Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Berettyóújfalu oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

A Mi Szakközépiskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9.
képviselő: Nagy Miklós elnök
Segíteni az anyagilag rászoruló tehetséges diákok zavartalan tanu- lását ösztöndíj biztosításával. Biztosítani az idegen nyelv oktatá- sának személyi és tárgyi feltételeit. Támogatni a nem nyelvszakos tanárok nyelvtanulását, és a közismereti tárgyak tanítási feltéte- leinek javítását. ... >>

A Zeneiskola jövőjéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 46.
képviselő: elnök: Szilágyi Péter
A feltételek megteremtése, hogy a Bihari Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Berettyóújfalu Városi Zeneiskola a Berettyóújfalu, Tardy u. 10. szám alatti épületben folytassa oktatási tevékenységét a jövőben is. A fentiekhez szükséges anyagi eszközök előteremtése. A zenei tehetség megfelelő környezetben való gondozása, az ehhez szükséges tárgyi feltételek javítása. ... >>

Aranyos Szülők Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 35.
képviselő: Dr. Zákány Zsolt
A Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző, Közgazdasági Szakközépiskolában és Szabó Pál Kollégiumban közösségfejlesztő, környezetépítő és azt óvó, az egészséges tanulókörnyezetet szolgáló tervek, programok megvalósítása. ... >>

Berettyó 2005. Környezetvédő Ismeretterjesztő Kulturális Közhasznú Egyesület / Berettyó 2005. Egyesület/

(sport,oktatási,kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Határ u. 42.
képviselő: Dr. Sárosi István titkár, elnökségi tag Nagy Katalin Judit, Kállai Ildikó elnök, Szabó Zsolt
kutlruális-, szabadidős-, sport- és érdekképviseleti tevékenység ... >>

Berettyó Bihar Vállakozói Egyesület

(oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12
képviselő: elnök Mezei József
térségi vállalkozások versenyképességének javítása, vállalkozói ismeretek
és kompetenciák átadása ... >>

BIHAR BÁRKÁJA A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, József A. ltp. B/2. 4/9.
képviselő: elnök: Domján János
Hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős programjainak szervezése, lebonyolításának támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekeknek üdültetés szervezése, nyaraltatás támogatása. Általános és középiskolás tanulók üdültetése, sportrendezvényeken való részvételük elősegítése. A "Tanulj élő, eredeti környezetben" program beindítása, annak teljes körű lebonyolítása, népszerűsítése. ... >>

Bihar Fejlődéséért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Bocskai u. 15.
képviselő: Szilágyi Péter elnök
Kulturális, művészeti csoportok, alkotóközösségek létrehozása, működésük segítése, hasonló tevékenységet végző öntevékeny szervezetekkel kapcsolatok kialakítása, kulturális- és sport hagyományok, népszokások ápolása, megőrzése és népszerűsítése. Közreműködés a térségben folyó művészeti oktatás és kulturális tevékenységek végzésének feltételei javításában. A régió hátrányos helyzetű (pl.romák, fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek, GYES-ről. GYED-ről visszatérők, 40 év feletti álláskeresők, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év alatti fiatalok, tartósan munka nélkül lévők, gyermekvédelmi intézményben felnőtt fiatalok, börtönből szabadulók st.) lakosai számára alapszabályunk szerinti szolgáltatást nyújtó civil szervezet. ... >>

Bihar Közösségeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 2. sz.
képviselő: Bereczkiné Balogh Erika, Kállai Irén, Kissné Pásztor Irma elnök
Felnőttképzési tevékenység folytatása, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása.
Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
Európai Uniós források elérésben és felhasználásában való közreműködés, pályázatkészítés, tanácsadás, menedzsmenti tevékenység
Teleház információs szolgáltató iroda létrehozása és működtetése ... >>

Biharért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-18.
képviselő: Dr. Virágh Pál elnök
Felsőfokú oktatási intézményben továbbtanuló fiatalok támogatása. Fiatal szakemberek bel- és külföldi továbbképzésének támogatása az agrártudományok gazdaságtudományok területén. ... >>

Bihari Agrárenergetikai és Környezetgazdálkodási Egyesület

(oktatási,környezetvédelmi)

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.
képviselő: elnök Pálfiné Pántya Anikó
agrárenergetikai és környezetgazdálkodási tevékenységet végző, alapanyagot előállító szervezetek szakmai érdekképviselete, továbbképzése. ... >>

"Bihari Melódia" Roma Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület ("Bihari Melódia" Egyesület)

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Csalogány u. 36.
képviselő: elnök: Mező Tibor
A fiatal, tehetséges, hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású alkotók, vállalkozók, munkavállalók támogatása. ... >>

BIHARI SEBÉSZET Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. sz.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Kóti Csaba
A Gróf Tisza István Kórház Sebészetének technikai és személyi feltételeinek javítása. Az alapítvány céljaival összefüggő nemzeti és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fejlesztése. Tanulmányutak, kongresszusi részvételek, szakmai továbbképzések szervezése, támogatása. ... >>

Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.
képviselő: elnök Harasztosi Sándor, titkár Lisztes Éva ... >>

Bihari Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.
képviselő: Ádány Zoltán elnök
A 126.sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola tehetséges szak- munkástanulóinak ösztönző segítése. Hazai és külföldi tapasztalat- szerzési lehetőségek támogatása az iskola tanulói és dolgozói ré- szére. Pedagógusok és tanulók pályadíjakkal való jutalmazása. Is- kolai oktatást segítő eszközök, berendezések beszerzése. ... >>

Civil Házak Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Malom u. 1.
képviselő: kuratórium elnöke Vígvári János
ismeretterjesztő, oktató és tanácsadó tevékenységet fejtsen ki a szerves fejlődés és a szívközpontú vezetés népszerűsítése és támogatása érdekében,
- a civil szféra területén ösztönző és megerősítő hatás kifejtése. ... >>

Corvinák Alapítvány

(oktatási,szociális)

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 44.
képviselő: elnök Erőssné Árgyelán Ildikó
nevelés, oktatás és képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése ... >>

Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Vass J. u. 8.
képviselő: elnök Gálné Tóth Klára önállóan
A Berettyóújfalui Vass Jenő úti Óvodába járó óvodáskorú gyermekek nevelésének, az iskolai oktatási rendszerbe való beilleszkedésének elősegítése. ... >>

Drága Kincsünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 25.
képviselő: elnök: Szénásiné Bordán Mária
A 3-7 éves korú gyermekek iskolai készültségének elősegítése, ezen belül az egészséges életmódra nevelés alapellátáson kívüli fejlesztése (úszásoktatás, kerékpár- és gyalogtúrák támogatása, speciális gyógytorna, beszédjavító-logopédiai foglalkozások és így tovább). Az óvodáskorű gyermekek életkori sajátosságainak szellemében a néphagyományokkal való ismerkedés, népi kismesterségekkel való foglalkozások, gyermektáncsoport támogatása. ... >>

Együtt Értük Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 1-2.
képviselő: Konczné Rocska Edit, Nagy Andrea
Az óvodáskorú gyermekek egyéni személyiségfejlesztésének, az iskolai oktatási rendszerbe való beilleszkedésének elősegítése. Az alapellátáson kívüli preventiív felzárkóztató, tehetséggondozó tevékenységek biztosítása képességeik fejlesztése érdekében (művészeti, kézműves műhelyek létrehozása, tartásjavító torna, úszásoktatás biztosítása, zenei képességek kibontakoztatása tehetségüknek megfelelően, egészséges életmód biztosítása szép környezetben stb.) ... >>

ÉRTÉKADÓ TANODA Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 87.
képviselő: Nagyné Kóti Irén
Közvetlen és személyes kapcsolat létrehozása a munkaerő-piac két oldalával: a munkavállalókkal és a munkaadókkal, az alapítvány által működtetett iskola támogatása (tárgyi, személyi, pénzügyi), a képzési szükségletek felmérése, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása az iskola szervezeti keretén belül, határon átnyúló kapcsolatok, képzések felkutatása, támogatása, a korszerű szakismeretek elsajátításának elősegítése, a képzési lehetőségek munkaadókkal és munkavállalókkal történő megismertetése, a gyakorlati képzés technikai, szakmai színvonalának javítása, a felnőttképzés fejlesztése, a képzési lehetőségek bővítése, a képzések elősegítése, az egész életen át tartó tanulás elősegítése, a távoktatási módszerek és lehetőségek felkutatása, az oktatás lebonyolításának elősegítése, a helyi szervezeti- és emberi erőforrások fejlesztése, a munkanélküli emberek foglalkoztatásának javítása. ... >>

Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

4100 Berettyóújfalu, József A. u. 11.
képviselő: elnök: Pálfi Anikó
A Berettyóújfalui 2. sz. Általános Iskola nyelvi- és természettudományos képzés biztosítása, természetjárás, művészi vagy sporttevékenység támogatása, fejlesztése, a tanárok és tehetséges tanulók hazai és nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségeinek támogatása, a környezetvédelmi program keretében kirándulások, túrák támogatása, gyermekek művészeti tevékenységének támogatása. ... >>

Kereskedelmi Szakközép Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.
képviselő: elnök Balogh Sándor
A szakközépiskolai képzés megvalósítása, majd működtetése. ... >>

Korszerű Képzéssel a Munkahely Megtartásáért Alapítvány

(oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.
képviselő: elnök Dr. Pintér Ákos, titkár Kogyilla Tibor
a korszerű szakismeretek megszerzésének támogatása a munkahely megtartásának elősegítése érdekében ... >>

Kristályvirág Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Sinka u. 4.
képviselő: Gombos Jánosné elnök
oktatási, ismeretterjesztési és egyéb tevékenység ... >>

LEGYÉL SZERENCSÉS (TAVES BAXTALO) Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Akácos u. 46.
képviselő: elnök: Pap István
A roma és nem roma származású gyermekek közötti közösségi szellem erősítése. Halmozottan hátrányos gyermekek tanulásra ösztönzése, majd végzettségének megfelelő munkalehetőség biztosításának felkutatása. Halmozottan hátrányos helyzetű, kimagaslóan tehetséges fiatalok segítése, támogatása. ... >>

Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecen

(intézményi,oktatási,kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
képviselő: Porkoláb Lajos elnök ... >>

"Modern Laboratóriumért Biharban" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. sz.
képviselő: elnök: Dr. Juhász Attila
Gróf Tisza István Kórház Laboratóriuma technikai és személyi feltételeinek javítása, az alapítvány céljaival összefüggő nemzeti és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fejlesztése, határon átnyúló kapcsolatok kialakítása, fejlesztése, képzések szervezése. ... >>

Összefogás a Berettyóújfalui 6. sz. Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 4-6.
képviselő: elnök Nagyné Molnár Viola, Lisztes Jánosné, Márkus Péterné, Tikász Imréné
Óvodás korú gyermekek nevelése, egészségmegőrzése, egészésges életmódra nevelés,
úszásoktatás, gyógytorna, beszédjavító-logopédiai foglalkozások, képességfejlesztés,
hátrányos helyzetű gyermekek segítése, az esélyegyenlőség elősegítése. ... >>

Összefogás az Egészséges Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Juhász Gy. u. 17-19.
képviselő: elnök Bak Istvánné
A Berettyóújfaluban működő általános iskolák testnevelés oktatási színvonalának emelése, tárgyi feltételeinek javítása, az egészséges életmód feltételeinek kialakítása propaganda tevékenységgel. ... >>

Parola Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u.27.Nadányi Z.M.H.
képviselő: elnök Kiss Tamás, titkár Megyesi Ibolya
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a gyermek és ifjúsági szabadidős, korosztályi érdekérvényesítés kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását. ... >>

SMINK SHOW TEAM Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Bessenyei ltp. 23. 2/7.
képviselő: elnök Harmatiné Varga Zita
kulturális, művészeti, egészségyi, sport, oktatás és egyéb tevékenysége során a társadalmi élet élénkítése ... >>

Szövetség a Bihari Iskoláért

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Ady E. u.1. 3.sz.Ált.Isk.
képviselő: Makai Mihály elnök ... >>

Szülők az Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1.
képviselő: elnök Kovács Zoltán, gazdaságvezető: Gelléné Tóth Róza, titkár: Vajas Anikó
A Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában az iskolai nyelvokta- tás, a számítástechnikai oktatás, a tanulók egészséges életmódra nevelése, közlekedési kultúrájuk fejlesztése, valamint kulturális, művészeti jellegű tevékenységek lehetőségeinek bővítése. Hátrányos helyzetű tanulók segítése, bevonása iskolai és iskolán kívüli tevékenységekbe, az iskolai közösséget erősítő rendezvények támogatása. ... >>

Toldi Baráti Kör

(intézményi,oktatási,kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 4/a.
képviselő: elnök Fábiánné Kiss Gabriella
működésével támogatja a Toldi Miklós Református Ált. Iskola tanulóinak szellemi, testi, erkölcsi gyarapodását. ... >>

Új Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Ady E. u. 1.
képviselő: a kuratórium elnöke Baloghné Aradi Zita
a Széchenyi Istv án 3. sz. Ált. Iskola tanulóinak nyelvtanulási lehetőségének bővítése, fejlesztése,
számítástechnikai képzés feltételeinek javítása. ... >>
1. oldal