Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 196
4. oldal

Pedagógus Szív Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 6.
képviselő: Birtyik Mihály, Dr. Kovács Lászlóné, elnök Balázs Imréné, Kalászné Gelencsér Ilona, Takács Istvánné
A Békés megyei oktatásügyi dolgozó szülők gyermekeinek belföldön és külföldön történő gyógykezeltetése. Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, családsegítés. ... >>

Pro Senior Talentum Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.
képviselő: elnök Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet
A Dél-Alföldön született és a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karán tanulmányokat folytató fiatalok kutató munkájának, kiemelkedő diákköri tevékenységének a segítése, azoknak a főiskolai hallgatóknak a kiemelkedő figyelemmel kísérése és segítése, akik társadalomtudományi, bölcsészettudományi kutatásokat folytatnak. ... >>

Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kétegyházi utca 1. fsz./6.
képviselő: kuratóriumi elnök Folberth Péter László
Kultúra, művészet, sport, oktatás megszervezése, támogatása kiadványok terjesztése, környezetvédelemmel összehangolt emberi erőforrás fejlesztése. ... >>

Rózsa Ferenc Gimnázium Szülők-Öregdiákok Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Rózsa F. tér 2.
képviselő: Mogyoróssi Gyula
Rászoruló tehetséges tanulók továbbtanulásának támogatása. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Tanulmányi és egyéb versenyek szervezése, támogatása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása. Tanári továbbképzésekbe való bekapcsolódás támogatása. Iskolai évkönyvek megjelentetésének elősegítése. Szociális foglalkoztatás, hátrányos helyzetű tanulók részére munkalehetőség felkutatása, szervezése és közvetítése. Az iskolai oktatás minőségi színvonala emelésének elősegítése. ... >>

Savio Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.
képviselő: elnök Gazsó Ilona
A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola nevelő-oktató és sportélettel kapcsolatos tevékenységének a segítése, rendszeres testedzés lehetőségének biztosítása. ... >>

Scuola Natura Közhasznú Egyesület

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Teleki utca 17/4.
képviselő: Zentai Szilvia
A Magyarországon élők életminőségének javítása, az egyéni és közösségi aktivitás támogatása, a társadalmi integráció támogatása, a hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem, környezetvédelem. ... >>

"Segélyalapítvány a háború gyermekeiért"

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 35. I./11.
képviselő: Schumicky Lilla
Gyermekkatonák, háborús gyermekanyák mentális rehabilitációja, illetve társadalomba történő reintegrációjuk elősegítése, oktatásuk támogatásával. Törzsi, vallási, etnikai, nemzeti hovatartozás miatt nyílt vagy rejtett diszkriminációt szenvedő édesanyák számára szakmai képzés és alapvető vállalkozási ismeretek. Önellátó, önfenntartó foglalkoztatás, saját lábra állás és jövőbeni egyéni vállalkozás céljából önfoglalkoztató csoportok és bevételgeneráló munkavégzés szervezése, munkafolyamatok betanítása, irányított takarékoskodással és bevétel-felhasználással. Spontán létrejött vagy megszervezett menekülttáborok alapvető élelmezési, higiéniai és szanitációs körülményei megteremtésének támogatása (kiemelten ivóvíz felkutatása, fúrása vagy logisztikai biztosítása). ... >>

SOFTIN Számítástechnikai Társaság Békéscsaba

(oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.
képviselő: Kovács László
Az adott közösségeken belül számítástechnikai és egyéb tudományos és ismeretterjesztő tevékenység kifejtése, népszerűsítése. Rendezvények, önköltséges és egyéb tanfolyamok szervezése. ... >>

Sokoldalú Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Baross utca 1-3.
képviselő: elnök Kiss Norbert, titkár Sándor Judit
A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája tanulóinak és őket támogató pedagógusainak sokoldalú segítése. ... >>

Sorsfonó Önismereti Egyesület

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 13. 3/14.
képviselő: Danszkiné Szathmári Kornélia Ágnes, Novák Magdolna
A működési területén élő emberek önismeretének, életvezetési tudatosságának fejlesztése, a sorsáért felelősséget vállaló emberi magatartás népszerűsítése, a testi-, lelki-, szellemi egészség megtartását segítő légkör biztosítása. ... >>

Speciális Nevelésért Alapítvány

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Vandháti út 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Paulik László
A Békéscsabán élő speciális szükségletű gyermekek életkörülményeinek javítása, a társadalmi életbe történő beilleszkedésük elősegítése, lehetőség teremtése a bennük levő értékek mind teljesebb kibontakoztatására. Az alapítvány támogatja a működésébe illeszkedő önkéntes programokat, működteti azokat, az önkénteseket befogadó szervezeteket ellátja információval, a részükre képzéseket, akciókat és kampányokat szervez, kiadványokat szerkeszt. ... >>

Stefánia Védőnői Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
képviselő: elnök Dr. Kovácsné Komlósi Mariann
A védőnői munkával összefüggő preventív tevékenységek támogatása, illetve szervezése. A békéscsabai védőnők szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

SULISZÁM Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Haán L. u. 2-4.
képviselő: Papp Sándor, Schneider Ferenc
A Békéscsabai Belvárosi Iskolában folyó szakmai oktatás és a számítástechnika feltételeinek, valamint ez utóbbiban kiemelkedő tanulói és tanári teljesít- ményeknek, új módszereknek és progra- moknak a támogatása. ... >>

Szabó Pál Téri Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Szabó P. tér 2/1.
képviselő: elnök Horváthné Szántai Ildikó
Iskolai, az oktatás tárgyi és személyi feltételeinek előmozdítása, tanulmáyni és sportversenyek támogatása. ... >>

Számítástechnika és információtechnika elterjesztése Alapítvány /Békéscsaba/

(oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/a.
képviselő: Dr. Zimermann Zoltán
A számítástechnikai és információtech- nikai eszközök, berendezések széleskörű elterjesztése, elsősorban oktatással, kutatással és fejlesztéssel kapcsolato- san, az oktatás, szakképzés területén dolgozók támogatása, anyagi ösztönzése, rendezvények, kiállítások, versenyek, valamint a számítástechnikai oktatásban terjesztésben résztvevők támogatása. ... >>

Százlábú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Székely Mihály utca 61.
képviselő: Zanócz Szilvia
Tagságán és szakemberein keresztül segítséget nyújtson bárkinek a szabadidő színvonalas, hasznos és kultúrált eltöltéséhez, különös tekintettel a szabadban űzhető családi és túrasportokra, kirándulásokra, természetjárásra. Az egyesület célkitűzése továbbá a környzettudatos életmód, valamint a környezetbarát öko- és aktív turisztikai kultúra és szemlélet népszerűsítése, a fenntartható, élhető környezet megóvása, annak minél szélesebb körben való megismertetése. Az egyesület kiemelten fontosnak tartja az ifjúsági és diáktáborok keretében megvalósuló ismeretterjesztő és egészséges életmódra nevelő programokat, a környezetre való nevelést, a környezetvédelmet. ... >>

Szemián Sámuel Egylet

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.
képviselő: Paluska Pál
Az egylet tagjai számára szabadidős tevékenységek, sport, kulturális programok, tapasztalatcserék, tudományos, jogi, szakmai foglalkozások, előadások szervezése. Szemián Sámuel életének kutatása, szellemi hagyatékának ápolása. Az épített és természetes környezet, a kulturális örökség megőrzése. Egészségtudatosság erősítése. A nemzeti és etnikai kisebbség értékeinek feltárása. Az EU integráció és kulturális sokszínűség bemutatása. Oktatás, nevelés, képességfejlesztés. ... >>

Szendrey-Karper László Gitárzenekar Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4.
képviselő: Varga Zsolt elnök
A magyar gitárművészet és a modern magyar gitároktatás megalapítója Szendrey-Karper László tanításának, munkásságának ápolása, ezen keresztül a fiatal gitárosok együttzenélésre ösztönzése és az így létrehozott művészi érték zenekari formában való működtetése. ... >>

Szendrey-Karper László Gitárzenekar Alapítvány /Békéscsaba/

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4.
képviselő: Varga Zsolt
A magyar gitárművészet és a modern magyar gitároktatás megalapítója Szendrey-Karper László tanításának, munkásságának ápolása, ezen keresztül a fiatal gitárosok együttzenélésre ösztönzése és az így létrehozott művészi érték zenekari formában való működtetése. ... >>

Szent László Utcai Általános Iskola Tanulóiért Iskolaalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Szent László u. 17.
képviselő: Fáberné Dohányos Mária, Kriskóné Székely Gabriella elnök, Tóth Istvánné Jambrik Jolán Éva
Az iskolai diákközélet esetményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása. Az iskolai demokrácia fejlesztése. A működő diákönkormányzat támogatása. Az iskolában folyó gyermek és ifjúságvédelmi céllú tevékenység fejlesztése, a DADA program támogatásával. Az iskola kutlruális és kiegészítő programjainak támogatása, kemelten a számítástech ikai oktatás és rajztagozat. A tömegsport és szabadidős sporttevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű illetve nemzetiségi kisebbséghez tartozó, az iskolában képességeinek megfelelően teljesítő diákok támogatása, jutalmazása. ... >>

Szinkron Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. u. 18. IV/39.
képviselő: Varga Balázs elnök
Közreműködés a gyermek- és ifjúsági korosztály problémáinak megoldásában, iskolai diákönkormányzatok, települési diákönkormányzatok, ifjúsági szervezetek segítése, a gyermek és ifjúsági korosztály érdekképviselete, civil szervezetek segítése, képviselete különböző fórumokon. Szabadidős programok szervezése. Szakmai információs, tanácsadó szolgáltatás kialakítása életviteli, mentálhigiénés, szabadidős, szervezetépítési, érdekképviseleti és jogérvényesítési témákban. Együttműködés a hasonló célkitűzéssel működő hazai és külföldi társszervezetekkel és intézményekkel. ... >>

SZIVÁRVÁNY Alapítvány a Tompa utcai Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szegfű utca 11.
képviselő: elnök Pissné Hégely Szilvia
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kultúrális tevékenység támogatása, néphagyományok ápolása, gyermekek fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Peter Jilemnicky u. 1.
képviselő: elnök Némethné Lopusni Zsuzsanna
A szlovák nyelv, kultura és hagyományok megismertetése, terjesztése. Könyvek, kazetták, lemezek vásárlása, előadói estek, tanulmányi kirándulások, nyelvi versenyek szervezése. A szlovák nyelvű óvodai, iskolai képzés elősegítése, az ehhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek pénzügyi alapjainak megteremtése. A gyermekek jutalmazása és támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetben élő családok gyermekeire. A gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása, környezetük fejlesztése, játékos vetélkedők, diákrendezvények támogatása. Anyagi támogatás a nevelési programok és módszerek támogatására, a képzést végző nevelők szakmai fejlődésének hatékonyabb és szélesebb körű elősegítésére. ... >>

Tabán Néptánc Egyesület

(oktatási,kulturális)

5900 Békéscsaba, Lencsési utca 39. IV./14.
képviselő: elnök Kurtucz Borbála, titkár Móricz Bence
Kulturális tevékenység, nevelés, oktatás, amatőr néptánccsoportok támogatása, a néptánc kultúra őrzése, művészeti programok szervezése. ... >>

Talentum - Kincskeresők Egyesület

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Feketefenyő utca 13.
képviselő: Liska Sándor
A működési területén élők életminőségének javítása, a személyiségben rejlő pozitívumok, értékek, erőforrások a tehetség felismeréséhez nyújtott segítséggel. A személyiségfejlődés biztosításával a testi-, lelki-, szellemi egészség harmonikus együttműködésének megteremtése. ... >>

Táliber Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: Zsótér Mária
Egészségmegzőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs, szociális, tudományos, kulturális tevékenység. Családsegítés, időskorúak gondozása, kutatás, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, természet- állat-, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

TÁMASZ Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.
képviselő: Tóthné Svecz Valéria elnök
A szakszervezet üzemi balesetben, vagy más tragikus körülmények között (pl. betegségben) elhunyt tagjai tartásra jogosult hozzátartozóinak egészségügyi, szociális, valamint hátrahagyott fiatalkorú leszármazóinak iskoláztatási célú támogatása. Diák- és tömegsport eredményességi feltételeinek javítása. Hátrányos helyzetű, beteg nyugdíjasok támogatása. Súlyos, vagy hosszabb ideig beteg, aktív munkavállalók anyagi támogatása. ... >>

TANI-TANI Egyesület Békéscsaba

(oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Irányi utca 4-6. III/7.
képviselő: elnök Nagy Sándor
Hátrányos helyzetű fiatalok sikeres érettségi vizsgára való felkészülésének segítése, ezen keresztül felsőoktatási továbbtanulásának segítése. Hátrányos helyzetű fiatalok felkészítése a közügyekben való részvételre. Magyarország európai uniós taggá válásával Egyesületünk a magyar társadalomban, a hátrányos helyzetű Békés megyei térségben kívánja meghonosítani az európai gondolkodásmódot. ... >>

Tetőcentrum Csoport Egyesület

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 6.
képviselő: Csomós Tibor titkár, Pelbárt Gyula elnök ... >>

TEVAN ANDOR Iskoláért és a Nyomdászképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 57.
képviselő: elnök Steigerwald Ernő
Az oktatás feltételeinek javítása, tehetséggondozás, hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése, iskolai sport támogatása, ösztöndíjak biztosítása. ... >>

Tradícionális Pránanadi Alapítvány - Békéscsaba 01.

(természetvédelem,oktatási)

5600 Békéscsaba, Baross utca 16/4.
képviselő: elnök Higyed Sándor
Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő technikák megismertetése, természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodásmód, magatartásmód felismeréséhez és gyakorlásához való segítésgnyújtás. ... >>

Trefort Ágoston Alapítvány

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.
képviselő: Benkóné Dudás Piroska ... >>

Trefort utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Trefort u. 21-23.
képviselő: Dr. Botyánszki Andrásné ... >>

TRÉNING CENTER Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Víztároló utca 2.
képviselő: elnök Mihály István
Előmozdítja tagjai szabadidős sporttevékenységét. Sport- kulturális rendezvényeket szervez, bonyolít le, sportlétesítmények létrehozásában és fenntartásában segédkezik. A szabadidő egészséges, közösségben való eltöltését, az utánpótlás nevelést támogatja, népszerűsíti a labdarúgás, tenisz, biliárd sportágakat. Egészséges életmódra nevel, képességfejlesztésre irányuló, ismeretterjesztő, nevelési-oktatási tevékenységet lát el. ... >>

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Körösök Vidéke Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Damjanich utca 1/3.
képviselő: Dr. Jároli József elnök, Pelle Tamásné
Az Egyesület összefogja a tudományos és szakmai ismeretek átadására, az iskolán kivüli tanulás, művelődés lehetőségeinek gazdagítására vállalkozó értelmiségieket, értelmiségi módon gondolkodókat és értelmiségi elhivatottsággal élőket, akik személyes ügyüknek tekintik a magyar társadalom műveltségi viszonyainak javítását, a megye településein élő emberek tájékozódásának, ismeretszerzésének, tanulásának segítése. Segíti tagjai és az állampolgárok önművelődését, tudásuk korszerűsítését, társasági életük kiszélesítését. ... >>

Utak a Munka Világába Közhasznú Egyesület

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 8/2.
képviselő: elnök Nelhübel Henriette
Segíteni, képezni azokat a nehéz körülmények között élő embereket, csoportokat akik munkalehetőségeket nehezebben találnak, a munkaerőpiaci részvételben társadalmi esélyegyenlőség biztosítása foglalkoztatást segítő szolgáltatások által, foglalkoztatást növelő programok kidolgozása. ... >>

Útjelző Kommunikációs és Ismeretterjesztő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Padrach Lajos utca 9.
képviselő: dr. Vankó Zsuzsanna, Pintér Klára, Végh József
Elsősorban olyan emberi ismeretek közvetítése, amelyek a személyiség fejlődését segítik elő testi-lelki egészség megőrzésével. Tartós közérdekű célja továbbá, azoknak az egyetemes értékeknek a közkincsé tétele, amelyeket a Biblia az emberi élet valamennyi területét érintően közvetít - a közérthető ismeretterjesztés módszerével és a lelkiismereti szabadság teljes tiszteletben tartásával. Oktatási célkitűzései között szerepel tanfolyamok indítása a fent megjelölt értékek közvetítésére, interaktív képzés formájában és internetes levelező tanfolyamok útján, magyar és idegen nyelven egyaránt. ... >>

Varga Sándor Polgári Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Berthóty udvar 3. IV./10
képviselő: elnök Stiebl Lőrinc
Fiatal tehetségek támogatása, polgári értékek megőrzése és elterjedésének előmozdítása. ... >>

Varius Alapítvány

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Kis Tabán utca 5.
képviselő: Gyaraki Henriette kuratóriumi elnök
A szociális segítségre szorulók támogatása, oktatás, nevelés, képzés. A keresztény értékek és gondolkodásmód elterjedésének támogatása. Keresztény egyházak, közösségek működésének és fenntartásának támogatása. Hitélet, vallásgyakorlás támogatása, védelme, segítése. ... >>

Viharsarki Autósport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán Lajos tér 17. III/8.
képviselő: elnök Kovács Péter, elnökhelyettes Fedor Ferenc, titkár Kocsis Péter
Az ország egész területén hivatásos vagy amatőr sportolók számára szabadtéri vagy fedett pályás autósport-események létrehozása, sportesemények promóciója, sport- és játékoktatás. ... >>

Világ a Világban Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Kőrösi utca 25.
képviselő: Braunné Turák Éva
Tevékenységével segíti a fogyatékkal élő gyerekek, emberek társadalmi integrációját. Kiemelten foglalkozik a magasan funkcionáló autista, hiperaktív és magatartás zavarral küzdő gyerekek és környezetük érzékenyítésével, szakmai és mentális megsegítésével. Támogatja iskolai beilleszkedésüket általános- és középfokon. ... >>

Wlassich sétányi Belvárosi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 4.
képviselő: Csabainé Pál Ilona, Kócsi Sándorné
Nevelés-oktatás fejlesztésének elősegítése, tárgyi, szakmai feltételek javítása, eszközök beszerzése, kiemelkedő eredményt elért gyermekek, nevelők jutalmazása, kirándulások szervezése. ... >>

Zeneművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28.
képviselő: Dr. Ambrus Zoltánné elnök
A Nemzeti Filharmónia által Békés megyében rendezett komolyzenei hangversenyek, rendezvények több évtizedes jó hagyományainak megőrzése a beszűkült anyagi források mellett. Anyagi lehetőségek megteremtése a komolyzenei előadóművészet nemzetközileg elismert együtteseinek és szólistáinak fellépéséhez. Lehetőségek biztosítása kiemelkedően tehetséges pályakezdő előadóművészek bemutatkozásához és menedzseléséhez. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal