Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 258
2. oldal

Dunatáj Alapítvány

(kulturális)

1016 Budapest, Mészáros u.48-54.
képviselő: Buglya Sándor dr.
Értékes filmek, videoművek létrehozása, bemutatása, archiválása, fiatal filmalkotók munkájának, filmműfajok megújítására irányuló törekvések, kulturális rendezvények, kiadványok, közönség-kapcsolat támogatása. ... >>

Dunaversitas Egyesület

(kulturális)

1016 Budapest, Mészáros u. 48.
képviselő: Sára Sándor ... >>

Egyenlítő Egészségügyi és Kulturális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Roham utca 3. IV./12.
képviselő: Legény Gyula Norbert
Az arra rászorultak megfelelő orvosi ellátásának hatékonyabb támogatása. Kulturálisan hátrányos helyzetüekhez a klutúra értékeinek eljuttatása, kulturális intézmények alapítása, támogatása. ... >>

Egyetemi Katolikus Gimnázium Öregdiák Egyesület

(kulturális,egyéb)

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 2-4.
képviselő: dr. Horváth Marcell
Az Egyesület célja a Széchény György esztergomi érsek által, 1687-ben alapított Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium jogutódjaként 1997. évben újraindult Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban érettségizett öregdiákok együttműködő közösségének megszervezése, ezen közösség szakmai, kulturális életének segítése, fejlesztése a Gimnázium keresztény, nemzeti hivatástudatának szellemében. ... >>

Egyházi Könyvtárak Egyesülése

(intézményi,oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Budavári Palota (Könyvtár)
képviselő: Baranya Péter elnök, dr. Berecz Ágnes, Orosz Anna titkár
A magyarországi egyházi könyvtárak együttműködésének előmozdítása, lehetőség szerinti közös álláspont kialakítása és tapasztalatok kicserélése az egyházi könyvtáraknak egyházunkban és a társadalomban betöltendő szerepe, könyvtári szakmai munka, valamint muzeális értékek őrzése területeken. ... >>

Éjjeli Őrjárat Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1012 Budapest, Attila u. 117.
képviselő: Eperjesi Ágnes
Művészeti Ismeretek terjesztése, kortárs művészetekkel kapcsolatos kutatások támogatása. ... >>

Életkép Alapitvány

(természetvédelem,kulturális)

1011 Budapest, Battyhyány tér 3.
képviselő: Fers Sándor
Azon művészek segítése, akik igazi emberi, természeti, kulturális értékeket mutatnak be és ezzel jelentős szerepet tudnának betölteni a mai ifjuság egészséges szemléletű nevelésében. Értékes alkotások nézőhöz, olvasóhoz való eljuttatásának segítése. ... >>

Élhető Városért Kulturális Egyesület

(kulturális)

1016 Budapest, Aladár utca 14. fszt./4.
képviselő: Vas Ágota elnök
Kulturális és tudományos felvilágosító tevékenység folytatása. ... >>

Élő Hagyomány Alapítvány

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Kedves Róbert
A Kárpát medence hagyományos paraszti kultúrájának - elsősorban a népzene, néptánc, népköltészet, kézművesség - dokumentálása, az élő hagyomány megőrzése, a tudásanyag átadása, élhető műveltségként a közkultúrába való átemelése. A hagyományos népi kultúra népszerűsítése bel és külföldön egyaránt, együttműködve intézményekkel, egyéb, az alapítvány célkitűzéseit elfogadó civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, gazdasági vállalkozásokkal. ... >>

Emlékezés 1944-1004 Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1011 Budapest, Fő u. 37/B. II.em. 1.
képviselő: Szita Szabolcs
Kulturális tevékenység, ezen belül a holokauszt minél teljesebb, megalapozott tanintézeti feldolgozása; az alkotók, tudósok, oktató közösségek és egyének támogatása; kulturális örökség megóvása; tudományos tevékenység támogatéása. Szociális tevékenység keretében rászorulók - különösen a legfiatalabbak és legidősebbek segítése, életkörülményeik javítása. ... >>

English-Speaking Union of Hungary

(kulturális)

1016 Budapest, Dezső 3.
képviselő: Barabás Miklós, Bognár Judit ... >>

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

(kulturális)

1015 Budapest, Donáti u.7/A.
képviselő: Dr. Issekutz Sarolta
országos szakmai szervezetként az örmény kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása, az örmény nemzeti kisebbség képviselete. ... >>

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Építéséért és Támogatásáért Alapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Úri 62.
képviselő: Horváth Lászlóné, Mátéffy Balázs
Az Esztergom-Budapest Főegyházmegye területén levő és újként létesülő egyházi tulajdonú épületek építési jellegű munkálatainak, valamint a Főegyházmegyéhez tartozó egyházi szervezetek humanitárius feladatainak támogatása. ... >>

EszterHáz Egyesület a Zsidó Kultúráért és a Feminista Értékekért

(kulturális)

1013 Budapest, Attila út 69. 4./1.
képviselő: dr. Pécsi Katalin, Janzsó Barbara
Célja az, hogy felmutassa és erősítse azokat a zsidó női értékeket, amelyek legintenzívebben a kultúrán keresztül megragadhatóak: a kortárs irodalom, a film és a képzőművészet segítségével kívánja bemutatni a zsidó nők életét, életérzéseit és problémáit. Célja továbbá felhívni a szélesebb közvélemény figyelmét arra, hogy a zsidó nők milyen specifikus problémákkal találkoznak: a nőtársadalomban zsidóként, a zsidó közösségen belül pedig női mivoltukban. Kiemelt célja teret adni a holokauszt túlélőinek és azok gyerekeinek, unokáinak a megélt traumáik kibeszélésére, megírására, a társadalommal való megosztására. ... >>

Európa Ház Alapítvány

(kulturális)

1010 Budapest, Dezső 3.
képviselő: Szilágyi Mária, Varga László
A kontinens népeinek érdekeit szolgáló európai integrációs törekv ések és folyamatok támogatása. ... >>

Európa Történeti Fesztivál Bizottság

(kulturális)

1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40. Országos
képviselő: Born Miklósné ... >>

Fagottkultúráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Logodi 49.IV.em.12.
képviselő: Keszler György
A zeneiskolai fagott-tanítás fejlesztése, magyar zeneszerzők ösztönzése új művek megírására. ... >>

Filmkarc Mozgókép-tudományi Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1011 Budapest, Szalag út 9.
képviselő: Kárpáti Ildikó kur.elnöke
A Nemzeti Kulturális Örökség részét képező mozgóképi kulturális örökség tudományos szintű oktatása, a kutatási anyagok és egyéb filmtörténeti relikviák megóvása, ápolása, a mozgóképkultúra és médiaismeretek széles körű elterjesztése, ismeretterjesztő kiadványok video-segédletek szerkesztése az alapító okirat szerint. ... >>

Fluvius Nemzetközi Diák Társaság

(kulturális)

1015 Budapest, Csalogány 6-10.
képviselő: Lichter Tamás, Olexa Tamás, Sulán Brigitta, Takáts Zoltán, Tóth Katalin ... >>

Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
képviselő: Héra Istvánné elnök, Ígyártó Gabriella, Szigetvári József
A szervezet szakmai koordinációs fórumot teremt a tevékenysége fejlesztésére, a szakmai problémák felvetésére, közös megítélésére, a lehetséges állásfoglalások kialakítására. Szervezi és rendezi a kulturális programokat. A népi, népzenei kultúra értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása érdekében együttes működtetése. A népművészet valamennyi ágával foglalkozó magyar és más nemzetiségű intézmények, szervezetek közötti kapcsolatának kiépítése, találkozók, továbbképzések, tapasztalatcserék, táborok szervezése, megrendezése. ... >>

Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Fő utca 17.
képviselő: dr. Késmárszky Róbert
Az ösztöndíjasok közötti kapcsolatok ápolása, kulturális kapcsolatok elősegítése, erősíteni a francia-magyar gazdasági, szociális és baráti kapcsolatokat, szakmai képzés követésének elősegítése és támogatása, a jövőben Franciaországban tanulmányokat folytató egyetemisták felkészítése a kint tartózkodásra, a francia és a magyar egyetemek közötti együttműködés elősegítése. ... >>

Galériák Alapítvány

(kulturális)

1015 Budapest, Ostrom utca 14. 2./1.
képviselő: B. Fóris Katalin
A magyar képzőművészeti élet népszerűsítésének és propagálásának elősegítése. ... >>

Gazdasági Újságírásért Egyesület

(kulturális)

1016 Budapest, Naphegy tér 8.
képviselő: Bánki András ... >>

GNM Színitanoda Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Táncsics M.13.I.em.1.
képviselő: Vanya Tímea
Olyan közösség létrehozása, amely célul tűzi ki, hogy a 17-22 éves fiatalok számára szakmai alapismereteket nyújtson a színészmesterégre történő előkészítés során, a színészi hivatásra felkészítéshez kereteket, feltételeket biztosítson, valamint járuljon hozzá az egyéni képességek kibontakoztatásához, az egyéni adottságoknak megfelelő pályaválasztáshoz. Az egyesület célja azzal egészül ki, hogy az egyesület Művészeti Szakközépiskola fenntartását is célul tűzi ki. ... >>

GNM Tanoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Táncsics M.u.13 I.em.1.
képviselő: Borbély Gyöngyi Katalin, Gór Nagy Mária együtt, Szurdi Miklós
Kulturális a GNM szinitanoda Művészeti Főiskola létrehozásának és működtetésének támogatása. ... >>

Góbi Közhasznú Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1016 Budapest, Sánc utca 5.
képviselő: Góbi Rita
A színház és a táncművészet hazai és külföldi népszerűsítése. Elsődleges célja, a Góbi társulat működtetése. Az egyesület céljaként tűzi ki a színházi és táncművészeti örökség kutatását, a táncpedagógia, a színházi nevelés, a filmkészítés, a vizuális kultúrára nevelés, valamint a táncfilmek meghonosítását Magyarországon és minél szélesebb körben való terjesztésüket, alkalmazásukat. Az egyesület együtt kíván működni hasonló tevékenységet folytató külföldi szervezetekkel. ... >>

Görögség Háza Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 64/A.
képviselő: Christou Michalis, Georgilas Konstandinos, Kanaki Elena, Képviseletről rendelkezés a célnál, Psarogiannis Thomas, Raptis Janis, Siomos Ioannis, Szkevis Theodorosz, Vlahopulosz Ziszisz
Elsődleges célja a Magyarországi Görögség Házának létrehozása és működtetése a magyarországi görögség identitása fennmaradásának biztosítására. Másodlagos célként - az elsődleges cél eléréséig - támogat minden olyan tevékenységet - legyen az művelődési, oktatási, kulturális, sport, kapcsolattartás, idősek klubja -, melynek egy ilyen jellegű kulturális központ adhat teret. **************** Képviseletrő a rendelkezés *********************** bármelyikével együttesen jogosult az alapítvány képviseletére. Szkevis Theodoroszs és Kanaki Elena a további képviselők ... >>

GYEREKSZEM Közhasznú Művészeti Egyesület

(kulturális)

1012 Budapest, Kuny Domokos utca 1.
képviselő: Grosch Nándor elnök
filmkészítő szakkörök, táborok szervezése, gyermekek filmkészítéssel való megismertetése, hogy minél több gyermeket hozzásegítsen ahhoz, hogy a film is kifejezhesse érzelmeiket. ... >>

Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Dísz tér 17.
képviselő: Sinkó István, Szabados Árpád, Szemadám György
A vizuális oktatás, nevelés új módszereinek kutatása. ... >>

Haditechnika-Történeti Társaság

(kulturális,egyéb)

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
képviselő: dr. Varga József
A magyar fejlesztésű haditechnikai eszközök történetének kutatása, tudományos és kulturális örökségének megóvása, a kiemelkedő alkotások népszerűsítése, védelmének kezdeményezése. ... >>

Hadtörténeti Múzeum Baráti Köre Alapítványa

(kulturális)

1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40.
képviselő: Korsós László dr. ... >>

Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: dr. Halmos Béla
A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) létrejöttének célja, hogy erősítse a Hagyományok Házát abban a törekvésében, hogy a Kárpát-medence néphagyományai minél szélesebb körben váljanak ismertté, szerethetővé, s megőrizhesse, továbbadhassa őket a következő generációk számára. ... >>

Hálózat a Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1015 Budapest, Lovas út 32.
képviselő: Nehéz Andrea Zsuzsanna
A magyar színházi élet, művészet és kultúra megőrzéséhez, ápolásához és fejlesztéséhez való hozzájárulás. ... >>

Ház a Réten Kulturális Egyesület

(kulturális)

1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 10. III/3.
képviselő: Merza Gábor ... >>

Hazai Fesztivál Alapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 1. fsz./2.
képviselő: Erdélyi Mária Nóra
A nemzeti kultúra fejlesztése, értékeinek, örökségének megóvása és megismertetése a külföldi és belföldi turistákkal. ... >>

Házszínház Egyesület

(intézményi,kulturális)

1016 Budapest, Bérc 9.
képviselő: Lábass Endre /végz.nélk/, Ress György /végz.nélk./ ... >>

Hét Vezér Hagyományőrző Vadászegylet

(kulturális)

1011 Budapest, Szalag u. 18.
képviselő: Szabó Lajos
Vadgazdálkodással, környezetvédelemmel, és a vadászati hagyományok megőrzésével vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

HILD Minden Művészetek Háza Alapítvány

(kulturális)

1015 Budapest, Batthyány u. 31.IV.1.
képviselő: Vircz-Vajda Márta
Az építőművészet köré csoportosítva valamennyi művészeti ágazatba tartozó tevékenységek - beleértve a kertművészeti tevékenységet is - segítése. ... >>

Hints Művészeti Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Jégverem u. 6.fszt.2.
képviselő: Makrai Sonja, Pál Zsuzsanna Rebeka, Szabó Eszter Ágnes, Szövényi Anikó
A "public-art" megnevezésű új művészeti irányvonal magyarországi meghonosítása, magyarországi és nemzetközi terjesztése, művészeti alkalmazásának elősegítése (célok összefoglalva:művészeti célok megvalósítása). A public-art összefoglaló elnevezés minden olyan galérián kívüli művészetet magába foglal, amelynek alapeleme a közönség aktív bevonása és a nyilvános terek, nem művészeti alapfunkciójú terek használata. Az egyesület célja, hogy a képzőművészet szerves része legyen a mindennapi életnek és eljusson a legkülönbözőbb rétegekhez, megszűnve pusztán galéria-művészetnek lenni. ... >>

Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete

(tűzoltó,kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Fő utca 12.
képviselő: Andráska Attila, Andresz Csaba, Árok Kornél, Gyenge Koppány, Kormos Csaba, Nagy Gábor, Salamon Lajos
Egységesen és hatékonyan képviselje és érvényesítse a tűzvédelem állami, önkormányzati és egyéb szervezeteinél foglalkoztatott munkavállalók sajátos társadalmi, gazdasági, szakmai, szociális és kulturális érdekeit. ... >>

Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány

(kulturális)

1013 Budapest, Attila út 2/ A. V./9.
képviselő: dr. Szombathelyi Gyula
A határon túli magyarság kulturális támogatása, kulturális örökségének megóvása. ... >>

HONVÉD HEGYIVADÁSZ ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
képviselő: Dr. Holló József
A magyar királyi honvéd hegyicsapatok hagyományainak örzése, ápolása, azok átörökitése. ... >>

HUBA Művészeti Egyesület

(kulturális)

1012 Budapest, Attila út 133.
képviselő: Schaller István
Az egyesület festőművész tagjait, akik magukat ezennel deklaráltan a HUBA Művészeti Egyesülethez tartozónak tekintik, műveiken keresztül mind belföldi, mind külföldi kiállításokon való minél intenzívebb megjelenéssel a nagyközönség előtt még ismertebbé tegyék. ... >>

ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága

(kulturális)

1014 Budapest, Szent György tér 2.
képviselő: Renner Zsuzsanna
a magyar múzeológia hazai fejlődésének támogatása. ... >>

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

(kulturális)

1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1.
képviselő: dr. Nagy Gergely
Országos és nemzetközi szinten előmozdítja a műemlékek megőrzését, védelmét, hasznosítását, értékeik érvényre juttatását. ... >>

Innovabis Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1011 Budapest, Fő u. 32.
képviselő: Simon István
A Kárpát-medencében élő népcsoportok közötti kapcsolatteremtés segítése a hagyományos keresztény világnézeti értékek alapján. A Kárpát-medencei fiatalok számára szakkolégiumi elhelyezés, ösztöndíj biztosítása, tudományos előadássorozatok szervezése, a határon túli ifjúsági szervezetek anyagi- és eszközjuttatással való támogatása. Az egyházi műemlékek állagmegóvásának, felújításának támogatása. ... >>

ISKOLATÁSKA Kisdiákokat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1011 Budapest, Fő u. 30.
képviselő: Puskás Balázs
A Szent Benedek Bencés Általános Iskola és Gimnázium /1011.Budapest Fő u. 30./ magasabb színvonalú oktatási tevékenységének elősegitése, a diákok nevelési, oktatási, kulturális és művelődési lehetőségeinek javítása, a rászoruló diákok részére támogatás biztosítása.
Szociális- karitatív célok ellátása, az elesettek, a magányosak és reményvesztettek, a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők, a szegénységben élők, romák lelki támogatása és felemelése, segélyezése, valamint a tört családok, árvák, hajléktalanok, munkanélküliek és nyugdíjasok segítése, a börtönviseltek és szenvedélyfüggők társadalomba történő visszavezetése ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal