Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 174
3. oldal

Kutyák és Farkasok az Emberekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi)

1023 Budapest, Borbolya 7.
képviselő: Kulifai Erzsébet
Farkasokkal kapcsolatos etológiai, természettudományi kutatások támogatása. Állatmenhelyek, állatkórházak, befogadók anyagi segítése, állatvédelemmel kapcsolatos propaganda /kiadványok/ támogatása. ... >>

La Leche Liga Magyarország

(egészségügyi)

1022 Budapest, Hermann Ottó út 18. II.em.1.
képviselő: Fáy Tünde Hajnalka, Kovalikné Szabó Éva, Martinovichné Debilay Bianca, Rózsa Ibolya, Schneiderné Diószegi Eszter
Segíteni az anyákat ismeretekkel, információval, bátorítással, valamint az anyák egymás közötti támogatása útján, hogy jobban megértsék a szoptatással megvalósuló anyai gondoskodás fontosságát. A tapasztalat, tájékoztatás és segítség eljuttatása valamennyi érdekelt szakemberhez és szakképesítéssel nem rendelkező személyhez nemre, fajra, vallási és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül. ... >>

Lions Jószolgálati Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1025 Budapest, Zöldlomb u. 52-54.
képviselő: Dr. Kutsch Zoltán
Támogatási rendszerével elősegíteni az egészségükben károsodott államplgárok - kiemelten a látáskárosultak - társadalmi beilleszkedésének, továbbképzésének, valamint gyógykezelésének magas szintű ellátását, teljes értékű és örömteli életük megvalósulását, támogatni és koordinálni a látáskárosodást előidéző betegségek megelőzésére irányuló erőfeszítéseket, továbbá hozzájárulni más, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociális helyzetének javításához. ... >>

Lipót Hagyományőrző Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

1026 Budapest, Pasaréti út 22. II./5.
képviselő: Dr. Nagy Zoltán
A hazai népesség pszichiátriai és neurológiai ellátásának 10 %-t. végző Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPN) társadalmi beágyazottságának, azaz társadalmi megítélésének és elfogadottságának megteremtése és elősegítése.
-A pszichiátriai és neurológiai betegségekkel kapcsolatos negatív társadalmi attitűdök feloldása, ill. a pszichiátriai és neurológiai betegségek demisztifikálása, ezen kórképek kezelhető és gyógyítható jellegének propagálása.
- Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben (OPN) évtizedek óta folyó magas szintű betegellátó, ill. nemzetközi vonatkozásában is kiemelkedő oktató, tudományos kutató és szakmaszervező tevékenység erkölcsi támogatása.
- Segítségnyújtás egy utóbb létrehozandó Alapítvány működtetéséhez, adományok gyűjtése és lakossági fórumok tartása az Egyesület működésével és céljaival kapcsolatban. ... >>

Lipóti Nővérek Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
képviselő: Gaál Mária
Elősegítse az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet szakdolgozóinak az Intézetben betöltött szerepének erősítését; az Intézeten belüli és kívüli oktatás tárgyi feltételeinek javítását; lehetővé tegye az Intézet bel- és külföldi kapcsolatainak fenntartását és kiszélesítését; hozzájáruljon a szakdolgozók tudományos munkáinak elkészítéséhez (beteginterjúzás, vizsgálatok, oktatási programok kidolgozása, módszertani referenciaanyagok készítése); segítse a pszichiátriai és határterületi tudományok követését; az Ápolók Nemzetközi Napján a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakdolgozók jutalmazását; az akkreditált rendezvényeken, továbbképzési programokon való részvételeket segítse a tehetséges és szorgalmas, ám hátrányos helyzetű ápolókat. ... >>

Magyar Állatvédők Országos Szervezete Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Tölgyfa utca 20.
képviselő: alelnök Parraghné Almási Katalin Eszter, alelnök Stellekné Szilágyi Judit, elnök Dr.Akszentievics Györgyi, elnökhelyettes Leposa Anita, titkár Varga András
Az elővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítása; szemléletformálás, a környezettudatos életmód kialakítása és elterjesztése, a természet, ezen belül különösen az állatok ismeretének elterjesztése, megóvása az állattartási kultúra szintjének emelése az oktatás, nevelés és ismeretterjesztés eszközeivel; az állat-, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és hatályosulásának elősegítése; a krízishelyzetbe lévő vagy sebesült, beteg, gazdátlan, megkínzott balesetet szenvedett állatok mentése, gyógyítása, ideiglenes elhelyezése és az új gazdákhoz juttatása, vadállatok esetében repatriálása; a kóbor állat populáció csökkentése; az állati és emberi élet és a vagyonbiztonság, a természet és épített környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében és károsító hatásai elleni védekezésben való együttműködés az illetékes állami és önkormányzati szervekkel; a természetes és épített környezet védelme; a hazai állatvédő mozgalom fejlesztése, érdekérvényesítő képességének növelése, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítése. ... >>

Magyar Anti-Aging Medicina Társaság

(egészségügyi)

1023 Budapest, Mecset utca 10-12. I/2.
képviselő: dr. Fábián Emília
Az orvostársadalom különböző szakterületei képviselőinek integrációja és munkájuk koordinálása az anti-aging medicina területén. ... >>

Magyar Cervix Alapítvány

(egészségügyi)

1023 Budapest, Frankel Leó u. 74-76. IV/18.
képviselő: Belovai Henriette, Dr. Alföldi László, Dr. Veres Róbert
A nyaki gerinc betegek és sérültek komplex támogatása. ... >>

Magyar Elhízástudományi Társaság

(egészségügyi)

1025 Budapest, Boróka utca 9. fszt./4.
képviselő: Prof.dr. Halmy László ... >>

Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság

(egészségügyi)

1023 Budapest, Török u. 12.
képviselő: Dr.Grabarits István
A magyar gyógyszerészet és a hozzá kapcsolódó gyógyszeripari és nagykereskedelem történetének kutatása. ... >>

Magyar Magán-nőgyógyászok Társasága

(egészségügyi,érdekképviselet)

1026 Budapest, Gábor Áron utca 74.
képviselő: Dr. Csermely Gyula István
Magyarországon egyéni egészségügyi vállalkozóként, vagy társas vállalkozás tagjaként magánpraxist folytató szülész-nőgyógyász orvosok szakmai érdekképviselete. ... >>

Magyar Postások Szociális Alapítványa

(egészségügyi,szociális)

1028 Budapest, Jókai út 10.
képviselő: Nagy Lászlóné
A postai dolgozók szociális helyzetének, anyagi körülményeinek javítása. A rendkívüli élethelyzetbe (30 napnál hosszabb időtartamú betegállomány, gyermekszülés, haláleset, üdülési támogatás, szociális segély) került postai dolgozók és hozzátartozóik segélyezése. ... >>

Magyar Pszichofarmakológusok Társasága

(egészségügyi)

1028 Budapest, Dér u. 14/B.
képviselő: Dr. Faludi Gábor, Dr. Gaszner Péter
A pszichiátriai, a neurológiai, a neuropszichofarmakológiai, a biológiai elmetudomány és határterületei fejlődésének elősegítése, az alap és klinikai kutatásainak támogatása, tagjainak tudományos és etikai ismereteinek bővítése. A magyar kutatási eredmények szé- leskörű terjesztése, szakmai folyóiratok szerkesztésével, kongresz- szusok szervezésével. A tudományág hazai és külföldi eredményeinek ismertetése, az eredmények felhasználása a pszichiátriai betegségek korszerű gyógyításában. ... >>

Magyar Reumabetegek Egyesület

(egészségügyi)

1023 Budapest, Ürömi u. 56.
képviselő: Dr. Bergmann Annamária/ vez.tag, dr. Majtényi Sándor, dr. Rojkovich Bernadette, Dr.Eiben Annamária / vez.tag, Dr.Géher Pál / vez.tag, Dr.Mesterné dr.Ortutay Judit/ elnök, Garay Tóth Beáta
Elősegíteni a reumatológiai betegségekkel járó hátrányok feltárását, kutatását és ezek széleskörű megismertetését a betegek, az orvosok és a társadalom körében. ... >>

Magyar Reumatológusok Egyesülete

(egészségügyi)

1023 Budapest, Ürömi u. 56.
képviselő: Dr. Poór Gyula
A reumatológia, mint orvosi szakma és tudományág színvonalának emelése; tagjai szakmai és tudomá-
nyos ismereteinek bővítése; tagjai szakmai és tudományos érdekeinek képviselete és védelme; a magyar reumatológia eredményeinek a nemzetközi szakmai közvéleménnyel való megismertetése; a betegek és a velük foglalkozó nem-orvos munkatársak reumatológiai ismereteinek növelése. ... >>

MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(egészségügyi,oktatási)

1028 Budapest, Hidegkúti út 153.
képviselő: Dr. Berényi Tamás
A Magyarországon még ki nem alakult komplex sürgősségi betegellátás kidolgozása, a betegellátás színvonalának emelése, az egyesületi tagok szakmai képzettségének emelése. Az Egyesület támogatja az országos szintű társadalmi, etikai, tudományos és oktatási feladatokat, a szervezet aktívan részt vesz a hazai közvélemény formálásában, a gyors és szakszerű tájékoztatásban. Továbbá egészségmegőrzés, tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés. ... >>

Magyar Szexuális Medicina Társaság

(egészségügyi,oktatási)

1027 Budapest, Kapás utca 26-44. A. I./3.
képviselő: dr. Fekete Ferenc
Az elsősorban szervi eredetű, betegségek következtében kialakult női és férfi szexuális problémák, valamint a genitális sebészet területén a gyógyítás, oktatás és a tudományos kutatás előmozdítása. A szexuális problémákhoz vezető betegségekkel és genitális sebészettel foglalkozó hazai szakemberek, orvosok, pszichológusok stb. összefogása, munkájuk koordinálása, támogatása. A szexuális orvoslás területén az oktatás megszervezése, tudományos felvilágosítás. A hazai és a külföldi szakemberek kapcsolatának segítése, összefogása. ... >>

Magyar Tüdőátültetettek Országos Érdekvédelmi és Sport Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

1027 Budapest, Csalogány utca 55. II//2.
képviselő: Spóner Hajnalka
Elsősorban a szervátültetettek rehabilitációja, visszailleszkedésük elősegítése a társadalomba, a teljes értékű ember érzésének segítése, a hátrányos megkülönböztetés elleni harc orvosilag ellenőrzött testedzés és ezáltal betegség megelőzése a kulturális és közösségi élet kibontakoztatása és a tüdőátültetettek érdekvédelme a legfőbb célkitűzés. Az egyesület biztosítja a szervátültetett emberek rehabilitációját és versenyszerű sportolását a szabadidő és versenysport lehetőségeinek biztosításával. A kultúra keretén belül szintén a hasonló szervezetekkel együttműködve üdülést, utazást kulturális eseményeket is lehetővé tesz. Részt vesz és segítséget nyújt a szervátültetés és az azt követő és az azt megelőző egészségügyi problémák megoldásában és pszichikai segítséget illetve felvilágosítást ad a műtét körülményeiről a várólistán szereplő betegeknek. ... >>

Magyar Tüdőgyógyász Társaság

(egészségügyi,oktatási)

1023 Budapest, Frankel Leó utca 88. II./9.
képviselő: dr. Kovács Gábor, dr. Pápai-Székely Zsolt
A magyar tüdőgyógyászat fejlesztése, a tagok szakmai és tudományos ismereteinek bővítése, a szakterület külföldi eredményeinek megismertetése, a pulmonológiai betegellátás színvonalának emelése, a kísérletes, klinikai és epidemiológiai tudományos kutatás elősegítése. ... >>

Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete

(egészségügyi)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 112.
képviselő: Kriszt Magdolna, Müller Anna ... >>

Magyarországi Jód Alapítvány

(egészségügyi)

1027 Budapest, Frankel Leó 7.
képviselő: Bogy Gábor dr., Deutsch Stefánia dr., Tibor Zsuzsanna dr. ... >>

Magyarországi PKU Egyesület

(egészségügyi)

1023 Budapest, Bolyai u. 5-7.
képviselő: Parrag Tamás
A fenilketonúria (PKU) betegségben szenvedők segítése. ... >>

Magzati Medicina Alapítvány Budapest

(egészségügyi,oktatási)

1026 Budapest, Gábor Áron utca 74-78. A. 3.
képviselő: Aggné Jókay-Ihász Kinga, dr. Bodnár Eszter, dr. Elekes Tibor elnök
Az alapítvány célja a magzati medicina magyarországi helyzetének javítása egyrészt a betegek segítése, másrészt a hazai szakmai képzés előmozdítása révén. ... >>

Mandarinett Molettek Clubja Egyesület

(egészségügyi)

1025 Budapest, Pusztaszeri u. 3/b.
képviselő: Máróné Gábos elvira, Szabó Zoltán ... >>

MED-MUSIC Alapítvány

(sport,egészségügyi)

1025 Budapest, Barlang 21.
képviselő: Harmat Ede Tibor dr.
Albert Schweitzer szellemében az orvoslás területén a fog-és szájbetegségek gyógyításának és megelőzésének támogatása, a szájüreg daganatos betegségeinek megelőzésének és gyógyításának támogatása, zenei téren pedig a magyar hangemlékek értékmentésének elősegítése. ... >>

Mérei Ferenc Lelki Egészségvédő Egyesület

(egészségügyi)

1024 Budapest, Keleti Károly 13/d.
képviselő: Dr.Bíró Sándor /végzés nélkül/ ... >>

MOSOLY -Egészségben a Gyermekekért- Alapítvány

(egészségügyi)

1025 Budapest, Margit krt. 31-33. I/5.
képviselő: Oláh Gizella
A beteg gyermekek életkörülményeinek javítása. ... >>

Mosolyország Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1024 Budapest, Kisrókus utca 39/B. magas fsz./1.
képviselő: Adorján Katalin, Dr. Simon András, Pataki Ágnes, Szalay Krisztina, Topolánszky Ákos
Az Alapítvány elsődleges célja, hogy az egészségügyi, szociális vagy más szempontból hátrányos helyzetben lévők társadalmi integrációjának elősegítéséhez, mindennapjaik megkönnyítéséhez célirányos tevékenységgel hozzájáruljon. Ennek érdekében szándékában áll a döntéshozók illetve a társadalom figyelmét felhívni arra, hogy a rászorultak társadalmi mértékben is hatékony és érezhető megsegítéséhez elengedhetetlen feltétel, hogy a fogyatékosok társadalmi megítélésében, a fogyatékosokhoz fűződő viszonyrendszerben jelentős szemléletváltás történjen. Az Alapítvány tevékenysége ezért elsődlegesen arra irányul, hogy a szemléletváltás szükségességét mind szélesebb kőrben elfogadtassa, és a kampány-tevékenységével a szemléletváltást elősegítse. Törekvése, hogy egy türelmesebb, elfogadóbb és előítélet-mentes hozzáállásra épülő szemlélet előtérbe állításával megkönnyítse a segítségre szorulók és a megfelelő támogatók találását. ... >>

Mozgalom az Életért Szervezet

(egészségügyi)

1027 Budapest, Kacsa 18.II.em.7.
képviselő: Gresz Miklós dr. ... >>

NADI Kelet-Nyugat Életmód Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1027 Budapest, Bem tér 1. III./22.
képviselő: Bunkóczy Éva Eszter
Az egészséges életvitel széleskörű megismertetése, korszerűbb életmódra, egészségmegőrzésre nevelés, egészséges életvitellel kapcsolatos tanácsadás életkortól, nemtől és az aktuális egészségügyi helyzettől függetlenül. ... >>

NEBÁNTSVIRÁG Nemzetközi Gyermek- és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1027 Budapest, Bem rakpart 38-39. 3./1.
képviselő: Alföldi Andrea /önállóan
Magyarországon működő Gyermek és nevelőotthonok eszközbeli, szellemi és erkölcsi támogatása; - az állami gondozott gyermekek és fiatal felnőttek életminőségének javítása és az értelmileg akadályozott fiatalok helyzetének jobbítása szociális és támogatási programok szervezése által; - az állami gondozott fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása, a továbbtanulásban és munkaerő piaci esélyeinek javítása képzések szervezése és szociális gondoskodás nyújtása által; - az állami gondozás alatt álló gyermekek és fiatalok hasznos idő eltöltéséhez programok szervezése ill. tárgyi eszközök beszerzése (Pl.: számítógépes alapismeret elsajátításának finanszírozási hátterének megteremtése); - a gyermekvédelem látókörébe kerülő halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyermekek megsegítése, a gyermeki jogok védelmének biztosítása (pl. szükséges esetben képviselet, jogi képviselet megszervezése által); - tehetséggondozás az állami gondozott fiatalok körében; - szenvedélybeteg fiatalok rehabilitációs programban való részvételének szervezése, együttműködés mentálhigiénés szervezetekkel; valamint - a Gyermek- és nevelőotthonokban dolgozó szakemberek munkáját segítő tárgyi- ill. képzési lehetőségeinek széleskörű kiaknázása (a tárgyi eszközök felkutatása, megszerzése és biztosítása, a képzéseken történő részvétel lehetőségének biztosítása és megszervezése). ... >>

Nemzeti Cukorbeteg Alapítvány

(egészségügyi)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli u. 35.
képviselő: dr. Bíbók György, Dr. Madácsy László
Az alapítvány legfontosabb célkitűzése, hogy csökkentse a magyar cukorbetegek szív és érrendszeri eredetű megbetegedéseinek és az ebből adódó halálozásnak a számát. ... >>

Nemzeti Selenium Alapítvány

(egészségügyi)

1027 Budapest, Frankel Leó utca 7. 1.
képviselő: Deutsch Stefánia Dr., dr. Bogye Gábor, Tibor Zsuzsanna Dr.
Hazánk lakosságának egészét sújtó selenium hiány mérséklése. ... >>

Nemzetközi Orvosi Hidrológiai és Klimatológiai Társaság Magyarországi Egyesület

(egészségügyi)

1025 Budapest, Ürömi út 56.
képviselő: Dr.Bender Tamás elnök
Elősegíteni az orvosi hidrológia és a gyógyhelyi orvoslás, mint orvosi tudományág színvonalának emelését, kutatását és ezek széles körű megismertetését a betegek és orvosk körében. ... >>

Nephrológiai Szolgáltatók Egyesülete

(egészségügyi)

1023 Budapest, Felhévizi utca 5.
képviselő: dr. Zoltán György
A magyarországi nephrológiai tevékenység szakmai és gazdasági érdekeinek támogatása, fejlesztésének elősegítése. A hazai nephrológia érdekeinek képviselete. ... >>

Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.
képviselő: Csókay László, dr. Hazai Istvánné
Segítséget nyújtson - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt egyezménnyel összhangban - azoknak a gyermekeknek a fejlődéséhez, neveléséhez, képzéséhez és a munka világába való beilleszkedéséhez, akiknek nincs családjuk, vagy akik szociális, egészségügyi vagy nevelési okból eredeti családjukon kívül, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményrendszer kereti között nevelkednek. A gyermek és ifjúságvédelem területén tevékenykedő szakmai szervezet feladata, hogy segítse és támogassa elsősorban a gyermekotthonokban, a gyermek- és ifjúságvédelem más intézményeiben az ott élő gyermekek és fiatalok helyes irányú testi, erkölcsi és szellemi fejlesztését, önálló életre és társadalmi beilleszkedésre való felkészítését. Mindezt a nemzetközi megértés, az emberi testvériség szellemében, ennek gondolatától áthatva teszi. ... >>

Nők az Endometriózisért Alapítvány

(egészségügyi)

1025 Budapest, Kapy u. 43.
képviselő: Werner Tímea
Az endometriózis betegség megelőzése, gyógyítása, magánszemély habilitációja, valamint rehabilitációja. ... >>

Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma

(intézményi,egészségügyi)

1026 Budapest, Pasaréti út 1.
képviselő: Dr. Antalics Gábor /elnökkel, Dr. Csalay László /elnökkel, Dr.Simon Judit /elnökkel, Dr.Szabó János elnök /+ 1 tag, Dr.Tamás Ferenc titkár/elnökkel, Dr.Vajer Péter /elnökkel
A családorvoslás szakmai színvonalának emelése.
Mintaprogramok, egészségfejlesztési programok, közösségfejlesztési programok, egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok kidolgozásával és végrehajtásával. ... >>

"ONCORDIA a Daganatos Betegekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1026 Budapest, Orló utca 8. I./6.
képviselő: dr. Boér Katalin
Az alapítvány létrehozásának közvetlen célja Budapest Főváros III. kerületében található Szent Margit Kórházban folyó, daganatos betegeket gyógyító tevékenység korszerűsítésének támogatása. ... >>

ORFI Osteoporosis Alapítvány

(egészségügyi)

1023 Budapest, Frankel Leó 31.
képviselő: Bálint Géza dr., Kiss Csaba dr., Pálfalvi István dr., Poór Gyula dr., Zalatnai Lajosné
Az osteoporosis elleni hazai küzdelemben az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben, valamint másutt új diagnosztikus, terápiás. kutató- és oktatócentrumok létrehozásának támogatása, a gyógyítás elősegítése. ... >>

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

(egészségügyi)

1027 Budapest, Margit körút 44. FE./1.
képviselő: Nádházy Tamás
Az Országos Mentőszolgálat korszerű európai színvonalon történő működésének támogatása. ... >>

Összefogás a Vese- és Epekő Betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

1027 Budapest, Horváth utca 14-24. V.
képviselő: Ebneth Nóra, Lantos Gabriella
A vese- és epekőzúzás kutatóinak támogatása. ... >>

Összefogás Másokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1028 Budapest, Vörösmarty utca 5.
képviselő: dr. Újlaki György
Az alapítvány támogatja az állami, önkormányzati és magán fenntartású, illetve kezelésében levő alap- és középfokú tanintézmények, idősek otthona és egyéb egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények tárgyi eszköz ellátottságának fejlesztését és bővítését abból a célból, hogy a fenti intézmények ellátási színvonalának javításában közreműködjön. Ennek keretében az intézmények részére a hatékonyabb működést elősegítő berendezéseket, készülékeket, műszereket és egyéb más eszközöket juttat. ... >>

People Team Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1028 Budapest, Tárkony u. 76.
képviselő: Balla Hajnalka
A nyelvi ismeretek terjesztésének elősegítése, diák- és tömegsport támogatása, betegségmegelőző és gyógyító, valamint kondícionáló tevékenységek elősegítése, természet és környezet védelmének elősegítése, a kulturális mozgalmak támogatása. Az egész életen át tartó tanulás támogatása. ... >>

Pesthidegkút és Környéke Mentőegyesület

(egészségügyi)

1021 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 5.
képviselő: Márton István
A sürgősségi betegellátás színvonalának javítása direkt és indirekt eszközökkel. ... >>

Pesthidegkúti Jóga Életmód Egészségmegőrző és Családsegítő Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

1028 Budapest, Muhar utca 42.
képviselő: Szepesi Anita, Treplánné Gecseg Andrea
Pesthidegkút és környékén élők számára minél szélesebb körű programajánlatot nyújtson az egészséges életmód, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés jegyében. ... >>

Petra Állatvédő Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

1025 Budapest, Szeréna út 33. 2./8.
képviselő: Csanádi Károly
Elsősorban a gazdátlan állatok etetése, orvosi ellátása, ivartalanítása, gazdához juttatása, szegénysorsú állattartók támogatása. Állatok egészségvédelmével hozzájárulni a polgárok életében fontos szerepet játszó közegészségügyi feladatok ellátásához. Hozzájárulni az ifjúság állatszeretetének kialakításához, állatok védelmének megismertetéséhez. ... >>

Porphyria Alapítvány

(egészségügyi)

1023 Budapest, Árpád fejedelem 44.
képviselő: Tasnádi Göngyi dr.
A porphyriás betegek felkutatásával, kivizsgálásával, a betegek családjának szűrésével, a betegek gyógykezelésével és gondozásával kapcsolatos költségek és dolgok biztosítása. ... >>

Pszichofarmakológiai Tudományok Alapítványa

(egészségügyi,oktatási)

1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 16/ B.
képviselő: Dr. Faludi Gábor
A hazai pszichofarmakológiai tudomány támogatása, elsősorban a klinikai pszichiátria aspektusából. A biológiai elmetudomány és határterületei- a funkcionális neuroanatómia, neurókémia, neurogenetika és klinikai neuropszichofarmaktológia fejlődésének elősegítése, alap és klinikai kutatások támogatása, szervezése. A kutatásokhoz szükséges műszerek, vegyszerek, berendezések beszerzése, a kutatások személyi feltételeinek támogatása. A kutatómunka szervezeti alapjainak kiépítése, eredményeinek hazai és nemzetközi bemutatása, kiadványok, cikkek, előadások, hazai és külföldi tudományos fórumok szervezésének formájában. Kapcsolatokat létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, külföldi és hazai szakembereket kutatásra, továbbképzésre hív meg, vendégül lát, szakmai célú utazásokat támogat. A kutatási eredményeket felhasználja a psziciátriai betegek korszerű gyógyításában, speciális pszichiátriai és neurológiai osztályok kutatási igényeit támogatja. A felsorolt célok megvalosítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevételével és nyújtása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal