Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 196
3. oldal

Ifjúsági és Gyermekszínházi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.
képviselő: elnök Seregi Zoltán
A Békés Megyei Jókai Színházban bemutatásra kerülő ifjúsági és gyermekszínházi (bérleti és bérletszüneti rendszerű) előadások teljes körű támogatása, mindenekelőtt a színpadi feldolgozás megvalósítása, a fellépő előadó- és színművészek közreműködésének, tiszteletdíjának támogatása, továbbá mindazon tevékenységek elősegítése, amelyek egy-egy színdarab bemutatásához szükségesek. Az alapítvány további célja az ifjúság esztétikai nevelésén, a színház megszerettetését szolgáló tevékenységen túl a színházművészet megismertetése, oktatása, valamint a legmegfelelőbb játszási forma kialakításán felül a gyermekek és az ifjúság esztétikai és művészeti oktatását leginkább elősegítő oktatási és képzési formák támogatása. Ösztöndíj létrehozása. Előadóművészek, ifjú előadóművészek képzésének, önképzésének támogatása. Színházművészettel kapcsolatos képzésben résztvevő fiatalok tanulmányi célú támogatása. Művészeti produkciók létrehozása. ... >>

INF.O. Plus Informatika és Oktatás Alapítvány /Békéscsaba/

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Lencsési u. 140.
képviselő: Dr. Benczur András
Az Info Országos Konferencia évenkénti megrendezése, az informatika és számítástechnika oktatásának segítése, az oktatók továbbképzésének támogatása. ... >>

INFO-ÉRA Oktatással az Információs Társadalomért Alapítvány

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Kőrösi Cs. S. u. 3.
képviselő: Dr. Demetrovics János elnök
Informatikai oktatás segítése, ennek körében tanárok, oktatük továbbképzésének, diákok oktatásának szervezése és támogatása az infó országos konferencia évenkénti megrendezése és az alapítvány céljai körébe tartozó egyéb rendezvények szervezése és menedzselése. Informatikai oktatás segítése, ennek körében tanárok, oktatók továbbképzésének, diákok oktatásának szervezése és támogatása az infó országos konferencia évenkénti megrendezése és az alapítvány céljai körébe tartozó egyéb rendezvények szervezése és menedzselése. ... >>

IV. Károly Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.
képviselő: Dr. Andrásy Gyula
Azon kezdeményezések támogatása, amelyek IV. Károly szellemiségével, korának történelmével foglalkoznak. A békéscsabai Katolikus Általános Iskola taneszközeinek és tanulmányi segédleteinek folyamatos gyarapítása, korszerűsítése. ... >>

IV. Károly Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.
képviselő: Tornay Gábor
Azon kezdeményezések támogatása, amelyek IV. Károly szellemiségével, korának történelmével foglalkoznak. A Békéscsabai Katolikus Általános Iskola taneszközeinek és tanulmányi segédleteinek gyarapítása, korszerűsítése. Rendezvények szervezésének, teológiai, művészeti tárgyú kiadványok megjelentetésének, az iskola tehetséges tanulóinak anyagi támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetben élő családok gyermekeire. Az iskolában végzett tanulók továbbtanulásának finanszírozása, akik tanulmányi eredményük és/vagy magaviseletük okán erre méltóak. ... >>

Ízisz Jóga Regionális Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Bajza utca 15.
képviselő: elnök Velencei Zoltán
A közösség és az egyén szolgálata, testi, lelki és szellemi felemelkedésének támogatása a jóga tradíció tiszteletben tartása és értékeinek közvetítése, valamint népszerűsítése által. A jóga bölcselet és az ehhez kapcsolódó testgyakorlás, meditáció, életmód megismertése és oktatása a régióban. ... >>

Jókai Mór Középiskolai Kollégiumért Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 9.
képviselő: Bartyik János kuratórium elnöke, Huszka Márta, Zsuzsáné Várnai Éva
A kollégiumban kiemelkedő szorgalmú és képességű, példás tanulmányi eredményt felmutató negyed-ötödéves kollégisták jutalmazása és a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók egyszeri támogatása. ... >>

Jövő és Valóság Közhasznú Egyesület

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Rákóczi utca 14/1.
képviselő: Malatyinszki Péter, Máté István Tibor, Weigert Éva
Ifjúságnevelés. ... >>

Karácsonyi János Honismereti Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7.
képviselő: alelnök Bozó Vilmons, alelnök Burainé Murányi Magdolna, alelnök dr. Szabó Ferenc, alelnök Fabulya Lászlóné, elnök Szelekovszky László
A honismeretben tevékenykedő hely- és üzemtörténeti gyűjtő szakkörök, helytörténészek, műemléki, múzeumi, természet- és várbaráti, továbbá társadalmi és művészeti hagyományokat fenntartó közösségek, lokálpatrióták munkájának összehangolása, módszertani segítése. Történelmi nagyjaink, évfordulóink, nemzeti emlékhelyeink, a háborúk, szabadságharcok, forradalmak, valamint a fasizmus és a sztálinizmus áldozatainak állított emlékművek nyilvántartása, méltó megemlékezések szervezése, temetők gondozása, évfordulós naptár készítése. Megyei honismereti pályázatok kiírása, táj- és országjáró túrák indítása, népfőiskolák, önképzőkörök, szakkollégiumok honismereti programjának összeállítása. Táborok szervezése, kiadványok szerkesztése. A szomszédos népek történelmének, kultúrájának megismertetése, az anyanemzetek és a nemzetiségek közötti kapcsolattartás segítése. ... >>

Kazinczy Ovisokért Alapítvány

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Tábor utca 4.
képviselő: Urbancsokné Váradi Ildikó
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Kemény Gábor Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.
képviselő: Dávid Ferenc elnök
A Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalának emelése, a korszerű szakmai képzés támogatása az alábbi módon: Pályázatok meghirdetése és jutalmazása a pedagógusok és diákok körében. A kiemelkedő eredményt elérő, országos versenyeken díjat, elismerést szerző diákok és felkészítő tanáraik jutalmazása. Nyelvtanulás feltételeinek javítása. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. A nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű, de szorgalmas, tehetséges diákjaink támogatása. ... >>

Kereskedők, Vállalkozók Békés Megyei Szervezete

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. utca 4/1.
képviselő: Czibula Zoltán titkár, Domokos Mihály alelnök, Dudás István elnök
Az egyesület célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő egyéni és társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek védelmét, feladatainak megvalósításával ellássa, valamint iskola rendszeren kívüli felnőttoktatással és munkaerő közvetítéssel a vállalkozások szakember igényének biztosításához hozzájáruljon. ... >>

Kinizsi 20 Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 20.
képviselő: elnök Demeter Ágnes, Kerekesné Lévai Erika
Fiatalok személyiségének kibontakoztatása, hátrányos helyzetű fiatalok életkörülményeinek javítása, szellemi és fizikai tehetségük és képességük fejlesztése, esélyegyenlőségük megteremtése. ... >>

"Kismanó" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Rezeda utca 1.
képviselő: Markóné Herczeg Klára
A békéscsabai Lencsési Lakótelepi Óvoda székhely intézményébe járó gyermekek, azok szülei, az óvodai dolgozók és az intézmény támogatása kirándulások, programok szervezésében, eszközbeszerzésben, minden olyan tevékenységben, mely a gyermekek egészséges testi, ekölcsi és szellemi fejlődését szolgálja. ... >>

Kopasz Kukac Horgász Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Illésházi utca 5.
képviselő: alelnök Hatos Istvánné, elnök Hatos Melinda
A Körös folyók megóvása, a természet védelme, a "fogd meg és engedd vissza" technika elterjesztése, a horgászetika széleskörű megismertetése. Az orvhorgászat visszaszorítása. A gyermekek és a fiatalok számára ismeretterjesztő táborok és programok szervezése. Horgászversenyek szervezése. Tanfolyamok, képzések horgászvizsgák és horgásztúrák szervezése. ... >>

Kossuth Zsuzsanna Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 53.
képviselő: Kalászné Gelencsér Ilona
A Békéscsabai Kossuth Zsuzsanna Kollégiumban hozzájárul a kiemelkedő képességű kollégisták képzési költségeihez. Elősegíti a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek tanulását, növeli a kollégium nevelőinek és tanulóinak érdekeltségét a színvonalas teljesítményhez kötődő juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. A nevelés tárgyi feltételrendszerének megteremtése, a feltételrendszer bővítése. Segíti a kollégisták hazai és külföldi tanulmányútját, a kollégium ... >>

Kossuth Zsuzsanna Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 53.
képviselő: Kalászné Gelencsér Ilona
A Békéscsabai Kossuth Zsuzsanna Kollégiumban hozzájárul a kiemelkedő képességű kollégisták képzési költségeihez, elősegíti a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek tanulását, segíti a kollégisták hazai és külföldi tanulmányútját, a kollégium diákönkormányzatának működését, a nevelés tárgyi feltételrendszerének megteremtését, a feltételrendszer bővítését. ... >>

Kölcsey Utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 15.
képviselő: Dr. Szuchy Ildikó, Mester Mária
A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését segítő tárgyi és személyi feltételek megteremtésének és az óvoda által szervezett kirándulásoknak a támogatása. ... >>

Könyvtár Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.
képviselő: elnök Kertész Albertné, elnökhelyettes Kóti Hajnalka
A Békés Megyei Könyvtár dokumentum beszerzésének és számítógépes szolgáltatásainak támogatása, valamint Békéscsaba városban végzett közművelődési tevékenység fellendítése és előmozdítása. ... >>

Környezetünkért, jövőnkért Alapítvány /Békéscsaba/

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: elnök Unyatyinszki Mihály
Békéscsaba bel- és külterületi környezetgazdálkodásának segítése, valamint a Békéscsabán élő szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek továbbtanulásának támogatása. ... >>

Körös Vidék Drámapedagógiájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Luther utca 6.
képviselő: elnök Dr. E. Szabó Zoltán, tiitkár Dombi Ildikó
Drámapedagógiai oktatás, művészeti nevelés elterjesztése. Nemzetközi kapcsolatok ápolása, konferenciák, mesterkurzusok szervezése, azokon való részvétel. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés, kulturális örökségmegóvás. ... >>

KÖRÖS VOLÁN Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.
képviselő: elnök Skultétiné Barna Anita
A Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola oktató, nevelő munkájának segítése. Magasabb szintű tanulmányi eredmények elérésére való ösztönzés. ... >>

Közoktatási Szakértők Békés Megyei Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Urszinyi A. u. 1.
képviselő: Dr. Végh Lászlóné elnök
A tagok szakmai ismereteinek bővítése, szakértői tapasztalatok közzétételének elősegítése, annak biztosítása, hogy objektív szakvélemények, pedagógiailag megalapozott javaslatok készüljenek, a gyermekek, a szülők, a pedagógusok, az intézmények, a fenntartók és az ágazati irányítás segítése a közoktatási törvény szellemében. ... >>

Közös Pont Egyesület

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Nagy Sándor utca 19.
képviselő: elnök Koszecz Sándor, ügyvezető alelnök Tóth Miklós
A hagyományos műveltség tárgyi- és szellemi kultúrájának népszerűsítése, a környezeti, szellemi, művészeti értékek hagyományainak feltárása, ismeretterjesztő, oktatási tevékenységen keresztül történő közvetítése. ... >>

Labdarózsa Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Szegfű utca 87-89.
képviselő: Bánfiné Gyarmati Márta
Gyermek- és ifjúságvédelem, a békéscsabai Kertvárosi Óvodában folyó munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása, tanulmányi kirándulások, rendezvények szervezése. ... >>

Labdarúgó Nevelő Egyesület

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Peter Jilemniczky u. 3.
képviselő: Szpisják Zsolt elnök
Labdarúgó utánpótlás felderítés, nevelés, sportoltatás, ismeretterjesztés, versenyeztetés, képzési feltételek felkutatása, biztosítása. ... >>

Lámpás a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Irányi utca 14.
képviselő: elnök Kovács László
A Békéscsabai 2. számú Általános Iskola tanulóinak anyagi támogatása az oktató-nevelő munka bármely területén mind a tanítási órákon, vagy azon kívül nyújtott tevékenységük, teljesítményük elismerése, segítése céljából. Tanulmányi, sport, kulturális terület, valamint a továbbképzés tanfolyami részvételének támogatása, valamint egyéb szabadidős tevékenységek, túrák, táborok támogatása, és az iskola tárgyi feltételeinek fejlesztését segítő anyagi támogatás biztosítása. ... >>

Legyen Hited Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Lajta utca 50.
képviselő: kuratóriumi elnök Magyarné Hibácskai Andrea
Oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, az alapfokú római katolikus hit megismertetése. ... >>

Lépj Velünk! Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Arany János utca 15/3.
képviselő: Dr. Kosáros Andrea
Tevőlegesen is hozzájáruljon a társadalom szemléletformálásához, melynek célja a fenntarthatóságra való nevelés, a fenntartható fejlődés alapelveinek a nemzeti struktúrába történő beillesztése, összhangban az EU Megújult Fenntartható Fejlődési Stratégiájával. Ezen cél érdekében programjainkkal a természetes személyeket, a társadalmi szervezeteket, az önkormányzatokat és azok intézményeit, valamint a gazdasági élet szereplőit hívjuk meg együttműködésre. Elsősorban a regionális gazdasági, természeti és kulturális adottságokra támaszkodva tervezzük a programjainkat, de az Európai Unió által biztosított környezetet kihasználva nemzetközi kapcsolatépítésre törekszünk a terveink hatékonyabb kivitelezése érdekében. ... >>

Madách Utcai Áltlános Iskola Diákokért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Madách utca 2.
képviselő: elnök Tóth-Albertus Angéla
A gyermek és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, különös tekintettel a diákérdek képviseletére az iskolában. A közösségformálás és közösségi hagyományápolás. ... >>

Magyar Bábus Biliárd Egyesület

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28.
képviselő: Csibor Zoltán, Kocsondi Tibor, Laurinyecz György
A Magyarországon régóta honos bábus biliárdjáték népszerűsítése, az aktív biliárd sportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, a biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételeinek megteremtése, bábus biliárd oktatási tananyag és módszerek fejlesztése, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

Magyar Innovátorképzési Alapítvány /Békéscsaba/

(oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
képviselő: Dr. Köteles Lajos
A Neuman János Innovátorképző Intézetben (5601. Békéscsaba, Bajza u. 33.) a hallgatók és az oktatói kar oktatási, kutatási, fejlesztési, képzési és szolgáltatási tevékenységének elősegítése, a magas szintű innovátorképzés folyamatosságának, anyagi feltételeinek ... >>

Magyar Újjászületés Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Zsíros utca 10.
képviselő: Jaksa Zsolt, Tóth Beatrix
Az alapító elő kívánja segíteni a települések helyi közösségeinek újjáéledését, az elmaradott térségekben élő, hátrányos helyzetű emberek önfenntartását, esetleges munkaerőpiaci átképzését. Közereműködik a helyi termelők és kézművesek minőségi termékeinek piacra juttatásában, a népi mesterségek megmentésében és szélesebb körben való elterjesztésében, bemutatásában. Kiemelt célnak tartja a vidéki fiatalok helyben történő megmaradásának elősegítését, a vidéken letelepedni vágyók életének támogatását. Fontosnak tekinti a vidék épített és természetes környezeti értékeinek védelmét. ... >>

MARIANN Balett és Mozgásharmónia Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kun utca 13/2.
képviselő: elnök Vargáné Szokol Mariann, elnökhelyettes Dr. Csicsely Ilona
Békéscsaba város felnövekvő nemzedékének a táncművészet által való fejlesztése és egészséges mozgáskultúra elterjesztése. A balett hagyományainak továbbvitele iskolarendszerű foglalkozásokkal tehetségek felkutatása és nevelése. ... >>

Mezőgyániak a Mezőgyániakért Alapítvány /Békéscsaba/

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Gyulai út (Sportcsarnok)
képviselő: Váradi Zoltán
Mezőgyáni tehetséges gyerekek tehetséggondozása, műveltségi színvonaluk emelése, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Mezőmegyeri Kismackók Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba VII.ker., Fő utca 8.
képviselő: Püski Imréné
Fő utcai óvoda nevelési programjához segítségnyújtás, tárgyi eszközök, játékok beszerzése, tanulmányi kirándulások, rendezvények szervezése. ... >>

Mohácsy Mátyás Alapítvány

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 27.
képviselő: Daróczi Terézia titkár, Popa Iván Lucián elnök
A gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek javítása. A tehetséges tanulók tanulmányútjainak támogatása. ... >>

MOZDULJ Iskolaalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23.
képviselő: Czina Józsefné elnök
Bővíthesse a sportolás tárgyi feltételrendszerét. Támogassa a szabadidős sporttevékenységek szervezését. Segítse a diákönkormányzat működését. Gazdagítsa az iskolai diákközélet eseményeit, támogassa, felkarolja a diákprogramokat, diákkezdeményezéseket. Segítse a diákkezdeményezések, diákönkormányzat tárgyi, gazdasági feltételrendszerének bővítését. ... >>

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Békéscsaba

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 27.
képviselő: Czeglédiné Kovács Ágnes
Békés megye területén élő mozgásfogyatékos emberek szociális biztonságának, rehabilitációjának, önálló életvitelük, emberi és állampolgári jogok érvényesülésének elősegítése, érdekeinek érvényesítése, védelme, képviselete, életminőségük javítása, a mozgásukban akadályozott gyermekek integrált óvodai nevelésének és iskolai oktatásának elősegítése az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet anyagi, tevőleges és erkölcsi támogatásával. ... >>

Natura Peregrina Természetvédő és Hagyományőrző Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 67-69. B. IX/38.
képviselő: Csepreghy Mátyás, Csibor Gergely, Horváth Gergely, Nagy Attila
A természetcentrikus, természetvédő szemléletformálás, oktatás, illetve a természet kincseivel, terményeivel való takarékoskodás, az azokkal való optimális gazdálkodás, a fenntartható fejlődés kialakulásához szükséges gondolkodás kialakulásának elősegítése, környezet- és természetvédelmi szemléletformálást segítő innovatív programokhoz való hozzáférés elősegítése, a természeti értékek megőrzésére, az erdők, vizek hulladékmentesítésére, a természet tiszteletére való nevelés, feltalálható földtani, vulkanológiai és geomorfológiai értékek, valamint az ezekhez kapcsolódó élőhelyek megőrzésének, bemutatásának és keletkezésének elősegítése, az élő és élettelen természeti értékek megőrzésének, ápolásának elősegítése, az internetes eszközök természetvédelmi vetületeinek meghatározása, hangsúlyozása, a természetjárás népszerűsítése, előnyeinek, szépségeinek hangsúlyozása, a különféle tájak természeti szépségeinek, történelmének, nevezetességeinek, kultúrájának, hagyományainak bemutatása, népszerűsítése, természetközeli rekreációs lehetőségek kialakításának elősegítése, hozzájárulás a különböző vidékek kutlúrájának, néprajzának és művészetének megőrzéséhez, feljlesztéséhez, puszták, rétek, vizek erőd népi hagyományainak kutatása, megőrzésének elősegítése, hagyományos természetközeli lakhelyek, illetve más építmények, eszközök típusainak építési/készítési módszereinek kutatása, népszerűsítése, szabadtűzi, illetve népi főzési technikák, módszerek bemutatása, eszközök, alkalmatosságok alkalmazásának népszerűsítése, az internetes eszközök hagyományőrzéssel kapcsolatos vetületeinek meghatározása, hangsúlyozása, a szőlőtermesztés és borászat,illetve a borvidékek kulturája, múltja, történelme, hagyományai közötti kapcsolat hangsúlyozása, hozzájárulás a hagyományos borvidékek hírnevének emeléséhez, hozzájárulás a borászattal minőségi borfogyasztással kapcsolatos kultúra megőrzéséhez, fejlesztéséhez. ... >>

Nyíri Lajos Táncsport Egyesület

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.
képviselő: Tímár Krisztián
A táncsport népszerűsítése, oktatása. Az egyesületen folyó szabadidő- és versenysport tevékenység szervezése. Sportolók versenyeztetésének megszervezése. Az ifjúság mozgás- és viselkedéskultúrájának fejlesztése. ... >>

"Nyújtsd Segítő Kezed" a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központban élő Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 104.
képviselő: Görbediné Boncza Katalin
Az ápoló-gondozó otthon működési feltételeinek javítása. Az intézetben élő mozgás- és halmozottan sérültek vagy megváltozott munkaképességűek rehabilitációjának elősegítése, szolgáltatások biztosítása. Képzésen, továbbképzésen való részvétel anyagi fedezetének biztosítása a lehetőségekhez mérten. ... >>

Öregdiákok Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Deák u. 6.
képviselő: Törk Árpád
A Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola érettségiző diákjainak jutalmazása és a továbbtanuló diákok ösztöndíjban való részesítése, az arra magatartásukkal és tanulmányi eredményükkel érdemessé vált, anyagi helyzetüknél fogva rászoruló tanulóinak ... >>

PARNO DROM Békés Megyei Cigány Egyesület

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Baross u. 6.
képviselő: Beke Ferenc elnökhelyettes, Faragó József elnök, Sajtos József titkár
Cigány családok érdekérvényesítésének segítése, a cigányság szakmai képzésének, továbbképzésének, munkahelyhez juttatásának előmozdítása. ... >>

"Partnerség Egészséges Társadalmunkért - Közéleti Társaság" Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 6.
képviselő: Dr. Kovács Zoltán, Paluska Pál, Tóth Zsuzsanna
Egészségügyi és egészség fejlesztési ismeretek terjesztése, települési és országos programok és rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal