Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 258
4. oldal

Magyar Muzsikus Fórum

(kulturális)

1012 Budapest, Pálya utca 4-6. I/3.
képviselő: Dr. Tóthpál József ... >>

Magyar Művelődési Társaság

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Jankovics Marcell ... >>

Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
képviselő: Zimányi Zsófia ... >>

Magyar Művészettörténeti Egyesület

(kulturális)

1016 Budapest, Aladár u. 8.II.3.
képviselő: Gömöry Judit ... >>

Magyar Népművészetért Alapítvány

(kulturális)

1010 Budapest, Corvin 8.
képviselő: Serfözö Sándor
A magyar folklór és népművészet hagyományainak felkutatása, megőrzése, bemutatása. ... >>

Magyar Örökség és Európa Egyesület

(kulturális)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 3./18.
képviselő: dr. Schulek Ágoston, Poprády Géza, Zelényiné Kováts Annamária
A Magyar Örökség-díj gondozása, ennek keretében a magyar kultúra múltbeli és jelenkori, közismert és kevésbé ismert pozitív teljesítményeinek népszerűsítése. A magyarság közös értékeinek ápolása. ... >>

Magyar Polo Club Lovaspóló Egyesület

(sport,kulturális)

1016 Budapest, Krisztina körút 79. fe/2.
képviselő: dr. Ivanics György, dr. Szűcs Róbert
Az egyesület tagjainak a lovaspoló sportágban történő magyarországi és külföldi versenyeztetése, a versenyeztetés elősegítése, az előd Magyar Polo Club hagyományainak a folytatása. ... >>

Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
képviselő: dr. Besenyei Lajos
Olyan nemzetközi szellemi műhely létrehozása, amely összefogja a föld különböző országaiban élő, magukat magyarnak valló aktív és emeritus professzorokat, fórumot biztosít együttműködésükhöz, közös kutatásaikhoz, segíti a nemzetközi tapasztalatok összegyűjtését és adaptálását a hazai felsőoktatás, tudomány fejlesztése, a társadalmi haladás segítése érdekében. Kiemelt feladatának tekinti a magyar nyelv - különösen a szaknyelv - ápolását és fejlesztését elsődlegesen a Kárpát medence, de ezt meghaladóan a világ egészének magyarsága körében, támogatást és szerepet vállal a határainkon túli magyarlakta területeken a magyar nyelvű felsőoktatásban. ... >>

Magyar Reprográfiai Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1012 Budapest, Pálya u. 4-6.
képviselő: Sumonyi Papp Zoltán, Vaskovics Péter
Szerzők és kiadók reprográfiai jogdíjigényének érvényesítése. ... >>

Magyar Shiatsu Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1015 Budapest, Ostrom u. 15.
képviselő: Bencze László
A shiatsu japán gyógyító eljárás megismertetése, elterjesztése, a betegségek holisztikus szemléletmódú megelőzésének meghonosítása, a shiatsuoktatás intézményrendszerének kiépítése, ismeretterjesztő és művészeti tevékenység folytatása, kiadványok megjelentetése, csatlakozás a Nyugat Európában működő nemzeti szövetségekhez. ... >>

Magyar Szabadságharcos - 56-os Hagyományőrző Veteránok - Világszövetsége Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1013 Budapest, Váralja utca 9/b.
képviselő: Apró József
Az érdekeltek részvételével szervezett kutatómunkával, publicitással, az érdekeltek (56-os veteránok) erkölcsi, anyagi és személyes támogatásával, gondozásával, valamint rendezvények előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával annak biztosítása, hogy az 56-os értékek valósághűen megjelenhessenek a 56-os hagyományőrzés keretében. ... >>

Magyar Színháztechnikai Szövetség

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Kiss István
A színházakban, előadóművészeti létesítményekben, vagy a színházért dolgozó műszaki vagy műszaki érdeklődésű személyek, szervezetek összefogása. ... >>

Magyar Táncművészek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1014 Budapest, Színház utca 5-7.
képviselő: Egerházi Attila, Földi Béla, Goda Gábor, Juromics Tamás, Keveházi Gábor, Kiss János, Lőrinc Katalin, Mihályi Gábor, Mucsi János, Szögi Csaba, Török Jolán, Zsuráfszki Zoltán ... >>

Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága

(kulturális,érdekképviselet)

1012 Budapest, Attila utca 105. 3./2.
képviselő: Lelkes László
A Társaság célja, hogy segítse és támogassa a tervezőgrafikával foglalkozók művészi alkotó tevékenységének kibontakozását, elősegítse a szakma presztizsének megőrzését és növelését. A Társaság célja továbbá tagjai érdekeit képviselni, jogi és szakmai segítséget nyújtani, széleskörű tájékoztatást adni, szakmai vitát szervezni. ... >>

Magyar Történelmi Film Közalapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
képviselő: dr. Szakály Sándor, Kósa Ferenc
A magyarság sorsának alakulásában meghatározó jelentőségű, még feltáratlan események kutatásának és filmes feldolgozásának támogatása. ... >>

Magyar Vallástudományi Társaság /MVT/

(oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Országház utca 30.
képviselő: dr. Hoppál Mihály
Kullturális, oktatási és kutatási tevékenység. ... >>

Magyar Versmondók Egyesülete

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: dr. Turuczi István, Dr.Lutter Imre, Harasztos Emese, Kinizsi Ottó, Kiss László, Pataki András, Popper Ferenc, Szennik Éva, Wiegmann Alfréd
A magyar nyelvű vers- és prózamondó kultúra ápolása , az egyetemes és magyar irodalom népszerűsítése ... >>

Magyar-Görög Baráti Társaság

(kulturális)

1014 Budapest, Tárnok 3.
képviselő: Sulasz Kosztasz, Szabó Kálmán ... >>

Magyar-Román Társaság

(kulturális)

1014 Budapest, Úri u. 53.
képviselő: Kosáry Domokos dr., Szász Zoltán, Veress Péter ... >>

Magyarországi Chen Stílusú Xin Yi Hun Yuan Tai Ji-Quan Egyesület

(sport,kulturális)

1016 Budapest, Czakó utca 13. II//3.
képviselő: Han Kui Yuan, Séllei Béla kincstárnok
Az Egyesület célja a magyarországi harcművészet felvirágoztatásában való aktív részvétel, a chen stílusu xin yi hun yuan tai ji-quan kínai harcművészeti stílus magyarországi képviselete és terjesztése, a keleti harcművészet e válfajának prezentációja edzések, bemutatók, szemináriumok és versenyek alkalmával, a harvművészetben résztvevők anyagi és erkölcsi támogatása, a fiatalok érdeklődésére, figyelmére számot tartó valamennyi, a harcművészettel összefüggő program támogatása. Mindezek érdekében közreműködik a gyermekek és fiatalok sport- és szellemi aktivitásának fokozásában, testi és mentális egészségük megőrzésében, az ifjúság erkölcsi- fizikai nevelésében. ... >>

Magyarországi Kallós Zoltán Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.(Hagyományok Háza
képviselő: Borbély Jolán
Kallós Zoltán néprajzkutató népművészeti gyűjtéseinek a magyarországi és nemzetközi nagyközönséggel való megismertetése, - Kallós életművének, tárgyi és szellemi örökségének megőrzése és ápolása, - az élő népművészet támogatása, - a népművészeti oktatás támogatása, - a nemzeti identitás megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása, - együttműködés az erdélyi Kallós Zoltán alapítvánnyal a fenti célok megvalósításában, - együttműködés minden, a megnevezett célok érdekében tevékenykedő szervezettel. ... >>

Magyarországi Sörivók Kulturális Egyesülete

(kulturális)

1010 Budapest, Hunyadi János 3.
képviselő: Kocsis Elemér dr. ... >>

Magyarországi Szamártenyésztők Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

1015 Budapest, Donáti u. 20-22. III. em. 13.
képviselő: Ernst Mihály
A magyar parlagi szamár és a Magyarországon tenyésztett egyéb, külföldi eredetű szamárfajták múltbeli és jelenlegi tenyészértékének megőrzése és fejlesztése, hasznosítása a hagyományos gazdálkodás és a szabadidős állattartás követelményeinek előtérbe helyezésével. ... >>

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
képviselő: Szakály Sándor
A Főváros I. kerületében és a Budai Várnegyedben élő polgárok és a polgárok civil szerveződései részére erkölcsi és anyagi támogatást nyújtása nemzeti kultúránk ápolására, a kerület irodalmi hagyományainak megtartására és újjáélesztésére, Márai Sándor emlékének ápolása és megőrzése, életművének feldolgozása. ... >>

Martin György Alapítvány

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.(Magyar Műv.Int.)
képviselő: Felföldi László
A magyar és az európai tánhagyományok tudományos feltárásának, feldolgozásának támogatása. ... >>

Martin György Néptánc Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Demarcsek György, Diószegi László
Segítse a néphagyomány, különösen a néptánc és népzene értékeinek felkutatását, ápolását, megőrzését és beillesztését a kulturális életbe, a népművészettel kapcsolatos új értékek létrehozásának támogatása. ... >>

Marton Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1015 Budapest, Tigris u. 55.
képviselő: Dr. Székás Anna, Kustos Lajos
Marton László szobrászművész életművének bemutatása és ... >>

Mentor Irodalmi Alapítvány

(kulturális)

1012 Budapest, Attila út 73.
képviselő: Dr.Szilágyi Ákos
Segítséget nyújtson a közép-európai kultúra ápolásához, és a mai magyar irodalom terjesztéséhez, lehetőségei szélesítéséhez. ... >>

MOMO Alapítvány

(kulturális)

1011 Budapest, Iskola 4.
képviselő: Gerey Ágoston ... >>

Monte Corona Műemlékvédő Egyesület

(kulturális)

1015 Budapest, Toldy F. utca 60. mfsz./3.
képviselő: dr. Kalota Ágnes, Kun Dorottya
A magyarországi műemlékek és kulturális örökség védelme. ... >>

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
képviselő: Héra Istvánné
A népművészet és néphagyomány iránt érdeklődő magánszemélyek, közösségek, művelődési csoportok, szakemberek összefogása, hagyományőrzés és ápolás. A témával kapcsolatos rendezvények szervezése, érdekképviselet. ... >>

Muro Phral - Testvérem Cigány - Magyar Társadalmi és Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

1014 Budapest, Országház utca 15. fszt./2.
képviselő: Varasdy Gabriella
Az egyesület célja az előítéletekből adódó társadalmi konfliktusok megelőzése, a békés együttélés, a magyar-cigány szolidaritás és a roma népesség iránti lojalitás erősítése, ennek érdekében a kisebbség és az emberi jogok propagálása, civil kezdeményezések szervezése, támogatása és a mediációs és békéltetési tevékenységek terjesztése. Az egyesület célja a cigány kisebbséghez tartozók és a hátrányos helyzetben élők magánéleti, munkahelyi, munkaerőpiaci és közéleti esélyeinek figyelemmel kísérése, az esélyegyenlőség javítása, a csoportos szerződések és magánszemélyek érdekérvényesítésének támogatása. Az egyesület célja a Magyarországon élő cigány kisebbség kultúrájának és egyedi értékeinek bemutatása és elismertségük növelése. Az egyesület a szervezettség előnyeit érvényesítve támogatja, szervezi, képviselő tagjai és a szolgáltatásait igénybe vevők kulturális tevékenységét valamennyi művészeti ágban. Az egyesület kulturális tevékenysége kiemelten a cigány zenei értékek és vizuális művészetek elektronikus médiában való bemutatására összpontosít. Közvetíti és oktatja azon látásmódot, amely ezen művészetek és művészek sajátja. Az egyesület törekszik a médiában és a társadalmi tudatban megjelenő romakép elemzésére; fellép a sztereotip megjelenítéssel, ítéletekkel és előítéletekkel szemben. Feladatának tekinti a színvonalas szervezeti és társadalmi kommunikációt, valamint, hogy szervezeti hátteret, fórumrendszert kínáljon egy támogató cigány-magyar társadalmi-kulturális hálózat működéséhez és mentorrendszert kialakításához. Az egyesület célja az országos hálózat kiépítése, a kooperáció más hazai roma, hátrányos helyzetűeket támogató és emberi jogi szervezetekkel, valamint a nemzetközi kapcsolatok építése. Az egyesület elkötelezi magát az egész életen át tartó tanulás szellemisége, megvalósítása és a civil társadalom fejlesztésének elősegítése mellett. ... >>

Musica Historica Kulturális Egyesület

(kulturális)

1016 Budapest, Krisztina krt. 69. III.em. 3.
képviselő: Csőrsz Rumen István ... >>

Nagy Károly Csillagászati Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Székely utca 2-4.
képviselő: Kiss Vilmos
a.) Nagy Károly egykori bicskei birtokának felmérése, az épületek régészeti feltárása, lehetséges műemléki helyreállítása;
b.) A csillagvizsgáló múzeumi, illetve ismeretterjesztő célú hasznosítása;
c.) A birtok területén található egyéb értékek, mint például a kút és a kastélykert, megóvása, amennyiben lehetséges, helyreállítása;
d.) Nagy Károly életének és munkásságának kutatása és népszerűsítése, csillagászati és űrkutatási ismeretterjesztés, melynek érdekében az Alapítvány honlapot hoz létre;
e.) A birtok egyéb épületei hasznosításának megvalósítása, a tudományos kutatások folytatásának elősegítése. ... >>

Nap-hegy és Gellérthegy Baráti Kör

(kulturális)

1010 Budapest, Czakó 2-4.
képviselő: Szántó László, Tiborcz Lászlóné ... >>

Napfesztivál Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1013 Budapest, Váralja utca 9. b.
képviselő: Hábermann Jenő, Strack Mária
Összegyűjteni és bemutatni Magyarország különböző régióinak kulturális, történelmi és természeti örökségeit, hagyományait. Az egyesület célja, hogy tevékenységével hidat teremtsen a határon innen és túl élő magyarság, valamint a régióban élő kisebbség képviselői között. Az egyesület az általa szervezett programokkal a "NAPFESZTIVÁL"-ok sorozatával a hagyományteremtés céljának megvalósításán túl erősíti a vidéki Magyarország és a régiókban élők életének megismerését itthon és nemzetközi viszonylatokban egyaránt. Az egyesület célja továbbá a magyar nők közéleti esélyegyenlőségének javítására irányuló, az egyenlő esélyeket célzó közösségi programok megvalósítása, amelyek az egyenlő esélyek gyakorlati érvényesülését szolgálják. ... >>

Naphegyi Res Publica Egyesület

(kulturális)

1016 Budapest, Aladár u. 5.
képviselő: Dr.Jávor Béla /önállóan, Réthy Attila /önállóan, Szelényi András /önállóan, Varga Antal /önállóan
Buda jól elkülönülő, történelmileg kialakult városrészének a Nap- hegynek a megóvása, az ott élő polgárok érdekeinek védelme. ... >>

Naphegyi Róbert Gida Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1016 Budapest, Mészáros u.56/B.
képviselő: Dr. Bellosevich Balázs
A Budapest, I.ker.Mészáros u.56/B.Tigrois u.58-60.szám alatt elhelyezkedő óvoda nevelési-és oktatási- gyermekellátási feladatainak magasabb szintű megvalósítása érdekében lehetőséget teremteni arra, hogy szélesebb körből érkezzen mind szellemi, szakmai, mind anyagi támogatás. ... >>

Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Alapítvány Budapest

(szociális,kulturális)

1013 Budapest, Krisztina krt. 59/b.
képviselő: Joyce Freed, Linda Horváth, Maria Takáts
Karitatív tevékenység, kultúrális , szociális programok támogatása. ... >>

Népművészeti Egyesületek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
képviselő: Borbély Jolán, Kékedi László, Komjáthi Tamás Antalné, Lovas Katalin, Pál Miklósné, Skrabut Éva
A nemzeti kultúra értékeire épített szakmai és esztétikai szempontból egyaránt hiteles kézműves, iparművészeti, népi iparművészeti tevékenység szolgálata és képviselete, a jól használható és szép emberi környezet megteremtése. ... >>

Novák József Alapítvány

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Földiák András
léKözművelődési szakemberek munkájának elismerése érdekében Novák József díj alapítása, kiadványok támogatása, tanulmányi, kutatási támogatás. ... >>

Nők a Teljes Tudásért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1011 Budapest, Fő utca 40. 2./1.
képviselő: Molnár Gabriella, Schwarz Mária
Elősegítse, hogy a Maharishi Mahesh Yogi által közismertté tett, a védikus hagyomány részét képező Transzcendentális Meditációt (TM) a TM-Sidhi programot, és a Jóga-repülést minél több nő, édesanya, és leendő édesanya megismerhesse, és megtapasztalhassa annak jótékony hatásait az élet minden szintjén, s ennek következtében eljusson az ún. Teljes Tudáshoz, a tiszta, önviszonyuló transzcendentális tudat eléréséhez. ... >>

Nyitott Pincék Szövetség a borkultúráért

(kulturális,érdekképviselet)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
képviselő: Kálmán Zsolt, Nyikos István ... >>

Officina Creativa Alapítvány

(kulturális)

1013 Budapest, Attila utca 2. V./9.
képviselő: Kozma Kálmán
A magyarországi mesterségek és tradicionális szakmák, termékek, szellemi, anyagi kulturális örökségének felmérése, védelme, támogatása, szélesebb közönséggel, fogyasztókkal való megismertetése, népszerűsítése; egyes alkalmazott alkotótevékenységet, mesterséget folytató szakmák támogatása, díjazása. ... >>

OKIT Országos Képző- és Iparművészeti Társaság

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Szecsődi Jánosné Schéffer Anna ... >>

Országos Szerzői Jogvédő Szervezet

(kulturális,érdekképviselet)

1014 Budapest, Úri u. 54-56.
képviselő: V.Poór András
A szervezet biztosítani kívánja - megkeresésük alapján - a hozzá forduló, pártoló tagok és Magyarországon szerzői tevékenységet ter- mészetes és jogi személyek részére: szerzői jogvédelmi, érdekvédel- mi, értékvédelmi, érdekérvényesítési, prevenciós tanácsadás, kon- zultáció, képviseleti lehetőségét. Eseti megbízásuk alapján képvi- seli a megbízó szerzőket harmadik személyekkel szemben és hatóságok előtti eljárásban. ... >>

Örökség és Társadalom Alapítvány

(kulturális)

1015 Budapest, Toldy F. utca 60.
képviselő: Horváth Szilvia, Pozsgai Róbert
Az Alapítvány célja a magyarországi műemlékek és kulturális örökség védelme, megőrzése, közreműködés fenntartásuk biztosításában. ... >>

Páneurópa Junior Alapítvány

(kulturális)

1015 Budapest, Toldy F.9.
képviselő: Dömötör László, Kozma Ákos ... >>

Polifilm Műhely Alapítvány a Mozgókép Kultúráért

(kulturális)

1011 Budapest, Bem rakpart 6.
képviselő: Mester Ákos
A mozgókép kultúra hazai és nemzetközi eredményeinek népszerűsítése, alkotások létrehozásának és bemutatásának támogatása, ösztönzése, különös tekintettel a magyar mozgókép- és multimédiális művészet alkotásainak megismertetése. ... >>

Present Tehetségpártoló Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1012 Budapest, Logodi utca 5-7. II//3.
képviselő: Gémes Dávid
A kulturális, azon belül szubkulturális kisebbségek, a magyarosrszági nemzeti és etnikai kisebbségű (pl:romák), határontuli magyar, illetve a hátrányos helyzetű (Pl: állami gondozottak ) csoportok támogatása a kultúra területén- minden művészi ágban (képzőművészet, irodalom, zene, film, színház, foto, tánc, stb.) az egyén vagy csoport maga által is igényelt önérvényesítő, társadalmilag konstruktív felzárkozásának elősegítéséhez, olyan módon, hogy az egyesület segítséget nyújtana ezen csoportok kulturális törekvéseik megvalósításában, teret, lehetőséget és módot biztosítva tehetségük kibontakoztatásában: készségfejlesztő foglalkozások, szakkörök, ongyenes művészeti klubbok, táncházak kiállítások, művészeti táborok, kultúr- események látogatásának és rendezésének megszervezésével. Továbbá az egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárulna ezen csoportok kulturális tevékenységeinek megismertetéséhez Magyarországon és külföldön is, valamint a hasonló helyzetű és törekvésű határon túli szubkulturális kisebbségek kulturális tevékenységeinek Magyarországon való bemutatásához és megismertetéséhez járulna hozzá. A cél egy kulturális hálózat kiépítáése Magyarországon ( vidéki egyesületi központok létrehozása), Nemzetközi (csere) kapcsolatokra is építve. Az egyesület további céélitűzései között szerepel a kultúra iránti szeretet és érdeklődés megerősítése azokban a társadalmi rétegekben is, melyek eltávolodtak a művészeti élettől. Az egyesület olyan rendezvényeket is kíván szervezni, melyek egyszerre több generációt érintenek, sőt családok számára is kellemes és hasznos szabadidőt, illetve kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal