Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 174
4. oldal

Rákócziánum Templom Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1024 Budapest, Keleti Károly u.39.
képviselő: Dankó Iván /önállóan, Fejérdy István /önállóan, Tamás Ferenc Dr. /önállóan
Az egykori Rákócziánum Katolikus Főgimnázium és Internátus emléktárgyait őrző gyűjtemény létrehozása, az iskola volt diákjai találkozóinak támogatása, a templom közösségi, kultúrális támogatása. A Rákócziánum néven ismert, Budapest II. ker. Keleti Károly u.39. szám alatti templom közösségi, kulturális programjainak tá- mogatása, a közösséghez tartozó személyek alkotó tevékenységének elősegítése. A templom és közösségi helyiségek fenntartásának, technikai fejlesztésének támogatása. A közösség különböző korosztályainak erkölcsi- és kulturális téren való segítése, élethelyzetüknek megfelelően kirándulások, táborozások, nyaraltatások, kulturális programok és sportlehető- ségek támogatásával. Szorult helyzetű családok idős, beteg személyek, mozgás- és egyéb sérülést szenvedettek megsegítése, ruha-akciók szervezése. A határon túl élő magyarokkal a kölcsönös kapcsolat ápolása, rászorultak segítése. ... >>

Rheumatoid Arhritises Betegek Egyesülete

(egészségügyi)

1023 Budapest, Frankel Leó u. 62.
képviselő: Vecsey Jánosné
A rheumatoid arthritisben szenvedő betegek érdekképviselete. ... >>

S.O.S. Gyermekmentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1028 Budapest, Kerényi Frigyes utca 7.
képviselő: Kovács Lászlóné
támogatni kívánja a család nélkül intézetben élő, illetve hátrányos szociális helyzetű családban élő beteg kisgyermekeket befogadó és gondozó bölcsődéket, óvodákat a gondozásukhoz szükséges eszközök, illetve körülmények érdekében, támogatni kívánja a hátrányos helyzetű beteg gyermekek hazai, illetve külföldi gyógykezelését. ... >>

Segítő Kéz az Elesetteknek Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1025 Budapest, Őzgida út 17/1.
képviselő: Balogh Sándor
a rászorulók, hajléktalanok, beteg gyermekek árvízkárosultak, gyógyíthatatlan betegek, hátrányos helyzetűek támogatása, nevelésük, oktatásuk, kulturális tevékenységük, kulturális örökségük és műemlékeik megóvása, a természetvédelem és környezetvédelem útján, a tudományos ismeretterjesztés, társadalmi helyzetük javítása érdekében, a gyermek- és ifjúságvédelem, a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, rehabilitációs foglalkoztatásuk, munkaerő-piaci képzésük és foglalkoztatásuk elősegítése Magyarországon és a világ bármely országában, ahol ez szükséges. ... >>

Stahl Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

1026 Budapest, Volkmann u. 5. I. em. 2.
képviselő: Bohus Zoltán
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egészségmegőrzésének-, betegség megeelőzősőnek segítése és az ezzel kapcsolatos rehabilitációra vonatkozó felvilágosítási tevékenység. Különös hangsúllyal foglalkozik e csoport részére nyújtandó kulturális ismeretterjesztéssel. Ennek érdekében az alapítványösztöndíjat alapít, díjat adományoz, ... >>

Számítógéppel az Életért Alapítvány

(egészségügyi)

1020 Budapest, Verecke lépcső 13/2.
képviselő: Fodor Miklós dr. ... >>

Szemlőhegyi Barlangterápia Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1025 Budapest, Barlang 10.
képviselő: Felián István, Laczkovits Gabriella
A Szemlőhegyi barlang természeti adottságaira épülő terápiás rendszer kutatása, gyógyító tevékenység támogatása, a barlang értékeinek védelme. ... >>

Szent Rókus a Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1025 Budapest, Nagybányai út 54/B.
képviselő: Goldschmidt Béla Dr.
A Pest megyei gyermek-egészségügyi ellátás támogatása. ... >>

Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet (Szilágyi Erzsébet Nőegylet)

(egészségügyi,szociális)

1027 Budapest, Lipthay 5.II.em.13/a.
képviselő: dr. Bobok Györgyné
Meglévő egészségügyi és szociális intézmények támogatása (gyermekek, betegek, fogyatékosok, fiatalok, nők, öregek és munkanélküliek, valamint egyéb arra rászorulók). Későbbiekben esetleg új intézmények megindítása. Munkalehetőségek teremtése. Elsősorban megelőző tevékenységek és helyi kezdeményezések felkarolása. ... >>

Szívbetegségek Megelőzéséért Alapítvány

(egészségügyi)

1024 Budapest, Töhötöm vezér utca 9.
képviselő: dr. Sidó Zoltán
A szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. A szív- és érrendszeri betegségekkel küzdő emberek gyógyítása, rehabilitációja. ... >>

Szkizofrén Betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
képviselő: Bartkó György dr.
A szkizofrén betegek reintegrációjának elősegítése, részben önálló életre való felkészítésük, a gyógyításuk, az önszerveződésük támogatása. ... >>

Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-európai Térség Fejlesztéséért

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1026 Budapest, Nagyajtai utca 1/b.
képviselő: Bullain Bernardné Talyigás Katalin, Dr.Hegyesi Gábor
A magyarországi szociális ellátórendszer szakmai színvonalának javítása, fejlesztése, valamint felkészítése az európai integrációra.
A szociális ellátások terén innovatív módszereknek a hazai viszonyokhoz való adaptálása; hozzájárulni a szociális ellátórendszer szakemberképzésének korszerűsítéséhez; a szociálpolitika tudományos hátterének fejlesztése; a szociális és egészségügyi ellátás fejlesztését előmozdító kutatási programok, projektek szervezése és lebonyolítása; oktatási anyagok, segédanyaok, szakmai publikációk, valamint tantervek készítése és megjelentetése; innovatív programok tervezése és komplex lebonyolítása; szakmai konferenciák és nemzetközi műhelyprogramok szervezése; diplomás munkanélküliek komplex elhelyezkedéséi tanácsadása és munkaközvetítése. Alacsonyan képzett, nem tanuló és nem dolgozó felnőttek munkához vagy/és tanuláshoz segítése komplex program segítségével; foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek számára pályázatírási információ és segítség nyújtás; szenvedélybetegek reszocializációjának elősegítése a foglalkoztatás révén; diplomás munkanélküliek egyes rétegeire vonatkozó speciális programok, így a roma diplomások, a gyesről, gyedről újra munkába állni kívánó nők távmunkába segítése; a pályakezdő fiatalok és az 50 év felettiek elhelyezkedését segítő speciális programok megvalósítása; vállalkozás elősegítő és atipikus foglalkoztatási megoldásokra vonatkozó programok; az egyetemi városokban az elhelyezkedést segítő szervekkel együttműködve szakmai műhely létrehozása és működtetése; a népjóléti tagozat területén a nonprofit vállalkozások létrejöttének támogatása; a munkanélküliség mérséklését, a foglalkoztatás bővítését segítő tevékenységek, programok megvalósítása, ilyen célú helyi nonprofit szervezetek segítése, folyamatos szakértői támogatása. E célokat elsősorban közgazdasági, jogi, szociálpolitikai, számviteli, management stb. Szakértelem nyújtásával, illetve ezekre való folyamatos felkészítés, szupervízió, monitorozás, konzultációk nyújtása útján kíván segíteni. ... >>

Szószóló Alapítvány a Betegek Jogaiért

(egészségügyi)

1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. B.épület 5/5.
képviselő: Dr. Szebik Imre, Nagymáté Éva
A betegjogok mindenki számára érthető közvetítése, megismertetése, és azok érvényesítésének elősegítése. ... >>

SZÖVETSÉGBEN A RÁK ELLEN Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet,egyéb)

1021 Budapest, Széher utca 89. b. I./3.
képviselő: dr. Pádi Éva
Az alapító célja, hogy jelen alapítvánnyal elősegítse a rákos megbetegedésekben szenvedő betegek korszerű ellátásban részesüljenek, valamint segítse rákos megbetegedésekben szenvedő betegek ellátásában, a rák ellenszerének, a kezelések különböző módjainak kutatásában résztvevők szakmai felkészültségét. ... >>

SZUNDI - Alvászavaros Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1024 Budapest, Margit körút 7. IV/1.
képviselő: Dr. Heves Rudolfné Dr. Scheuring Noémi
Alvászavaros csecsemők és gyermekek kivizsgálásának, kezelésének és gondozásának támogatása; családok egyéb segítése. ... >>

Tégy az Idősekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116. (OPNI)
képviselő: Prof.dr.Székács Béla
A jelenleg legmagasabb színvonalat képviselő egészségkultúra meghonosítása, tudományos, ismeretterjesztő tevékenység. Az időskorú betegek egészségének fejlesztésére irányulóan. A nemzeti egészségmegőrző programokban való aktív részvétel serkentése. Egészségügyi centrum létrehozásának előkészítése. ... >>

THERAPION Egészségügyi, Szociális és Kulturális Szolgáltató Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

1026 Budapest, Gyergyó u. 5.
képviselő: Dr.Hartman Gábor / együttesen, Dr.Popper Péter / önállóan, Keleti Judit / együttesen
Komplex orvosi-pszichológiai és kulturális szolgáltató intézet kialakítása. ... >>

TREMOR Alapítvány a Parkinsonbetegekért

(egészségügyi,oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 50. mfszt./1.
képviselő: dr. Fazekas András
A parkinson és hasonló betegségekben szenvedő betegek kivizsgálásához szükséges műszerek, gyógyszerek, eszközök, gyógyászati segédanyagok beszerzése. A parkinson és hasonló betegségekben szenvedő betegek munkaerő piaci helyzetének javítása tanácsadás és ismeretterjesztés útján, rehabilitációs oktatási és alapítvány által szervezett tanfolyamok útján. Parkinson és hasonló betegségekben szenvedő betegek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ismeretterjesztés útján, beteg és egészséges személyek részére közös rendezvények megszervezése útján, valamint a betegek érdekeinek képviselete a jogalkotó és jogalkalmazó szervek, valamint más fórumok és személyek előtt. A súlyos állaptú vagy szociálisan rászorult parkinson és hasonló betegségekben szenvedő betegek és családjuk támogatása a betegek gyógyulásának elősegítése érdekében. A parkinson és hasonló betegségek kutatásának anyagi támogatása. A parkinson és hasonló betegségben elért kutatási eredmények és az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés, az elméleti és gyakorlati alkalmazással összefüggő rendezvények szervezése és belföldi, valamint nemzetközi szinten való lebonyolítása és a rendezvényeken való részvétel támogatása. A parkinson és hasonló betegségekkel kapcsolatos tudományos dolgozatok és közismeretek gazdagító kiadványok anyagi támogatása. Pályázatok kiírásához anyagi fedezet biztosítása (pl. a parkinson és hasonló betegségek kutatása, a betegséggel kapcsolatos felmérések, a gyógyítás új eredményei stb.). ... >>

TUMOR,a Daganatos megbetegedésekben szenvedők érdekeit szolgáló Alapítvány

(egészségügyi)

1025 Budapest, Törökvész út 95-97/C. 7./45.
képviselő: Golán Miroszláv
A hazai egészségügyi intézményekben a betegek megfelelő körülmények közötti kezelése, illetve a megelőzés és a betegség korai stádiumban történő felfedezése. Az alapítvány célja a szükséges anyagi források felkutatása és biztosítása, a kutatás elősegítése és a megelőzés érdekében kifejtett ismeretterjesztés. Ennek érdekében részt vesz az egészségügyi szakmai programok kidolgozásában, a finanszírozásban való közreműködésben (kiadványtámogatás, szakfeladatok célfeladat jellegű finanszírozása, orvosi segédeszközök, gépek beszerzése). ... >>

Vasutas Reuma Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1023 Budapest, Ürömi utca 8.
képviselő: Dr. Ujfalussy Ilona
A MÁV Kórház Budapest Reuma Osztályon és szakambulancián a betegek kezelési feltételeinek javítása. ... >>

VERITAS a Kínzások Áldozatainak Rehabilitálásáért Alapítvány

(egészségügyi)

1021 Budapest, Völgy 9-11.
képviselő: Csiszér Nóra dr.
A kinzások áldozatainak fizikai, lelki, szociális rehabilitálása, ennek érdekében rehabilitációs intézet muködtetése, menekülttáborokban felvilágositó stb. tevékenység. ... >>

VERTEBRA Magyar Gerincsebészeti és Paraplégia Rehabilitációs Alapítvány

(egészségügyi)

1022 Budapest, Présház u. 7/B II.6.
képviselő: Németh Pál Tamás, Orosz Mária dr.
A mozgásszervi gerincbetegségben szenvedők gyógyítása érdekében központ létrehozása és működtetése. ... >>

VitaFutura - az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1027 Budapest, Bem József utca 14. fsz./1.
képviselő: Hartmann Ildikó önálló, Tábi Krisztina önálló, Vaszari Mónika önálló
18 év alattiak egészséges és egészségtudatos, valamint környezettudatos életre
nevelése.
- Hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő és beteg gyermekek életminőségének javítása. ... >>

Zöldgally Egészségmegőrző Egészségfejlesztő Egyesület

(egészségügyi)

1021 Budapest, Szakadék út 5.
képviselő: Hemrik Ferenc
Olyan komplex egészségmegőrző tevékenység ellátása, amely segíti az egyén teljes harmóniára törekvését, belső egyensúlyának, testi-, lelki- és szociális jóllét állapotának elérését, illetve megtartását. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal