Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 196
2. oldal

Békéscsabai Közoktatási Intézmények Vezetőinek Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.
képviselő: elnök Maczik Mihály András
Az igazgatók érdekképviseletének ellátása. Ezen belül az igazgató érdekeinek és jogainak képviselete és érdekérvényesítése, jogi és szakmai eszközök felhasználásával a munkáltatóval szemben. ... >>

Békéscsabai Mazsorett Egyesület

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
képviselő: S. Kovácsné Rábai Szilvia
A mazsorett és a twirling megismertetése, koreográfiák színpadra állítása, tanítása, a tánc több írányzatának megismertetése, a fúvószene népszerűsítése. ... >>

Békéscsabai Muzsika Hangja Közhaszú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4.
képviselő: Ballai Pálné
A Bartók Béla Zeneiskolában folyó oktató-nevelő munka segítése, támogatása. ... >>

Békéscsabai "Szent Lászlósokért" Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Szent László utca 17.
képviselő: elnök Szitásné Nagy Zita, elnökhelyettes Hajdúné Sebestyén Teréz, titkár Jakusovszki Pálné
A fiatalok közösségi nevelésének hatékony növelése, a közösségi tevékenységek személyiségformáló szerepének érvényre juttatása, az iskolai hagyományos rendezvények népszerűségének növelése. ... >>

Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Illésházi u. 4. II/4.
képviselő: Szokolay Sándor elnök
A labdarúgó sport népszerűsítése, tömegbázisa növelése, oktatás. ... >>

Békéscsabai Vívó Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kastély utca 13.
képviselő: elnök Pusztai Péter
A vívósport hagyományainak széleskörű támogatása, népszerűsítése, sportolás biztosítása, egészségmegőrzés, oktatás. ... >>

Belvárosi Cápák Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyóni Géza utca 11. I./10.
képviselő: Kondács Péter, Laurinyecz György
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, illetve a tagok részvételének ösztönzése, támogatása, a kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

Belvárosi Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán L. u. 2/4.
képviselő: Suhajda Lászlóné
A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium tanulói, valamint az iskola diákkörének tagjai részére a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos anyagi, tárgyi és technológiai feltételek biztosítása, diáksport rendezvények, táborozások, tanfolyamok szervezése támogatása, szórólapok megjelentetésével a mozgásigény felkeltése és a helyes szemlélet kialakulásához való hozzájárulás. ... >>

Belvárosi Diáksport Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán L. u. 2/4.
képviselő: Perényi László, Suhajda Lászlóné
A Békéscsabai Belvárosi Általános Isko- la és Gimnázium tanulói, valamint az iskola diákkörének tagjai részére a szabadidő hasznos eltöltésével kapcso- latos anyagi, tárgyi és technikai fel- tételek biztosítása, diáksport rendez- vények, táborozások, tanfolyamok szer- vezése támogatása, szórólapok megjelen- tetésével a mozgásigény felkeltése és a helyes szemlélet kialakulásához való hozzájárulás. ... >>

BÉTHEL Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. utca 2.
képviselő: Kovács Edina
Karitatív segítségnyújtás a lakosság szociális körülményeit, pszicho-szomatikus, mentális közérzetét javító programokban közreműködés, életvezetési tanácsadás, közreműködés az újszerű, humán ellátási formák - különösen a szociális és személyes gondoskodást végző ellátási formák fejlesztésében, működtetésében, együttműködés a humán ellátási területen működő intézményekkel, szociális szolgáltatói hálózat fejlesztése, fiatal pályakezdők, fogyatékkal rendelkezők foglalkoztatásának, rehabilitációjának segítése. A térségben a református egyház diakóniai munkájának segítése és a református kálvinista szellemiség munkálása. Felnőttképzés. Álláskeresők, megváltozott munkaképességű, fogyatékos, mentálisan sérült és pszichiátriai betegek foglalkoztatása és rehabilitációja. ... >>

Bírósági Végrehajtókért Alapítvány

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2/b. I/1.
képviselő: Dr. Mihály Róbert elnök
A bírósági végrehajtói szervezet tagjainak, családjainak fokozott védelme és támogatása, a jelölti képzés szakmai színvonalának biztosítása - az alapítóval együttműködve - a munkából hosszabb időre kieső végrehajtó és családja szociális segítése, a nyugat-európai jogharmonizáció folyamatában való részvétel és a csatlakozás szakmai részének elősegítése. ... >>

BUBUKA Családi Napközi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Dobozi utca 71-73.
képviselő: Gergely Miklós, kuratóriumi elnök Marton Dezső, kuratóriumi titkár Hegedűs Jenőné
Napközi működtetése bölcsődés és óvodás korú gyermekek ellátására, akik önkormányzati fenntartású intézmény igénybe vételére nem képesek, nem jogosultak, illetve családi napközit kívánnak igénybe venni. ... >>

CENTRUMBAN A KOLLÉGISTÁK Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
képviselő: kuratóriumi elnök Kara Piroska
A békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása. A működő diákönkormányzat munkájának támogatása, a diáksport támogatása, a szociálisan rászorult gyermekek segítése, a hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása. ... >>

CENTRUMBAN A KOLLÉGISTÁK Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 53.
képviselő: Balzer Márta
A Békéscsabai Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégiumban a kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, diákprogramok támogatása, a működő diákönkormányzat munkájának a diáksport támogatása, a szociálisan rászorult gyermekek segítése, a hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása. ... >>

Civil Közösségért Alapítvány

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 83/5.
képviselő: Rácz Anikó
Civil szervezetek hálózatszerű működésének elősegítése, civil szervezetek támogatása, civil szervezetek interneten való megjelenésének elősegítése, tudományos tevékenység, kutatás támogatása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás, egészséges életmód feltételeinek megteremtése, hátrányos helyzetűek támogatása, információs alapjogok érvényesítésének elősegítése, euro-atlanti integráció folyamatainak kiterjesztése, közösségi rendezvények szervezése, fogyasztóvédelem sérült személyek terápiás foglalkoztatása. ... >>

COMPUTER-TEACH Számítástechnikai Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
képviselő: Kovács Zoltánné
Az alapító, illetve esetleges jogutódja alkalmazásában álló dolgozók számítás- technikai jellegű továbbképzésének, ok- tatásának, átképzésének támogatása, eseti jellegű szociális juttatások biz- tosítása, üdülési, pihenési, sport és kulturális szolgáltatásokkal. A fejlett számítástechnikai eszközök, berendezé- sek széleskörű elterjesztése elsősorban oktatással, fejlesztéssel kapcsolatban. A számítástechnika keretébe tartozó rendezvények, kiállítások, szakmai be- mutatók támogatása. Egyéni és társas- vállalkozások támogatása. ... >>

Csaba-Taxi Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Fényesi utca 133.
képviselő: elnök Litauszky György
A személy és teherfuvarozást, valamint autómentést végző tagjai munkájának a szervezése, segítése, szakmai továbbképzésük szervezése, elősegítése. ... >>

CSABAFITT Fitness és Aerobik Szabadidő Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Felső-Körös sor 29.
képviselő: Nagy István
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehebilitációs tevékenység, oktatás, sport tevékenység. ... >>

Csabai Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gokij utca 7.
képviselő: Botyánszki Mihály, Varga József
Az aktív biliárd sportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, a biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételeinek megteremtése, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

Csabai Csípős Blues Club Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 41/1.
képviselő: Ferencz Rezső
Szerepet kíván vállalni, aktívan közreműködni a helyi, regionális, s egyéb területi szinteken történő kulturális, közművelődési események megvalósításában. Nemzetközi, kiemelten a Dél-alföldi régió településeinek testvérvárosi kapcsolatait erősítő kulturális programcserékben, a magyar kultúra integráns részét képező modern zenei kultúra országhatáron túlnyúló népszerűsítésében. Hozzá kíván járulni a nem kommerciális, minőségi zenekultúra elsősorban a blues illetve bármely egyéb népzene terjesztéséhez és propagálásához, koncertek, ismeretterjesztő előadások, non-profit kulturális ézenekiadói tevékenység kereteiben és minden olyan formában, amelyek feltételeit meg tudja teremteni. Kiemelt figyelmet fordít az ifjúsági korosztály elérésére. Igényes programok kínálatával alternatívát ajánlunk számukra a szabadidő gazdag, értelmes eltöltésére, a devianciák elkerülésére. ... >>

Csabai Sakkegylet Sportegyesület

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: elnök Hideg András
A sakkozás népszerűsítése, rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, utánpótlás nevelés, sportversenyek szervezése. Sakk-oktatás, edzői tevékenység egyesületi szervezésben. ... >>

Csomós István Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 56.
képviselő: elnök Csekéné László Gabriella
Kiemelkedő képességű kollégisták, hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek tanulásának támogatása, tehetséggondozás, diákönkormányzat működésének segítése. ... >>

Cukorbetegek Klubja Békéscsaba

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

5600 Békéscsaba, Gyulai utca 18.
képviselő: titkár Szemenyei Imréné
A tagok egészségügyi képzésének, nevelésének elősegítése. A cukorbetegek érdekszövetségének tagjaként érdekképviselet biztosítása, információ szolgáltatás. Részt vesz az egészségnevelő, felvilágosító munkában. Kapcsolatot tart fenn az egészségügyi szervekkel, az Önkormányzattal. ... >>

Dél-alföldi Regionális Logisztikai és Gazdaságfejlesztési Egyesület

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.
képviselő: Gallisz Géza
A Dél-alföldi régió gazdasági, közlekedési, idegenforgalmi fejlődésének elősegítése, a térség logisztikai potenciáljának növelésével, a határmenti és a nemzetközi együttműködési kapcsolatok erősítésével, a térség befektetői adottságait felhasználó lehetőségek feltárásával, és az ezzel kapcsolatos marketing munka biztosításával. Tevékenységével segíti a térségben működő logisztikai szolgáltatással, gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek működését, fejlődését. A logisztikához kapcsolódó szakképzés innovatív fejlesztése. ... >>

Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 25.
képviselő: elnök Kapásné Kesjár Tímea ... >>

Dr. Réthy Pál Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Szombati Márta
Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet fejlesztésének támogatása, a lakosság magasabb szinvonalú egészségügyi ellátásának anyagi biztosítása. Ez magába foglalja a minőségi műszerfejlesztést, orvos-technikai eszközök korszerűsítését, az orvosi szakkönyvtár fejlesztését, új gyógyítási módszerek elsajátítására bel- és külföldi tanulmányutak költségeinek szükség szerinti fedezését. ... >>

Egyetemes Kulturáért Alapítvány /Békéscsaba/

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 7. II/7.
képviselő: Dr. Nagy Andor a kuratórium elnöke, Medovarszki Zoltán, Tikk László
A nemzet szellemi javainak megóvása, fejlesztése, a nemzetközi kulturális értékek bemutatása és ismertté tétele érdekében olyan közművelődési, irodalmi tudományos, műszaki, egészségügyi, tu- risztikai, ismeretterjesztő, kulturális és oktatási termékek készítése, készít- tetése, illetve ilyen jellegű szolgál- tatások nyújtása, amely alkalmas a fen- ti cél megvalósítására. ... >>

Ejtőernyős Alapítvány

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Reviczki u. 28.
képviselő: Gálfi Roland
A fiatal tehetséges sportolók fejlődésének biztosítása. A minősített sportolók technikai felszerelésének biztosítása. Az oktatók és segédoktatók szakmai továbbképzésének segítése, szaktanfolyamok szervezése. Felkészülési és versenyzési lehetőségek biztosítása., Hazai és nemzetközi versenyek szervezése. Egyéb légitevékenységgel kapcsolatos képzéseken való részvétel támogatása. ... >>

Ejtőernyős Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 15.
képviselő: Dr. Orodán Sándor
Az ejtőernyős sport és egyéb légi tevékenység feltételeinek javítása, a fiatal tehetséges sportolók támogatása, a minősített sportolók technikai felszerelésének biztosítása, az oktatók és segédoktatók szakmai továbbképzésének segítése, szaktanfolyamok szervezése, felkészülési és versenyzési lehetőségek biztosítása, hazai és nemzetközi versenyek szervezése, egyéb légi tevékenységgel kapcsolatos képzésben való részvétel támogatása sport és tömegsport támogatása, jutalmazása, az ejtőernyőzés közben megsérültek segítése, katasztrófa esetén a hátramaradt gyermekekről való ... >>

ÉLETFA Kultúrális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Nagy S. u. 19.
képviselő: alelnök Adorján Lászlóné, alelnök Jenei Éva, elnök Koszecz Sándor
Művészeti Alkotóműhely és Szabadiskola létrehozása, fenntartása, működtetése. A szerves műveltség hagyományainak megismerése, megismertetése. Művészeti és Kulturális folyóirat és egyéb kapcsolódó kiadványok megjelentetése. Környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományaik feltárása, megismerése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, gyermek- ifjúság- és felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolai képzések megereremtése. Az internetes kultúra - virtuális közművelődés kialakulásának elősegítése. Civil önszerveződés elősegítése, tanácsadás és szervezetfejlesztési feladatok ellátása. Civil szervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban. ... >>

Eötvös József Iskolaalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 11-17.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Szekeres István, Uhrin Nándor
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Európa a Körösök Völgyében Alapítvány

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Luther utca 10.
képviselő: elnök Seresné Hriagyel Gabriella
A hazai vállalkozások, intézmények Európai Uniós integrációjának elősegítése, tanácsadói tevékenységgel, képzésekkel. A munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek támogatása. ... >>

Európai Nyelvoktatás Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szigligeti utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Pál Márton
Müködteti az ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskolát. Alaptevékenység nappali és levelező tagozaton nyelvi képzés, szakember képzés és vizsgáztatás. 7 év alatti gyermekek bölcsődei és óvodai elhelyezése erre kialakított speciális gyermekintézményben. Az alapítvány célja kis korban megszerettetni játékos formában a gyermekekkel az idegen nyelvet, a sportot, a képzőművészeteket és más kultúrákat. Célja a nevelésnek a társadalmi normák - kornak megfelelő - megértetése, az alkalmazásban, eligazodásban segítségnyújtás. Elérni azt, hogy az intézményből kikerülő gyermekek befogadóak és fogékonyak legyenek a pozitív élményekkel, hatásokkal szemben az egészséges és kiegyensúlyozott felnőtté válás érdekében. Az alapítvány által működtetett intézmény pedagógusainak és alkalmazottainak erkölcsi elismeréseként és az iskolához való kötődésük erősítése érdekében üdülési lehetőség biztosítása. ... >>

Ezüstkor Közösségfejlesztő és Szabad Művelődési Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Munkácsy tér 3. I./1.
képviselő: Bánfiné Rózsa Mária, Budai Lajosné
A hátrányos helyzetű régiókban élő vidéki emberek életminőségének megváltoztatása érdekében: a lakóhelyi környezetben biztosítható szabadidős, művelődési, oktatási, önképzési és egyéb szolgáltatások nyújtása. Az életkor és egyéb speciális jellemzőkkel bíró csoportokkal, így különösen az időskorúak rétegével való kiemelt foglalkozása, az életkor következtében csökkenő szellemi aktivitás fenti közösségi tevékenységek általi felélesztése, tartalmasabb életminőség megélése érdekében. ... >>

Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.
képviselő: elnök Zahorán György
A fegyveres erőkés testületek hivatásos, továbbszolgáló és polgári alkalmazott tagjai köréből nyugállományba helyezettek és családtagjaik részére társadalmilag és egyénileg egyaránt hasznos elfoglaltságot teremt. Egészségmegőrzési, betegség megelőzési tevékenység támogatása, szociális tevékenység, családsegítés támogatása. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása. ... >>

Féling Színház Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.
képviselő: Steinwender József
Színházi előadások létrehozása, azok rendszeres bemutatása a székhelyen, országon belül és a határon túli magyar nyelvterületeken, színházszakmai képzések szervezése, bonyolítása, színházszakmai tanácsadás más színházi közösségek részére, művészeti, közművelődési programok szervezése, bonyolítása, a rendelkezésre álló színpadtechnikai eszközök kölcsönzése. ... >>

Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete

(oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Gyulai u.32. undefined
képviselő: Bertalan Tamás ügyvezető alelnök ... >>

Fiatal Színházművészetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.
képviselő: elnök Dr. Dános Kornél
A színházművészet, valamint a színházi kiszolgáló szakmák oktatása, növendékek képzése. Az oktatás elméleti és gyakorlati kérdéseinek tanulmányozása, kutatása, feldolgozása, növendékképzés során történő továbbadása, tanulmányok megjelentetése. Produkciók létrehozása, kollégiumi, diákotthoni szolgáltatás biztosítása. ... >>

Főiskolai Horgász Egyesület Békéscsaba

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
képviselő: Alt Béla, Kovács Géza
A tagok horgászérdekeinek képviselete, a lehetőségek szerint a horgászás biztosítása. A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése. A jogszabályok, horgászerkölcs szabályainak betartása. ... >>

Furioso Tenyésztők Nemzetközi Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Póstelek 2093.
képviselő: Gyeraj Anikó titkár, Novák Pál elnök, Vígh László alelnök
A közép-európai kultúrális örökség részét képező furioso-north star mezőhegyesi félvér ló fenntartása, fejlesztése. Oktatási, kulturális porgramok szervezése ... >>

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Diáksportköre

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7.
képviselő: Tulkán Zsolt
Az intézmény, valamint az állami szervek, gazdálkodó szervezetek támogatásának, a diáksportegyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználsával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit. ... >>

Gépipart Támogató Egyesület

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Hatház utca 1.
képviselő: elnök Gulyás Gábor, elnökhelyettes Gyucha János, titkár Róta Ernő
A korszerű gépipari tevékenység kérdéseinek bemutatása, kutatása. Oktatás, előadások, képzések szervezése. ... >>

Gölöncsér Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33.
képviselő: Tirjákné Prisztavok Ágnes
Biztosítja a diákok szabadidejének helyes eltöltésének feltételeit. A Békési kerámiacentrum reprodukálása és gyakorlása, a népi hagyomány ápolása. Kiállítások rendezése és szervezése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Tehetséges fiatalok támogatása, művészeti iskolába való felvételiük elősegítése. Az iskolai számítástechnikai és idegennyelv oktatás fejlesztése. Iskolai sport és táborozás támogatása. ... >>

Győri László Játékvezetői Alapítvány

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Erdélyi sor 8/1.
képviselő: Hrabovszki András
A Békés megyei játékvezetők szakmai és fizikai továbbképzésének elősegítése, fiatal játékvezetők nevelése. ... >>

HATO JUDO ÉS MMA Sportegyesület

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 25. 4/30
képviselő: Halmágyi Antal
A békéscsabai judo sport utánpótlásának nevelése, a fiatal tehetségek felkutatása és versenyeztetése, a judo megyei szintű fejlesztése, valamint az MMA sportág népszerűsítése. ... >>

Hazai Pálya Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Bankó András utca 21.
képviselő: Velkey Gábor Dániel
A környezet, a természet, az egészség, az épített és a kulturális örökség védelme. Az infrastruktúra védelme és további fejlesztésének ösztönzése. A sport, kulturális, oktatási, kutatási, nevelési és képzési feladatok ellátása. A rászorulók, hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a kisebbségek érdekeinek védelme, fogyasztók védelme, jogaik érvényesítésének ösztönzése, állatvédelem. ... >>

HÉTSZÍNVIRÁG Penza Lakótelepi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 20.
képviselő: Hajnal Györgyné
A gyermekek egészséges, harmónikus fejlődéséhez szükséges tárgyi feltételek bővítése. Képességfejlesztő játékok beszerzése. Mozgásfejlesztés eszközeinek biztosítása - tornaszerek, udvari játékok. Egészséges életmód kialakítása, a környezet megismerése, megbecsülésére nevelés - kirándulások. ... >>

HOMO FABER Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, puskin utca 11.
képviselő: Tóth Miklós
A népművészeti, ezen belül kiemelten a tárgyformáló népművészeti és kézművesség hagyományainak összegyűjtése, ápolása, a mai kornak megfelelő népi, iparművészeti alkotásokon keresztül a közízlés formálása. A Pergamen című, az Interneten megjelenő bőrműves szaklap működésének finanszírozása és szerkesztése, megjelentetése. Az Ópusztaszeren működő Ormándy János Kísérleti Régésztelep Első Magyar Árpád-kori Település Rekonstrukció támogatása. Különböző kézműves és művészeti alkotók tevékenységének, kutatásainak támogatása. Az értékteremtő művészet támogatása mellett az alapítvány célja a testi- és lelki egészségfejlesztés, valamint a környezettudatos szemlélet népszerűsítése, oktatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal