Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 166
3. oldal

Magyar Prózaíró Műhely Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Gazda utca 41.
képviselő: Gáspár Ferenc
Az Egyesület, mint a nevében is jelzi, elsősorban az irodalom terén már meglévő és folyamatosan keletkező értékeket kívánja védeni, támogatni. Ez magában foglalja a közös műhelymunkát, prózamű-alkotások (regények, novellák) ösztönzését, népszerűsítését, kiadatását, terjesztését, kulturális előadásokon való megismerését. Fontos céljai közé tartozik azon személyek, csoportok falkarolása, támogatása, akik szépprózát írnak, akik az általános- és középiskolákban irodalmi előadásokat, rendhagyó irodalomórákat tartanak, valamint munkásságuk révén hozzájárulnak az olvasás méltóságának növeléséhez. ... >>

Magyar Számítástechnikai és Informatika Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 23/a.
képviselő: Dr. Sima Dezső
Az alapitvány célja:A számítástechnikai és informatika oktatásá-nak elősegítése a társadalom valamennyirétege számára,valamint az informatikai képzés feltétleinek javítása, többek között tananyag fejlesztéssel és az eszközháttér korszerűsítésével szakmai gyakor- latok szervzésével, ismeretterjesztéssel. Az alapítvány kiemelten kívánja támogatni a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Matematikai és Számítástechnikai Intézetek Graduális és posztgraduális képzését, oktatóinak oktatási és tudományos tevékenységét, valamont szakmai fejlődését, továbbá a hallgatók szakmai előmenetelét. Közhasznú tevékenység:Khtv.26. par. c/3.pontja szerinti : tudományos tevékenység, kutatás, valamint a 4. pont szerinti: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Marcibányi téri Kodály Iskola Kórusai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
képviselő: Kisné Balázs Enikő, Uhereczky Eszter, Urné Őri Csilla
A Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola növendékeiből álló kórusok (Aprók kara, Gyermekkar, Ifjúsági Kórus) szakmai, erkölcsi és anyagi támogatása, a kórusok közösségi életének fejlesztése. ... >>

Marczibányi István Általános Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
képviselő: Györiné Dr. Filep Éva ... >>

Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Iskolaszék Egyesület

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Községháza u. 10.
képviselő: Seidl Ágoston dr. ... >>

Medve utcai Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1027 Budapest, Medve 5-7.
képviselő: Pusztai Erika
Az iskolai oktatás feltételeinek javítása az idegen nyelvek oktatásának magasabb színvonalra emelése, nyelvi laboratórium létrehozása, a kiemelkedő teljesítmények jutalmazása. ... >>

Mentális Fejlesztés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Bundenz u. 20-22.
képviselő: Nunnné Kovács Orsolya
Anyagi feltétel és háttér biztosítása:
- különböző tanulói esélyegyenlőségek csökkentéséhez,
- gyermekek nyelvtanulási, tehetséggondozásához kapcsolódó könyv és egyéb támogatásához,
- az iskolában tartandó kulturális események megrendezéséhez, a tárgyi és személyi feltételek biztosításához,
- táborok szervezéséhez,
- kapcsolatteremtéshez más helység és országbeli iskolákkal,
- kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók támogatásához,
- ünnepek, rendezvények szervezéséhez, rendezéséhez,
- közhasznú pályázatokhoz ... >>

MKB-EUROLEASING a gyermeksportért Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

1022 Budapest II. kerület, Bimbó út 56.
képviselő: kuratóriumi elnök Bodó János
A gyermek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli sportnevelésének támogatása, sportprogramok szervezése, ezen belül: - közreműködik jobb sportolási feltételek megteremtésében a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez, - támogatást, kedvezményt, szolgáltatást nyújt a gyermekek és fiatalok sportolási tevékenységéhez, - támogatja és szervezi a gyermekek iskolán kívüli nevelését a testi - lelki egészség megőrzése és a környezet védelme érdekében. ... >>

MONOGRAM Tolvaly Ernő Közhasznú Alapítvány a fiatal művészek támogatására

(intézményi,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Érmelléki út 4.
képviselő: Lengyel András
Tolvaly Ernő művészeti és tanári eszmeiségét szeretné továbbörökíteni.
Elsősorban a PTE Művészeti karának képzésében résztvevők, illetve a karon már végzett, Pécsett alkotó fiatal művészek támogatására jött létre.
Támogassa, segítse a képzőművészeti oktatás intézményeit, az oktatásban résztvevők művészeti tevékenységét, az alkotások bemutatását, a kiállításokkal kapcsolatos nyomdai termékek előállítását.
A vidéki iskolák növendékei nyerjenek belépést a művészeti élet vérkeringésébe. ... >>

Nagy Terv Ifjúsági Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1024 Budapest, Erőd utca 4.
képviselő: Csabainé Prunner Andrea
A környezetvédelem fontosságának tudatosítása, különösen a fiatalabb korosztály, illetve a gyermekek körében; Olyan közművélődési rendezvények szervezése, amely bemutatja és népszerűsíti a környezet- és természetvédelem fontosságát; óvodai, alap ? és középfokú oktatási programok kidolgozása, ilyen intézmények fenntartóival hosszú távú kapcsolatok kialakítása a környezetvédelemre, természetvédelemre, állatvédelemre való tudatos nevelés érdekében; A természeti környezet védelmére kidolgozott programok beépítése az óvodai, általános és középiskolai nevelésbe, mely egyben elősegíti az egészséges életmód közösségi feltételeinek már gyermekkorban hangsúlyozott fontosságát. ... >>

Nagyréti Erdei Iskola Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

1029 Budapest, Csongor u. 32.
képviselő: Kékesi Márton
Az állami és nem állami oktatáshoz illeszkedő egészséges életmódra, természet és állatszeretetre, a szabadidő aktív, értelmes eltöltésére, sport és turisztika szeretetére, környezet megóvására, védésére, nevelés elősegítése iskolás korú gyerekeknek természetes környezetben. A fenti célok elérése érdekében az alapítvány iskolák részére erdei kirándulásokat kíván szervezni, a természetben az élővilág még közelebb megismerésére szakemberek bevonásával, erdei klubot kíván működtetni játékos oktatással, sporttevékenyésget kíván szervezni a szabadban. Távlati céljaként az alapítvány Erdei Iskolát kíván létrehozni és támogatásával működtetni Budapesten a budai környezetben azzal, hogy céljait centralizáltan azon keresztül valósítsa meg. ... >>

Nap Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Hidegkuti út 22. fszt.2.
képviselő: Bálványos Huba, dr. Salné Lengyel Mária, Karátson Dávid, Pataki László, Tölgyesi Katalin
A holisztika elméleti alapján álló oktatási, kutatási program támogatása. ... >>

"NATURKINDER" német nyelvű óvodai ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

1029 Budapest, Irányi Dániel u.4.
képviselő: Männig Barbara
A gyermekek óvodai nevelése során a gyermeki személyiség kibontakozásának sokoldalú harmonikus, életkoruknak és egyéni sajátosságuknak megfelelő testi, értelmi és lelki fejlődés elősegítése, az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtésének támogatása, az egészséges életmód és az egészség megőrzés szokásainak kialakítása, a magyar és német nyelvi képesség fejlesztése. ... >>

Nyitott Műterem Egyesület

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

1026 Budapest, Nyúl utca 6. mfszt 2.
képviselő: Romvári Márton
A képzőművészet, iparművészet, zene, tánc, irodalom, film, fotózás és színház területén a profi és az amatőr művészek segítése, az egyesület tagjainak egyéni ötleteik megvalósításához mind személyi, mind anyagi segítség nyújtása, ismeretek terjesztése. Művésztelepek létrehozása, működtetése. Művészeti előadások, művészeti fesztíválok, kiállítások szervezése. Hazai és külföldi ismeretszerző kirándulások, múzeumlátogatások, művészekkel való találkozások szervezése. Kulturális örökség védelme körében művészeti alkotások gyűjtése, archiválása (filmek, képek stb.) állandó helyen történő kiállítása, a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, gondozása. Rajzszakkör szervezése, működtetése. Pályázatok kiírása, művészeti alkotások létrehozása. Művészek szakmai, anyagi egyéni támogatása, segítségnyújtás jogi és érdekvédelmi kérdésekben. ... >>

Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma

(intézményi,egészségügyi)

1026 Budapest, Pasaréti út 1.
képviselő: Dr. Antalics Gábor /elnökkel, Dr. Csalay László /elnökkel, Dr.Simon Judit /elnökkel, Dr.Szabó János elnök /+ 1 tag, Dr.Tamás Ferenc titkár/elnökkel, Dr.Vajer Péter /elnökkel
A családorvoslás szakmai színvonalának emelése.
Mintaprogramok, egészségfejlesztési programok, közösségfejlesztési programok, egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok kidolgozásával és végrehajtásával. ... >>

"ONCORDIA a Daganatos Betegekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1026 Budapest, Orló utca 8. I./6.
képviselő: dr. Boér Katalin
Az alapítvány létrehozásának közvetlen célja Budapest Főváros III. kerületében található Szent Margit Kórházban folyó, daganatos betegeket gyógyító tevékenység korszerűsítésének támogatása. ... >>

Orvosok a Nemzeti Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1026 Budapest, Tüske u.7.fsz.1.
képviselő: Dr. Tankó Attila
Elósegíteni az Új Nemzeti Színház felépülését, minél hatékonyabb beindulását és működését. ... >>

Összefogás Másokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1028 Budapest, Vörösmarty utca 5.
képviselő: dr. Újlaki György
Az alapítvány támogatja az állami, önkormányzati és magán fenntartású, illetve kezelésében levő alap- és középfokú tanintézmények, idősek otthona és egyéb egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények tárgyi eszköz ellátottságának fejlesztését és bővítését abból a célból, hogy a fenti intézmények ellátási színvonalának javításában közreműködjön. Ennek keretében az intézmények részére a hatékonyabb működést elősegítő berendezéseket, készülékeket, műszereket és egyéb más eszközöket juttat. ... >>

PALAM ET PUBLICE - NYILVÁNOSAN Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1024 Budapest, Keleti Károly u. 42/a.II.1.
képviselő: Singer János
A középiskolai tanulmányaik idején kollégiumban élő gyermekek hát- rányainak csökkentése, továbbtanulási, érvényesülési esélyeinek nö- velése, oktatási, kulturális, pszichológiai foglalkozások szervezé- sével, a kollégistákkal foglalkozó pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítésével. Tanulmányi és szociális ösztöndíj folyósításával az alapítvány támogatja azokat a kollégistákat, akiknek szociális helyzete gátolja a fejlődésüket. ... >>

Pán Péter Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Patakhegyi út 17.IV. 10.
képviselő: Veress Gábor
A bölcsödés, óvodás, kisiskolás gyermekek napközbeni ellátása magánintézményi rendszer keretein belül. - A családi napközik, mint napközbeni gyermek ellátási lehetőség népszerűsítése, társadalmi elismertségének fokozása. - Az alapítvány célja a gyermekek életkorának, testi-lelki fejlődé- sének legmegfelelőbb családias kis-létszámú intézmények munkájának szakmai segítése -adatbázis felállítása, segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybe vétele és nyújtása, stb.- továbbá fenntartása. - A szakmai segítségnyújtás körében az alapítvány különös figyelmet szentel az egészséges életmódra történő nevelésre, továbbá a gyermek intézmény és a család kapcsolatának harmonikus kialakítására. ... >>

Pannónia Szabadidő és Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1029 Budapest, Villám u. 15/b.
képviselő: Tóth Lajos
A szervezet célja elsősorban a Fővárosi Pannónia Középiskolás Kollégiumában lakó fiatalok részére biztosítani a szabadidő hasznos és szervezett keretekben történő eltöltését. Hozzájárulni a fiatalok egészséges életmódra történő neveléséhez. ... >>

Parents For Children Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Kandó Kálmán 1.
képviselő: Rudolfné Nágel Anna
Pedagógiai oktatási kísérleti módszerrel 3 éves kortól gyermekek idegen nyelvű óvodai környezetben való nevelése. ... >>

Pasaréti Ferences Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Szilfa u. 4.
képviselő: Szentiványi Árpád
A Kájoni János Ferences Házban működő "Gondviselés Háza" idősek napközi otthona és klubja fenntartásában, valamint a hozzá kapcso- lódó szociális ellátó tevékenységben közreműködés és támogatás. A Kájoni János Ferences Házban működő "Testvérkék" óvoda fenntartá- sában közreműködés és támogatás. A kájoni János Ferences Ház hely- szinét vagy tevékenységét érintő kulturális programok szervezése, támogatása. Diák és tömegsport események rendezése és szervezése. Minden olyan egyéb tevékenység, amely a fent megfogalmazott alapítványi célokat elősegíti, nem ellentétes a jogszabályokkal és a keresztény erkölcsiséggel. ... >>

Pattanj Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1029 Budapest, Aranybulla utca 3.
képviselő: Nagy Géza elnökségi tag, Ott Olivér elnök, Vladár Tamás elnökségi tag
A budapesti általános- és középiskolás gyerekek számára sportolási lehetőség biztosítása akrobatikus sportágakban. ... >>

Péter György Statisztikai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1024 Budapest, Keleti K. u. 5-7.
képviselő: Dr.Kollár Zoltánné
Péter Györgynek az iskolateremtő statisztikai és reformközgazdász- nak a tevékenységére emlékezve, az alapítvány támogatni kívánja a kiemelkedő eredményeket elérő fiatal statisztikusokat. A támogatás- ban mindazok a 35 év alatti statisztikusok részesülhetnek, akiknek a munkája jelentősen elősegíti a statisztikai elmélet és gyakorlat fejlődését vagy tudományos, oktatási tevékenységük kiemelkedő szín- vonalú. Az alapítvány részt vállal, feladatként tekinti a Központi Statisztikai Hivatalban a köztisztviselői továbbképzés keretében megvalósuló programok támogatását, akkreditálható tananyagok elké- szíttetésével. Az alapítvány ösztöndíjjal segíti a tudományos, ku- tatói tevékenységet, pénzügyi támogatással, díjjal ismeri el a kie- melkedő eredményt elérő fiatal statisztikusok munkáját. Az alapít- vány elő kívánja segíteni a Központi Statisztikai Hivatal állami kötelezettségéből következő statisztikai módszertani tevékenységé- nek fejlődését, a statisztikai és a más információrendszerek kö- zötti összhang biztosítását, támogatva a tudományos igényű kutatói munkát. ... >>

"PICOTI" Francia Gyermekfejlesztő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Zsolt fejedelem utca 50.
képviselő: Daróczy-Kiss Endre László
Bölcsődei-, óvodai-, és általános iskoláskorú gyermekeknek szóló multi-kulturális nevelés és képességfejlesztés elősegítése mind a gyermekek, mind a gyermekeket oktató és gondozó személyek számára. A természet, az élővilág, a környezet szeretetére, védelmezésére, a fenntartható környezet megteremtésére, az életminőség javítására irányuló gyermeknevelési elvek elterjesztése. Az emberi kultúra-, a művészetek-, a magyar és a francia nemzeti tradíciók-, valamint a hitélet ismeretanyagának terjesztése, a globális nevelési célok elősegítése a korai fejlődési kornak megfelelő speciális módszerekkel. A módszerek kidolgozásának elősegítésére, a továbbképzésekre pályázatok kiírása. ... >>

Pitypang Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Pitypang utca 17.
képviselő: Gellérthegyi Györgyi, Kovács Ildikó
Iskolai hagyományteremtés, az iskola tanulóinak idegen nyelv tanulását elősegitő anyagi, technikai, személyi feltételek megteremtése, támogatása. ... >>

Place to Grow Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Szépjuhászné utca 14-18. F.4.
képviselő: Pálinszki András
A gyermekek angol-magyar kétnyelvű óvodai nevelése, óvoda fenntartása. ... >>

PRIZMA Színházi Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Kavics utca 7.
képviselő: Boross Martin Péter
Befogadó színház létesítését és működtetését. Az amatőr színházi élet fejlesztését; a színházművészetet, illetve annak valamely társművészetét, szakképzési és egyéb struktúrában elsajátító diákoknak a színház munkájában történő bevonását, szakmai gyakorlatszerzés lehetőségének megteremtését. ... >>

Protok Alapítvány a Teleki Oktatási Központ fenntartásáért

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1024 Budapest, Margit körút 91. II./7.
képviselő: Lászlófy Pál, Márton Zoltán
Az Alapítvány célja a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által létrehozott szovátai "Teleki Oktatási Központ"-nak a romániai magyar pedagógus továbbképzés vezető intézményének támogatása, ezen keresztül az erdélyi magyar oktatásügy és távoktatás megsegítése a központ működési költségeihez való hozzájárulása, a szakkönyvtárak állományának gyarapításával, ösztöndíjak és tanulmányi támogatások adományozásával, kiadmányok megjelentetésével, valamint rendezvények szervezésével és támogatásával. ... >>

Rákócziánum Templom Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1024 Budapest, Keleti Károly u.39.
képviselő: Dankó Iván /önállóan, Fejérdy István /önállóan, Tamás Ferenc Dr. /önállóan
Az egykori Rákócziánum Katolikus Főgimnázium és Internátus emléktárgyait őrző gyűjtemény létrehozása, az iskola volt diákjai találkozóinak támogatása, a templom közösségi, kultúrális támogatása. A Rákócziánum néven ismert, Budapest II. ker. Keleti Károly u.39. szám alatti templom közösségi, kulturális programjainak tá- mogatása, a közösséghez tartozó személyek alkotó tevékenységének elősegítése. A templom és közösségi helyiségek fenntartásának, technikai fejlesztésének támogatása. A közösség különböző korosztályainak erkölcsi- és kulturális téren való segítése, élethelyzetüknek megfelelően kirándulások, táborozások, nyaraltatások, kulturális programok és sportlehető- ségek támogatásával. Szorult helyzetű családok idős, beteg személyek, mozgás- és egyéb sérülést szenvedettek megsegítése, ruha-akciók szervezése. A határon túl élő magyarokkal a kölcsönös kapcsolat ápolása, rászorultak segítése. ... >>

Rózsabimbó Óvoda és Bölcsőde Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Bimbó út 113-115.
képviselő: dr. Szieben László
A Rózsbimbó Óvoda, Bölcsöde és Általános Iskola létrehozása és működtetése. ... >>

Rózsadomb Bázis Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1022 Budapest, Pajzs utca 8.
képviselő: Berend Csaba
1.Egyrészt a szabadidős sport: a tagok asztali labdarugó sportágban való szabadidő eltöltését szolgáló sportolás feltételeinek biztosítása.
2.Másrészt a versenysport területén: a tagok igényének megfelelően a fent megjelölt sportágban, versenysportolás biztosítása, edzéseken való részvétellel.
3.Harmadrészt az utánpótlás területén: Tehetséges gyermekek felkutatása, elsősorban általános iskolás kortól. Az asztali foci sportág számára folyamatos utánpótlás biztosítása. Gyermekek egyéni képességeinek fejlesztése.
4.Asztali foci sportág sportrendezvényeinek szervezése, lebonyolítása
... >>

S.O.S. Gyermekmentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1028 Budapest, Kerényi Frigyes utca 7.
képviselő: Kovács Lászlóné
támogatni kívánja a család nélkül intézetben élő, illetve hátrányos szociális helyzetű családban élő beteg kisgyermekeket befogadó és gondozó bölcsődéket, óvodákat a gondozásukhoz szükséges eszközök, illetve körülmények érdekében, támogatni kívánja a hátrányos helyzetű beteg gyermekek hazai, illetve külföldi gyógykezelését. ... >>

SEK Budapest Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 131.
képviselő: Luis Martinez Zorzo, Sergio Aguilar Batista
A SEK Nemzetközi Oktatási Rendszer keretében -összhangban a Magyar Köztársaság európai integrációs törekvéseivel- egy 12 évfolyamos iskola létrehozása és működtetése. ... >>

Sík Ferenc Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1025 Budapest, Kavics 7.
képviselő: Cselényiné Szántó Erzsébet
Sík Ferenc Kossuth-díjas főrendezőnek a Nemzeti Színház örökös tagja emlékének megőrzése, a "Sík Ferenc Emlékdíj" létrehozása. ... >>

SIVASAKTI KALÁNANDA Táncszínházi Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Fő u. 77.
képviselő: Somi Anna
Dél-Ázsia színpadi művészetének bemutatása, színházi előadások, bemutatók szervezése, megvalósítása;
Kortárs táncszínházi előadások létrehozása keleti és nyugati technikák ötvözésével;
A keleti kultúrákat és azok európai, kiemelten magyar kapcsolatait bemutató kulturális, ismeretterjesztő és tudományos előadások, konferenciák szervezése;
Szakmai segítség nyújtása a magyarországi roma kisebbség kulturális gyökereinek kereséséhez. Ehhez kapcsolódó kulturális és művészeti programok létrehozása;
Indiai tánc és színpadi mozgás oktatása, tanfolyamok szervezése;
A fenti célokkal kapcsolatos kiadványok előkészítése, publikálása, valamint terjesztése. ... >>

Szabadkikötő Ismeretterjesztő Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Pasaréti út 88. mfsz. 1.
képviselő: Bubla Botond, Molnár Dániel
A tudományos ismeretterjesztés a magyar, illetőleg a Közép- és Kelet-Európai egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá minden olyan magánszemély számára, akik hozzáféréssel rendelkeznek a világhálóra. Az említettek és a felsőoktatásból már kikrtült, a szakmájukat ideiglenesen elhagyók részére szakmai kérdések megvitatását, tudományos párbeszédet lehetővé tevő forum létrehozása az új tudományos eredmények kölcsönös megismerése és a róluk folyó vita kiszélesítése érdekében. Az európai együttműködés erősítése a tudományos ismeretterjesztés és a kulturális javak cseréje segítségével. A fiatal kutatók együttműködésének előmozdítása, kapcsolataik erősítése. ... >>

Százszorszép Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Fajd utca 1.
képviselő: Dr. Haverla Szandra
Segítségnyújtás a Százszorszép Óvoda tagóvodái mindenkori óvodásainak pozitív irányú fejlődéséhez. ... >>

Széphalom Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Községház u.10.
képviselő: Schanda György
A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Iskolaszék által működtetett Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola támogatása. ... >>

Tan-Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Versec sor 14. 2./1.
képviselő: Pócsi Ilona, Trencsényi Borbála, Winkler Márta
A tanulás tanítása: tanulásmódszertan" című pedagógiai program számára országos szakmai műhelyt hoz létre. Támogatni igyekszik azokat az iskolákat, tanulókat, tanárokat, pedagógiai kutatókat, akik jelentős munkát vállalnak a program országos terjesztésében, helyi kipróbálásában, illetve a programhoz kapcsolódó pedagógiai kutatásokban, felmérésekben, esettanulmányok elkészítésében. ... >>

Tapsi Kosáriskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1021 Budapest, Szakadék u. 18.
képviselő: Bolyó Judit elnök/önállóan, Farkas Balázs /együttesen, Szakál Zoltán /együttesen
Oktatási intézményekkel közösen, illetve önállóan a kosárlabda sport segítségével elősegítse a gyermekek és felnőttek tömegsport igények kiszolgálását. Az alapítvány tevékenységével közösségépítő, közösségi-nevelő munkát is kíván kifejteni. ... >>

Tegnap és Ma Kulturális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

1026 Budapest, Nagyajtai u. 9/a.
képviselő: Győri Szabina
Sajátos eszközeivel támogatást nyújtani színvonalas alkotások létrehozásához, illetve bemutatásához és megismertetéséhez; ezen belül is elsősorban közreműködni, valamint segíteni a magyarországi lap- és könyvkiadást, továbbá kulturális (színházi, zenei stb.) előadások, rendezvények megszervezését és létrehozását mind az általános, mind az egyes rétegeket érintő kulturális színvonal emelése és javítása érdekében. Cél továbbá a gyermekek művészetek iránti adottságainak színvonalas fejlesztése, anyagi támogatás nyújtása tanulmányi kirándulásokhoz, táborokhoz azért is hogy gyermekek megismerkedjenek a természet-, illetve az állatvédelem fontosságával, valamint az alapítvány támogatni kívánja a gyermekek kulturális rendezvényeken való részvételét (színházi előadások). ... >>

Tehetséges Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1027 Budapest, Margit krt. 36. III.1.
képviselő: Jáki Béla
A hátrányos helyzetű iskoláskorú fiatalok támogatása tehetségük kibontatkoztatásában. ... >>

Tengerszem Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Gábor Áron köz 7. /a.
képviselő: Takács Gabriella
elsősorban a Kitaibel Pál Utcai Óvoda segítése. ... >>

Természetes Vészek Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Bimbó út 3.
képviselő: Árvai György
kulturális, azon belül művészeti tevékenység: hiánypótló színházi és egyéb művészeti (zene, valamint képző- és iparművészeti) előadások, installációk, kiállítások létrehozása és szervezése, a hazai színházi és összművészeti kultúra terjesztése és népszerűsítése érdekében
oktatási tevékenység, azon belül ismeretterjesztés: fiatal tehetséges pályakezdők felkarolása, oktatása, műhelymunkák, szakmai gyakorlat biztosítása
nemzetközi tevékenység: kapcsolattartás hasonló tevékenységű külföldi szervezetekkel, csere-programok megvalósítása, vendégjátékok szervezése. ... >>

Terra Materna Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 38. fszt./2.
képviselő: Katona József
A Magyarországon működő, valamint a magyarországi etnikai és nemzeti kisebbségi, valamint a határon túli magyar nemzetiségű kulturális és oktatási szervezeteknél, intézményekben, tanintézetekben, valamint a kapcsolódó gimnáziumi és szakiskolai oktatás során, a NAT által megfogalmazott oktatási, pedagógiai célok elősegítése, a kulturális értékek megtartásának elősegítése és támogatása érdekében megfelelő kiegészítő infrastrukturális és technikai háttér biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal