Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 155
3. oldal

Mentális Térképészek Nemzetközi Tudományos Egyesülete

(egyéb)

1023 Budapest, Gül Baba utca 7.
képviselő: Letenyei László
Az egyesület célja a mentális térképész szakma nemzetközi tudományos fórumának létrehozása, szakmai konferenciák szervezésével, kiadványok megjelentetésével, honlap üzemeltetésével ezen tudományos diszciplina művelői között az információáramlás meggyorsítása, közös szakmai kutatási programok szervezése. ... >>

MKB-EUROLEASING a gyermeksportért Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

1022 Budapest II. kerület, Bimbó út 56.
képviselő: kuratóriumi elnök Bodó János
A gyermek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli sportnevelésének támogatása, sportprogramok szervezése, ezen belül: - közreműködik jobb sportolási feltételek megteremtésében a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez, - támogatást, kedvezményt, szolgáltatást nyújt a gyermekek és fiatalok sportolási tevékenységéhez, - támogatja és szervezi a gyermekek iskolán kívüli nevelését a testi - lelki egészség megőrzése és a környezet védelme érdekében. ... >>

Molekuláris Elektronika és Bioszámítás Nemzetközi Társulat

(egyéb)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
képviselő: Biczó Géza, Rajczy Péter ... >>

MONA Magyarországi Női Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

1024 Budapest, Margit körút 43-45. VII./1.
képviselő: Neményi Mária, Zentai Violetta
A demokratikus átalakulás során a magyar nők érdekvédelmének elősegítése. ... >>

Mónus Illés Társaság

(egyéb)

1027 Budapest, Mártírok 64/a.
képviselő: Nagy Péter Tibor ... >>

Mozgalom a Margitszigetért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1022 Budapest, Alsó-Törökvész út 3.
képviselő: Tahi Tóth László
Az egyesület célja, hogy megóvja a Margitsziget természeti és épített környezetét. ... >>

Mozgókép-szakmai Szolgáltatók Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 141. C. 1./2.
képviselő: dr. Ferenczy Gábor, Erdélyi István
A filmszakmai szolgáltatók anyagi-, szakmai- és jogi biztonságának növelése, elősegítése, a filmszakmai szolgáltatók érdekképviseletének körében a pénzügyi kiszolgáltatottság minimalizálása, a tisztességtelen piaci magatartás visszaszorítása, a filmszakmai szolgáltatókkal szembeni amorális üzleti-, vállalkozói- és piaci magatartás jog-, érdekképviseleti - és üzletpolitikai eszközzel történő megakadáloyzása,
a filmszakmai szolgáltatók egymás közötti szervezett informálásával a megrendelői kör rendszeres üzleti minősítése:
a Nemzeti Filmirodával, a Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal, a magyar Történeti Filmalapítvánnyal, az NKM-val, az ORTT-vel és más, közpénzekből gazdálkodó, a mozgókép-művészetet támogató szervezetek állandó szakmai együttműködés kialakítása,
szakmai kulturális- és ismeretterjesztő fórumok, - konferenciák rendezése, szervezése, azokban közreműködés.
Szakmai utánpótlás (oktatás, továbbképzés) és a gyakornoki munkalehetőségek biztosításának szervezése és anyagi támogatása pályázati alapon folyóstott támogatások, illetve ösztöndíjak formájában.
... >>

Murvay László Bányászattörténeti Alapítvány

(egyéb)

1027 Budapest, Fő 68.
képviselő: Benke István, Tóth István dr.
A bányászat történetével kapcsolatos kutatások és kutatók támogatása. ... >>

Műszaki Szakemberképző Kolos Richárd Emlékalapítvány

(oktatási,egyéb)

1020 Budapest, Fö 68.IV.em.432.
képviselő: Komornik Ferencné dr.
Az ifjúság és a műszaki értelmiség képzése és továbbképzése, továbbá a műszaki irodalom megjelentetése és terjesztése. ... >>

Nemzeti Szociáldemokraták

(oktatási,egyéb)

1022 Budapest, Mák utca 5.
képviselő: Szilvásy György
Tevékeny részvétel az ország demokratikus, alkotmányos rendjének védelmében, erősítésében, különös tekintettel Magyarország Európai Uniós tagsága tekintetében. A magyar kultúra ápolása, terjesztése, a jeles ünnepek alkalmából megemlékezések, tájákoztatók, népszerű tudományos-ismeretterjesztő előadások megrendezése, értékeinek megőrzése az utókor számára. A párt nagy hangsúlyt fektet a szociális kérdések elemzésére, megvitatására, adott esetben fellép a szociális vívmányok védelme érdekében. ... >>

Nemzetközi Épületgépészeti Csereprogram Alapítvány

(egyéb)

1025 Budapest, Szépvölgyi út 192.
képviselő: Szabó Béla, Torda-Molnár Zoltán, Varga Dániel
Az épületgépész szakembereknek az Európai Unió piacára történő integrációjának elősegítése és az ehhez szükséges szakmai felkészültség feltételeinek megteremtése. ... >>

Nemzetközi Összehasonlító Kutatásokat Támogató Alapítvány

(egyéb)

1025 Budapest, Zöldmáli lejtö 12/a.
képviselő: Bugarszki Zsolt, dr. Tóth Judit
A magyarországi átalakulást segítő nemzetközi összehasonlító kutatások támogatása. ... >>

Népesedési Kutatások Alapítvány

(egyéb)

1024 Budapest, Buday L. utca 1-3.
képviselő: Pongrácz Tiborné
Elismerése és ösztönzése szellemi termékek létrejöttének a hatékony kutatási tevékenységnek a népességtudomány területén. ... >>

Nők a Munka Világában Egyesület

(egyéb)

1024 Budapest, Margit körút 47-49. 4./2.
képviselő: Egerszegi Dorottya, Kárpáti Zsuzsanna, Varga Valéria
A nők munkaerő-piaci részvételének támogatása, életminőségének javítása. ... >>

Nők a Tudományban Egyesület

(egyéb)

1027 Budapest, Bem József utca 2.
képviselő: dr. Borsa Judit, dr. Groó Dóra elnök, dr. Palasik Mária
A női kutatók esélyegyenlősége hátterének és feltételeinek tudományos vizsgálata. Közvélemény- és szemléletformálás. A nők szerepének növelése a tudományos kutatásban. ... >>

Nyugdíjas Közúti Igazgatók Egyesülete

(egyéb)

1021 Budapest, Széher utca 18/d.
képviselő: Máté András
a nyugdíjas közúti igazgatók szervezeti tömörülésének biztosítása, szakmai érdekeinek védelme, a rendszeres szakmai kapcsolat biztosítása a közúti ágazat szervezeteivel. ... >>

"Octopus" Tengeri Régészet Kutató Egyesület

(egyéb)

1022 Budapest, Bimbó út 3. IV//2.
képviselő: Kisbán Lajos, Szalóky Károly Attila
víz alatti régészeti kutatási, feltárási tudományos munkák folytatása, szervezése, elvégzése, a víz alatti régészeti feltárási munkák és annak eredményei széles körben való megismertetését célzó ismeretterjesztés. ... >>

OM AH HUNG Nemzetközi Meditációs és Gyógyító Otthon a Világbékéért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1024 Budapest, Nyúl u. 3. I. 12.
képviselő: Kisgergely Zita elnök
Az OM AH HUNG Badjra Guru Kolostor támogatása. Spirituális tanítások, meditációk segítségével béke és harmónia megteremtése. Természetes gyógymódok elterjesztése, tanítása. ... >>

Otthonunk Európában a II. kerület Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1022 Budapest, Bimbó utca 3. 3./4.
képviselő: Marosi Ilona
A kerületben lakó emberek segítése, különös figyelemmel az Európai Unióba való csatlakozásra, hátrányos tudások, szociális helyzetük javítása, vagyis esélyegyenlőségük biztosítása, azaz, hogy integrálódhassanak a társadalomba. Ezen csoportok gazdasági és kulturális leszakadásának a megelőzése. ... >>

Ötös Pán-európai Folyosó Regionális Alapítvány

(egyéb)

1026 Budapest, Gábor Áron utca 72. 1./1.
képviselő: dr. Kupa Mihály, dr. Misur György
Civil oldalról támogatni és aszervezni az Európai Uniónak a Pán-európai folyosók kiépítésére vonatkozó határozait és törekvéseit, különösen a Magyarországon áthúzódó, Lisszabontól-Moszkváig terjedő V. sz folyosó mentén. ... >>

Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület

(egyéb)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 49/A. 2./7.
képviselő: dr. Tormás György
A tagok közös érdekeinek megfelelő környezet kialakítása, gondozása és a kultúrált egymás mellett élés támogatása. ... >>

Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője Egyesület

(egyéb)

1027 Budapest, Frankel Leó utca 5. mf./2.
képviselő: Csillag Mónika, dr. Madari Tibor, Korsch Péter
A pénzügyi szervezetek működésének a lakosság szempontjából történő figyelése, vizsgálata, elemzése, különös tekintettel az alábbi területekre:

A pénzintézetek általános szerződési feltételeinek, magatartásának, üzletpolitikájának lakossági szempontú kritikája, azokra módosítási, szabályozási javaslatok kidolgozása.
A fizetési nehézségekkel küzdő adósok regisztrálása pénzintézetenkénti érdekközösségekbe, pertársaságokba szervezése,
Fogyasztóvédelem, az egyes hitelintézetek szerződéses feltételeivel szembeni közérdekű keresetek indítása fogyasztók védelme érdekében.
A hitelt felvevő adósok vagy hitelhez jutni kívánók, betétesek érdekeinek védelme. ... >>

Pesthidegkúti Földtulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

1028 Budapest, Patakhegyi út 83-85.
képviselő: Dr.Murvai László, Hegyes Gábor
A Budapest II.kerületében bel- és külterületi telek és mezőgazdasá- gi földrészlettel rendelkező tulajdonosok és földhasználók összefo- gása, egységes vélemény alakítása és érdekeik érvényre juttatása, a magántulajdon védelme. ... >>

Petra Állatvédő Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

1025 Budapest, Szeréna út 33. 2./8.
képviselő: Csanádi Károly
Elsősorban a gazdátlan állatok etetése, orvosi ellátása, ivartalanítása, gazdához juttatása, szegénysorsú állattartók támogatása. Állatok egészségvédelmével hozzájárulni a polgárok életében fontos szerepet játszó közegészségügyi feladatok ellátásához. Hozzájárulni az ifjúság állatszeretetének kialakításához, állatok védelmének megismertetéséhez. ... >>

Polgári Közéletért Egyesület

(egyéb)

1023 Budapest, Vérhalom utca 10/B. 2./8.
képviselő: Solti Attila
A demokratikus közéleti diskurzus, a társadalmi részvétel erősítése. Az egyesület arra törekszik, hogy minél több aktív európai állampolgár vegyen részt a mai Magyarország legnagyobb társadalmi kihívásának megoldásában, azaz tegyen a tágabb közösség boldogulásáért. ... >>

Pro Mediare Gazdasági Mediációt Támogató Egyesület

(egyéb)

1024 Budapest, II. kerület Lövőház utca 30.
képviselő: Borosné Huber Mária, Varga Tamás
A 2002. évi LV. a közvetítői tevékenységről szóló törvényben és más hasonló jogszabályokban megjelölt közvetítői tevékenység elősegítése; a közvetítői tevékenység minél szélesebb körben történő megismertetése, elerjesztése, különös tekintettel a gazdasági területen végzett mediációs tevékenységre. ... >>

PRO SPIRITUSZ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

1028 Budapest, Községház utca 10.
képviselő: Szentváry Lukács Gábor
A fiatalok szabadidős tevékenységének szervezése, együttműködésben különféle szakmai, társadalmi szervezetekkel. Célja a fiatalok bevonása a különféle kulturális, tudományos, természetvédelmi, műemlékvédelmi, sport projektek lebonyolításába. Az alapítvány fontos feladatának tekinti a különféle szociálisan, vagy egyéb szempontokból hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújtott támogatást, az alapítvány által szervezett, illetve egyéb rendezvényeken, tanfolyamokon való részvétel biztosítását ... >>

Pro Vita Publica Mathematica Alapítvány

(egyéb)

1027 Budapest, Fő 68.
képviselő: Juhász István
A magyar matematikai közösség élete szervezésének támogatása, illetve a matematikai rendezvények szervezésének támogatása. ... >>

Rákóczi Alapítvány

(egyéb)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
képviselő: Magócs Éva ... >>

Republikon Tudományos, Oktatási és Kutatási Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1026 Budapest, Harangvirág utca 7.
képviselő: Horn Gábor
A Republikon Tudományos, Oktatási és Kutatási Alapítvány ( Republikon Alapítvány) azzal a céllal jön létre, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus jogállam, a demokratikus intézményrendszer fontosságára, terjessze a demokratikus politikai kultúrát, támogassa a nyitott, befogadó és toleráns társadalom épülését, valamint elősegítse az állampolgárok tájékoztatását, ismeretszerzését a demokrácia napi működése kapcsán. ... >>

Rózsadomb Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

1024 Budapest, Forint utca 12. II/3.
képviselő: Cselik Adrienn, Csontos Ferenc Zoltán
hogy közreműködjön a közrend, közbiztonság megőrzésében, a bűnmegelőzésben, önkéntes tűzoltásban, katasztrófa-elhárításban. ... >>

Szabad Gondolat a Huszadik Században Alapítvány

(természetvédelem,szociális,egyéb)

1027 Budapest, Margit körút 64.a. 2./3.
képviselő: dr. Nagy Péter Tibor
A társadalomtudományok és természettudományok, valamint a magyar társadalom kapcsolata fejlesztésének, e tudományok korszerűsödésének támogatása, a társadalom- és természettudományi műveltség emelésének, a társadalom modernizálódásának elősegítése, valamint a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

Szabadelvű Párt

(kulturális,egyéb)

1024 Budapest, Petrezselyem u.10/b.A lh.IV/18
képviselő: Puskás László
a szabadság és demokrácia elveit követve az emberek anyagi, kulturális és szellemi jólétének javítása, az emberi és polgári szabadságjogok európai és egyetemes értékeinek szellemében. ... >>

Szent Bazil Alapítvány

(egyéb)

1027 Budapest, Fö 88.
képviselő: dr. Verdes Miklós
A Budai Gör. Kat. Egyházközösség tevékenységének elősegítése, anyagi támogatása mind személyi, mind dologi vonatkozásban. ... >>

Szívvel - Lélekkel a Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány

(egyéb)

1025 Budapest, Kavics utca 10.
képviselő: Kelényi Zsolt György
Táborok és rendezvények támogatása gyermekek és fiatalok számára. ... >>

SZÖVETSÉGBEN A RÁK ELLEN Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet,egyéb)

1021 Budapest, Széher utca 89. b. I./3.
képviselő: dr. Pádi Éva
Az alapító célja, hogy jelen alapítvánnyal elősegítse a rákos megbetegedésekben szenvedő betegek korszerű ellátásban részesüljenek, valamint segítse rákos megbetegedésekben szenvedő betegek ellátásában, a rák ellenszerének, a kezelések különböző módjainak kutatásában résztvevők szakmai felkészültségét. ... >>

Szudáni - Magyar Közhasznú Fejlesztési Tanács Egyesület

(kulturális,egyéb)

1025 Budapest, Őzgida utca 17 /1.
képviselő: Dr. Kanizsay Endre
Szudán és Magyarország kulturális, gazdasági és társadalmi sajátosságainak szélesebb körben történő megismertetése, a két ország közötti átjárhatóság és híd kiépítése. ... >>

Születés Hete Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.
képviselő: Balis Brigitta titkár, Kobza Zsuzsanna elnök, Radnóti-Takáts Annamária elnökhelyettes ... >>

Tandem Tankönyvkritikai és Oktatási Egyesület

(oktatási,egyéb)

1026 Budapest, Bimbó u. 216-226/1.
képviselő: Kovács János főtitkár, Vámos Tibor elnök ... >>

Társadalomtudományi Informatikai Alapítvány

(egyéb)

1020 Budapest, Mártírok útja 64.
képviselő: Nagy Péter dr.
A Társadalomtudományi Informatikai Központ Tudományos Egyesület teevékenységének támogatása. ... >>

Társadalomtudományi kutatási és oktatási alapítvány

(oktatási,egyéb)

1027 Budapest, Margit körút 64. a. II./3.
képviselő: Nagy Péter Tibor
A társadalomtudományok korszerűsítésének támogatása, a társadalomtudományi oktatás és műveltség színvonalának emelése és a társadalomtudományi kutatást végzők támogatása szociálisan indokolt esetben. ... >>

Technika Alapítvány

(egyéb)

1027 Budapest, Fő u.68.V.em.532.
képviselő: Horváth Kálmán László
A tudományos kutatási eredmények népszerűsítésének támogatása. ... >>

Tóth Ilona Emlékdíj, Emlékérem Alapítvány

(egyéb)

1026 Budapest, Pasaréti út 114/a. fszt./3.
képviselő: Prof.dr. Bertók Lóránd
Az 1956-ban mártírhalált szenvedett Tóth Ilona szigorló orvosnő szellemi hagyatékának gondozása és megőrzése, szellemiségének, magyarságának és hivatástudatának, keresztényi áldozatának bemutatásával példát állítani az orvostanhallgatók számára. ... >>

TOTUS TUUS Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1023 Budapest, Szemlőhegy u.1/B.
képviselő: Varga Attila
Támogatni a pápai iránymutatások szerinti ezredvégi evangelizációt, továbbá a katolikus ifjúsági szervezeteket a nevelés, az oktatás, a művészetek és a közművelődés fejlesztése területén. ... >>

Tudás-Ökonómia Közgazdasági Képzési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli utca 5/b.
képviselő: Pete Péter
a magyarországi közgazdasági tudásszint emelése ... >>

Új Demokrata Fórum Egyesület

(kulturális,egyéb)

1028 Budapest, Községház utca 27.
képviselő: Takács Péter
társadalmi, közéleti, kulturális tevékenység folytatása, hogy a közélet iránt érdeklődő tagjai számára biztosítsa azt a lehetőséget, hogy a magyar történelem legnevesebb hagyományait követve a közjó szolgálatával hozzájáruljanak hazánk, annak polgárai és a nemzet egészének előrehaladásához. Az egyesület a nemzeti és az európai kultúra, a keresztény etika és világnézeti értékrend alapján előmozdítani kívánja egy igazságosabb, az európai értékekre és a magyar hagyományokra egyaránt nyitott társadalom felépítését. Előmozdítani kívánja működési területén a polgárok bevonását a közéletbe ... >>

Új Reformkör Egyesület

(egyéb)

1025 Budapest, Zöldkő utca 1.
képviselő: Löffler Gábor
felvilágosítás a magyar baloldal szervezeti és szellemi megújulása érdekében. ... >>

Új Társadalom Intézet Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1023 Budapest, Gül baba utca 17.
képviselő: Batthyány-Schmidt Margit, Sándor Márk István
megőrizni és terjeszteni a magyarság kulturális örökségét Magyarországon és az Európai Unióban.
- támogatni a magyar keresztény
- szellemiségű fiatalság integrációját Európa vezető kulturális és társadalmi áramlataiban, ezáltal elősegítve az európai kultúrák találkozását;
- bemutatni a kulturális integráció során a Kárpát medence környezeti örökségét;
- Hosszú távú célja hogy fenti célokat Intézet keretei között valósítsa meg. ... >>

VASAS-Pasarét Alapítvány

(sport,egyéb)

1022 Budapest, Bimbó út tér 3.
képviselő: a kuratórium elnöke Fábián László
A VASAS Sport Club sporttevékenységének támogatása;
- közreműködik a VASAS Sport Club sportolóinak jobb sportolási feltételek megteremtésében;
- támogatást nyújt a VASAS Sport Clubnak, illetve szakosztályainak vagy közvetlenül sportolóinak;
- támogatást nyújt a VASAS Sport Club tulajdonában, illetve kezelésében lévő sportcélú ingatlanok fenntartásához, felújításához, illetve az ingatlanokon kivitelezett beruházásokhoz. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal