Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 258
5. oldal

Prímási Borrend Egyesület

(kulturális)

1014 Budapest, Országház utca 14.
képviselő: dr. Erdő Péter elnök, dr. Lomnici Zoltán, Molnár József
a Kárpát-medence szőlészeti és borászati örökségének feltárása, e medencéhez kötődő borkultúra hagyományainak ápolása, további fejlődésének segítése, a minőségi bortermelés lehetőségeinek kiszélesítése, Magyarország borászati hungarikumainak bemutatása, értékeinek közvetítése a társadalom felé, a kulturált borfogyasztás terjesztése. ... >>

Privát Fotó és Filmalapítvány

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Vitányi Iván ... >>

Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány

(kulturális)

1011 Budapest, Budavári palota F.
képviselő: Dr. Dippold Péter /önálló, Magyary Rozália /önálló
A határainkon belül- és túl élő magyar etnikai csoportok, illetve szervezetek támogatása; kulturális értékek közvetítése; valamint a Magyarországon élő nem magyar etnikai csoportok segítése. ... >>

Pro Schola Nostra Alapítvány

(sport,kulturális)

1013 Budapest, Attila 43.
képviselő: Endrődi Gábor, Fits Zsuzsanna, Iványi Tibor, Soproni Jenő, Szabó Károly dr., Vécsei György ... >>

Pro-Cserehát Egyesület

(kulturális,szociális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Kassai Melinda
A Csereháton élő emberek, leginkább a hátrányos helyzetben lévők, és ezen belül is elsősorban, de nem kizárólag a roma lakosság kulturális, szociális és gazdasági felzárkóztatása, esélyegyenlőségének biztosítása, életminőségének javítása különböző tevékenységeken keresztül. ... >>

Rege Kulturális Egyesület

(kulturális)

1013 Budapest, Attila út 67. IV/17/A.
képviselő: Badacsonyi Flóra
Lehetőséget biztosítani a magyar nyelvterület tánckultúrájának megismerésére, ápolására, alkotó módon való továbbfejlesztésére. ... >>

Rúnatábor Szerepjátékos, Élő történelmi, és Kulturális Egyesület

(kulturális)

1016 Budapest, Orom utca 10. mf./2.
képviselő: Szalay Gergely
Megismertetni az érdeklődőket a szerepjátékkal, valamint a szerepjátékhoz nélkülözhetetlen történelmi-, művészettörténeti műveltség alapjaival. ... >>

Segítő Mária Alapítvány

(kulturális)

1016 Budapest, Aladár utca 17. fszt./4.
képviselő: Deutsch Józsefné sz. Mirk Ildikó elnök
A Mária-tisztelet felvirágoztatása és a keresztény magyar kultúra támogatása. ... >>

Shaolin Kungfu Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Lovas út 32.
képviselő: Herner Dániel
Sport-, kulturális-, oktatás-, szabadidő- és hobbitevéeknység végzése. ... >>

Sikeres Magyarok Alapítvány

(kulturális)

1011 Budapest, Fö 7.
képviselő: Osztrovszky Emese ... >>

Sláger Angyal Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1011 Budapest, Fő utca 14-18.
képviselő: Kovács Andrásné
kulturális művészeti rendezvények szervezése, támogatása,
a magyar lakosság körében az egészséges életmód népszerűsítése, a rendszeres testmozgás ösztönzése,
Magyarországon, illetve a világ bármely országában háborús, politikai, vagy egyéb okból válságövezetnek minősülő, továbbá természeti katasztrófa sújtotta területek lakosságának, valamint gyógyító, szociális és egyéb intézményeinek anyagi támogatása. ... >>

St. Elisabeth Németnyelvű Közösség Alapítvány

(intézményi,szociális,kulturális)

1011 Budapest, Fő utca 43.
képviselő: Alfred Brychta, dr. Willi Klinkhammer, Hans Friedrich Freiherr von Solemacher.
Az alapítvány anyagi forrás biztosításával támogatja a St. Elisabeth Németnyelvű Közösség gyermekeknek és időseknek szervezett programjait, így különösen a havonta szervezett kulturális programokat, kirándulásokat, az ünnepek alkalmával és a hagyományok ápolására szervezett rendezvényeket. Az alapítvány ruha- és pénzadományokat gyűjt, amelyeke az idős emberek, a magyarországi végrehajtási intézetekben fogva tartott német ajkú foglyok és a hajléktalanok támogatására, segítésére fordít. Az alapítvány szervezi és támogatja az időskorúak otthoni és intézményi keretek közötti gondozását. ... >>

Stencil Kulturális Alapítvány

(kulturális)

1016 Budapest, Naphegy tér 8. 133. szoba
képviselő: Mink András
A politikai kultúra és közgondolkodás átalakulásának előmozdítása, kulturális és köztevékenységek, kutatások, dokumentációk készítésének publikálása, folyóiratkiadás támogatása. ... >>

Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Balta köz 4. I.em.
képviselő: Strommer Pál
Strobl Alajos szobrászművész, az egyetemes magyar művészet és a milleneumi kor meghatározó egyénisége emlékének folyamatos ápolása, művei gondozása, Strobl Alajos életével, munkásságával kapcsolatos kiállítások, ismeretterjeszutő előadások rendezése, ehhez kapcsolódó kiadványok készítése és készíttetése,Strobl Alajos kallódó műveinek felkutatása, életéhez és munkáihoz kötődő kiterjedt fotó dokumentáció feldolgozása, közzététele; állandó emlékhely létesítése, olyan hazai és külföldi kiállítások szervezése, amelyek az életművet minél szlesebb körben megismertetik, az idegenforgalom részére olyan színvonalas ismertetők készítése, amelyek Strobl Alajos műveit bemutatják, minden a művész alkotásaival kapcsolatos, a fenti körbe tartozó tevékenység ellátása. ... >>

STUDIUM Oktatást Támogató Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Döbrentei 10.
képviselő: Farkas János, Szabóné dr.Kiskéri Mária
Oktatási intézmények számára oktatási segédletek, oktatási anyagok és kellékek beszerzése, illetve kidolgoztatása. ... >>

Szabados György Életmű Alapítvány

(kulturális)

1015 Budapest, Hattyú 7.
képviselő: Szabados György Dr. ... >>

Szarvasi Zsidó Örökségért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1014 Budapest, Tárnok utca 7.
képviselő: dr. Misur Györgyné
a szarvasi zsidó temetők gondozása, ápolása,
a szarvasi deportálásokkal kapcsolatos dokumentumok, emlékek összegyűjtése és megőrzése,
? a holokauszt-megemlékezések szervezésének segítése,
? zsidó kulturális programok támogatása,
? kapcsolattartás az országos zsidó szervezetekkel.
... >>

Századok Alapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Úri 53.
képviselő: Mucsi Ferenc, Pál Lajos
A Magyar Történelmi Társulat a "Századok" című folyóirat támogatása. ... >>

Széchenyi Társaság

(kulturális)

1012 Budapest, Márvány utca 17. II./8.
képviselő: Rubovszky András dr.
Széchenyi István szellemi örökségéhez híven, világnézetre és pártállásra tekintet nélkül munkálkodjék Magyarország, a nemzet felemelkedéséért, szellemi, erkölcsi és anyagi gyarapodásáért, mindenkor szem előtt tartva az egyetemes magyarság érdekeit. Célja továbbá Széchenyi István életútjának, sokoldalú tevékenységének megismerése, megismertetése, méltó megőrzése a szaktudományok széleskörű műveléséhez is. ... >>

Széll Kulturális Egyesület

(kulturális)

1013 Budapest, Attila út 67.sz.IV.15.
képviselő: Széll Márta elnök ... >>

Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1016 Budapest, Hegyalja út 22.
képviselő: Zsoldisné Csaposs Noémi Krisztina
Az egyesület tagjai- a magyarországi személyzeti tanácsadó cégek, illetve azok ügyfelei ( megbízók, jelöltek ) érdekében- közösen kialakítandó etikai és szakmai szempontrendszerek elfogadásával, közösen vállalt betartásával és betartatásával biztosítani kivánja a szakma hitelének védelmét;
-Elősegíteni az egyesület szakmai fejlődését, társadalmi elfogadottságának növekedését;
-Támogatni és leősegíteni az ágazatban a tisztességes piaci magatartás érvényesülését;
-Önszabályzó belső fórumként működve a vitás etikai, illetve az ágazatot érintő szakmai kérdésekben állást foglalni;
Az egyesület kifejezetten rögzíti, hogy gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végez, továbbá vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat. A társaság a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységre fordítja.
A Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége tagjai az egyesület létrehozásával kizárólag a személyzeti tanácsadó tevékenység presztizének, szakmai színvonalának növelését, illetve magasabb etikai szempontrendszer érvényesítését tűzték ki célul. ... >>

Szent Benedek Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Fő u. 30.
képviselő: dr. Legeza László, Hollandy András, Jenkei András titkár, Kiss András elnökhelyettes
A Bencés Rend alapítójának, Szent Benedek szellemének fenntartásával, terjesztésével, iskolák, kollégiumok létrehozásával és működtetésével a magyar ifjúság katolikus szellemű és hazafias nevelése, valamint a Bencés tanári hivatások ébresztése a növendékekben. ... >>

Szép Házak Művészeti Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Dísz tér 16. I.2.
képviselő: Hódy Pál
A mai építészeti kultúra színvonalának emelése, a magyar képző- és építőművészet támogatása és az épített környzet védelme. ... >>

Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület

(kulturális)

1014 Budapest, Úri utca 52.
képviselő: Bojár Iván András
Egy szebb és élhetőbb világváros létrehozásának, Budapest felvirágoztatásának elősegítése. ... >>

Szilágyis Öregdiákok Egyesület

(oktatási,kulturális)

1016 Budapest, Mészáros utca 5-7.
képviselő: Agócs Mihályné elnök, Péterffy Mátyás titkár, Vay Gergely alelnök
A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban folyó nevelési-oktatási munka feltételeinek és körülményeinek javítása, a tehetséggondozás előmozdítása, a Gimnázium hagyományainak ápolása. ... >>

SZÍNHELY Egyesület

(kulturális)

1012 Budapest, Várfok utca 12. fsz.
képviselő: Dr. Árva Lászlóné
A hazai iparművészek, képzőművészek és kézművesek tevékenységének és működésének elősegítése, szakmai kapcsolatának ápolása, érdekeik védelme és tevékenységük előmozdítása. Elsősorban az alkotóművészek és kézművesek számára kíván nyilvános megjelenést biztosítani, oly módon, hogy az általuk létrehozott alkotások számára kiállításokat szervez, és így azokat a közönséghez eljuttatja. Ennek megfelelően az egyesület kulturális tevékenységet, valamint a tagok számára szakmai, érdekképviseleti tevékenységet folytat. ... >>

Szövetség a Szerzői Jogokért

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1012 Budapest, Pálya u. 4-6.
képviselő: Szűts László
Az érintett jogosultak művei, teljesítményei jogsértő felhasználása elleni fellépés, valamint e fellépések összehangolása. Valamennyi érintett jogosult érdekeinek figyelembevételével a szerzői művek, szomszédos jogi teljesítmények felhasználása jogszerűségének elősegítése. A szerzői jogi jogtudatosság fokozása különösen oktatás, ismeretterjesztés, és a szerzői jog pozitív szerepét bemutató reklámok, és egyéb nyilvános közlések útján. Olyan közös akciók, intézkedések előkészítése, végrehajtása, amelyek valamennyi érintett jogosult érdekeinek figyelembevételével elősegíti a szerzői jog által védett művészeti alkotások, teljesítmények elismerését és megismerését. ... >>

Szövetség az Egységes Magyarországért "Közbiztonság és Demokratikus Közélet Szövetsége"

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1011 Budapest, Fő utca 12. III./19.
képviselő: Barta Ferenc, Czár Vendel, Dr. Ese Ferenc, Kajsza Zoltán
magyar nemzet és a magyar haza szolgálata. A Szövetség az Egységes Magyarországért a nemzeti hagyományokat, vallási kultúra szellemi és erkölcsi értékeit tisztelő, korszerű szélsőségektől mentes párt. Tiszteli a patriotizmust, a nemzet javát szolgáló hagyományok mának is szóló üzeneteit. Célja, hogy megteremtse a társadalom széles körének képviseletét ellátó civil szervezetek összefogását, segítse őket a parlamenti képviseleti jog megszerzéséhez vezető úton. ... >>

Tabánért Alapítvány

(sport,kulturális)

1013 Budapest, Attila út 2.
képviselő: Ézsiás Antal, Horvai Ákos
Budapest, I. kerület Tabán lakókörnyezetében a diáksport és a lakossági szabadidősport, környezetvédelem és helytörténeti célok támogatása. ... >>

Tai Shan Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

1016 Budapest, Galeotti u. 1.
képviselő: Korponai Éva, Korponai Tamás, Tömösi Örs ... >>

Takenoko Budo Klub (Közhasznú) Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Attila út 71. fszt./1.
képviselő: Pados Róbert Béla
Az egyesület sportegyesületként kíván működni. A budo ? a hagyományos, a harcművészet, küzdősport és életfilozófia szerves egységeként felfogott harcművészet ? művelése és népszerűsítése. Gyakorlati önvédelem oktatás, az egészséges életmódra ösztönzés és a Távol-Kelet kulturális, filozófiai értékeinek megmutatása, átadása. ... >>

Tanzánia Barátai Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Krisztina krt. 24.fsz.1.
képviselő: Király György
A Tanzániában megvalósítandó oktatási, egészségügyi, szociális és kultúrális projektek segítése és támogatása. ... >>

Tecon Vitorlás Sportegyesület

(sport,kulturális)

1011 Budapest, Gyorskocsi u. 12.
képviselő: Ábrahám Péterné Kurucz Erika, Misky Tamás
A tagok és más személyek testkultúrájának magasabb színvonalra emelése, testnevelési és test-kulturális célok, igények képviselete. ... >>

Tehetségekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Attila utca 39. VI./4.
képviselő: Bagó Erzsébet
A tehetséges általános iskolai tanulók felkutatása és képességeik, személyiségük fejlesztése, a kulturális és anyagi téren hátrányos helyzetben lévő tanulók gondozása. ... >>

Tekintet, Ördögh Szilveszter Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6. fsz. 1.
képviselő: dr. Révész Tamás
A "Tekintet" c. kulturális szemle támogatása, kulturális, közművelődési és oktatási kezdeményezések, rendezvények felkarolása. ... >>

The Hungarian Quarterly Egyesület

(kulturális)

1016 Budapest, Naphegy tér 8.
képviselő: Dornbach Alajosné Zachár Zsófia, Orzóy Ágnes, Pomogáts Béla, Vajda Miklós
A magyar kultúra és művészetek, valamint társadalomtudomány angolszász nyelvterületen történő megismertetésének elősegítése. ... >>

Tisztelet Társasága Szabadidő Egyesület

(kulturális)

1013 Budapest, Batthyány u. 26.
képviselő: Gosztonyi János
A szépkorúak életminőségének javítása, az aktív társadalmi életben való szereplésük eéőmozdítása, a generációk között meglévő feszültségek enyhítése. A szépkorúak kulturális, szabadidős tevékenységének elősegítése. ... >>

Toldy Öregdiák Egylet

(oktatási,kulturális)

1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9.
képviselő: Dr.Alföldy Ferenc + dr.Buzinkay G., Dr.Buzinkay Géza ketten együtt, Flanek László + dr.Buzinkay G.
A Toldy Ferenc Gimnázium volt diákjainak összefogása, baráti kapcsolatok ápolása, segítségnyújtás a rászorulók részére. Szolgálatkészség a Toldy Ferenc Gimnázium gazdasági és közösségi életében. Az egyesület céljának tekinti a Toldy Ferenc Gimnázium szociálisan hátrányos helyzetbe került, volt diákjainak segélyezését, a Toldy Ferenc Gimnáziumban folyó nevelési-oktatási munka feltételeinek javítását, a tehetséggondozást, a 2004. évben 150 esztendős Toldy Ferenc Gimnázium hagyományainak ápolását, minél szélesebb körben történő megismertetését. ... >>

Tordai Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3. fszt./3.
képviselő: Balázsi Péter
olyan sportoló vagy oktatási intézményben tanuló személyek támogatása, aki a sport és tanulás közepette életminőségének javítására, ismereteinek bővítésére, sporttevékenység végzésére törekszik.
- Olyan rendezvények, sportesemények és versenyek támogatása, amelyek széles körben népszerűsítik a sport, kulturális, oktatási, tanulási és továbbképzési tevékenységeket
- Gyermek- és aktív kori sportolási lehetőségek javítása.
- Minden olyan gyermek - fiatal- és felnőtt korú magyar állampolgár támogatása, aki saját szellemi fejlődése érdekében oktatási intézményben, vagy intézményen kívül tanfolyamon kíván részt venni, vagy ilyen jellegű rendezvényt, sport, kulturális vagy oktatási programot szervez. ... >>

Több Világosságoz Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Logodi u. 3.
képviselő: Dr. Bárdos Péterné
A kultúra és a művészetek támogatása zenei, irodalmi, képzőművészeti és más kultúrális és művészeti társas rendezvények szervezése az egyesület tagjai és meghívott vendégei részére; Kulturális és művészeti rendezvények szervezése idősotthonokban, kórházakban, iskolákban és más egyéb anyagi helyzetüknél, koruknál, egészségi állapotuknál fogva gondozásra szorulók körében; Szociális szervező tevékenység az idősgondotás körében. ... >>

"Történelmi Értékeink" Alapítvány

(kulturális)

1012 Budapest, Logodi utca 25. II./17.
képviselő: dr. Szentkirályi Miklós Béla
a Magyarország történelmi értékeit képviselő kárpát-medencei kastélyok, kúriák, udvarházak ( épületek, épületegyüttesek), kutatások által alátámasztott korábbi állapot szerinti helyreállításának és azt követő használatának elősegítése. ... >>

Történelmi Tanács Egyesület

(kulturális)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
képviselő: dr. Kosuth László
A magyarság kulturális és történelmi értékeinek képviselete. ... >>

Túróczy-hagyaték Alapítvány

(kulturális)

1015 Budapest, Batthyány utca 59. mfszt./6.
képviselő: Ittzés János, Terei Gábor
Túróczy Zoltán püspök személyes emlékei és irodalmi hagyatéka gyűjtésének, valamint gondozásának elősegítése, teológiai és egyházkormányzói tevékenységének elemzése és mindezek publikálása. ... >>

ÚJ FILM Művészeti Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1016 Budapest, Szirtes u. 5/A.
képviselő: Fái András együttesen, Mécs Mónika együttesen
A filmművészet iránt érdeklődő, de hátrányos helyzetű fiatal filmművészek képzésének elősegítése, támogatás nyújtása filmjeik elkészítéséhez. ... >>

UNIMA Nemzetközi Bábművész-Szövetség Magyar Központja

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

1013 Budapest, Krisztina körút 57.
képviselő: Csató Kata
Összefogja a hivatásos és amatőr bábművészeket, akik gyakorlati munkát végeznek a bábszínházban, bábegyüttesekben, a film, a televízió és a pedagógia területén, továbbá a bábjáték teoretikusait és kritikusait, valamint mindazokat, akik érdeklődést tanúsítanak a bábművészet iránt. Tapasztalatcserékkel megkönnyíti a magyar bábművészek egymásközti, továbbá valamennyi ország aktív bábművészeivel való kapcsolatait. Népszerűsíti a bábművészetet, mint az esztétikai és etikai nevelés egyik eszközét. Támogatja - az illetékes szervek elé terjesztett megfelelő javaslatokkal - a tagok jogos érdekvédelmét. ... >>

Várbarátok Köre Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1013 Budapest, Döbrentei utca 9.
képviselő: dr. Bakó Károlyné sz. Lőrincz Annamária, dr. Buzinkay Géza
A budai Várnegyed hagyományainak ápolása, múltjának, jelenének és jövőjének bemutatása, megismertetése a nagyközönséggel, kiemelten az I. kerület lakosságával. Feladatának tekinti az I. kerület kulturális örökségének - amely egyformán jelenti a tárgyi emlékanyagot és az ott élő régi családok emlék- és emlékezet-anyagát - minél szélesebb körű megismertetését és a terület múltjára vonatkozó visszaemlékezések, történeti adatok összegyűjtését, valamint közkinccsé tételét rendszeres előadások, illetve kiadványok formájában. Hivatásának tekinti az I. kerület kulturális és környezeti értékeinek tudatosítását és védelmét. ... >>

Várfok 14 Műhelygaléria Alapítvány

(kulturális)

1012 Budapest, Várfok 14.
képviselő: Szalóky Károly
Az alapítvány támogatja a Várfok 14 Műhelygaléria tevékenységét. ... >>

Várkerületi Lokálpatrióták Szövetsége

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1016 Budapest, Zsolt utca 1. mfszt./1/b.
képviselő: Darabos Márta Ilona alelnök, Görög Tibor László
Az I. kerület természeti, építészeti, kulturális és társadalmi értékeinek magóvása, történelmi hagyományainak ápolása és a település fejlődésének elősegítése, a kerület kulturális és közéletében való tevékeny részvétel. ... >>

Vasilescu Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1012 Budapest I., Attila út 131.
képviselő: Demján Sándor
Az id. Vasilescu János által összegyűjtött műgyűjtemény közkinccsé tétele, annak biztosítása, hogy a Vasilescu gyűjteményhez tartozó pótolhatatlan és kiemelkedő jelentőségű műtárgyak (kulturális javak) egyedileg és összességükben az e célra alapított illetve létrehozott gyűjteményben, - mely a Nemzeti Színház mellett épülő Múzeumban kerül elhelyezésre - megfelelő védelemben részesüljenek, megőrződjenek és fennmaradjanak, egyben lehetővé váljon tudományos feldolgozásuk, korszerű dokumentálásuk, valamint oktatási és köz- művelődési célú bemutatásuk és közreadásuk a nagyközönség számára. Az alapítvány célja a modern XX. és XXI. századi magyar művészek alkotó munkájának, kiállításainak támogatása, műveinek kiadványok útján történő népszerűsítése valamint az Alapítvány vagyonának gyarapítása modern művészeti alkotásokkal, amelyeket az Alapítvány lehetőségeihez képest bemutatni köteles. ... >>

Vass Lajos Népzenei Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1012 Budapest, Várfok út 8.
képviselő: Vass József ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal