Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 258
3. oldal

Jobb Klikk Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Székely utca 2-4.
képviselő: Lánczi Tamás
Az egyesület alapvető célja egy olyan szellemi műhely létrehozása, amely elősegíti és támogatja a korszerű és legszélesebb értelemben vett társadalomtudományok népszerűsítését, terjesztését. További cél, egyes közéleti kérdések széleskörű megvitatásához szükséges nyilvánosság biztosítása, valamint egy olyan nyílt vitafórum létrehozása, amely lehetőséget kínál a tapasztalat-, eszmecsere és az aktív párbeszéd megteremtéséhez. Cél, a konzervatív értékrend megőrzése, a hasonló szemléletű társadalmi csoportok és szervezetek közötti kapcsolatok kiépítése és aktivizálása. ... >>

Johann Béla Alapítvány

(kulturális)

1013 Budapest, Apród 1-3.
képviselő: dr. Molnár László, dr. Schulteisz Emil ... >>

Kárpát - Haza Nemzetőrség

(kulturális,egyéb)

1016 Budapest, Aladár utca 4/a. 2./1.
képviselő: dr. Hardy F. Gábor, dr. Papp Lajos, dr. Zétényi Zsolt, Kovács Gábor, Sipos Péterné
Az emberi életnek és egészségnek, a Kárpát-haza földjének, hagyományainak, kultúrájának őshonos élővilágának, teremtett, épített értékeinek védelme. ... >>

Kárpát-Medenca Japán Kultúrális Alapítvány

(kulturális)

1013 Budapest, Groza Péter rakpart 16.
képviselő: Sebestyén Pál István
A japán-uráli-altaji területek kultúrális összefüggésének kutatása. ... >>

Kelet-Közép Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1014 Budapest, Úri u. 49.
képviselő: dr. Zellerné dr.Pavluska Valéria
éKulturális és kutatási központ létrehozásának a támogatása. ... >>

Képző- és Iparművészeti Alkotócsoportok Nemzetközi Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Fekete Márta
A KIANSZE szervezett keretek között egyesíti és támogatja elsősorban a hazai, illetve az Európai Unióban és az Európai Unióhoz való csatlakozásra váró országokban működő képző- és iparművészeti alkotócsoportokat, a különböző nemzetiségű alkotókat tömörítő alkotóközösségek értékteremtő munkáját. Képviseli a tagegyesületek, alkotócsoportok és azok tagjainak érdekeit a nemzetközi képző- és iparművészeti közéletben, a szerzői jogvédelemben, a művészeti és kulturális információs világban. A KIANSZE célja továbbá a vizuális kultúra népszerűsítése, az autodidakta alkotók körében képzőművészeti ismeretek oktatása, értékeinek megőrzése, a vizuális kultúra gyarapítása érdekében sokat tett alkotók, szakírók, alkotókör vezetők, művészetpedagógusok munkásságának megőrzése, emlékük ápolása. ... >>

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1016 Budapest, Aladár utca 17. fszt./4.
képviselő: Dr. Osztie Zoltán
A keresztény, keresztyén evangelizációs küldetés tudatos elkötelezettségű vállalása az ökumené szellemében és annak teljesítésére való folyamatos törekvés az élet minden területén. ... >>

Keresztény Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1016 Budapest, Berényi utca 9/B. III.ép.7.
képviselő: Hoffmann László
A keresztény művészet terjesztése, támogatása, a keresztény művészek támogatása elsősorban művészeti pályájuk elején, keresztény művészeti alkotások (elsősorban filmek és zenei alkotások) megvalósulásának elősegítése, megjelenítése az interneten, keresztény művészek közös fellépésének, alkotásának támogatása elősegítése. ... >>

Kis Herceg Gyermekegyesület

(kulturális)

1016 Budapest, Dezső 12/a.
képviselő: Molnár Edit ... >>

Kor-T-Ars Táncművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Váralja u. 9/a.
képviselő: Kun Attila
Teret biztosítani a jelen kor táncművészeinek, koreográfusainak, balettmestereknek, és oktatóknak új (multikulturális) szakmai isme- retek megszerzésére és megosztására: szakmai kurzusok, szakember- képzés, előadások, közönségtalálkozók, workshopok, performancek út- ján. ... >>

"Közép-Európai Kultúráért" Alapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
képviselő: Csoóri Sándor
A közép-európai régió kulturális közeledésének elősegítése a kölcsönös megértés jegyében. ... >>

Közösségi Kapcsolat Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Radnai Johanna
Települések gazdasági, társadalmi, kulturális életének újraélesztése, a helyi önszervező, önkormányzatok működését szakmailag segítő programok támogatása. ... >>

KultúraKerekítő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 62/A. III./12.a.
képviselő: Jakabosné Kovács Judit Eszter
A kultúra beépítése a mindennapi életbe, az általános műveltség javítása a magaskultúra terjesztésének, a népi mondókák felelevenítésének, a zenei, művészeti, drámapedagógiai nevelésnek támogatása, az internetes kultúra - virtuális közművelődés, oktatás, képzés - kialakításának, hátrányos helyzetű vidékekre való eljuttatásának támogatása. A hátrányos helyzetben élő csoportok, személyek kulturális esélyei javításának, kulturális szegénység elleni küzdelem támogatása. ... >>

Kulturális Alapítvány a Textilművészetért

(kulturális)

1014 Budapest, Úri 54-56.
képviselő: Sárváry Katalin
A magyar textilművészet támogatása. ... >>

Kultúrkör Művészeti Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 34/a.
képviselő: Bodor Pál Csaba
Az alapítvány célja az, hogy segítse azokat a művészeket, akik igazi emberi, természeti, kulturális stb. értékeket mutatnak be, s ezzel jelentős szerepet tudnának betölteni a mai ifjúság egészséges szemléletű nevelésében. Cél az, hogy az alapítvány véleménye szerint értékes alkotások nézőhöz, olvasóhoz juttatását is segítse, hisz egy-egy alkotó önmagában, megfelelő anyagi és szervező segítők nélkül ennek megoldására képtelen. ... >>

Kultúrvákum Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1015 Budapest, Batthyány utca 48. II/1.
képviselő: Fekete Ilona, Rákos Katalin
A szellemi, kulturális és természeti örökség megőrzése, védelme, dokumentálása, Magyarország értékeinek népszerűsítése és megismertetése. A megismertetési folyamat nem szorítkozik kor- és időhatárok közé, megvalósítva ezzel az élethosszig tartó tanulás elvét. ... >>

Labirintus Alapitvány

(kulturális)

1010 Budapest, Uri u. undefined 9.1010
képviselő: Csörgő Tünde ... >>

Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Jáki Sándor Teodóz ... >>

Lánchíd Kör

(kulturális)

1010 Budapest, Bem rkp. 6.
képviselő: Praimajer Mária
A helytörténet, honismeret, történelmi múlt és művészetterületén az értékek felkutatása, előadások tartása, a hazai és határon túli ifjúság nemzeti tudatának erősítése. ... >>

Láng Művészeti - Kulturális Egyesület

(kulturális)

1013 Budapest, Attila út 18.
képviselő: Láng András ... >>

Lisznyai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1016 Budapest, Lisznyai 40-42.
képviselő: Jámbor István
Iskolai oktató-nevelő munka feltételeinek javítása, korszerűsítése. ... >>

Lobbi Klub Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1013 Budapest, Váralja utca 9. b.
képviselő: Strack Mária
Az egyesület célja az Európai Unió tagországaiban az azonos céllal működő társadalmi szervezetekkel való kapcsolat felvétele, a kapcsolatok ápolása. Az egyesület tagjainak segítése külföldön, valamint az Európai Unió tagországaiból érkező érdeklődők bevonása a Lobby Klub Egyesület munkájába, illetőleg a Lobby Klub Egyesület rendezvényein történő részvétel, valamint a társadalmi érdekvédelem érvényestésének biztosítása. Az egyesület céljai között szerepel a szomszédos ? az Európai Unión kívüli ? országokban élő magyarok, magyar nemzetiségűek támogatása, elismerése. Az egyesület különböző programok rendezvények megvalósításával, kölcsönös tapasztalatcserével és tanácsadással kívánja támogatni mindazokat, akik más érdekképviseleti csoporthoz nem tartoznak (mint pl. Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége) vagy nem tudnak, nem kívánnak azonosulni a felkínált lehetőségekkel. Az egyesület a hátrányos helyzetben lévők számára támogatási rendszert kíván létrehozni (ösztöndíj rendszer a továbbtanuláshoz,képzéshez, gyermekek táboroztatása, oktatásukhoz való hozzájárulás, a gazdasági szférában dolgozó vállalkozók támogatása elsődlegesen információkkal). Az egyesület különböző alkotóműhelyeket hoz létre, melyben ingyenesen nyújt prevenciós tanácsokat, jogi segítséget és támogatja a hátrányos helyzetben lévő kis- és középvállalkozókat. Segíti a vállalkozókat beruházásuk előkészítésével, pályázatok szakszerű előkészítésével, pályázatok szakszerű elkészítésével, környezetvédelmi tanulmányok beszerzésével, adott esetben hatástanulmányok készítésével. Az egyesület nemzetközi kapcsolatokat hoz létre, amelyek segítségével képviseli a Magyarországon működő kis- és középvállalkozókat, ipar- és képzőművészeket, hagyományőrzőket nemzetközi fórumokon. Az egyesület célja a szellemi környezetvédelem: a társadalom szellemi fejlődésének elősegítése, az értéket közvetítő társadalmi kommunikáció támogatása, a békés társadalmi együttélés elősegítése, a demokrácia és a jogállamiság értékeinek mind szélesebb körben történő tudatosítása, azok érvényesítésének előmozdítása. Az egyesület fenti céljának megvalósítása érdekében támogatást keres, jótékonysági rendezvények szervezésével, rendezésével adományokat gyűjt - törvényben előírt működési
idő után - pályázatokon vesz részt továbbá felveszi más civil szervezetekkel a kapcsolatot együttműködés céljából.
Az egyesület a fogyasztók érdekeinek - különösen a fogyasztók biztonságos áruhoz, illetve szolgáltatáshoz való jogának, vagyoni érdekei védelmének, fogyasztók érdekképviseletének, valamint gyors és hatékony jogérvényesítés - leghatékonyabb érvényesülését kívánja előmozdítani. Az egyesület együttműködik az állami fogyasztóvédelem intézményeivel, különös tekintettel az Országos Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel.
Az egyesület célja pártatlan, harmadik félként közreműködni olyan közérdekű, helyi és országos jelentőségű döntések meghozatalánál, amikor a döntés azért nem tud megszületni, mert a felelősök között a kommunikáció megreke ... >>

Magyar - Hongkongi Partnerségi Egyesület

(kulturális,egyéb)

1015 Budapest, Széna tér 1/ A.
képviselő: Antal József, Dr. Spielmann János, Dr. Szedlacskó Zoltán elnök, Králik István, Mészáros László
A Magyarország és Hongkong között létrejött kulturális, társadalmi, gazdasági és általános kapcsolatok támogatása. ... >>

Magyar Asszonyok Érdekszövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Hunyadi J. utca 9.
képviselő: dr. Gerber Gáborné
a leány-, nő-, anya és családvédelem,
- a nemek közötti esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése annak érdekében, hogy a nőknek és férfiaknak azonos lehetőségeik, jogaik, felelősségük legyen az élet minden területén,
- a nők segítése a munka világába történő be- illetve visszailleszkedésben,
- a polgári keresztény értékrend alapján létrejött és működő civil nőszervezetek, valamint a nőket segítő társadalmi szervezetek összefogása, a közös polgári és keresztény értékek képviselete,
- tagjai együttműködésének és kapcsolataik fejlesztésének, valamint érdekvédelmének elősegítése,
- a polgári és keresztény értékeket valló kárpát-medencei, illetve külföldi szervezetekkel való kapcsolatainak fejlesztése,
- a szövetség tagjainak emberi jogokból következő esélyegyenlőségért folytatott törekvéseinek segítése. ... >>

Magyar Belsőépítész Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1013 Budapest, Attila u. 14.
képviselő: Szenes István
A belsőépítészet társadalmi elismertetésének, a belsőépítészet nemzeti értékei megőrzésének, feltárásának, gyarapításának elősegítése. ... >>

Magyar Cserkész Alapítvány

(kulturális)

1013 Budapest, Lánchíd utca 9-11. III//1.
képviselő: Hegyi László, Merényi Péter, Uherovich Orsolya Réka
a Lord Baden-Powel által 1907-ben alapított cserkészmozgalom magyarországi működésének támogatása, a magyar cserkészerk és cserkészközösségek segítése. ... >>

Magyar Demokraták Polgári Egyesülete

(kulturális)

1012 Budapest, Attila út 107.
képviselő: dr. Vaskor László
Budapest I. kerülete demokrata érzelmű polgárai barátságának ápolása, együttműködésének fejlesztése. Rendezvények, megemlékezések szervezése, lebonyolítása. Más szervekkel és szervezetekkel együttműködve képviseli a polgárok érdekeit a közigazgatási eljárásokban, véleményt formál politikai és más közéleti kérdésekben. ... >>

Magyar Diaporáma és Multivízió Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Kocsis Iván
A vizuális és auditív kultúra terjesztése révén közreműködés nevelésben, a társadalmi tudat és közízlés formálásában; az egyesületi tagság diaporáma és multiviziós tevékenységének esztétikai és művészi igényű kibontakoztatása, a tagság művészeti és technikai felkészültségének megalapozása és fejlesztése; az egyesület által képviselt művészeti ágakban közösségek kialakítása; szervezett együttműködés kialakításának elősegítése a hazai diporáma és multiviziós művészeti ténykedés és a hasonló nemzetközi haladó művészeti tevékenységek között. ... >>

Magyar Divat Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1013 Budapest, Pauler utca 21.
képviselő: Kovalik Károlyné
A divat, mint értéknövelő, esztétikai és művészeti tényező elismertetése. ... >>

Magyar Drámapedagógiai Társaság

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Keresztúri József
Nevelési, oktatási, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, valamint kulturális tevékenység folytatása, valamint országos szervezetként a drámapedagógia és a gyermekszínjátszás ügyének gondozása. ... >>

Magyar Film- Színház- és TV Maszk és Fodrászművészek Egyesülete

(intézményi,kulturális)

1013 Budapest, Lánchíd u. 15-17. fszt. 2.
képviselő: Képviseletről rendelkezés a célnál, Márta Magdolna / első titkár, Szűcs István / első elnökhelyettes, Temesváry Károly / elnök
A magyarországi sminkes, fodrász és maszkos szakma tradíciójának megteremtése, a film, TV és színházi maszkos fodrász új generáció számára ismeretterjesztés, annak támogatása, az egyesület tagjai közti kapcsolattartás elősegítése, szoros és folyamatos együttműködés az operatőri és produceri szekcióval, tgjai érdekképviseletének ellátása, tagjai részére általános szakmai információszolgáltatás, tanácsadás, rendezvényszervezés, a hazai és külföldi szakmai rendezvényekről történő tájékoztatás, külföldi hasonló szervezetekkel való kapcsolattartás, magyar, illetve Magyarországon forgatott filmek szakmai problémáinak megoldása. ... >>

Magyar Fotóművészek Világszövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Győri Lajos
Szervezett keretek között egyesíti és lehetőségeihez mérten támogatja a világ bármely országában élő és alkotó mindazon fotográfusokat - életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül, akik magyar nemzetiségűnek vallják magukat és belépnek a szövetségbe. ... >>

Magyar Gasztronómiai Egyesület

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. III/1.
képviselő: Bittera Dóra
Az egyesület hozzá kíván járulni a magyar gasztronómiai kultúra és szakmai oktatás színvonalának és feltételeinek az emeléséhez, a közízlés javításához, valamint a szakács szakma presztizsének növeléséhez. Az egyesület további célja a jó minőségű mezőgazdasági termékek honosítása és újrahonosítása, valamint népszerűsítése.
A célok közé tartozik továbbá az európai étkezési kultúra, e kultúra gyökereinek és történetének, az európai konyhaművészet irányzatainak, fejlődésének, valamint a 21. század konyhaművészeti irányzatainak és nagy szakácsegyéniségeinek, ezek munkásságainak a kutatása. Az egyesület további céljai közé tartozik a tudomány és a konyhatechnológia kapcsolatának és kölcsönhatásának, valamint a minőséget szolgáló technológiák bevezetése, lehetőségeinek feltérképezése. Szintén az egyesület céljai közé tartozik az elfelejtett magyar konyha kutatása: régi konyhatechnológiák, jő minőségű alapanyagok, elfelejtett elkészítési módok kutatása és modernizálása. Ugyancsak az egyesület céljai közé tartozik a vendéglátóiparhoz kapcsolódó szakmák oktatásának korszerűsítését támogató tevékenység, valamint a honi konyhaművészet színvonalának a feltérképezése, fejlődésének a követése, nemzetközi összehasonlítása. ... >>

Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1016 Budapest, Mihály utca 13/A. 2./13.
képviselő: dr. Janda Balázs, Lendvai Tamás, Tassy Andrásné
A magyar hangszerészek szakmai színvonalának fejlesztése, belföldi és külföldi kapcsolatrendszerének ápolása, bővítése, a tagok művészeti tevékenységének elősegítése, a magyar zenei kultúra elismertségének kiterjesztése. A magyar hangszerész szakemberek munkájának segítése, szakmai munkájának, tehetségének, elismertségének népszerűsítése. Az egyesület támogatóival való kapcsolattartás, valamint a tagok érdekeinek képviselete külföldi és belföldi szakmai fórumok előtt, A külföldi hangszerész szervezetekkel történő kapcsolat felvétele, kapcsolatok kiépítése, valamint azok ápolása. ... >>

Magyar Homunculus Alapítvány

(kulturális)

1013 Budapest, Attila út 67. IV.em.15.
képviselő: Bakonyi Ernő, Kovács Gerzson, Széll Márta
Egy Magyarországon működő Európai Ifjúsági Központ kiépítésének, fenntartásának elősegítése, a magyar fiatalok műveltségének, fiatal művészek érvényesítésének, kultúrális kapcsolatok előmozdításának támogatása. ... >>

Magyar Huszár- és Lovashagyományőrző Társaság

(kulturális)

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
képviselő: Fodor Lajos, Pál János dr.
huszár és lovashagyomány őrzés ... >>

Magyar Kárpitművészek Egyesülete

(kulturális)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
képviselő: Lencsés Ida
Az egyesület célja, hogy a szövött kárpit műfaját - tekintettel arra, hogy e műfaj magyarországi hagyományai és jelenlegi élete önmagában is érték, nemzeti kincs - fenntartsa, fejlessze, a műfaj kedvelőit (az alkotóművészeket) összefogja, s szakmai érdekeiket, a műfajt magát képviselje, védje. ... >>

Magyar Képzőművészekért Alapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Fortuna 11.
képviselő: Kende Péter ... >>

Magyar Kortárs Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

1015 Budapest, Donáti utca 40-42.
képviselő: Nacsa Kornél
Az Egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban művészeti tevékenységek és rászoruló, hátrányos helyzetű emberek támogatását tekinti céljának, alapvetően kulturális és szociális céllal alakult meg. ... >>

Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1016 Budapest, Hegyalja út 16. 2./2.
képviselő: dr. Jakab Sára, dr. Pompor Zoltán, Pesti Zsuzsanna
A magyar könyvkultúra, a magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem több évszázados hagyományainak ápolása, az olvasáskultúra színvonalának emelése. ... >>

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

1010 Budapest I., Budavári Palota "F" épület 439.ajtó Postacím: 1827. Budapest
képviselő: Bakos Klára ... >>

Magyar Kör Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Bem rkp. 6.
képviselő: Farkas Zoltán, Markó Aranka, Takács Lászlóné ... >>

Magyar Kriya Jóga Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Fő utca 40. 1./6.
képviselő: Daróczy Eszter alelnök, Filler Ildikó titkár, Gaál Sarolta Mária
a KRIYA JÓGA ősi egyetemes tanításainak a gyakorlása és terjesztése. ... >>

Magyar Kultúra Alapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
képviselő: Csoóri Sándor
Támogatni a magyarok világtalálkozóinak megrendezését, a külföldön, környező országokban élő magyar közéleti személyiségek és a hazai kulturális élet kapcsolatának kiszélesítését. ... >>

Magyar Levéltárosok Egyesülete

(kulturális)

1014 Budapest, Hess András tér 5.
képviselő: Tyekvicska Árpád
a magyar levéltárügy szakmai és társadalmi megbecsülésének előremozdítása, összefogás a kulturális örökség részét képező levéltári anyag megőrzése és társadalmi hasznosítása érdekében. ... >>

Magyar Máltai Lovagok Budavári Alapítványa

(kulturális)

1014 Budapest, Fortuna u. 10.
képviselő: Nyári Gál dr.
Magyarország és Máltai Lovagrend történelmi kapcsolatainak helyreállítása, támogatása és fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal