budapest, Margit krt.36.
képviselő: Földes Mária, Vígh Tamás
A Ferenczy család művészeti hagyatékának ápolása. ... >>

Fiatalok és Középkorúak Szabadidő Eygesülete

(kulturális)

1024 Budapest, Retek u. 17. III.2.
képviselő: Hollósi Péter, Kardos Levente ... >>

Figurina Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Retek utca 17.
képviselő: Siklósi Gábor
bábelőadások készítése és játszása saját székhelyén és vendégelőadások keretében; bábművészeti oktatás; egy alapfokú bábművészeti iskola, illetve felnőtteknek bábstúdió létrehozása, szintén non profit jelleggel; a magyarországi magán-bábjátszás hagyományainak bemutatása, ápolása kiállítások, előadások, konferenciák, pályázatok szervezésével; a kreatív, innovatív bábművészeti tevékenység támogatása hazai és külföldi előadók meghívása útján; fiatal, kezdő bábművészek támogatása, fellépési lehetőség felkínálása, valamint saját pályázatok útján a Figurina Animációs Kisszínpad történetének, eredményeinek dokumentálása és bemutatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal