Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 143
2. oldal

Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Dísz tér 17.
képviselő: Sinkó István, Szabados Árpád, Szemadám György
A vizuális oktatás, nevelés új módszereinek kutatása. ... >>

HAYPÁL Alapítvány

(oktatási)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
képviselő: dr. Miklódy Márta
Idősek, rászoruló személyek gondozása elsősorban az I.és II. kerület területén, idősek, fiatalok lelkigondozása, az Egyházközség diakóniai munkájának támogatása.
Egyéb egyházi és alapítványi érdekeket szolgáló közösségi támogatás, egyéb alapítványi és egyházi érdekeket szolgáló oktatási költségtámogatás. ... >>

Heinzely Alapítvány a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium javára

(intézményi,oktatási,szociális)

1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.
képviselő: Körmendy Károly
A szegény sorsú tanulók támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a családjuktól távollevő tanulók támogatása, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók díjazása. Az Egyetemi katolikus Gimnázium és a Szécheny György Katolikus Kollégium Pedagógiai programjában foglalt célok és feladatok támogatása. ... >>

HUNGALU-VVE Alapítvány

(oktatási)

1012 Budapest, Logodi u. 34/A.
képviselő: Dojcsák János dr.
A Veszprémi Vegyipari Egyetem Szervetlen Kémia Technológia Intézetében folyó képzés színvonalának emelése, az aluminiumipar szakember-gárdájának a kinevelése. ... >>

Innovabis Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1011 Budapest, Fő u. 32.
képviselő: Simon István
A Kárpát-medencében élő népcsoportok közötti kapcsolatteremtés segítése a hagyományos keresztény világnézeti értékek alapján. A Kárpát-medencei fiatalok számára szakkolégiumi elhelyezés, ösztöndíj biztosítása, tudományos előadássorozatok szervezése, a határon túli ifjúsági szervezetek anyagi- és eszközjuttatással való támogatása. Az egyházi műemlékek állagmegóvásának, felújításának támogatása. ... >>

ISKOLATÁSKA Kisdiákokat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1011 Budapest, Fő u. 30.
képviselő: Puskás Balázs
A Szent Benedek Bencés Általános Iskola és Gimnázium /1011.Budapest Fő u. 30./ magasabb színvonalú oktatási tevékenységének elősegitése, a diákok nevelési, oktatási, kulturális és művelődési lehetőségeinek javítása, a rászoruló diákok részére támogatás biztosítása.
Szociális- karitatív célok ellátása, az elesettek, a magányosak és reményvesztettek, a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők, a szegénységben élők, romák lelki támogatása és felemelése, segélyezése, valamint a tört családok, árvák, hajléktalanok, munkanélküliek és nyugdíjasok segítése, a börtönviseltek és szenvedélyfüggők társadalomba történő visszavezetése ... >>

Kairos Oktatási és Szociális Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1012 Budapest, Mikó út 3. II//9.
képviselő: Dr. Varga Irma
Hozzájárulni idős és beteg emberek, otthonukban vagy szociális intézményekben való magas színvonalú ellátásához, az ehhez szükséges innovatív módszerek kidolgozásával, szakemberek, laikus segítők, önkéntesek képzésével, ill. továbbképzésével. ... >>

Képzett Fiatalokkal a Jövőért! - MICE Program Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1012 Budapest, Kuny Domonkos utca 4/D. 5./1.
képviselő: Kulcsár Viktória Annamária, Mészáros László
az alapítvány tevékenysége legfőképpen a középiskolai, és felsőfokú oktatásban résztvevő magyar anyanyelvű fiatalok oktatására, továbbképzésére, tanulmányaik elősegítésére és támogatására irányul, különös tekintettel az alábbiakra:
Kiemelkedő tehetségű diákok kiválasztása, oktatása, ösztöndíjjal támogatása
Tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok támogatása
A magas szakmai tudású, de etikus gazdasági kultúra meghonosítása
Kapcsolatteremtés hat földrész magyar nemzetiségű polgáraival
Szakmai tanulmányutak szervezése és támogatása, szakemberek képzése
Olyan magas felkészültségű fiatal szakembergárda felkutatása, képzése és továbbképzése, akik megállják a helyüket ma, és a jövőben bármikor a világ minden gazdasági szférájában.
- az oktatási, képzési tevékenység során kiemelt figyelmet kell fordítani a tudományos tevékenység, kutatás támogatására, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységre, valamint a környezetvédelemre és környezettudatos magatartásra való nevelésre. ... >>

Képző- és Iparművészeti Alkotócsoportok Nemzetközi Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Fekete Márta
A KIANSZE szervezett keretek között egyesíti és támogatja elsősorban a hazai, illetve az Európai Unióban és az Európai Unióhoz való csatlakozásra váró országokban működő képző- és iparművészeti alkotócsoportokat, a különböző nemzetiségű alkotókat tömörítő alkotóközösségek értékteremtő munkáját. Képviseli a tagegyesületek, alkotócsoportok és azok tagjainak érdekeit a nemzetközi képző- és iparművészeti közéletben, a szerzői jogvédelemben, a művészeti és kulturális információs világban. A KIANSZE célja továbbá a vizuális kultúra népszerűsítése, az autodidakta alkotók körében képzőművészeti ismeretek oktatása, értékeinek megőrzése, a vizuális kultúra gyarapítása érdekében sokat tett alkotók, szakírók, alkotókör vezetők, művészetpedagógusok munkásságának megőrzése, emlékük ápolása. ... >>

"Kincs - Ő" a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek Gyógyítását és Fejlesztését Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D. fszt./4.
képviselő: Bedők Andrea
Az eltérő fejlődésű gyermekek terápiájának, az ilyen gyermekeket nevelő családoknak, a velük foglalkozó védőnők, óvodák, bölcsődék, illetve gyógykezelésüket végző gyógyintézményeknek a támogatása.
A csecsemők korai fejlesztésének elősegítése. ... >>

Kisgazda Jövő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1010 Budapest, Mária tér 1.
képviselő: Hittig Gusztáv
A magyar fiatalok taníttatásának, továbbképzésüknek, ill. a magyar hazafiak hátrányos helyzetű özvegyeinek a támogatása. ... >>

Komlósi Oktatási Stúdió Sport Egyesület

(sport,oktatási)

1013 Budapest, Pauler u. 2. V/56.
képviselő: Komlósi Gábor ... >>

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Orthodox Exarchátus

(oktatási)

1015 Budapest, Toldy u. 60.
képviselő: Mihail Staikos
A szervezet tevékenységi köre: oktatási és nevelési tevékenység. ... >>

Kor-T-Ars Táncművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Váralja u. 9/a.
képviselő: Kun Attila
Teret biztosítani a jelen kor táncművészeinek, koreográfusainak, balettmestereknek, és oktatóknak új (multikulturális) szakmai isme- retek megszerzésére és megosztására: szakmai kurzusok, szakember- képzés, előadások, közönségtalálkozók, workshopok, performancek út- ján. ... >>

Kovács Alapítvány

(oktatási)

1016 Budapest, Váralja utca 3.
képviselő: Dr. Bessenyei Tibor
A gazdasági- és üzleti élet iránt érdeklődő tehetséges, de hátrányos szociális helyzetű fiatal szakemberek vállalkozóvá válásának támogatása, képzésük elősegítése. ... >>

Környezettudatos Épülettisztitó és Üzemeltető Vállalkozások Magyarországi Egyesülete

(oktatási,környezetvédelmi)

1015 Budapest, Donáti utca 44.
képviselő: Barton Ede, Petri Ákos
-A környezettudatos takarítás, kezelőszerek, technológiák és eszközök népszerűsítése, és azok engedélyeztetése, ebből a célból kiállítások, fórumok szervezése.
-Szakmai oktatás és képzés segítése, kapcsolatteremtés és az oktatási és környezetvédelmi szervezetekkel.
.Környezettudatos takarítás minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása, illetve abban történő részvétel.
-Környezet irányítási rendszer bevezetésének támogatása a tagoknál.
-Széleskörű együttműködés a hivatalokkal a fenti célok elérése érdekében. ... >>

Közösségi Kapcsolat Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Radnai Johanna
Települések gazdasági, társadalmi, kulturális életének újraélesztése, a helyi önszervező, önkormányzatok működését szakmailag segítő programok támogatása. ... >>

"Kristálykapu" Természetgyógyászatért és Egészséges Életmódért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 34/A. fszt./4.
képviselő: Árvai János
A természetgyógyászat népszerűsítése, megismertetése, az egészséges életmódra való nevelés támogatása, segítése. ... >>

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1016 Budapest, Mészáros 1. (Krisztinavárosi R
képviselő: Tibély András
A Budapest Krisztinavárosi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola támogatása. ... >>

KultúraKerekítő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 62/A. III./12.a.
képviselő: Jakabosné Kovács Judit Eszter
A kultúra beépítése a mindennapi életbe, az általános műveltség javítása a magaskultúra terjesztésének, a népi mondókák felelevenítésének, a zenei, művészeti, drámapedagógiai nevelésnek támogatása, az internetes kultúra - virtuális közművelődés, oktatás, képzés - kialakításának, hátrányos helyzetű vidékekre való eljuttatásának támogatása. A hátrányos helyzetben élő csoportok, személyek kulturális esélyei javításának, kulturális szegénység elleni küzdelem támogatása. ... >>

Labdazsonglőrök Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 1. fsz./2.
képviselő: Nadrássy Mihály Dávid
A Budapesti Labdarúgó Szövetség versenyszabályai szerinti futballklub létrehozása, működtetése, ezen belül a tagság rendszeres testedzésének és sportolási lehetőségének biztosítása.
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolás, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.
Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő személyek sportolás lehetőségeinek megteremtése és támogatása. ... >>

Lisznyai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1016 Budapest, Lisznyai 40-42.
képviselő: Jámbor István
Iskolai oktató-nevelő munka feltételeinek javítása, korszerűsítése. ... >>

Lobbi Klub Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1013 Budapest, Váralja utca 9. b.
képviselő: Strack Mária
Az egyesület célja az Európai Unió tagországaiban az azonos céllal működő társadalmi szervezetekkel való kapcsolat felvétele, a kapcsolatok ápolása. Az egyesület tagjainak segítése külföldön, valamint az Európai Unió tagországaiból érkező érdeklődők bevonása a Lobby Klub Egyesület munkájába, illetőleg a Lobby Klub Egyesület rendezvényein történő részvétel, valamint a társadalmi érdekvédelem érvényestésének biztosítása. Az egyesület céljai között szerepel a szomszédos ? az Európai Unión kívüli ? országokban élő magyarok, magyar nemzetiségűek támogatása, elismerése. Az egyesület különböző programok rendezvények megvalósításával, kölcsönös tapasztalatcserével és tanácsadással kívánja támogatni mindazokat, akik más érdekképviseleti csoporthoz nem tartoznak (mint pl. Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége) vagy nem tudnak, nem kívánnak azonosulni a felkínált lehetőségekkel. Az egyesület a hátrányos helyzetben lévők számára támogatási rendszert kíván létrehozni (ösztöndíj rendszer a továbbtanuláshoz,képzéshez, gyermekek táboroztatása, oktatásukhoz való hozzájárulás, a gazdasági szférában dolgozó vállalkozók támogatása elsődlegesen információkkal). Az egyesület különböző alkotóműhelyeket hoz létre, melyben ingyenesen nyújt prevenciós tanácsokat, jogi segítséget és támogatja a hátrányos helyzetben lévő kis- és középvállalkozókat. Segíti a vállalkozókat beruházásuk előkészítésével, pályázatok szakszerű előkészítésével, pályázatok szakszerű elkészítésével, környezetvédelmi tanulmányok beszerzésével, adott esetben hatástanulmányok készítésével. Az egyesület nemzetközi kapcsolatokat hoz létre, amelyek segítségével képviseli a Magyarországon működő kis- és középvállalkozókat, ipar- és képzőművészeket, hagyományőrzőket nemzetközi fórumokon. Az egyesület célja a szellemi környezetvédelem: a társadalom szellemi fejlődésének elősegítése, az értéket közvetítő társadalmi kommunikáció támogatása, a békés társadalmi együttélés elősegítése, a demokrácia és a jogállamiság értékeinek mind szélesebb körben történő tudatosítása, azok érvényesítésének előmozdítása. Az egyesület fenti céljának megvalósítása érdekében támogatást keres, jótékonysági rendezvények szervezésével, rendezésével adományokat gyűjt - törvényben előírt működési
idő után - pályázatokon vesz részt továbbá felveszi más civil szervezetekkel a kapcsolatot együttműködés céljából.
Az egyesület a fogyasztók érdekeinek - különösen a fogyasztók biztonságos áruhoz, illetve szolgáltatáshoz való jogának, vagyoni érdekei védelmének, fogyasztók érdekképviseletének, valamint gyors és hatékony jogérvényesítés - leghatékonyabb érvényesülését kívánja előmozdítani. Az egyesület együttműködik az állami fogyasztóvédelem intézményeivel, különös tekintettel az Országos Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel.
Az egyesület célja pártatlan, harmadik félként közreműködni olyan közérdekű, helyi és országos jelentőségű döntések meghozatalánál, amikor a döntés azért nem tud megszületni, mert a felelősök között a kommunikáció megreke ... >>

LUNDA Szabadidő Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 6. 2./1.
képviselő: Novák Eszter
rendszeres testedzés biztosítása; versenyeztetés, sportversenyeken, edzőtáborokban való részvétel; sporttevékenységre alkalmat adó rendezvények szervezése; magas szintű sportszolgáltatások nyújtása; az úszás, műugrás és egyéb szabadidősport tevékenységek népszerűsítése; gyermek, ifjúsági és szabadidősport tevékenység feltételeinek megteremtése igény szerinti sportágakban, gyermekek és fiatalkorúak megismertetése az úszás, műugrás és a különböző szabadidő- sportok alapjaival, az ifjúsági és diáksportolók sportolási igényeinek kielégítése; együttműködés felsőoktatási intézményekkel, egyetemisták és főiskolások sportolásának elősegítése; egészséges életmódra nevelés a sporttevékenységek végzésén keresztül; fogyatékos (fogyatékkal élő) sportolók sportolási feltételeinek biztosítása. ... >>

Magyar Drámapedagógiai Társaság

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Keresztúri József
Nevelési, oktatási, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, valamint kulturális tevékenység folytatása, valamint országos szervezetként a drámapedagógia és a gyermekszínjátszás ügyének gondozása. ... >>

Magyar Gasztronómiai Akadémia Alapítvány

(oktatási,szociális)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. III./1.
képviselő: Molnár Tamás
A magyar gasztronómiai kultúra és gasztronómiai oktatás színvonalának és feltételeinek emelése, a közízlés javítása, valamint a szakács szakma presztizsének növelése, a jó minőségű mezőgazdasági termékek honosítása és újrahonosítása, valamint népszerűsítése. ... >>

Magyar Gasztronómiai Egyesület

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. III/1.
képviselő: Bittera Dóra
Az egyesület hozzá kíván járulni a magyar gasztronómiai kultúra és szakmai oktatás színvonalának és feltételeinek az emeléséhez, a közízlés javításához, valamint a szakács szakma presztizsének növeléséhez. Az egyesület további célja a jó minőségű mezőgazdasági termékek honosítása és újrahonosítása, valamint népszerűsítése.
A célok közé tartozik továbbá az európai étkezési kultúra, e kultúra gyökereinek és történetének, az európai konyhaművészet irányzatainak, fejlődésének, valamint a 21. század konyhaművészeti irányzatainak és nagy szakácsegyéniségeinek, ezek munkásságainak a kutatása. Az egyesület további céljai közé tartozik a tudomány és a konyhatechnológia kapcsolatának és kölcsönhatásának, valamint a minőséget szolgáló technológiák bevezetése, lehetőségeinek feltérképezése. Szintén az egyesület céljai közé tartozik az elfelejtett magyar konyha kutatása: régi konyhatechnológiák, jő minőségű alapanyagok, elfelejtett elkészítési módok kutatása és modernizálása. Ugyancsak az egyesület céljai közé tartozik a vendéglátóiparhoz kapcsolódó szakmák oktatásának korszerűsítését támogató tevékenység, valamint a honi konyhaművészet színvonalának a feltérképezése, fejlődésének a követése, nemzetközi összehasonlítása. ... >>

Magyar Gordon Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
képviselő: Nádas Mária Erzsébet
A Gordon-féle kapcsolati készségek, valamint ebből a szemléletből fakadó kommunikáció és konfliktusmegoldó módszer, szervezeti működés, irányítás technikai és önismereti programok hiteles terjesztése Magyarország valamennyi régiójában és a határon túli magyar lakta területeken. ... >>

Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1016 Budapest, Mihály utca 13/A. 2./13.
képviselő: dr. Janda Balázs, Lendvai Tamás, Tassy Andrásné
A magyar hangszerészek szakmai színvonalának fejlesztése, belföldi és külföldi kapcsolatrendszerének ápolása, bővítése, a tagok művészeti tevékenységének elősegítése, a magyar zenei kultúra elismertségének kiterjesztése. A magyar hangszerész szakemberek munkájának segítése, szakmai munkájának, tehetségének, elismertségének népszerűsítése. Az egyesület támogatóival való kapcsolattartás, valamint a tagok érdekeinek képviselete külföldi és belföldi szakmai fórumok előtt, A külföldi hangszerész szervezetekkel történő kapcsolat felvétele, kapcsolatok kiépítése, valamint azok ápolása. ... >>

Magyar Kémikusok Egyesülete

(oktatási)

1015 Budapest, Hattyú utca 16. II./8.
képviselő: Androsits Beáta, dr. Mátyus Péter, Kovács Attila
A szervezet célja a hazai vegyészek, vegyészmérnökök, kémiatanárok és az egyesület munkájában résztvevő egyéb szakemberek tudásszintjének emelése, személyiségük fejlesztése, munkájuk hazai és külföldi elismertetése, valamint a kémiai tudomány, a kémiai oktatás és vegyipar fejlődése. A célja megvalósítása érdekében rendezvényeket, tanulmányutakat szervez, tevékenyen közreműködik a kémiai, műszaki és gazdasági ismeretek terjesztésében, szakfolyóiratokat és szakmai kiadványokat szerkeszt, ad ki és terjeszt. Pályázatokat hirdet, jutalmat tűz ki, kitüntetéseket, emlékérmeket, díjakat alapít és ítél oda. ... >>

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

1010 Budapest I., Budavári Palota "F" épület 439.ajtó Postacím: 1827. Budapest
képviselő: Bakos Klára ... >>

Magyar Környezetgazdaságtani Központ Alapítvány

(oktatási)

1013 Budapest, Pauler utca 2. 3./1.
képviselő: Fucsó József, Ménesné Óvári Judit
Tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, ismeretterjesztés, az euróatlanti integráció elősegítése. ... >>

Magyar Közoktatási és Szakképzési Kutatóintézet Alapítvány

(oktatási)

1015 Budapest, Franklin lépcső 2.
képviselő: Környei László
A magyarországi közoktatás és szakképzés helyzetének elemzése, fejlesztése, kutatása érdekében kutató-, fejlesztő intézeti tevékenység végzése. ... >>

Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület

(oktatási)

1016 Budapest, Krisztina krt.87-89.
képviselő: Hartai László ... >>

Magyar Politikatudományi Társaság

(oktatási)

1014 Budapest, Országház u. 30.
képviselő: Arató Krisztina, dr. Enyedi Zsolt
A társaság célja a politikatudomány fejlesztése, intézményei kereteinek kialakítása, a kutatás és oktatás feltételeinek jobb biztosítása, a politikatudomány művelőinek hatékony érdekképviselete. A tudományos igénnyel és alkotó módon gyarapítása a társadalom politikai berendezkedésére vonatkozó ismereteket és ezzel hozzájáruljon a társadalom demokratikus működéséhez. Politológiai vitákat, tudományos konferenciát, kongresszust szervez, nemzetközi kapcsolatokat épít ki. Szakirányú folyóiratot ad ki és Évkönyvet jelentet meg. ... >>

Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
képviselő: dr. Besenyei Lajos
Olyan nemzetközi szellemi műhely létrehozása, amely összefogja a föld különböző országaiban élő, magukat magyarnak valló aktív és emeritus professzorokat, fórumot biztosít együttműködésükhöz, közös kutatásaikhoz, segíti a nemzetközi tapasztalatok összegyűjtését és adaptálását a hazai felsőoktatás, tudomány fejlesztése, a társadalmi haladás segítése érdekében. Kiemelt feladatának tekinti a magyar nyelv - különösen a szaknyelv - ápolását és fejlesztését elsődlegesen a Kárpát medence, de ezt meghaladóan a világ egészének magyarsága körében, támogatást és szerepet vállal a határainkon túli magyarlakta területeken a magyar nyelvű felsőoktatásban. ... >>

Magyar Shiatsu Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1015 Budapest, Ostrom u. 15.
képviselő: Bencze László
A shiatsu japán gyógyító eljárás megismertetése, elterjesztése, a betegségek holisztikus szemléletmódú megelőzésének meghonosítása, a shiatsuoktatás intézményrendszerének kiépítése, ismeretterjesztő és művészeti tevékenység folytatása, kiadványok megjelentetése, csatlakozás a Nyugat Európában működő nemzeti szövetségekhez. ... >>

Magyar Szociológiai Társaság

(intézményi,oktatási)

1014 Budapest, Országház u. 30.
képviselő: dr. Csepeli György, Paksi Veronika
A szervezet tömöríti a magyar szociológusokat, ideértve a szociológia szakos hallgatókat, valamint azokat a társadalomkutatókat, egyetemi és főiskolai oktatókat, akik a szociológiával határos, vagy összefüggő területen dolgoznak, és a szociológiai-tudományt alkalmazzák munkájukban. Tevékenységével elősegíti a szociológiai elméletek és módszertan fejlesztését, valamint a szociológiai szemléletmód minél szélesebb körű érvényesítését az oktatásban, kutatásban és a tudományos közéletben. A szociológiai kutatások időszerű kérdéseiről vitákat szervez, figyelemmel kíséri mind a hazai, mind a nemzetközi szociológiában folyó kutatásokat és azok eredményeit. Előmozdítja a kongresszusok tartásával a magyar szociológia fejlődését, a tudományos eredmények megismerését, a szakmai információk áramlását. Segítséget nyújt a Társaság tagjai szakmai, oktatói és tudományos tevékenységének. ... >>

Magyar Távoktatási Alapítvány

(oktatási)

1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13.
képviselő: Dr. Szendrő Péter
A távoktatás, a rugalmas és nyílt tanulási módszerek elterjeszté- sének elősegítése. ... >>

Magyar Teozófiai Társulat

(oktatási)

1011 Budapest, Hunyadi János út 17.
képviselő: Martinovich Tamás
ismeretterjesztés ... >>

Magyar Vallástudományi Társaság /MVT/

(oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Országház utca 30.
képviselő: dr. Hoppál Mihály
Kullturális, oktatási és kutatási tevékenység. ... >>

Magyarországi Kallós Zoltán Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.(Hagyományok Háza
képviselő: Borbély Jolán
Kallós Zoltán néprajzkutató népművészeti gyűjtéseinek a magyarországi és nemzetközi nagyközönséggel való megismertetése, - Kallós életművének, tárgyi és szellemi örökségének megőrzése és ápolása, - az élő népművészet támogatása, - a népművészeti oktatás támogatása, - a nemzeti identitás megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása, - együttműködés az erdélyi Kallós Zoltán alapítvánnyal a fenti célok megvalósításában, - együttműködés minden, a megnevezett célok érdekében tevékenykedő szervezettel. ... >>

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1011 Budapest, Hunyadi János út 13.
képviselő: Karagich István
egészségügyi, szociális vagy egyéb más szempontból hátrányos helyzetben lévő gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése, mindennapjaik megkönnyítése. Gyermekjóléti feladatok alapellátása (pénzbeni, természetbeni, személyes gondoskodás) környezettudatos pihenést biztosító projekt kialakítása. Hátrányos helyzetben élő kisiskolás gyermekek tehetséggondozása. A nyári hónapokban egy olyan élmény-központú erdei iskola és tábor működtetése a segítségre szoruló gyermekek szabadidejének szervezett és minőségi eltöltése céljából. Kiemelkedő tehetségek támogatása évente egy alkalommal ösztöndíj formájában. ... >>

Nagy Károly Csillagászati Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Székely utca 2-4.
képviselő: Kiss Vilmos
a.) Nagy Károly egykori bicskei birtokának felmérése, az épületek régészeti feltárása, lehetséges műemléki helyreállítása;
b.) A csillagvizsgáló múzeumi, illetve ismeretterjesztő célú hasznosítása;
c.) A birtok területén található egyéb értékek, mint például a kút és a kastélykert, megóvása, amennyiben lehetséges, helyreállítása;
d.) Nagy Károly életének és munkásságának kutatása és népszerűsítése, csillagászati és űrkutatási ismeretterjesztés, melynek érdekében az Alapítvány honlapot hoz létre;
e.) A birtok egyéb épületei hasznosításának megvalósítása, a tudományos kutatások folytatásának elősegítése. ... >>

Naphegyi Róbert Gida Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1016 Budapest, Mészáros u.56/B.
képviselő: Dr. Bellosevich Balázs
A Budapest, I.ker.Mészáros u.56/B.Tigrois u.58-60.szám alatt elhelyezkedő óvoda nevelési-és oktatási- gyermekellátási feladatainak magasabb szintű megvalósítása érdekében lehetőséget teremteni arra, hogy szélesebb körből érkezzen mind szellemi, szakmai, mind anyagi támogatás. ... >>

Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

1014 Budapest, Szentháromság utca 2.
képviselő: Kondor Imre
A közalapítvány a diákotthonként működő Nemzeti Kiválóságok Kollégiumának fenntartója. A közalapítvány célja a kiemelkedően tehetséges diákok képzésének támogatása az alábbiak szerint: a kiemelkedő képességű tehetséges tudományos szintű, egyéni felkészítése, a doktori képzésbe bevonathatók megfelelő színvonalú utánpótlásának, illetve a kutatói utánpótlás biztosítása; a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek megfelelő innovatív munkaerő képzése, a kutatói képzés és továbbképzés erősítése; műhelyként működő, tutori támogatásra épülő, magas színvonalú, interaktív képzési formák biztosítása az innovatív képességek fejlesztése érdekében; a magyarországi szakkollégiumi hálózat pályázati úton történő támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal