Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 155
2. oldal

GÓJ MOTOROS EGYESÜLET

(kulturális,egyéb)

1029 Budapest, Dutka Á. utak 43. A. fszt./1.
képviselő: Mészáros Imre
A magyar nemzeti, valamint a keresztény eszmék és értékek megőrzése, a nemzeti hagyományok ápolása céljából a magyar nemzet történelmének emlékhelyeire motoros túrák szervezése. Együttműködés és kapcsolattartás más, hasonló célú magyar és külföldi szervezetekkel. Más, hasonló célú egyesületek, szervezetek támogatása. ... >>

Hajrá Magyarok a Szebb Jövőnkért

(egyéb)

1026 Budapest, Hidegkúti út 56.
képviselő: Petráss László
A szebb magyar jövő demokratikus eszközökkel történő kiharcolása. ... >>

Harmadik Szektor Alapítvány

(egyéb)

1024 Budapest, Buday László 1.
képviselő: Vértes András ... >>

Helyreállítás Magyarországi Pártja

(egyéb)

1025 Budapest, Csejtei utca 18. mfszt./5.a.
képviselő: Gaál Péter Denis
politikai tevékenység ... >>

Hidegkúti Evangélikus Alapítvány

(egyéb)

1028 Budapest, Hidegkúti út 18.
képviselő: Walkó György
A Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség támogatása. ... >>

Hydrologia Hungarica Alapítvány

(egyéb)

1027 Budapest, Fö 68. /Magyar Hidrológiai Tá
képviselő: dr. Mészáros Csaba, Kovács Józsefné szül. Beck Irén, Papp Ferenc ... >>

IASON Alapítvány

(egyéb)

1022 Budapest, Bimbó út 3. IV.em.2.
képviselő: Göröntsér Márton
A Magyar Antropofóziai Társaság működésének, az antropozófiai mozgalom és az ehhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása. ... >>

Ifjúsági Konzervatív Unió

(egyéb)

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73.
képviselő: Erdei Roland
konzervatív gondolkodású fiatalok integrálása, érdekképviselete, koordináció az MDF kertein belül működő szervezetek között, nemzeti és egyetemes értékrend szolgálata. ... >>

II.Kerületi Humanisták Egyesülete

(egyéb)

1024 Budapest, Romer Flóris u. 22/24.
képviselő: Csordás Zoltán / ketten együtt, Gentischer Zsuzsa/ ketten együtt, Szabó János / ketten együtt, Szigeti Judit/ ketten együtt, Várady Tibor / ketten együtt ... >>

Implicit Laboratórium Tudományos Egyesület

(egyéb)

1028 Budapest, Máriaremetei út 43.
képviselő: Aczél Balázs, Gönczi Dániel, Keresztes Attila, Makány Tamás, Marno Hanna
A tavakban és tengerekben rejlő romokról, roncsokról, valamint az ott található élővilágról fotósorozatok és filmfelvételek készítése, ezáltal azok megismertetése a nagyközönséggel. A tengeri élővilág megismertetése annak megóvása érdekében. ... >>

Írd Jól Egyesület

(egyéb)

1026 Budapest, Orsó u. 35.
képviselő: Hámori Miklós ketten együtt, Hatvani Szabolcs ketten együtt, Martoni Viktor önállóan ... >>

Ivóvíz Magyarország Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1024 Budapest, Lövőház utca 26.
képviselő: Bodor Edina
A Magyarországon élő emberek és közösségek tudatosan és aktívan alakítsák környezetüket, részt vegyenek a társadalmi életben, a gazdaság fenntartható fejlesztésében és természeti értékek (kifejezetten a természetes vízbázisok, a források, a kisvízfolyások és a vizes élőhelyek) megóvásában. ... >>

Jognak Asztala Egyesület

(egyéb)

1027 Budapest, Margit utca 50-52. I/12.
képviselő: dr. Jónás Sándor
Helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten közreműködik az alapvető emberi jogok, szabadságjogok védelmében, azok érvényesülésében. Elősegíti, hogy a szabadság, biztonság és igazság általánosan elfogadott közösségi elveit, a személyek elidegeníthetetlen és alapvető jogait mindenki tiszteletben tartsa. ... >>

Jövőkerék Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1021 Budapest, Kuruc utca 8.
képviselő: Ary Benedek
Elősegíteni és támogatni az európai értékek megerősödéséhez és érvényesüléséhez elengedhetetlen helyi közösségek, civil szerveződések és autonóm állampolgárok képességeinek, lehetőségeinek fejlesztését és kiaknázását elősegítő programokat. ... >>

Kereszt Társasága Alapítvány

(egyéb)

1026 Budapest, Volkmann 12.
képviselő: Hollósy Péter ... >>

Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekekért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1025 Budapest, Kavics utca 10.
képviselő: Kelényi Zsolt György elnök
olyan programok szervezése , amelyekben a gyermekek és fiatalok megtapasztalhatják a Krisztus közösségében jelenlévő valódi öröm élményét. ... >>

Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

1029 Budapest, Dombos utca 22.
képviselő: Horváth Gyula elnökhelyettes, Kelemen Zsolt elnök, Szemes Gyöngyi titkár
Elsősorban a Pesthidegkút területén önkéntes tűzoltó, tűzmegelőzési, katasztrófavédelmi és mentési faladatok végrehajtása. A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, az államhatár őrizete, határrend fenntartása, a gyermek ? és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. ... >>

KÉT-KEDÖK EGYESÜLET

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
képviselő: Soborné Siegl Csilla
A KÉT-KEDŐK Egyesület aktívan és tevékenyen kíván közreműködni: A II. kerületi diákság képviseletében és érdekvédelmének ellátásában, továbbá emberi és állampolgári jogainak védelmében jogi tanácsadással. A II. kerületi diákok nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének és ismeretszerzésének támogatásában - képzések, szabadidős, tehetséggondozó táborok szervezésével. Azoknak a diákoknak a támogatásában, akik az egyesület céljaihoz kapcsolódó tevékenységekben vesznek részt. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatok jogszerű működésének és gazdálkodásának segítésében - jogi tanácsadással, szponzori kapcsolatok kiépítésével. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatoknak és Kerületi Diákönkormányzatnak (KEDÖK) az országos diákszervezetekkel való hatékonyan működő kapcsolatainak kialakításában. A KEDÖK működésének segítésében, szakmai képzések feltételeinek megteremtésében, pályázatokon való részvétel támogatásában. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatok és a KEDÖK által szervezett kulturális és szabadidős programok szervezésének, lebonyolításának és értékelésének segítésében. ... >>

Kölyök Kiosk Alapítvány

(egyéb)

1026 Budapest, Guyon R. utca 12.
képviselő: Latinovic Brankica, Latinovic Drazen
Az alapítvány célja három és tíz év közötti gyermekek és képességfejlesztő szabadidő-eltöltésének segítése. Elsősorban képességfejlesztő csoportos foglalkozás, szocializációs táborok és kirándulások, idegen nyelvű környezethez való alkalmazkodást előmozdító foglalkozások szervezése és lebonyolítása útján. ... >>

Közös Európában Együtt Emlékezzünk Nemzetközi Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1021 Budapest, Budakeszi út 79.
képviselő: Dr. Botz László, Dr. Király Béla
A hagyományőrzés szellemiségének terjesztése Európában; az elesett katonák emlékének méltó megőrzése; kegyeleti megemlékezések szervezése; katonai emlékhelyek létesítése, hadisírok gondozása; nemzetközi hadtörténeti kutatások támogatása. ... >>

Lánchíd Lions Club Budapest

(egyéb)

1020 Budapest, Bimbó 7.
képviselő: Benedek Pál dr. ... >>

Magyar Alagútépítő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1024 Budapest, Lövőház utca 37.
képviselő: dr. Horváth Tibor
Előmozdítja a természetes és mesterséges földalatti terek célszerű felhasználását, gazdaságos létesítését, hasznosítását, a káros környezeti hatások csökkentését.
Elősegíti a nemzetközi véleménycserét, tanácsadói szerep kialakítására törekszik a mindenkori kormányszervekkel. ... >>

Magyar Atomfórum Egyesület

(egyéb)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
képviselő: Csombok Imre elnökségi tag, dr. Czibolya László főtitkár, dr. Katona Tamás János elnök, Gábor József elnökségi tag, Takáts Ferenc elnökségi tag, Volent Gábor elnökségi tag ... >>

Magyar Autisták és Értelmi Fogyatékosok Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1023 Budapest, Frankel Leó u. 49. I./3.
képviselő: Dr. Mátyás István
Az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő személyek és szüleik az ellátásukkal foglalkozó személyek és segítőik helyzetének és az ellátó rendszerének felmérése, és annak figyelemmel kísérése; Az igények ismeretében szolgáltatások nyújtása, ill. annak megszerve- zésében aktív közreműködés; Országos hatáskörű érdekvédelmi, képvi- seleti tevékenység az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő személyek, családjuk, a szakemberek és segítőik érdekében; Szakértői részvétel a törvényelőkészítő, törvényalkotó és jogalkal- mazói munkában; Adatgyüjtés, téjékoztatás és kapcsolatok építése országos és európai szinten. Forrásteremtés és annak kompenzációs elosztása; Autista és Értelmi Fogyatékos Életházak megépítése, melyben az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő személyek óvodás koruktól kezdődően az iskolás korukig, valamint azt követően igényeik és szükségleteiknek megfelelő ellátásban, oktatásban és munkában részesülnek. ... >>

Magyar Autóklub

(egyéb)

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.
képviselő: Dr.Kovács Zoltán, Hegedüs Oszkár
Védi és képviseli az autózással kapcsolatos érdekeket. ... >>

Magyar Barlangi Mentőszolgálat

(egyéb)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/ b.
képviselő: Tarnai Tamás
A barlangokban , vagy egyéb nehezen megközelíthető helyen szerencsétlenül járt , megsérült , illetve eltévedt emberek felkutatása , számukra elsősegély nyújtása , és a veszélyes helyekről történő mentése. ... >>

Magyar Civil Női Lobby Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

1027 Budapest, Bem rakpart 38-39.
képviselő: Alföldi Andrea, Bencsik Andrea, Strack Mária, Tamás Ibolya
Kulturális tevékenység. ... >>

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság

(egyéb)

1024 Budapest, Keleti Károly 5-7.
képviselő: dr. Barkó Éva, Dr. Bártfai György, dr. Párducz László, dr. Veszprémi Béla Gábor, Gárdos Éva Beáta
A harmonikus családi élet és az egészséges reprodukció feltételeinek elősegítése. A társaság tagjainak népesedéssel foglalkozó szakembereknek a tudományos kutatásainak elősegítése. ... >>

Magyar Demokrata Fórum

(kulturális,egyéb)

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73.
képviselő: Makay Zsolt
A Magyar Demokrata Fórum célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata. A nemzeti hagyományokat tisztelő, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló, korszerű konzervatív párt. Tiszteli az elődök országalkotó képességét, a patriotizmust, a haza szabadságáért küzdők eszményeit és áldozatát, a nemzet javát szolgáló hagyományok mának is szóló üzeneteit. ... >>

Magyar Erkölcsi Társadalmi Egyesület

(egyéb)

1028 Budapest, Hidegkúti út 56.
képviselő: Gaál Attila, Salca János ... >>

Magyar Filmintézet Dolgozóinak Munkástanácsa

(egyéb)

1020 Budapest, Budakeszi 51/b.
képviselő: Beke Éva ... >>

Magyar Geofizikusokért Alapítvány

(egyéb)

1027 Budapest, Fő utca 68.
képviselő: Nemesi László
Fiatal geofizikusok támogatása. ... >>

Magyar Hallgatók az Európai Egyetemeken Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1027 Budapest, Henger utca 15.
képviselő: dr. Manninger Sándor
Középiskolát végzett és nyelveket legalább középfokon tudó külföldi egyetemre pályázók kiválasztása, tanulmányi előkészítések, valamint továbbtanulásuk előfeltételeihez való hozzájárulás.

Az agrár felsőoktatásban tanuló diákok, hallgatók, tudományos diákköri tevékenységének támogatása.
Az egyetemi doktorképzésben résztvevők tudományos munkáinak megjelentetését szolgáló kiadvány létrehozása.
Az Alapítvány céljait és az Alapítvány által nyújtott lehetőségeket bemutató honlap működtetése. ... >>

Magyar Jamboree Alapítvány

(sport,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1025 Budapest, Tömörkény utca 3/A. C.
képviselő: Csepregi Márton
A World Organization for Scout Movement /Cserkész Világszövetség/ vagy külföldi cserkészszövetségek által szervezett nemzetközi, külföldön tartott cserkészrendezvényeken, táborokon, elsősorban a négyévenként megrendezésre kerülő Cserkész Világtalálkozón /World Sclut Jamborlee/ magyar cserkészek, illetve a Magyar Cserkészszövetséget képviselő kontingensek kiutazásának és kinntartózkodásának anyagi támogatása, különösen a hátrányos helyzetű családokból származó cserkészek kiutazásának lehetővé tétele. A Cserkész Világszövetség és a Magyar Cserkészszövetség által Magyarországon rendezett nemzetközi táborok, rendezvények támogatása. ... >>

Magyar Karszt-és Barlangkutató Társulat

(természetvédelem,egyéb)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.
képviselő: Dr.Leel-Össy Szabolcs, Kiss Attila
A karsztvidékek és barlangok bejárásának, megismerésének, feltárásának, tudományos kutatásának szervezése, ismertetése, hasznosítása, elismertetése, a környezet- illetve a természetvédelem, ezen belül is alapvetően a karsztvidékek és barlangok védelme. A hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés. Az ifjúság barlangjárással kapcsolatos tevékenységének elősegítése. ... >>

Magyar Kommunikációtudományi Társaság Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

1024 Budapest, Fény utca 16.
képviselő: Horányi Özséb
Figyelemmel kíséri a kommunikációtudományi és kommunikációkutató műhelyek munkáját. Szerepet vállal az alap- és az alkalmazott kutatások tudományos-közéleti fórumának megteremtésében. A kutatások ösztönzésében és publikálásában, a kommunikáció oktatás és képzés szakmai és stratégiai területein. Közreműködik a nemzetközi és hazai tudományos kapcsolatok további képülésében. Hozzájárul diszciplináris és interdiszciplináris jellegű tudományterületek koordinálásához ... >>

Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
képviselő: Czerny József
A létesítménygazdálkodás, mint stratégiai jelentőségű üzleti testület magyarországi és nemzetközi fejlődésének elősegítése, hazai gyakorlattal való integrálása, a világszínvonallal összemérhető hazai szakmai kiválóság megteremtése, fenntartása és fejlesztése, a létesítménygazdálkodási szakmai szabályok megalkotása, tudományos kutatás, szakmai viták bonyolítása, oktatás, környezetvédelem, szakmai és gazdasági érdekképviselet. ... >>

Magyar Megújulási Mozgalom

(egyéb)

1029 Budapest, Feketerigó u.52.
képviselő: Dr. Makkay János, Dr.Murányi László ... >>

Magyar Origami Kör

(oktatási,kulturális,egyéb)

1025 Budapest, Cseppkő utca 39.
képviselő: Villányiné Simén Mariann elnök
Az egyesület legfőbb célja az origami széleskörű népszerűsítése, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés révén, továbbá a hagyományokon alapuló kultúra tárgyi és immateriális megjelenésének gyűjtése, feldolgozása és közreadása az oktatási és kulturális örökség megőrzése céjából minden korosztály számára. ... >>

Magyar Polgári Média Egyesület

(egyéb)

1021 Budapest, Furulya utca 1
képviselő: Hős Gábor ... >>

Magyar Primer Prevenciós Orvosi Egyesület

(egyéb)

1026 Budapest, Gábor Áron utca 55.
képviselő: dr. Takács István
Az Egyesület arra törekszik, hogy tudományos megalapozottsággal, vizsgálja, értékelje, megismerje, megismertesse, kutassa az öregedés folyamatait és az életaktív szakaszának meghosszabbítását segítse. A biológia, a viselkedéstudomány, társadalmi változások területén megmutatkozó egyre bővülő ismeretek megkérdőjelezik azokat a sztereotípiákat, melyek az öregedéssel járó folyamatok megváltoztathatatlanságáról szólnak. Az Egyesület az egészséges öregedés koncepcióját kívánja támogatni. ... >>

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1023 Budapest, Ürömi út 15. I./1.
képviselő: Fetzer János
hogy Magyarország a Szent Korona Országához méltóvá váljon; a világ magyarságának összefogása. ... >>

Magyar Útügyi Társaság

(egyéb)

1024 Budapest, Petrezselyem utca 15-19.
képviselő: Dr. Schváb János, Keresztes László, Rétháti András, Tombor Sándor
az útügy területén a szakmai tevékenység egyesületi keretek közötti támogatása, tudományos kutatás előmozdítása, a műszaki szabályozók kidolgozása, a minőségügy, a közlekedésbiztonság és a környezet védelmének fejlesztése, a szerződés tartalmi irányelveinek elkészítése. ... >>

Magyar-Amerikai Partnerség Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli utca 3. B.
képviselő: Schuchmann Elena Yvonne
A magyar és az amerikai nép kultúrájának, történelmének, társadalmi életének kölcsönös megismerése, terjesztése szervezett keretek között. Bekapcsolódás - főleg pályázatok útján - a magyar és amerikai kultúrkincs megőrzése érdekében folyó munkákba. A holokauszt történelmi tragédiájának mélyebb megismerése és megismertetése, ennek érdekében pedagógiai továbbképzések konferenciák, szakmai programok szervezése, ill. ilyen programokon való részvétel. Kulturális, információs internetes portál létrehozása. Közhasznú szolgáltatásainak tagjain túl mások számára történő, széles körű hozzáférésének biztosítása. Ismeretterjesztő, oktató, szervező munka végzése más, hasonló kezdeményezésekkel is összhangban. Ülések, viták, megbeszélések, workshopok rendezése. Szoros együttműködés az amerikai magyar kulturális szervezetekkel. Hozzájárulni a két ország közötti testvérvárosi kapcsolatok elmélyítéséhez. Együttműködés a magyar és amerikai oktatási és kulturális intézményrendszer tagjaival, kutatóintézetekkel, civil szervezetekkel, amelyek készek együttműködni az egyesülettel. A két ország népszerűsítése az amerikai, illetve a magyar fiatalok körében. Kapcsolatok teremtése és tatása mindazokkal, akik értéket teremtenek a magyar és amerikai kultúrában és a tudományban és ezen értékek megőrzésén munkálkodnak. Olyan fórum biztosítása, amelyen ezek az érdekek sokszínűen megjelenhetnek és kifejezésre juthatnak. ... >>

Magyar-Kínai Kereskedelmi Egyesület

(egyéb)

1024 Budapest, Margit körút 44. 1./1.
képviselő: Paul Madacsi
A kínai közösségek és Magyaroszág közötti kapcsolat fejlesztése. ... >>

Magyarok Egymásért Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1022 Budapest, Bég utca 3-5.
képviselő: Földesi Szabó László
Minőségi, modern magyar politikai kultúra megteremtése, közösségi problémaérzékelés és kezelés. ... >>

Magyarországi Érték Realizáló Civil Egyesület

(egyéb)

1021 Budapest, Tárogató u. 38. I.em. 3.
képviselő: Dr. Büki György, Velkei Éva ... >>

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája

(egyéb)

1024 Budapest, Rómer Flóris u. 4.
képviselő: Sztrilich Ágnes
Egyházi tevékenység ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal