Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 174
2. oldal

Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1026 Budapest, Pasaréti út 122 C fszt./4.
képviselő: Fodor Zsuzsanna
A Magyarország területén élő leukémiás és egyéb rákos megbetegedésben szenvedő gyermekek életkörülményeinek javítása, a gyógyulásra való esély növelése. ... >>

Élet Mentálhygiénés Egyesület

(egészségügyi)

1024 Budapest, Fillér utca 11. B. 2./9.
képviselő: Kucsera Mihály
A mentálhigiéné fejlődésének előmozdítása, ismeretek terjesztése, hatékonyságuk fokozása. ... >>

Életért a Csontvelő Betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

1023 Budapest, Bécsi u. 3-5.
képviselő: Dr.Lajti Rudolf
A csontvelő-átültetésre váró betegek életmentéséhez hazai donorbank kiépitésének támogatása, a Nemzetközi Doner Bankba való bekapcsolódás segitése. ... >>

Életreform Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1027 Budapest, Bem József u.18.IV/3.sz.
képviselő: Gillich István
Egészségvédelemmel, betegség megelőzés- sel kapcsolatos tevékenység segítése, természetgyógyászati ismeretek terjesz- tése. ... >>

EMMA Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1029 Budapest, Gyöngyvér u. 8.
képviselő: Dr. Szilvás Ágnes
A gyomor és bélrendszeri megbetegedések időbeni felismerésének és gyógyításának elősegítése, különös tekintettel a daganatos állapotok diagnosztizálására és gyors, hatékony ellátására. Az alapítvány támogatja a gasztroenterológus szakemberek szakmai és gyakorlati továbbképzését, illetőleg a népbetegségnek számító gastrointestinalis daganatok és rákmegelőző állapotok diagnosztikájához és terápiájához szükséges eszközök beszerzését, valamint azoknak a technikai fejlődéséhez igazodó mindenkori bővitését. ... >>

Ép-Kéz-Láb Baleseti Sérültekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1023 Budapest, Frankel Leó utca 49. II./5.
képviselő: Galla Kunigunda Dorottya önállóan, Kiss Kálmán önállóan
Az Országos Traumatológiai Intézet Baleseti Rehabilitációs Osz- tályán a betegellátás színvonalának emelése, az ellátás technikai és személyi feltételeinek javítása. ... >>

Epilepsziás betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

1028 Budapest, Rákos u. 8.
képviselő: Dr. Altmann Anna ketten együtt, Dr. Balogh Attila önállóan, Dr. Donauer Nándor ketten együtt, Dr. Fetter Teréz ketten együtt, Dr. Pártos Imre ketten együtt
Speciális neurofiziológiai laboratóriumok létrehozásának, illetve már működő elektrofiziológiai laboratóriumok fejlesztésének támogatása. ... >>

"Értetek vagyunk!" A Daganatosok Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

1021 Budapest, Budakeszi út 77.
képviselő: dr. Ládi Szabolcs
A daganatos megbetegedésben szenvedők életkörülményeinek javítása. ... >>

Essencelle Kulturális Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1029 Budapest, Honfoglalás utca 38.
képviselő: Keisz Judit
Az alapítvány célja a nők kulturális, tudományos, művészeti és közéleti tevékenységének segítése támogatása. Az alapítvány céljául tűzi ki továbbá a nők egészségét veszélyeztető körülmények kutatását és a korszerű egészségügyi ismeretek terjesztését, valamint a természet és a környezet védelmét. ... >>

Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1025 Budapest, Kondorkert u.8.
képviselő: Prof.Dr.Bősze Péter
A daganatos megbetegedések és az ezekkel kapcsolatos megbetegedések jobb megismerése, megelőzése, gyógyítása és ellátása. Ebben a vonatkozásban: alap- és felsőszintű, valamint folyamatos továbbképzés szervezése és végzése. Tényleges betegségmegelőzése, kezelés és beteggondozás. Kiterjedt kutatás végzése és szervezése. Tudományos munkák kiadása, szakmai ismeretterjesztés. ... >>

Európai-Magyar Jogszociológiai Oktatási- és Kutatási Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 34.
képviselő: dr. Fleck Zoltán, dr. Gyulavári Ágnes, dr. Kormány Attila
Az európai kultúra és szellmiség körébe tartozó általános- és jogi ismeretek terjesztése az oktatási rendszeren és egyéb hatékony ismeretterjesztési módokon keresztül. ... >>

Farkas Károly Emlékalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1023 Budapest, Frankel Leó utca 25-29.
képviselő: Prof.dr. Poór Gyula
Az ORFI fiatal diplomásainak jutalmazása, a mozgásszervi megbetegedések hatásmechanizmusának kutatásában, diagnosztikájában, terápiájában kimagasló eredményt elérő kutatók díjazása, és mindaz, ami a gyógyító- megelőző tevékenységet szolgálja, illetve az e tevékenység eredményesebb végzése érdekében történő továbbképzés, oktatás. ... >>

FÉNYÉV Egészségügyi és Oktatási Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1029 Budapest, Gyöngyvér u. 89.
képviselő: Szalay Kriszta
Az alapítvány jelentős szerepet vállal a rákbetegségek prevenciójában és rehabilitációjában, részt vállal a gyógyító intézetek támogatásában, kiadványok szerkesztésében, esetleges konferenciák, képzések támogatásában. Elősegíti a beteginformáció és a betegjogok biztosítását, érvényesítését, a szűrőállomások országos szintű kiterjesztését. Célja továbbá a gyermekintézmények műszeres támogatása, fejlesztő napközik megsegítése, valamint szerepet vállal a gyermekbántalmazás elleni küzdelemben is. ... >>

Fésüs Andor Emlékalapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1020 Budapest, Frankel L. 17-19.
képviselő: Dr.Kukán Ferenc
Emlék állítása Dr. Fésüs Andor, az ORFI jogelődjeként működő Irgalmas Rendi Kórház szemész főorvosa életművének, a szemészeti osztály működéséhez szükséges néhány műszer beszerzése. ... >>

Foglalkozásegészségügyért Alapítvány

(egészségügyi)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 75.
képviselő: Bánhidi Levente dr.
A hazai foglalkozásegészségügyi tevékenység támogatása. ... >>

Fülimplantáltak Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1029 Budapest, Ördögárok utca 83.
képviselő: Varga Péter János
a fülimplantáltak érdekképviselete, amelynek keretében eljár az illetékes hatóságoknál, különösképpen az egyenlő bánásmód jogi céljainak megvalósítása érdekében, másrészt a társadalmat tájékoztatja a fülimplantáltak helyzetéről és életéről. Kiemelt figyelmet kap a középfül-, cochlearis- (belsőfül), és agytörzsi implantátumokkal érintett személyek helyzetének, életmódjának és társadalmi elfogadottságának javítása.
● Az egyesület ezen célkitűzéseit az Egészségügyi Minisztérium fülimplantáltakra vonatkozó, vagy érintő jogalkotási tervezeteinek véleményezésével, a fülimplantáltak Egészségpénztárak előtti képviseletével kívánja megvalósítani. E mellett fülimplantátumokat gyártó gazdasági társaságok, a fülimplantáltakat képviselő más szervezetek, a klinikák és a fülimplantátumokkal élők közötti kapcsolattartást kívánja elősegíteni szakmai konferenciák, szakemberek továbbképzése és Fülimplantáltak Egyesülete című időszakos kiadvány megjelentetésével. Ezeket a célokat iskolai ismeretterjesztő órák megtartásával, a védőnői hálózathoz tartozóknak tartott továbbképzésekkel egészíti ki.
● Az egyesület egyben céljaként határozza meg a hozzá forduló friss fülimplantátummal rendelkező személyek rehabilitációjának szervezését, szakmai tájékoztatását ... >>

Füstirtók a Dohányzás Visszaszorításáért Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1026 Budapest, Gábor Áron u. 54/A.
képviselő: Félix Péter együttesen, Tulkán Judit együttesen
Az Egyesület olyan civil szervezet, amely kiemelten közhasznú tevékenységével segíteni kívánja a mindenkori kormányt a dohányzás visszaszorításáért folytatott küzdelemben. Ennek érdekében átvállal a kormánytól minden olyan feladatot, amelyet a kormány a konfrontációk érdekében nem tud felvállalni a dohányiparral szemben. Az Egyesület elszánt harcot kíván indítani a dohányipar mesterkedései ellen. Felvilágosító munkájával fel kívánja hívni a társadalom és a jogalkotók figyelmét, hogy a dohányipar, illetve a pénzén működő dohányipari lobbi minden eszközzel a dohánygyárak profitjának növelésére törekszenek, álságos karitatív és szponzorációs tevékenységük kizárólag ezt a célt szolgálják. Az Egyesület széleskörű, ingyenes felvilágosító és oktatási tevékenysége során kíván kapcsolatba lépni a társadalommal. Tanfolyamok és előadások szervezésével széles körben kívánja tudatosítani a magyar polgárokkal, mekkora veszélyt rejt a dohányzás. Aktívizálni kívánja a nemdohányzó társadalmat, hogy hatékonyan lépjen fel saját érdekeik védelmében. Az Egyesület nem ellenségnek, hanem a dohányipar áldozatának tekinti a dohányosokat, rá szeretné őket ébreszteni arra, hogy szenvedélybetegségük milyen veszélyekkel jár rájuk, és családjukra és a nemdohányzókra nézve. Az Egyesület kiemelt kérdésként kezeli a gyermek és fiatalkori dohányzás ellen küzdelmet. Tisztában van azzal, hogy a dohányipar termékeinek értékesítésekor elsősorban a gyerekeket célozza meg, hiszen így hosszútávon szerezhet fogyasztókat magának. Az Egyesület tagjai aktív személyes közreműködést felvállalva - többek között a Green Peace környezetvédelmi mozgalom technikáinak alkalmazásával is - aktív küzdelmet folytatnak a dohányipar ellen, nem riadva vissza a komoly konfrontációktól, akár az utcai demonstrációktól sem. Az Egyesület alapvetően a támogatásra létrehozott Füstirtók a Dohányzás Visszaszorításáért Alapítványon keresztül fogad el bármilyen szervezettől pénzadományokat, illetve egyéb támogatást. Tevékenységét eredeti célkitűzéseinek megfelelően végzi, működésébe, pénzügyi, illetve nem vagyoni támogatás fejében sem enged beleszólást. Ugyanakkor elfogadja bármely szervezet, vállalkozás, állami hivatal adományát, amely működésének kiteljesítését segíti. Az Egyesület együttműködést ajánl a vele érdekközösségben lévő egészségügyi és ifjúsági tárcával. Tapasztalatait igény szerint megosztja az érintett két minisztériummal, miközben számít a két tárca kiemelt anyagi támogatására. Az Egyesület részt vesz minden olyan regionális, országos és nemzetközi pályázaton, amely a tevékenységének folytatásához szükséges forrásokat bővíti. Az Egyesület együttműködik az egészségvédelemben, ezen belül is elsősorban a dohányzás ellen küzdelemben érdekelt civil szervezetekkel. Az Egyesület a./ Oktatási tevékenysége révén kívánja széles körben ismertetni a dohányzással kapcsolatos komplex ismereteket. b./ Széleskörű televíziós és sajtókampányok szervezésével kíván kapcsolatba lépni elsősorban a kiskorúakkal, azon belül is a 14 éven aluliakkal. c./ Iskolai, kifejezetten a tanároknak szóló felvilágosító előadások szervezésével próbálja a dohányipart kiszorítani az oktatásból. d./ Könyv és ismertetőanyag, illetve szóróanyag kiadásával tájékoztatja a társadalmat a dohányzás elleni harc aktuális kérdéseiről. e./ Konferenciák szervezésével kívánja tájékoztatni a döntéshozókat a dohányzással kapcsolatos aktuális kérdésekről. f./ Évi egy, esetleg két alkalommal felvett, nagy - tízezer fős - országos felmérést rendel pályázat útján a magyar dohányzási szokások megismerése érdekében. Ezek tapasztalatait folyamatosan publikálja. g./ Évi jelentés készít a dohányzással kapcsolatos jogi szabályozás hatékonyságáról, javaslatokat dolgoz ki a továbblépés irányaira vonatkozóan. h./ Minden rendelkezésre álló eszközzel felhívja a figyelmet a dohányipar által nyitott új frontokra, harcosan támadja a dohányipar szponzorációs tevékenységét. i./ Dohányzásellenes lobbik kialakításán dolgozik, profi lobbi szervezetek bevo... ... >>

Gall Kakas Budai Tűzoltó Alapítvány

(tűzoltó,egészségügyi,oktatási)

1021 Budapest, Budakeszi út 45.
képviselő: Balogh Mária, Papp János
A Főváros I-,II- és XII. kerületek tűzmegelőzési, tűzoltási, kárelhárítási, műszaki mentési feladatainak hatékonyabb elősegítése, a kerületi parancsnokság állományában lévő tűzoltók szociális, egészségügyi és oktatási támogatása. ... >>

Gastro Update Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 29. c.
képviselő: Dr. Metzger Péter önálló, dr. Papp János önálló
A magyar gasztroenterológia interdiszciplináris fejlődésének elősegítése, a gasztroenterológiával foglalkozó szakemberek folyamatos szakmai továbbképzése. A gasztroenterológia területén a nemzetközi tapasztalatok, kutatások és eredmények folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a legújabb szakmai ismeretek gyors elérhetőségének megteremtése a magyar szakemberek számára, ezen új ismeretek értékelése és a gyakorlat számára történő adaptálása. A gasztroenterológia, a sebészet, az endoszkópia, a belgyógyászat, az onkológia, a radiológia, a pathológia, a prognosztika, a genetika, a háziorvosi gyakorlat, az endokrinológia, az anestheziológia, a pszichológia, valamint az egészségügyi szervezéstan hazai és nemzetközi szakemberei együttműködésének a megteremtése. Elősegíteni az előbbi szakterületek képviselőnek a tapasztalat- és véleménycseréjét. Szakterületeken átívelő irányelvek, komplex diagnosztikus és kezelési ajánlások kidolgozása, illetve ezen tevékenység támogatása és koordinálása valamint ennek érdekében az egyes szakterületek szakembereinek rendszeres vagy eseti jelleggel szakértői tevékenységgel történő megbízása. Nemzetközi kapcsolatos kiépítése, a magyar szakemberek hozzásegítése a nemzetközi konferenciákon, kongresszusokon, továbbképző tanfolyamokon és kísérleti programokban történő részvételéhez. Hazai és nemzetközi konferenciák, ülések, megbeszélések és egyeztetések szervezése, rendezése és támogatása. A hazai és nemzetközi konferenciák, tudományos rendezvények és egyeztetések eredményeinek, illetve az elfogadott irányelveknek széles körben történő elterjesztésének az elősegítése, ennek érdekében írott és elektronikus információhordozók (könyv, folyóirat, hírlevél, CD, DVD, film, hanganyag stb.) előállítása és megjelentetése. Fiatal szakemberek fejlődésének elősegítése, képzésének támogatása, az alapítvány által szervezett vagy támogatott tudományos rendezvényeken és konferenciákon való részvételük biztosítása. ... >>

Gömöry András Alapítvány az Impedancia Kardiográfia Fejlesztésére

(egészségügyi)

1026 Budapest, Gábor Áron 55.
képviselő: Naszlady Attila dr.prof.
Az impendancia kardiográfia fejlesztésének, kutatásának ... >>

Gránátalma Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1027 Budapest, Bem rakpart 51. fszt./1.
képviselő: Farkas Andrea, Tőkés Dóra Zsófia
Az alapítvány kreatív tevékenységével támogatni kívánja a testi-lelki-szellemi fogyatékosok beilleszkedését a társadalomba, különös tekintettel az izomsorvadásban szenvedőket. Az alapítvány a betegek érdekében adományok gyűjtésével támogatja az izomsorvadással kapcsolatos tudományos kutatásokat. ... >>

Gulliver Alapítvány

(egészségügyi)

1021 Budapest, Széher 29.
képviselő: Hanák Gábor ... >>

Gyermekek Varázshegye Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1028 Budapest, Vadalma u. 23.
képviselő: Dr.Halász Adrienn elnök
Az alapítót az a tartós közérdekű cél vezérli, hogy az alapítvány a Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet III.Gyermek-tüdőgyógyászati Osztályán: a.) támogassa a visszatérő és akut nehézlégzés, elhúzódó köhögés, asthma bronchiale, bronchitis obstuctiva és cystás fibrózis miatt kórházi kezelésre szoruló gyermekek ápolását, gondozását, fiziote- rápiás ellátását és rehabilitációját, és e feladatok végzésében közreműködjön; b.) elősegítse a krónikus betegségben szenvedő gyermekek életminő- ségének javítását, életük elfogadhatóvá és a lehetőségekhez képest vidámmá tétele iránti erőfeszítések sikerét; c.) anyagi támogatással és tevőlegesen egyaránt hozzájáruljon a be- tegellátást közvetlenül és közvetett módon befolyásoló feltételek javításához, valamint a betegellátást végző szakemberek továbbkép- zéséhez. ... >>

Gyermekkori Gerincdeformitásokat Kutatók Magyarországi Egyesülete

(egészségügyi)

1026 Budapest, Bolyai u. 9. Budai Gy.kórház
képviselő: Dr.Viola Sándor ... >>

Gyermekünk az Életünk Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 9. II./12/A.
képviselő: Lehoczky Lajos
Lombik-bébi programot igénybevevők segítése, bölcsődék, iskolák, gyermekotthonok, egészségügyi, és gyermekintézmények, kórházak egészségügyi ellátásának fejlesztése, az ott élők - korra való tekintet nélkül - életkörülményeik javítása. ... >>

Gyógyító Mozgásformák Alapítvány

(egészségügyi)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 87.
képviselő: Katona Enikő
A mozgásszervi-, érzékszervi-, értelmi fogyatékos gyermekek, felnőttek fejlesztésére napjainkban ugyan egyre több lehetőség nyílik, de az erre hivatott fejlesztő központok a túlterheltség miatt már nem képesek ellátni azon fiatal sérültek, felnőttek fejlesztését és kondícionálását, akik valamilyen sérülés következtében a születés után váltak korlátozottá önálló életvezetésükben. Felvállalja és összeállítja olyan terápiás programok létrehozását, amely segítséget nyújt az ilyen sérültek és az őket körülvevő családok részére. E programok és terápiák szakmailag, egészségügyileg meg kell hogy feleljenek annak az általános követelménynek, amely az egyén szempontjából gyógyító, karbantartó vagy legalább kondícionáló lehetőséget és biztonságot nyújt. A sérülésspecifikus terápiát az alapítvány maga is alkalmazza, de a program meg kell hogy feleljen annak a célnak is, hogy akár a sérült egyént, akár pedig az őt körülvevő család bármelyik tagja e porgram segítségével könnyítse az egyén életvitelét. ... >>

Gyógyító Teljesség Alapítvány

(egészségügyi)

1028 Budapest, Kisasszony utca 43. I/1.
képviselő: Csizmadia Attila
Az alapítvány célja, hogy anyagi támogatással tegye lehetővé a gyógyulni kívánó érintettek átfogó, építő önismerethez jutását, illetve a közegészségügyi ellátást kiegészítő alternatív gyógymódok és tréningek felhasználásához történő hozzáférést. ... >>

Hahó! Természetjáró és Kalandterápiás Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

1029 Budapest, Ördögárok utca 150/a.
képviselő: Galamb Kassa Gabriella ügyvezető, Mátravölgyi Orsolya gazdasági vezető, Mersdorf Anna elnök
A természeti környezet preventív és terápiás közegként való alkalmazása a testi- lelki egészség megőrzése és fejlesztése érdekében. Testi-, lelkiállapot, társadalmi helyzet, életkor és meggyőződésbeli különbségekre tekintet nélkül minden érdeklődőnek lehetőséget adni a fenti cél felé haladásban az esélyegyenlőség növelése érdekében. A környezettudatosság növelése, a természeti-, környezeti értékek megóvása érdekében. ... >>

Hajnal Albert Alapítvány az Alkoholbetegek Újrakezdéséért

(egészségügyi,szociális)

1022 Budapest, Bimbó út 3. 1. 2.
képviselő: dr. Környei Edit, dr. Salamon Éva elnök
Az alkoholbetegek rehabilitációjának elősegítése. Továbbá Hajnal Albert, dr. Levendel László, dr. Holzberger Mária és a közelmúlt más szakemberei munkásságának közkinccsé tétele. ... >>

Hasadék Centrum Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Hűvösvölgyi u. 35.
képviselő: Dr. Hirschberg Jenő, Dr. Sárközi Andrea
Betegségmegelőző, gyógyító, rehabilitációs, kultúrális, oktatási célok támogatása, különös tekintettel a magyarországi hasadékos betegek ellátásának megszervezésére, a gyógyító munka feltételeinek megteremtése. ... >>

Házi Kedvencek Állatvédő Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1028 Budapest, Leshegy utca 7/ a.
képviselő: Nagy Zoltán
aktív részvétel az állatvédelemmel - ezen belül kifejezetten az elütött és beteg állatok megsegítése érdekében, ún. házi kedvencnek minősülő állatok védelmével - összefüggő célkitűzések megvalósításában, az állatvédelem fejlesztésében. ... >>

Heim Pál Kórház Mentálhigiéniai Ambulancia lét-RA (lelki életet támogató Remény Alapítvány)

(intézményi,egészségügyi)

1026 Budapest, Garas u. 9. fszt. 2.
képviselő: Dr. Rigler Ilona
A különböző mentális betegségekben szenvedő - elsősorban a Heim Pál Kórház Mentálhigiéniai Ambulanciáján gondozott - gyermekek gyógyításának elősegítése, a prevenció és a gyógyító munka eredményesebbé tétele. ... >>

Holisztikus Medicina Alapítvány

(egészségügyi)

1028 Budapest, Táncsics M. 16.
képviselő: Daubner Béla dr.
Az Alternatív Medicina magyarországi elterjesztése. ... >>

Honfoglalás 2000 Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

1022 Budapest, Mák u. 5.
képviselő: Szilvásy György
Kulturális, közéleti és egészségügyi tevékenység folytatása, az emberi jogok védelme. ... >>

HOPE FOR THE ANIMALS Állatvédő Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli utca 15.
képviselő: Rábainé Balogh Ilona
Hontalan, elhagyott, sérült állatok mentésének, az állatokkal való kíméletes bánásmódnak, tudatos magatartásnak, valamint felelős, humánus állattartási és állatvédelmi kultúrának minél szélesebb körben való terjesztése, népszerűsítése; az állategészségügyi ellátás színvonalának emelése, új nemzetközi módszerek ismertetése mellett; állatkísérleteket helyettesítő alternatív tudományos módszerek, eljárások bevezetésének támogatása; kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel; a természet-, és környezetvédelem népszerűsítése, az ehhez kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek, intézmények, nemzeti parkok, egyesületek, alapítványok, szervezetek tevékenységének segítése, kapcsolataik fejlesztése. Az ehhez kapcsolódó kutatások, tudományos munkák, hatástanulmányok elkészítésének elősegítése, a természeti értékek népszerűsítése, a klímaváltozásnak a bioszférára, ezen belül az állatvilágra gyakorolt hatásaival kapcsolatos kutatások támogatása, a környezettudatos életmód népszerűsítése. ... >>

Iffy László Közhasznú Alapítvány az Egészséges Utódokért

(egészségügyi,oktatási)

1029 Budapest, Gyulai Pál utca 7.
képviselő: Bartha Antalné Csápai Jolán, Dorgai Ilona, dr. Demeter Attila elnök, Szilágyi Erzsébet
a szülészet-nőgyógyászat, neonatológia és reproduktív biológia területén elérhető preventív, diagnosztikus, terápiás és rehabilitációs eredményekhez történő hozzájárulás. Ennek érdekében kiemelt célja a betegellátás színvonalának emelését eredményező, ezen szakterületen tevékenykedő szakemberek szakirányú és tudományos képzésének, valamint a rászoruló betegeknek a támogatása, a korszerű és magas színvonalú egészségügyi ellátás nyújtása és igénybevételének széles körben történő biztosítása érdekében. ... >>

II.Sebészeti Klinikáért Alapítvány

(egészségügyi)

1025 Budapest, Kapy u. 5.
képviselő: Dr.Ondrejka Pál, Dr.Szegheő Miklós
A betegségek pontosabb diagnosztizálása és hatékonysabb gyógyítása érdekében a modern orvosi vizsgáló és gyógyító eszközök, módszerek, az ehhez kapcsolódó anyagok, gyógyszerek, eljárások elterjesztése és az orvostudomány haladását szolgáló programok támogatása. ... >>

Intenzív és Aneszteziológiai Betegellátás Színvonalának Javításáért Alapítvány

(egészségügyi)

1027 Budapest, Frankel Leó u. 17/19.
képviselő: Dr.Fábián József
A magyar egészségügyi szolgáltatás, ezen belül különösen az intenzív és aneszteziológiai betegállátás támogatása. ... >>

Jeruzsálemi Szent János Lovagrend Magyarországi Egyesülete

(egészségügyi,kulturális)

1021 Budapest, Budakeszi út 79.
képviselő: Eszterházi Antal, Fülemen Róza Elnök, Szunai Miklós ügyvezető elnök
A keresztény etika és az emberek közötti humánus kapcsolatok erősítése, elősegítése. Az elesettek, rászorultak, szegénysorsúak és betegek támogatása, ellátásuk elősegítése. Az évszázados Máltai Lovagrend hagyományainak felelevenítése, Magyarországon történő meggyökereztetése, továbbá a máltai lovagok közötti kapcsolatok szélesítése és fenntartása. A fenti célokhoz kapcsolódó kulturális és támogató programok és rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Jógaország Alapítvány az egészséges, boldog gyerekekért

(egészségügyi,kulturális)

1027 Budapest, Tölgyfa utca 14. 1./16.
képviselő: dr. Horváth Henriette
Az alapítvány célul tűzi ki, hogy a Magyarországon élő gyerekek- egészségük megőrzése és kiegyensúlyozott fejlődésük elősegítése érdekében - intézményes keretekben és ezen kívül rendszeresen jógázzanak, olyan felnőttekké váljanak, akiknek napirendjébe a jóga beépül, ilyen módon rendelkeznek majd azzal az eszköztárral, mely bizonyítottan feszültségoldó, egészségmegőrző, betegségmegőrző hatású. Az alapítvány célja olyan társadalmi és anyagi környezet megteremtése, amely a fenti cél elérését a gyerekek legszélesebb köre részére lehetővé teszi. ... >>

Jószándékkal a Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1024 Budapest, Káplár u. 15-17.VI.4.
képviselő: Takács Báthory Anna Zsófia
A szülészeti és koraszülötteket ellátó osztályok, az ehhez kapcso- lódó gyermekosztályok, illetve az ott dolgozó ellátó személyzet felkészültségét javító továbbképzésének támogatása Magyarországon és a határokon túl élő magyarok között. Támogatni kívánja a kora- szülés rizikófaktorait kiszűrő vizsgálati módszerek elterjedését, a terhesség korai fázisában a születési rendellenességeket okozó el- változások szűrését, szűrőcentrumok létrehozását, hogy Magyarország egész területén, valamint a határainkon túl élő magyar lakta terü- leteken a várandós asszonyok egyenlő esélyt kapjanak a terhesség sikeres, egészséges újszülött világrahozatalával történő befejezé- sére. Támogatni kívánja a szűrővizsgálat hiánya miatt fejlődési rendellenességgel születettek életminőség javításához szükséges beavatkozást végző kórházi osztályok és egyéb intézmények osztálya- it. Segítséget kíván nyújtani a gyógyításhoz szükséges felszerelé- sek, eszközök, berendezések beszerzéséhez, működtetésükhöz szüksé- ges anyagi feltételek biztosításához, az arra rászorult személyek- nek, családoknak, ill. a gyógyítást, rehabilitációt végző intézmé- nyek számára. Ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésével, ter- jesztésével, szakmai összejövetelek szervezésével, információs adatbázis létrehozásával segítséget kíván nyújtani a rászorulóknak. ... >>

JUVENILIS-DIAB-HELP Cukorbeteg Gyerekek és Fiatalok Gondozását Támogató Al.

(egészségügyi)

1023 Budapest, Borbolya u. 2./Budai Gyerm.Kór
képviselő: Keglevich Pál
Gyermekkori és fiatalkori cukorbetegségek kezelését szolgáló tevékenység támogatása. ... >>

Kaposi Mór Alapítvány

(egészségügyi)

1027 Budapest, Fazekas út 10-14. I.em. 4.
képviselő: Somogyi Tamás dr.
A szexuális érintkezésekkel terjedő betegségek magyarországi visszaszorításával kapcsolatos kutatások támogatása. ... >>

Konjo Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1026 Budapest, Páfrány út 1/ A. 1./5.
képviselő: Nagy Attila
A Kyokushin Karate filozófiai és Keleti Harcművészeti oktatása és népszerűsítése gyermekek, fiatalkorúak és felnőttek részére, elősegítve ezzel a sportolás iránti szeretetet és igényt, valamint az egészséges testi és lelki fejlődést. A karate oktatási rendszerén keresztül - a fegyelem, a tisztelet és az önismeret előtérbe helyezésével - a kiegyensúlyozott és harmonikus életre, valamint közösségi szellemre való nevelés. Gyógyult szenvedélybetegek, valamint fogyatékos gyermekek reszocializációjának és reintegrációjának elősegítése. A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és kábítószer-fogyasztóvá válásának megelőzése a szabadidő helyes eltöltése és az egészséges életmódra történő nevelés által. ... >>

Kor Kontroll Társaság (KKT)

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1026 Budapest, Gábor Áron utca 55.
képviselő: B. Király Györgyi
Felmérni, megtervezni: mit tehetünk azért, hogy lassítsuk az öregedés folyamatát, hogy az idősödő ember sokáig legyen képes örömét lelni az őt körülvevő természeti és épített környezetben, a kulturális és egyéb - egészségügyi, táplálkozási, mozgásra, lelki harmóniára épülő - szolgáltatásokban. ... >>

Koraszülött Gyermekeinkért Alapítvány

(egészségügyi)

1029 Budapest, Templom köz 20.
képviselő: Dr. Pintér Sándor
Segítség nyújtás a koraszülöttek szüleinek gyermekeik gyógyításában, nevelésében, gondozásában. ... >>

Kórházi Gyógyszerészekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1025 Budapest, Csalán u. 39/a.
képviselő: Dr.Láng Csaba
Kórházi gyógyszerészek szakmai továbbképzésének támogatása, gyógyszerész hallgatók támogatása. Hazai és nemzetközi rendezvények szervezésének támogatása, szakmai programok, tanulmányutak, szakmai kiadványok támogatása. ... >>

Közép- és Kelet-Európai Stroke Társaság

(egészségügyi)

1021 Budapest, Hüvösvölgyi u. 116.
képviselő: Dr. Nagy Zoltán Prof. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal