Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 166
2. oldal

"EGYÜTT A PETŐFIÉRT" Petőfi Sándor Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, József-hegyi út 28. A II./1.
képviselő: Németh Mária
Gimnáziumi nyelvoktatás, nyelvi képzés fejlesztése a kedvezményezett gimnáziumban. Az európai kultúra egyetemességének megismerése és megismertetése más népek nyelvén, kultúráján keresztül, az Európai Unió szerepének megismertetése. A korszerű technikai eszközök megismertetése a tanulókkal, például a számítástechnika, média területén. Az iskola hagyományainak ápolása, az iskolához való kötődés erősítése. Az iskola által szervezett diákcserék és a diákcseréket lebonyolító tanárok munkájának támogatása. Rendezvények, táborok, szakkörök támogatása. A korszerű pedagógiai módszerek megismertetése, alkalmazásának támogatása. Tanári továbbképzések támogatása, önkéntes munkavégzés támogatása. ... >>

Ember és Polgár Leszek Pedagógiai Civil Egyesület

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Júlia u. 2/a.I.3.
képviselő: Bölcs Istvánné Riszinyák Márta, Dr.Zoltai Dénesné, Jahn Ágnes
Az egyesület pedagógiai jellegű, országos kiterjedésű civil kezdeményezés, amely az ifjúság állampolgári kultúrájának fejlesztésében, a közéletiség formáinak elsajátításában kíván pedagógiai tapasztalataival segítséget nyújtani. Az egyesület célja, hogy feltérképezze: az iskolák, a nevelési és közművelődési intézmények, a pedagógusok milyen tevékenységi formákkal és módszerekkel tudják az ifjúságot európai és humanista szellemiségre nevelni, milyen módon tehetik a pedagógusok közkinccsé saját gyakorlatukat és meríthenek mások tapasztalataiból, kaphatnak ösztönzést kreatív energiáik felszabadítására. ... >>

Erdei Óvoda a Budakeszi úton Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Budakeszi út 75.
képviselő: Kovács Ildikó, Váncza László
A 1021. Budapest, Budakeszi út 75.sz. alatti óvoda tevékenységének körében az óvodai nevelés feltételeinek javítása, eszközök beszerzése, programok szervezése, finanszírozása. ... >>

Fésüs Andor Emlékalapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1020 Budapest, Frankel L. 17-19.
képviselő: Dr.Kukán Ferenc
Emlék állítása Dr. Fésüs Andor, az ORFI jogelődjeként működő Irgalmas Rendi Kórház szemész főorvosa életművének, a szemészeti osztály működéséhez szükséges néhány műszer beszerzése. ... >>

Figurina Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Retek utca 17.
képviselő: Siklósi Gábor
bábelőadások készítése és játszása saját székhelyén és vendégelőadások keretében; bábművészeti oktatás; egy alapfokú bábművészeti iskola, illetve felnőtteknek bábstúdió létrehozása, szintén non profit jelleggel; a magyarországi magán-bábjátszás hagyományainak bemutatása, ápolása kiállítások, előadások, konferenciák, pályázatok szervezésével; a kreatív, innovatív bábművészeti tevékenység támogatása hazai és külföldi előadók meghívása útján; fiatal, kezdő bábművészek támogatása, fellépési lehetőség felkínálása, valamint saját pályázatok útján a Figurina Animációs Kisszínpad történetének, eredményeinek dokumentálása és bemutatása. ... >>

Fillér Iskolai Nyelvoktatást Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1027 Budapest, Fillér 76.
képviselő: Dr. Duska Ákos
Az általános iskolai oktatásban az idegen, ezen belül elsősorban az angol nyelvoktatásnak a segítése, támogatása anyagi eszközökkel. ... >>

Föld Színház Társadalmi Műhely Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Péchi Antal utca 22.
képviselő: Nádor Zsófia
a társadalom színházi eszközökkel való vizsgálata és építése, színházi képzéseken és előadásokon keresztül. ... >>

FRANKL Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1026 Budapest, Orsó utca 27.
képviselő: Sibik Judit
A rászorult gyermekek segítése, gondozása, támogatása. Az alapítvány úgy Magyarországon, mint külföldön el kívánja látni a rászorult gyermekek étkeztetésének megoldását, gyógyításuk, rendszeres orvosi felülvizsgálatuk biztosítását, oktatásuk megszervezését. Az alapítvány céljai megvalósulása érdekében iskolát kíván fenntartani a rászoruló gyermekek oktatásának ellátásra. ... >>

Fülimplantáltak Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1029 Budapest, Ördögárok utca 83.
képviselő: Varga Péter János
a fülimplantáltak érdekképviselete, amelynek keretében eljár az illetékes hatóságoknál, különösképpen az egyenlő bánásmód jogi céljainak megvalósítása érdekében, másrészt a társadalmat tájékoztatja a fülimplantáltak helyzetéről és életéről. Kiemelt figyelmet kap a középfül-, cochlearis- (belsőfül), és agytörzsi implantátumokkal érintett személyek helyzetének, életmódjának és társadalmi elfogadottságának javítása.
● Az egyesület ezen célkitűzéseit az Egészségügyi Minisztérium fülimplantáltakra vonatkozó, vagy érintő jogalkotási tervezeteinek véleményezésével, a fülimplantáltak Egészségpénztárak előtti képviseletével kívánja megvalósítani. E mellett fülimplantátumokat gyártó gazdasági társaságok, a fülimplantáltakat képviselő más szervezetek, a klinikák és a fülimplantátumokkal élők közötti kapcsolattartást kívánja elősegíteni szakmai konferenciák, szakemberek továbbképzése és Fülimplantáltak Egyesülete című időszakos kiadvány megjelentetésével. Ezeket a célokat iskolai ismeretterjesztő órák megtartásával, a védőnői hálózathoz tartozóknak tartott továbbképzésekkel egészíti ki.
● Az egyesület egyben céljaként határozza meg a hozzá forduló friss fülimplantátummal rendelkező személyek rehabilitációjának szervezését, szakmai tájékoztatását ... >>

Füstirtók a Dohányzás Visszaszorításáért Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1026 Budapest, Gábor Áron u. 54/A.
képviselő: Félix Péter együttesen, Tulkán Judit együttesen
Az Egyesület olyan civil szervezet, amely kiemelten közhasznú tevékenységével segíteni kívánja a mindenkori kormányt a dohányzás visszaszorításáért folytatott küzdelemben. Ennek érdekében átvállal a kormánytól minden olyan feladatot, amelyet a kormány a konfrontációk érdekében nem tud felvállalni a dohányiparral szemben. Az Egyesület elszánt harcot kíván indítani a dohányipar mesterkedései ellen. Felvilágosító munkájával fel kívánja hívni a társadalom és a jogalkotók figyelmét, hogy a dohányipar, illetve a pénzén működő dohányipari lobbi minden eszközzel a dohánygyárak profitjának növelésére törekszenek, álságos karitatív és szponzorációs tevékenységük kizárólag ezt a célt szolgálják. Az Egyesület széleskörű, ingyenes felvilágosító és oktatási tevékenysége során kíván kapcsolatba lépni a társadalommal. Tanfolyamok és előadások szervezésével széles körben kívánja tudatosítani a magyar polgárokkal, mekkora veszélyt rejt a dohányzás. Aktívizálni kívánja a nemdohányzó társadalmat, hogy hatékonyan lépjen fel saját érdekeik védelmében. Az Egyesület nem ellenségnek, hanem a dohányipar áldozatának tekinti a dohányosokat, rá szeretné őket ébreszteni arra, hogy szenvedélybetegségük milyen veszélyekkel jár rájuk, és családjukra és a nemdohányzókra nézve. Az Egyesület kiemelt kérdésként kezeli a gyermek és fiatalkori dohányzás ellen küzdelmet. Tisztában van azzal, hogy a dohányipar termékeinek értékesítésekor elsősorban a gyerekeket célozza meg, hiszen így hosszútávon szerezhet fogyasztókat magának. Az Egyesület tagjai aktív személyes közreműködést felvállalva - többek között a Green Peace környezetvédelmi mozgalom technikáinak alkalmazásával is - aktív küzdelmet folytatnak a dohányipar ellen, nem riadva vissza a komoly konfrontációktól, akár az utcai demonstrációktól sem. Az Egyesület alapvetően a támogatásra létrehozott Füstirtók a Dohányzás Visszaszorításáért Alapítványon keresztül fogad el bármilyen szervezettől pénzadományokat, illetve egyéb támogatást. Tevékenységét eredeti célkitűzéseinek megfelelően végzi, működésébe, pénzügyi, illetve nem vagyoni támogatás fejében sem enged beleszólást. Ugyanakkor elfogadja bármely szervezet, vállalkozás, állami hivatal adományát, amely működésének kiteljesítését segíti. Az Egyesület együttműködést ajánl a vele érdekközösségben lévő egészségügyi és ifjúsági tárcával. Tapasztalatait igény szerint megosztja az érintett két minisztériummal, miközben számít a két tárca kiemelt anyagi támogatására. Az Egyesület részt vesz minden olyan regionális, országos és nemzetközi pályázaton, amely a tevékenységének folytatásához szükséges forrásokat bővíti. Az Egyesület együttműködik az egészségvédelemben, ezen belül is elsősorban a dohányzás ellen küzdelemben érdekelt civil szervezetekkel. Az Egyesület a./ Oktatási tevékenysége révén kívánja széles körben ismertetni a dohányzással kapcsolatos komplex ismereteket. b./ Széleskörű televíziós és sajtókampányok szervezésével kíván kapcsolatba lépni elsősorban a kiskorúakkal, azon belül is a 14 éven aluliakkal. c./ Iskolai, kifejezetten a tanároknak szóló felvilágosító előadások szervezésével próbálja a dohányipart kiszorítani az oktatásból. d./ Könyv és ismertetőanyag, illetve szóróanyag kiadásával tájékoztatja a társadalmat a dohányzás elleni harc aktuális kérdéseiről. e./ Konferenciák szervezésével kívánja tájékoztatni a döntéshozókat a dohányzással kapcsolatos aktuális kérdésekről. f./ Évi egy, esetleg két alkalommal felvett, nagy - tízezer fős - országos felmérést rendel pályázat útján a magyar dohányzási szokások megismerése érdekében. Ezek tapasztalatait folyamatosan publikálja. g./ Évi jelentés készít a dohányzással kapcsolatos jogi szabályozás hatékonyságáról, javaslatokat dolgoz ki a továbblépés irányaira vonatkozóan. h./ Minden rendelkezésre álló eszközzel felhívja a figyelmet a dohányipar által nyitott új frontokra, harcosan támadja a dohányipar szponzorációs tevékenységét. i./ Dohányzásellenes lobbik kialakításán dolgozik, profi lobbi szervezetek bevo... ... >>

Ginger és Fred Színházművészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1025 Budapest, Kapy utca 45. b.
képviselő: Novák Eszter
Az alapítvány célja elsősorban a Magyarországon élő színészek, előadóművészek, színházi alkotók, művészek tevékenységének segítése. fellépési lehetőségeinek támogatása, műveik kiadása és az ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása. ... >>

Gyémánt Félkrajcár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1023 Budapest, Szemlőhegy u.27/B.
képviselő: Danczi Lászlóné
A Budapest, II.Szemlőhegy úti óvodába járó gyermekek támogatása. ... >>

Gyermekek Varázshegye Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1028 Budapest, Vadalma u. 23.
képviselő: Dr.Halász Adrienn elnök
Az alapítót az a tartós közérdekű cél vezérli, hogy az alapítvány a Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet III.Gyermek-tüdőgyógyászati Osztályán: a.) támogassa a visszatérő és akut nehézlégzés, elhúzódó köhögés, asthma bronchiale, bronchitis obstuctiva és cystás fibrózis miatt kórházi kezelésre szoruló gyermekek ápolását, gondozását, fiziote- rápiás ellátását és rehabilitációját, és e feladatok végzésében közreműködjön; b.) elősegítse a krónikus betegségben szenvedő gyermekek életminő- ségének javítását, életük elfogadhatóvá és a lehetőségekhez képest vidámmá tétele iránti erőfeszítések sikerét; c.) anyagi támogatással és tevőlegesen egyaránt hozzájáruljon a be- tegellátást közvetlenül és közvetett módon befolyásoló feltételek javításához, valamint a betegellátást végző szakemberek továbbkép- zéséhez. ... >>

Gyermekszínházak Háza Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
képviselő: Tóth Zsuzsanna
A gyermekek és fiatalok számára biztosítani a színházzal és a színház eszközeivel való nevelést.
Segíteni az igényes, tartalmas előadások és színházi nevelési foglalkozások létrehozását és a fiatalokhoz való eljuttatását.
Támogatni a drámapedagógia, mint speciálisan hatékony művészetpedagógiai módszer elterjesztését határainkon belül és kívül.
A gyermek és ifjúsági korosztály - beleértve a speciális élethelyzetben lévőket is - művészeti és kulturális képzése, kulcskompetencia-fejlesztése. ... >>

Gyermekünk az Életünk Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 9. II./12/A.
képviselő: Lehoczky Lajos
Lombik-bébi programot igénybevevők segítése, bölcsődék, iskolák, gyermekotthonok, egészségügyi, és gyermekintézmények, kórházak egészségügyi ellátásának fejlesztése, az ott élők - korra való tekintet nélkül - életkörülményeik javítása. ... >>

Gyimesi Szent Erzsébet Gimnázium Alapítványa

(intézményi)

1022 Budapest, Pasaréti út 22. II/1.
képviselő: Beszán Lajos, Románia, Jud. Hargita
A gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium és Kollégium támogatása. ... >>

Gyökössy Endre Református Óvodai Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.
képviselő: Csizmadia Márta Judit
A Gyökössy Endre Református Óvodában érvényesülő, a református szellemiség alapján álló nevelési elvek és módszerek megismerhetővé és befogadhatóvá tétele. Az Óvodába járó gyermekek fizikai, szellemi és hitbéli fejlődésének és az ahhoz szükséges anyagi feltételek biztosításának elősegítése. ... >>

Habakukk a Gyermekekért Alapítványi Óvoda és Gyermeknyelviskola

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Marcibányi tér 12.
képviselő: ifj. Tóth Béla
Idegennyelvű oktatással kibővített óvoda és gyermeknyelviskola létrehozásának és működtetésének elősegítése. ... >>

Hajnalcsillag Katolikus Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Labanc utca 2.
képviselő: Bodor György
Az óvodai oktató-nevelő munka hatékonyságának elősegítése. ... >>

Heim Pál Kórház Mentálhigiéniai Ambulancia lét-RA (lelki életet támogató Remény Alapítvány)

(intézményi,egészségügyi)

1026 Budapest, Garas u. 9. fszt. 2.
képviselő: Dr. Rigler Ilona
A különböző mentális betegségekben szenvedő - elsősorban a Heim Pál Kórház Mentálhigiéniai Ambulanciáján gondozott - gyermekek gyógyításának elősegítése, a prevenció és a gyógyító munka eredményesebbé tétele. ... >>

HUMÁN ERŐFORRÁS Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány (Rövid neve: HUMÁN ERŐFORRÁS Alapítvány)

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
képviselő: Arany Ferenc, dr. Tóth Zsolt Ferenc, Szakály Zsolt, Tóth Éva Mária
A minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú szakképzés támogatása, fejlesztése. Az Alapítvány célja továbbá új, a jelenlegi szakképzési rendszerben nem szereplő szakképesítések regisztrációjának kezdeményezése, a képzési programok és tananyagok kidolgozása, új munkakörök szakképzési hátterének biztosítása, új pályaválasztási irányok megteremtése, az iskolai és a specializált végzettséget adó felnőttképzés továbbfejlesztése; a csökkent munkaképességű munkavállalók illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése az oktatási rendszer fejlesztésével, olyan szakmai műhely létrehozása, mely keretet ad a szakképzésben érdekelt munkáltatók és az oktatási rendszer intézményei, szervei összefogásának a minőségi szakképzés megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében. A fenti általános célon belül az Alapítvány egyik konkrét célja az ügyfélszolgálati szakma felmenő szakképzési rendszerének megteremtése (OKJ középfok, OKJ felsőfok, főiskolai diploma) többféle képzési forma párhuzamos bevezetésével (nappali tagozatos szakközépiskolai képzés 4+1 osztályos rendszerben és felnőttképzési formák, esti, levelező tagozatos, intenzív illetve távoktatási program bevezetésével). Az alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi szakképzési kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását. ... >>

Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club (HÜSI SC)

(intézményi,sport,oktatási)

1028 Budapest, Gyöngyvirág 13.
képviselő: Valis János
A sakkozás iránti érdeklődés felkeltése, a szabadidős és a versenyszerű sakkozás elősegítése, utánpótlásnevelése. ... >>

IBS Alapítvány a Felsőoktatás Fejlesztéséért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Tárogató utca 2-4.
képviselő: Bajusz Tamás, dr. Stefán Tamás, Gönczi László
Az alapítvány tevékenységét az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (1021 Budapest, Tárogató út 2-4.) működéséhez kapcsolódóan, a támogatott intézményben folyó felsőoktatási tevékenység elősegítésével, a képzési körülmények folyamatos javításával-fejlesztésével, az intézmény szervezeti kereteinek és működési színvonalának bővítésével-emelésével, az intézmény oktatóinak és hallgatóinak a támogatásával, ösztönzésével látja el, az alább részletezettek szerint.
(a) A felsőoktatás, a támogatott intézményben folyó vezetőképzés elősegítése és színvonalának emelése.
(b) Oktatási-készségfejlesztési programok megszervezésének, illetve ehhez kapcsolódóan tanagyagok, tematikák kifejlesztésének és előállításának támogatása.
(c) A felsőoktatás technikai eszközökkel való ellátásának, az oktatási körülmények fejlesztésének a támogatása, elősegítése.
(d) A támogatott intézmény oktatási tematikájához illeszkedő kutatások támogatása, rendezvények szervezése és támogatása, illetve oktatói-hallgatói ösztöndíjak folyósítása a felsorolt célokból.
(e) A támogatott intézményben folyó oktatással-vezetőképzéssel kapcsolatos hazai és nemzetközi ismeretek, kutatási eredmények terjesztésének, és ilyen tartalmú kiadványok (könyvek, tanulmányok, más publikációk) megjelentetésének a megszervezése és támogatása.
(f) A hallgatók tanulmányainak folytatását, annak eredményes gyakorlati kiegészítését szolgáló képzési formák terjedésének elősegítése, tanulmányi csereprogramok, hallgatói gyakorlati év (placement) teljesítésének az elősegítése, ehhez kapcsolódó hallgatói pályázatok elbírálása, ezt elősegítő támogatások odaítélése.
(g) A hallgatók és oktatók kulturális rendezvényeken való részvételének támogatása.
(h) A felsőoktatásban megjelenő üzleti, gazdasági és menedzsment szakterületek szakmai fejlődésének, kutatási tevékenységének elősegítése. Ezzel kapcsolatosan önálló fejlesztő tevékenység, valamint szakmai pályázatok kiírása, kiemelkedő teljesítmények díjazása, elismerése.
(i) Az üzleti jellegű ismeretek felsőoktatási oktatásának módszertani fejlesztése. A kiemelkedő példaértékű oktatási és oktatásszervezési munka elismerése, támogatása. Új oktatási megközelítések, struktúrák és módszerek bevezetése (távoktatás, e-learning).
(j) Az üzleti felsőoktatásban megjelenő ismeretanyagok, kutatási és módszertani eredmények terjesztése az üzleti szférában, az oktatás és az üzleti élet kölcsönös ismeret- és tapasztalatátadásának elősegítése, katalizálása. Ezzel kapcsolatosan könyvek, kiadványok előállítása, terjesztése, az aktuális kérdéseket megvitató konferenciák, továbbképzések, szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
(k) A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátításának segítése, a gyakorlati képzés nemzetközi szinten elvárt követelményeinek teljesítéséhez a feltételek javítása, az elhelyezkedést, a vállalkozást és a munkahely-megtartást elősegítő képzési formák fejlesztése, ennek érdekében új együttműködési formák és hálózat létrehozásána ... >>

IBS Pro Cultura Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Tárogató út 2-4.
képviselő: Bertalan Zsuzsanna
Az IBS Színpad működésének támogatása a fellépő színészek vagy egyes előadások, illetve a színháztechnika fejlesztése útján, valamint az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola tanárainak és diákjainak kulturális tájékozottságának bővítése az IBS Színpad előadásaira szóló színházjegyek megvételével és rendelkezésre bocsátásával. ... >>

ICIRI-PICIRI Magánóvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1029 Budapest, Bulcsú vezér utca 4.
képviselő: Blazejovsky Rudolf, Palágyiné Házy Orsolya, Szabóné Binó Éva
óvodás gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének támogatása különös tekintettel az egyéni képességfejlesztésre, tehetséggondozásra, felzárkózásra, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, vagy sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátására, a kultúra közvetítésére, a környezettudatos nevelésre, az egészséges táplálkozáson és a rendszeres mozgáson alapuló életmód fontosságára ... >>

Interregió Fórum Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Varsányi Irén utca 6. II./8.
képviselő: Borsos Endre László
Magyarország és a szomszédos országok kulturális és emberi erőforrásainak fejlesztéséhez való hozzájárulás, a Kárpát-medencei régiók és népek közötti kapcsolatok erősítése, az Európai Uniós fejlesztési források eredményes felhasználásának elősegítése; határon átnyúló és nemzetközi fejlesztési programok és projektek kidolgozása és megvalósítása, környezettudatos, fenntartható életre nevelés, az egyetemi- vagy főiskolai tanulmányokat folytatott fiatal Kárpát-medencei értelmiségiek kapcsolattartásának intézményesítése, kapcsolattartás a már végzett, illetve a tanulmányaikat még folytató Kárpát-medencei tanulók és hallgatók között. ... >>

Interstúdium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Boróka 5/c.
képviselő: Soós Ágnes
Egy alapos nyelvismeret, magasszintű általános műveltséget biztosító, valamint szakmai és nemzetközi ismereteket nyújtó középiskola létrehozása, működtetése és fenntartása. A létrejövő iskola a tehetséges tanulók széles köre részére biztosítsa az oktatást. Az alapítvány szolgáltatásainak igénybevételét megkötés nélkül bárkinek tegye lehetővé. ... >>

Iskolát a Reklámnak! Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Endrődi S. u. 54/a.
képviselő: Gulyás Gábor
A reklám és tágabb értelemben az egész marketing kommunikáció te- rén hazai és európai viszonylatban is folyamatosan magasan képzett szakember utánpótlást képezzen a vállalatok és az ügynökségek szá- mára. Anyagi támogatást és más segítséget nyújt a reklám- és a mar- keting kommunikáció céljára létesült Kommunikációs Akadémia számá- ra. ... >>

"ISTENADTA TEHETSÉG" - Kistelepülések Hátrányos Helyzetű Tehetséges Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Bogár utca 29. II./3.
képviselő: Dede Franciska Mária dr. Kiss-Rigó Lászlóval vagy dr. Bod Péter Ákosnéval együtt, dr. Bod Péter Ákosné Dede Franciska Máriával együtt, dr. Kiss-Rigó László Dede Franciska Máriával együtt
A kistelepüléseken élő, hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között felnövő tehetséges gyermekek anyagi és erkölcsi támogatása az alap- és középfokú tanulmányok elvégzésében. Az alapítvány célja a fentiekkel összhangban a hátrányos helyzetű gyermekek egyházi oktatásának finanszírozása, a három magyar történelmi egyház által fenntartott oktatási intézményekben. Az alapítvány céljai közé tartozik továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek lakhatásának - elsősorban kollégiumi elhelyezésének - megteremtése és finanszírozása a tanulmányaik során. Az alapítvány a tevékenységét a Magyar Köztársaság határain belül, valamint az ország határain túl élő magyarságra is kiterjeszti. ... >>

Ivánka Csaba Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Krecsányi u. 1.
képviselő: Hámori Ildikó
A Nemzeti Színház tragikusan fiatalon elhunyt, nagy tehetségű színész-rendezője, Ivánka Csaba (1948-1996) emlékének ápolására létrehozott alapítvány célja a kiemelkedő színművészeti teljesítmények megjutalmazása az évenként átadásra kerülő IVÁNKA CSABA DÍJ-jal, valamint a magyar kultúra terjesztése alkotói beszélgetések szervezésével. Az alapítvány vagyona gyarapodásának függvényében támogatni kívánja a magyar drámák, zenés színpadi művek írását és bemutatását, magyar előadóművészek (színművészek, énekesek, zeneművészek) és művészeti közösségek munkáját, színháztörténeti kiállítások rendezését, szociális tevékenységként támogatni kívánja a tragikus élethelyzetbe került pályatársakat, illetve ezek családjait, a kulturális örökség megóvása keretében támogatja az elhunyt magyar művészek alakításainak, rendezéseinek, különböző hangfelvételeinek archiválását, ismeretterjesztő tevékenységként a könyvek, kották, CD-ék, kazetták, videófelvételek szerkesztését, kiadását. ... >>

JÁTÉK ÉS FOLYAMATOS FEJLŐDÉS Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Harangvirág utca 4.
képviselő: Gáti Eörs Dénes
Tevékenysége a 0,5-7 éves, bölcsődés és óvodás korú gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítésére és támogatására irányul. ... >>

Jószándékkal a Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1024 Budapest, Káplár u. 15-17.VI.4.
képviselő: Takács Báthory Anna Zsófia
A szülészeti és koraszülötteket ellátó osztályok, az ehhez kapcso- lódó gyermekosztályok, illetve az ott dolgozó ellátó személyzet felkészültségét javító továbbképzésének támogatása Magyarországon és a határokon túl élő magyarok között. Támogatni kívánja a kora- szülés rizikófaktorait kiszűrő vizsgálati módszerek elterjedését, a terhesség korai fázisában a születési rendellenességeket okozó el- változások szűrését, szűrőcentrumok létrehozását, hogy Magyarország egész területén, valamint a határainkon túl élő magyar lakta terü- leteken a várandós asszonyok egyenlő esélyt kapjanak a terhesség sikeres, egészséges újszülött világrahozatalával történő befejezé- sére. Támogatni kívánja a szűrővizsgálat hiánya miatt fejlődési rendellenességgel születettek életminőség javításához szükséges beavatkozást végző kórházi osztályok és egyéb intézmények osztálya- it. Segítséget kíván nyújtani a gyógyításhoz szükséges felszerelé- sek, eszközök, berendezések beszerzéséhez, működtetésükhöz szüksé- ges anyagi feltételek biztosításához, az arra rászorult személyek- nek, családoknak, ill. a gyógyítást, rehabilitációt végző intézmé- nyek számára. Ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésével, ter- jesztésével, szakmai összejövetelek szervezésével, információs adatbázis létrehozásával segítséget kíván nyújtani a rászorulóknak. ... >>

Káva Kulturális Műhely Egyesület

(intézményi,kulturális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
képviselő: Takács Gábor
Színházi-nevelési csoport létrehozása és működtetése. ... >>

Káva Színház és Dráma a Nevelésért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1026 Budapest, Nyúl utca 6. mfszt./2.
képviselő: Takács Gábor, Varga Andrea Helena
Az alapítvány fő célja a színházi nevelés, drámapedagógia és módszertani feladatok végzése, elsősorban három területen: komplex színházi nevelési foglalkozások tartása; drámapedagógia és színházi eszközöket használó foglalkozássorozatok tervezése és vezetése; módszertani műhely működtetése. ... >>

Kerekerdő Óvoda Alapítvány 2003.

(intézményi,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Máriaremetei út 153.
képviselő: Ugrai-Nagy Tünde
Az óvodai nevelés - oktatás gyakorlatában adaptálható pedagógiai módszer - együttesek, így "az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" megjelőlésű oktatási program bemutatása, alkalmazása, a határokon átívelő " Csak tiszta forrásból " kultúra- különösen a csángó- magyat néphagyományok- elemeinek megőrzése, támogatása, terjesztése. Ezen belül: * a kisgyermekek érzelmi, etikai intelligenciájának megalapozása, fejleszése; * a művészetek iránti fogékonyság fejlesztése; * nemzetközi szakmai tapasztalatcserék szervezése, lebonyolítása a Kodály zenei programmal dolgozó óvodai pedagógusok részére, idegen nyelvű modszertani anyagok készítése, terjesztése. ... >>

KÉT-KEDÖK EGYESÜLET

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
képviselő: Soborné Siegl Csilla
A KÉT-KEDŐK Egyesület aktívan és tevékenyen kíván közreműködni: A II. kerületi diákság képviseletében és érdekvédelmének ellátásában, továbbá emberi és állampolgári jogainak védelmében jogi tanácsadással. A II. kerületi diákok nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének és ismeretszerzésének támogatásában - képzések, szabadidős, tehetséggondozó táborok szervezésével. Azoknak a diákoknak a támogatásában, akik az egyesület céljaihoz kapcsolódó tevékenységekben vesznek részt. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatok jogszerű működésének és gazdálkodásának segítésében - jogi tanácsadással, szponzori kapcsolatok kiépítésével. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatoknak és Kerületi Diákönkormányzatnak (KEDÖK) az országos diákszervezetekkel való hatékonyan működő kapcsolatainak kialakításában. A KEDÖK működésének segítésében, szakmai képzések feltételeinek megteremtésében, pályázatokon való részvétel támogatásában. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatok és a KEDÖK által szervezett kulturális és szabadidős programok szervezésének, lebonyolításának és értékelésének segítésében. ... >>

Kiss Magánzenede Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Dés 3.
képviselő: Kissné Szűcs Mariann
A "KISS" Zenede alapfokú művészet-oktatási intézmény fenntartóként történő üzemeltetése. A "Kiss" Zenedében történő oktatás, zenemű- vészeti, pedagógiai módszertani kutatás támogatása, könyv- és zeneműkiadás. Szükség esetén az alapítvány önálló zeneiskola létre- hozását határozhatja el. ... >>

Kórházi Gyógyszerészekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1025 Budapest, Csalán u. 39/a.
képviselő: Dr.Láng Csaba
Kórházi gyógyszerészek szakmai továbbképzésének támogatása, gyógyszerész hallgatók támogatása. Hazai és nemzetközi rendezvények szervezésének támogatása, szakmai programok, tanulmányutak, szakmai kiadványok támogatása. ... >>

Ködszurkálók Színház Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1027 Budapest, Bajvívó u. 11.I.emelet 1.
képviselő: Máté Krisztián
Az alternatív színházi kezdeményezések megvalósulásának elősegítése. ... >>

Kreatív Bázis Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1022 Budapest, Alsó Törökvész út 1.
képviselő: Romet-Balla Ágnes, Tibay Boglárka
Az improvizációs színház, mint műfaj és forma szélesebb körű elterjesztésének támogatása Magyarországon, annak érdekében, hogy személyiségfejlesztő hatása minél többeknek elérhető legyen. A Momentán Társulat működésének támogatása. ... >>

Kreatív Társadalom Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1022 Budapest, Balogvár u. 4/B.
képviselő: Dragon Pál
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkozá- sának elősegítése, ennek keretében a munkanélküli műszakiak érdeké- ben a munkaalkalmak felkutatása a vállalatoknál és intézményeknél, a rászorulók információval való ellátása. A reálértelmiségi réteg megbecsülésének kialakításához segítség nyújtása, a nyugdíjasok felhalmozott és még hasznosítható tudása felhasználásának szorgal- mazása, lehetőség szerinti támogatása. A reálértelmiség piackonform továbbképzésének elősegítése, ennek során az iskolarendszeren kívü- li szakmai oktatás elősegítése. Rendezvények szervezésével részt venni a műszaki ismeretterjesztésben, elősegíteni az ország euroat- lanti csatlakozását. A műszaki kultúra tekintetében hozzájárulni a kulturális örökség megóvásához. Tekintettel lenni és kezelni megkü- lönböztetett figyelemmel a reálértelmiségű hátrányos munkaerő piaci helyzetű fiatalok és tartós munkanélküliek foglalkoztatási gondja- it, számukra információkat gyűjteni és továbbítani. Szociális tá- mogatást nyújtani. A célok érdekében és azokat kiterjesztve tudomá- nyos tevékenység, azon belül kutatás és publikálás folytatása. ... >>

Kultúra a Balatonért Művelődési, Irodalmi, Filmművészeti, Oktatási és Színházi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Medve utca 28.
képviselő: Bujtor István, Kőrösi Andrea, Mészáros Zoltán
a Balatonhoz, mint kulturális régióhoz kapcsolódó, elsősorban nemzeti és európai kulturális örökséget megőrző, feltáró és továbbfejlesztő színházi, irodalmi, művészeti, oktatási és művelődési programok személyi, technikai és adminisztratív feltételeinek megteremtése. ... >>

Kutyák és Farkasok az Emberekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi)

1023 Budapest, Borbolya 7.
képviselő: Kulifai Erzsébet
Farkasokkal kapcsolatos etológiai, természettudományi kutatások támogatása. Állatmenhelyek, állatkórházak, befogadók anyagi segítése, állatvédelemmel kapcsolatos propaganda /kiadványok/ támogatása. ... >>

Laukrisz Tánciskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1024 Budapest, Margit körút 61.-63.
képviselő: Lázár Judit Laura
táncoktatás , tánc gyakorlási tevékenység biztosítása ... >>

LEVELIBÉKA Gyermekek Játékos Környezetismereti és Egészségvédelmi Alapítványa

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1028 Budapest, Kolozsvári út 15-19.
képviselő: Bartusné Tóth Györgyi
A Budapest, II.kerületi Önkormányzat Összevont Napköziotthonos Óvoda gyermekcsoportjai természet- és környezetismereti fejlesztésének támogatása. ... >>

Magyar Autisták és Értelmi Fogyatékosok Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1023 Budapest, Frankel Leó u. 49. I./3.
képviselő: Dr. Mátyás István
Az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő személyek és szüleik az ellátásukkal foglalkozó személyek és segítőik helyzetének és az ellátó rendszerének felmérése, és annak figyelemmel kísérése; Az igények ismeretében szolgáltatások nyújtása, ill. annak megszerve- zésében aktív közreműködés; Országos hatáskörű érdekvédelmi, képvi- seleti tevékenység az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő személyek, családjuk, a szakemberek és segítőik érdekében; Szakértői részvétel a törvényelőkészítő, törvényalkotó és jogalkal- mazói munkában; Adatgyüjtés, téjékoztatás és kapcsolatok építése országos és európai szinten. Forrásteremtés és annak kompenzációs elosztása; Autista és Értelmi Fogyatékos Életházak megépítése, melyben az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő személyek óvodás koruktól kezdődően az iskolás korukig, valamint azt követően igényeik és szükségleteiknek megfelelő ellátásban, oktatásban és munkában részesülnek. ... >>

Magyar Hagyomány Alapítvány és Népfőiskola

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Gárdonyi G. utca 40.
képviselő: Bognár Erzsébet, Monzák Péter
A szerves műveltség kutatása és terjesztése, a néphagyományon alapuló emberformálás, a természetes műveltség világképének közvetítése, gyermek és ifjúságneveléshez mintaadás, amely minták segítségével a gyermek a vele született adottságaiban, "gyermekségében" megerősödjék, az ifjú önmagával és környezetével harmóniában élő felnőtté váljék. Ez az a világkép, amelynek velünk született alapformái, az ősképek a társadalmi és gazdasági változások mellett is alig módosulnak, amelyeket a természettel közvetlen kapcsolatban lévő, annak törvényeit tiszteletben tartó ember mindig időszerűen alkalmazott. Ezt a folyamatot a mai ember már - már elfeledte, érdemes azonban hagyományőrző vidékeken kutatni, feltárni, az eredményt azután terjeszteni. ... >>

Magyar Hallgatók az Európai Egyetemeken Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1027 Budapest, Henger utca 15.
képviselő: dr. Manninger Sándor
Középiskolát végzett és nyelveket legalább középfokon tudó külföldi egyetemre pályázók kiválasztása, tanulmányi előkészítések, valamint továbbtanulásuk előfeltételeihez való hozzájárulás.

Az agrár felsőoktatásban tanuló diákok, hallgatók, tudományos diákköri tevékenységének támogatása.
Az egyetemi doktorképzésben résztvevők tudományos munkáinak megjelentetését szolgáló kiadvány létrehozása.
Az Alapítvány céljait és az Alapítvány által nyújtott lehetőségeket bemutató honlap működtetése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal