Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba szociális civil szervezetek


Találatok száma: 81
2. oldal

Kinizsi 20 Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 20.
képviselő: elnök Demeter Ágnes, Kerekesné Lévai Erika
Fiatalok személyiségének kibontakoztatása, hátrányos helyzetű fiatalok életkörülményeinek javítása, szellemi és fizikai tehetségük és képességük fejlesztése, esélyegyenlőségük megteremtése. ... >>

Kossuth Zsuzsanna Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 53.
képviselő: Kalászné Gelencsér Ilona
A Békéscsabai Kossuth Zsuzsanna Kollégiumban hozzájárul a kiemelkedő képességű kollégisták képzési költségeihez. Elősegíti a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek tanulását, növeli a kollégium nevelőinek és tanulóinak érdekeltségét a színvonalas teljesítményhez kötődő juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. A nevelés tárgyi feltételrendszerének megteremtése, a feltételrendszer bővítése. Segíti a kollégisták hazai és külföldi tanulmányútját, a kollégium ... >>

Kossuth Zsuzsanna Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 53.
képviselő: Kalászné Gelencsér Ilona
A Békéscsabai Kossuth Zsuzsanna Kollégiumban hozzájárul a kiemelkedő képességű kollégisták képzési költségeihez, elősegíti a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek tanulását, segíti a kollégisták hazai és külföldi tanulmányútját, a kollégium diákönkormányzatának működését, a nevelés tárgyi feltételrendszerének megteremtését, a feltételrendszer bővítését. ... >>

Környezetünkért, jövőnkért Alapítvány /Békéscsaba/

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: elnök Unyatyinszki Mihály
Békéscsaba bel- és külterületi környezetgazdálkodásának segítése, valamint a Békéscsabán élő szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek továbbtanulásának támogatása. ... >>

Lélektől-Lélekig Közhasznú Egyesület

(szociális)

5600 Békéscsaba, Kis Tabán utca 5.
képviselő: alelnök Soczó Krisztina, elnök Gyaraki Henriette, titkár Gyaraki Jánosné
Az emberek lelki és testi egészségének megőrzése, környezetvédelem. ... >>

Magyar Újjászületés Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Zsíros utca 10.
képviselő: Jaksa Zsolt, Tóth Beatrix
Az alapító elő kívánja segíteni a települések helyi közösségeinek újjáéledését, az elmaradott térségekben élő, hátrányos helyzetű emberek önfenntartását, esetleges munkaerőpiaci átképzését. Közereműködik a helyi termelők és kézművesek minőségi termékeinek piacra juttatásában, a népi mesterségek megmentésében és szélesebb körben való elterjesztésében, bemutatásában. Kiemelt célnak tartja a vidéki fiatalok helyben történő megmaradásának elősegítését, a vidéken letelepedni vágyók életének támogatását. Fontosnak tekinti a vidék épített és természetes környezeti értékeinek védelmét. ... >>

Mák Virág Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: Erdélyi Tamás elnök
Szenvedélybetegek gondozása, prevenció. ... >>

MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület

(egészségügyi,szociális)

5600 Békéscsaba, Kazinczy F. utca 6/1.
képviselő: elnök Mező Andrea, Kolarovszki Judit Tímea titkár, Körömi János alelnök
Drogprevenciós célból a veszélyeztetett réteg védelme érdekében egészségmegőrző, betegségmegelőző és egészségügyi rehabilitációs tevékenység végzése. Gyermek- és ifjúságvédelem, jogsegélyszolgálat biztosítása. A segítő tevékenység magában foglalja az ártalomcsökkentést, az érintettekkel és potenciális veszélyeztetettekkel való kapcsolatfelvételt, ezek megkeresését is. ... >>

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Békéscsaba

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 27.
képviselő: Czeglédiné Kovács Ágnes
Békés megye területén élő mozgásfogyatékos emberek szociális biztonságának, rehabilitációjának, önálló életvitelük, emberi és állampolgári jogok érvényesülésének elősegítése, érdekeinek érvényesítése, védelme, képviselete, életminőségük javítása, a mozgásukban akadályozott gyermekek integrált óvodai nevelésének és iskolai oktatásának elősegítése az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet anyagi, tevőleges és erkölcsi támogatásával. ... >>

Munkaügyi Központ Önsegélyező Egylete

(szociális)

5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
képviselő: elnök Lipcsei Judit
Önsegélyezés, valamint elősegíteni a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesítését és a szabadidő kultúrált és hasznos eltöltését, az egészség megőrzését. ... >>

Nagycsaládosok Egyesülete Jamina

(szociális)

5600 Békéscsaba, Orosházi u. 32.
képviselő: Kovács Ferencné Sipos Mária elnh., Lészkó András elnök ... >>

Napsugarak Missziós Szolgálat Alapítvány /Békéscsaba/

(természetvédelem,szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Málnás u. 1/3.
képviselő: Grósz Gabriella
A keresztény szellemiség alapértékeinek támogatása, megismerésének elősegítése. A keresztény szervezetek működésének és a keresztény rendezvények erkölcsi és anyagi támogatása, iratmisszió. A szegények, hátrányos helyzetűek anyagi támogatása, természetbeni adományok gyűjtése, segélyszállítmányok bonyolítása. Gyermek, ifjúsági- és felnőtt táborok szervezése, üdültetés, egészséges életmódra nevelés. A gyermekek továbbtanulásának támogatása, ösztöndíjak folyósítása, tanfolyamok költségeinek átvállalása. ... >>

"Nyújtsd Segítő Kezed" a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központban élő Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 104.
képviselő: Görbediné Boncza Katalin
Az ápoló-gondozó otthon működési feltételeinek javítása. Az intézetben élő mozgás- és halmozottan sérültek vagy megváltozott munkaképességűek rehabilitációjának elősegítése, szolgáltatások biztosítása. Képzésen, továbbképzésen való részvétel anyagi fedezetének biztosítása a lehetőségekhez mérten. ... >>

ŐSZ-UTÓ Közhasznú Egyesület

(szociális)

5600 Békéscsaba, Irányi út 4-6. III.
képviselő: elnök Szita Lászlóné, elnökhelyettes Molnár István, titkár Valyuch László Mártonné
Hátrányos helyzetű személyek támogatása. ... >>

Providus Alapítvány

(szociális)

5600 Békéscsaba, Luther utca 20. A. fsz./1.
képviselő: elnök Dr. Vándor György, elnökhelyettes Grósz Henriett
Szociális segítségre szorulók támogatása, segítése. A keresztény értékek és gondolkodásmód elterjedésének támogatása. Keresztény egyházak, közösségek működésének és fenntartásának támogatása. Hitélet, vallásgyakorlás támogatása, védelme, segítése. ... >>

Rózsa Ferenc Gimnázium Szülők-Öregdiákok Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Rózsa F. tér 2.
képviselő: Mogyoróssi Gyula
Rászoruló tehetséges tanulók továbbtanulásának támogatása. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Tanulmányi és egyéb versenyek szervezése, támogatása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása. Tanári továbbképzésekbe való bekapcsolódás támogatása. Iskolai évkönyvek megjelentetésének elősegítése. Szociális foglalkoztatás, hátrányos helyzetű tanulók részére munkalehetőség felkutatása, szervezése és közvetítése. Az iskolai oktatás minőségi színvonala emelésének elősegítése. ... >>

"Segélyalapítvány a háború gyermekeiért"

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 35. I./11.
képviselő: Schumicky Lilla
Gyermekkatonák, háborús gyermekanyák mentális rehabilitációja, illetve társadalomba történő reintegrációjuk elősegítése, oktatásuk támogatásával. Törzsi, vallási, etnikai, nemzeti hovatartozás miatt nyílt vagy rejtett diszkriminációt szenvedő édesanyák számára szakmai képzés és alapvető vállalkozási ismeretek. Önellátó, önfenntartó foglalkoztatás, saját lábra állás és jövőbeni egyéni vállalkozás céljából önfoglalkoztató csoportok és bevételgeneráló munkavégzés szervezése, munkafolyamatok betanítása, irányított takarékoskodással és bevétel-felhasználással. Spontán létrejött vagy megszervezett menekülttáborok alapvető élelmezési, higiéniai és szanitációs körülményei megteremtésének támogatása (kiemelten ivóvíz felkutatása, fúrása vagy logisztikai biztosítása). ... >>

Segítség a Díjhátralékosoknak Alapítvány

(szociális)

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6.
képviselő: Vágvölgyi Gábor
A szociálisan rászorult lakásszövetkezeti tagok és társasházi töbmlakásban élő családok részére segítségnyújtás díjhátralékuk csökkentése érdekében. ... >>

Sokoldalú Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Baross utca 1-3.
képviselő: elnök Kiss Norbert, titkár Sándor Judit
A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája tanulóinak és őket támogató pedagógusainak sokoldalú segítése. ... >>

Speciális Nevelésért Alapítvány

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Vandháti út 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Paulik László
A Békéscsabán élő speciális szükségletű gyermekek életkörülményeinek javítása, a társadalmi életbe történő beilleszkedésük elősegítése, lehetőség teremtése a bennük levő értékek mind teljesebb kibontakoztatására. Az alapítvány támogatja a működésébe illeszkedő önkéntes programokat, működteti azokat, az önkénteseket befogadó szervezeteket ellátja információval, a részükre képzéseket, akciókat és kampányokat szervez, kiadványokat szerkeszt. ... >>

Szent László Utcai Általános Iskola Tanulóiért Iskolaalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Szent László u. 17.
képviselő: Fáberné Dohányos Mária, Kriskóné Székely Gabriella elnök, Tóth Istvánné Jambrik Jolán Éva
Az iskolai diákközélet esetményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása. Az iskolai demokrácia fejlesztése. A működő diákönkormányzat támogatása. Az iskolában folyó gyermek és ifjúságvédelmi céllú tevékenység fejlesztése, a DADA program támogatásával. Az iskola kutlruális és kiegészítő programjainak támogatása, kemelten a számítástech ikai oktatás és rajztagozat. A tömegsport és szabadidős sporttevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű illetve nemzetiségi kisebbséghez tartozó, az iskolában képességeinek megfelelően teljesítő diákok támogatása, jutalmazása. ... >>

Szeretet Otthon Alapítvány /Békéscsaba/

(szociális)

5600 Békéscsaba, Bartoss udvar 1.
képviselő: Leszkó István, Szeblák Tamás
Öregek és hátrányos helyzetűek, valamint magányosan élők részére étkezést, szállást, rendszeres orvosi felügyeletet nyújtó otthoni, vagy csak étkezést biztosító nappali elhelyezést szolgáló intézmények kialakítása, fenntartása, házigondozási szolgálat ... >>

Talentum - Kincskeresők Egyesület

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Feketefenyő utca 13.
képviselő: Liska Sándor
A működési területén élők életminőségének javítása, a személyiségben rejlő pozitívumok, értékek, erőforrások a tehetség felismeréséhez nyújtott segítséggel. A személyiségfejlődés biztosításával a testi-, lelki-, szellemi egészség harmonikus együttműködésének megteremtése. ... >>

Táliber Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: Zsótér Mária
Egészségmegzőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs, szociális, tudományos, kulturális tevékenység. Családsegítés, időskorúak gondozása, kutatás, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, természet- állat-, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

TÁMASZ Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.
képviselő: Tóthné Svecz Valéria elnök
A szakszervezet üzemi balesetben, vagy más tragikus körülmények között (pl. betegségben) elhunyt tagjai tartásra jogosult hozzátartozóinak egészségügyi, szociális, valamint hátrahagyott fiatalkorú leszármazóinak iskoláztatási célú támogatása. Diák- és tömegsport eredményességi feltételeinek javítása. Hátrányos helyzetű, beteg nyugdíjasok támogatása. Súlyos, vagy hosszabb ideig beteg, aktív munkavállalók anyagi támogatása. ... >>

TANI-TANI Egyesület Békéscsaba

(oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Irányi utca 4-6. III/7.
képviselő: elnök Nagy Sándor
Hátrányos helyzetű fiatalok sikeres érettségi vizsgára való felkészülésének segítése, ezen keresztül felsőoktatási továbbtanulásának segítése. Hátrányos helyzetű fiatalok felkészítése a közügyekben való részvételre. Magyarország európai uniós taggá válásával Egyesületünk a magyar társadalomban, a hátrányos helyzetű Békés megyei térségben kívánja meghonosítani az európai gondolkodásmódot. ... >>

TEVAN ANDOR Iskoláért és a Nyomdászképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 57.
képviselő: elnök Steigerwald Ernő
Az oktatás feltételeinek javítása, tehetséggondozás, hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése, iskolai sport támogatása, ösztöndíjak biztosítása. ... >>

Tiszta Életért Alapítvány

(szociális)

5600 Békéscsaba, Berényi u. 25.
képviselő: Dr. Zékány Zita elnök
Szociális, karitatív tevékenység, különös tekintettel a hátrányos helyzetű családok támogatására, gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység, egészségnevelés, lelki segítség nyújtás stb. ... >>

Törött Szárnyak Alapítvány

(szociális)

5600 Békéscsaba, Rákóczi u. 31.
képviselő: Dubis Ferenc, Elek Tivadar, Kondács Péter
Anyagi támogatás azok részére, akik a hivatásukat nem gyakorolják. ... >>

Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

5600 Békéscsaba, Luther u. 13/A.
képviselő: Szabó Tiborné
Tagjai egyéni és kollektív érdekvédelme, ezen belül módot nyújt tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremt azok érvényesítésére és ellátja érdekképviseletüket. ... >>

Világ a Világban Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Kőrösi utca 25.
képviselő: Braunné Turák Éva
Tevékenységével segíti a fogyatékkal élő gyerekek, emberek társadalmi integrációját. Kiemelten foglalkozik a magasan funkcionáló autista, hiperaktív és magatartás zavarral küzdő gyerekek és környezetük érzékenyítésével, szakmai és mentális megsegítésével. Támogatja iskolai beilleszkedésüket általános- és középfokon. ... >>
1. oldal 2. oldal