Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 170
4. oldal

Szeretlek Békéscsaba Egyesület

(kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Laktanya utca 3.
képviselő: Frankó Attila
Kulturális és gasztronómiai hagyományőrzés, a regionális képzőművészeti és az irodalmi kultúra népszerűsítése, alkotók segítése. ... >>

SZIVÁRVÁNY Alapítvány a Tompa utcai Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szegfű utca 11.
képviselő: elnök Pissné Hégely Szilvia
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kultúrális tevékenység támogatása, néphagyományok ápolása, gyermekek fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Peter Jilemnicky u. 1.
képviselő: elnök Némethné Lopusni Zsuzsanna
A szlovák nyelv, kultura és hagyományok megismertetése, terjesztése. Könyvek, kazetták, lemezek vásárlása, előadói estek, tanulmányi kirándulások, nyelvi versenyek szervezése. A szlovák nyelvű óvodai, iskolai képzés elősegítése, az ehhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek pénzügyi alapjainak megteremtése. A gyermekek jutalmazása és támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetben élő családok gyermekeire. A gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása, környezetük fejlesztése, játékos vetélkedők, diákrendezvények támogatása. Anyagi támogatás a nevelési programok és módszerek támogatására, a képzést végző nevelők szakmai fejlődésének hatékonyabb és szélesebb körű elősegítésére. ... >>

Tabán Néptánc Egyesület

(oktatási,kulturális)

5900 Békéscsaba, Lencsési utca 39. IV./14.
képviselő: elnök Kurtucz Borbála, titkár Móricz Bence
Kulturális tevékenység, nevelés, oktatás, amatőr néptánccsoportok támogatása, a néptánc kultúra őrzése, művészeti programok szervezése. ... >>

Táliber Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: Zsótér Mária
Egészségmegzőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs, szociális, tudományos, kulturális tevékenység. Családsegítés, időskorúak gondozása, kutatás, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, természet- állat-, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

TANI-TANI Egyesület Békéscsaba

(oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Irányi utca 4-6. III/7.
képviselő: elnök Nagy Sándor
Hátrányos helyzetű fiatalok sikeres érettségi vizsgára való felkészülésének segítése, ezen keresztül felsőoktatási továbbtanulásának segítése. Hátrányos helyzetű fiatalok felkészítése a közügyekben való részvételre. Magyarország európai uniós taggá válásával Egyesületünk a magyar társadalomban, a hátrányos helyzetű Békés megyei térségben kívánja meghonosítani az európai gondolkodásmódot. ... >>

Tessedik Sámuel Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 25.
képviselő: Erdős Norbert elnök ... >>

TEVAN ANDOR Iskoláért és a Nyomdászképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 57.
képviselő: elnök Steigerwald Ernő
Az oktatás feltételeinek javítása, tehetséggondozás, hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése, iskolai sport támogatása, ösztöndíjak biztosítása. ... >>

TRÉNING CENTER Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Víztároló utca 2.
képviselő: elnök Mihály István
Előmozdítja tagjai szabadidős sporttevékenységét. Sport- kulturális rendezvényeket szervez, bonyolít le, sportlétesítmények létrehozásában és fenntartásában segédkezik. A szabadidő egészséges, közösségben való eltöltését, az utánpótlás nevelést támogatja, népszerűsíti a labdarúgás, tenisz, biliárd sportágakat. Egészséges életmódra nevel, képességfejlesztésre irányuló, ismeretterjesztő, nevelési-oktatási tevékenységet lát el. ... >>

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Körösök Vidéke Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Damjanich utca 1/3.
képviselő: Dr. Jároli József elnök, Pelle Tamásné
Az Egyesület összefogja a tudományos és szakmai ismeretek átadására, az iskolán kivüli tanulás, művelődés lehetőségeinek gazdagítására vállalkozó értelmiségieket, értelmiségi módon gondolkodókat és értelmiségi elhivatottsággal élőket, akik személyes ügyüknek tekintik a magyar társadalom műveltségi viszonyainak javítását, a megye településein élő emberek tájékozódásának, ismeretszerzésének, tanulásának segítése. Segíti tagjai és az állampolgárok önművelődését, tudásuk korszerűsítését, társasági életük kiszélesítését. ... >>

TŰZ-KÖR Közhasznú Kulturális Egyesület

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Békési út 15.
képviselő: Prisztavok Zsuzsanna, Virók Anna Mária
A lakosság kikapcsolódását lehetővé tevő kulturális és hagyományőrző programok szervezése. ... >>

Útjelző Kommunikációs és Ismeretterjesztő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Padrach Lajos utca 9.
képviselő: dr. Vankó Zsuzsanna, Pintér Klára, Végh József
Elsősorban olyan emberi ismeretek közvetítése, amelyek a személyiség fejlődését segítik elő testi-lelki egészség megőrzésével. Tartós közérdekű célja továbbá, azoknak az egyetemes értékeknek a közkincsé tétele, amelyeket a Biblia az emberi élet valamennyi területét érintően közvetít - a közérthető ismeretterjesztés módszerével és a lelkiismereti szabadság teljes tiszteletben tartásával. Oktatási célkitűzései között szerepel tanfolyamok indítása a fent megjelölt értékek közvetítésére, interaktív képzés formájában és internetes levelező tanfolyamok útján, magyar és idegen nyelven egyaránt. ... >>

Varga Sándor Polgári Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Berthóty udvar 3. IV./10
képviselő: elnök Stiebl Lőrinc
Fiatal tehetségek támogatása, polgári értékek megőrzése és elterjedésének előmozdítása. ... >>

Viharsarok a Nemzetért Egyesület

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Őr utca 3. E. I./4.
képviselő: elnök Szabóné Kocziha Tünde, elnökhelyettes Háromszéki Péter, elnökhelyettes Mészáros Attila, elnökhelyettes Zsibrita András
Magyar nemzeti értékek és kultúra ápolása, történelmi hagyományok újraélesztése, környezetvédelem. ... >>

Villanó Pengék Békéscsaba Vívósportjáért Alapítvány

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kórház u. 4.
képviselő: Hajtman János
Békéscsaba vívósportjának támogatása, a város vívósportja hagyományainak ápolása, népszerűsítése a lakosság körében. ... >>

Wass Albert Nyugdíjas Klub Békéscsaba-Erzsébethely Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Madách utca 38.
képviselő: Juhász József
Az egyesület célul tűzte ki, hogy a nyugdíjas vagy nyugdíj közeli korosztály számára aktív életet biztosítson, és gondoskodjék a szabadidő egészséges és hasznos eltöltéséről. Az egyesület a fentieket sport, kulturális rendezvények, szellemi vetélkedők, szórakoztató programok, egészségügyi felvilágosító előadások, természetgyógyászati foglalkozások, természetjáró programok szervezésével igyekszik elérni. ... >>

Wlassich sétányi Belvárosi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 4.
képviselő: Csabainé Pál Ilona, Kócsi Sándorné
Nevelés-oktatás fejlesztésének elősegítése, tárgyi, szakmai feltételek javítása, eszközök beszerzése, kiemelkedő eredményt elért gyermekek, nevelők jutalmazása, kirándulások szervezése. ... >>

Zenebarát - Felebarátok Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Kereki út 31.
képviselő: Földi László
Társadalmi, közösségépítő és fejlesztő tevékenység, az értékmegőrzés jegyében. ... >>

Zeneművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28.
képviselő: Dr. Ambrus Zoltánné elnök
A Nemzeti Filharmónia által Békés megyében rendezett komolyzenei hangversenyek, rendezvények több évtizedes jó hagyományainak megőrzése a beszűkült anyagi források mellett. Anyagi lehetőségek megteremtése a komolyzenei előadóművészet nemzetközileg elismert együtteseinek és szólistáinak fellépéséhez. Lehetőségek biztosítása kiemelkedően tehetséges pályakezdő előadóművészek bemutatkozásához és menedzseléséhez. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal