Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 170
2. oldal

Békéscsabai Vívó Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kastély utca 13.
képviselő: elnök Pusztai Péter
A vívósport hagyományainak széleskörű támogatása, népszerűsítése, sportolás biztosítása, egészségmegőrzés, oktatás. ... >>

Békéstáji Művészeti Társaság Békéscsaba

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.
képviselő: Lonovics László elnök, Szilágyi András alelnök
A művészeti közjő előmozdítása, az emberi személyiség integritásának megőrzése. A művészet társadalmi hatékonyságának a fokozása. ... >>

CENTRUMBAN A KOLLÉGISTÁK Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 53.
képviselő: Balzer Márta
A Békéscsabai Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégiumban a kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, diákprogramok támogatása, a működő diákönkormányzat munkájának a diáksport támogatása, a szociálisan rászorult gyermekek segítése, a hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása. ... >>

COMPUTER-TEACH Számítástechnikai Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
képviselő: Kovács Zoltánné
Az alapító, illetve esetleges jogutódja alkalmazásában álló dolgozók számítás- technikai jellegű továbbképzésének, ok- tatásának, átképzésének támogatása, eseti jellegű szociális juttatások biz- tosítása, üdülési, pihenési, sport és kulturális szolgáltatásokkal. A fejlett számítástechnikai eszközök, berendezé- sek széleskörű elterjesztése elsősorban oktatással, fejlesztéssel kapcsolatban. A számítástechnika keretébe tartozó rendezvények, kiállítások, szakmai be- mutatók támogatása. Egyéni és társas- vállalkozások támogatása. ... >>

CREDO Alapítvány

(kulturális,szociális)

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 16.
képviselő: Márk Tivadar
A békéscsabai román nemzetiségű lakosság szociális helyzetének javítása, a rászorultak anyagi támogatása, a román kisebbség kulturális tevékenységének segítése, kulturális örökségének megőrzése. ... >>

CSABA HONVÉD Kulturális Egyesület Békéscsaba

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.
képviselő: Soczó József elnök, titkár Mazán Árpád
A helyőrségben szolgálatot teljesítő fegyveres szervek, valamint a polgári lakosság közötti emberi kapcsolatok tartalmi továbbfejlesztése, rekreációs alkalmak teremtésével elősegíti az egyén és a kisközösség társadalmi és egyéni érvényesülését. A helyi katonai, rendvédelmi és a polgári hagyományok széleskörű ápolása. Az ifjúság nevelése, kulturális, sporttevékenységek szervezése. ... >>

CSABA Kulturális Egyesület a Táncművészetért Békéscsaba

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Békési út 15.
képviselő: alelnök Józsa Katalin, elnök Varga Sándorné, ügyvezető titkár Gyebrovszki Jánosné
táncművészet támogatása ... >>

Csabai Csípős Blues Club Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 41/1.
képviselő: Ferencz Rezső
Szerepet kíván vállalni, aktívan közreműködni a helyi, regionális, s egyéb területi szinteken történő kulturális, közművelődési események megvalósításában. Nemzetközi, kiemelten a Dél-alföldi régió településeinek testvérvárosi kapcsolatait erősítő kulturális programcserékben, a magyar kultúra integráns részét képező modern zenei kultúra országhatáron túlnyúló népszerűsítésében. Hozzá kíván járulni a nem kommerciális, minőségi zenekultúra elsősorban a blues illetve bármely egyéb népzene terjesztéséhez és propagálásához, koncertek, ismeretterjesztő előadások, non-profit kulturális ézenekiadói tevékenység kereteiben és minden olyan formában, amelyek feltételeit meg tudja teremteni. Kiemelt figyelmet fordít az ifjúsági korosztály elérésére. Igényes programok kínálatával alternatívát ajánlunk számukra a szabadidő gazdag, értelmes eltöltésére, a devianciák elkerülésére. ... >>

Csabai Garabonciás Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.
képviselő: Fodor József
A Csabai Garabonciás Napok szervezése, kulturális, sport-, ifjúsági, szabadidős tevékenységek támogatása, szervezése, diákönkormányzatok, diáklapok támogatása. ... >>

Csabai Kolbász Klub-Egyesület

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Kossuth L. tér 10.
képviselő: Uhrin Zoltán elnök
Békéscsaba, Békés megye és a Dél-Alföldi régió fejlődése érdekében a csabai kolbász népszerűsítése. A helyi szlovák kisebbség gasztronómiai kultúrájának ápolása. ... >>

Csabai Szépkorú Diákok Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 9. II./8.
képviselő: alelnök Kölesné Vandra Éva, elnök Dobos Árpád
Szabadidős, kulturális, sport és egészségmegőrző tevékenység szervezése. ... >>

Csupaszív Nagycsaládos Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

5600 Békéscsaba, Rövid u. 14.
képviselő: Fáberné Dohányos Mária elnök
Ismeretterjesztés, egészségügyi felvilágosítás, kulturális tevékenység, családi életre nevelés. ... >>

Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Luther utca 6.
képviselő: elnök Hidvégi Julianna, titkár Varga Tamás György
Támogatja mindazokat a törekvéseket, amelyek egy-egy települést, kistérséget, Dél-alföldi régiót átfogó kulturális fejlesztésre irányulnak. Képviseli a közművelődési intézmények dolgozóinak érdekeit, segít az aktuális, korszerű információk továbbításában. ... >>

Dirty Dance Team Sporttánc Egyesület

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Munkácsy utca 13. 3/8.
képviselő: Rácz Antalné elnökhelyettes, Rácz Balázs elnök, Taró Ferenc titkár
A táncművészet különböző formáinak terjesztése, szabadidős és kulturális tevékenység. ... >>

Dobszerda Kulturális, Ökológiai és Jogvédő Egyesület

(kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Kossuth utca 4.
képviselő: alelnök Kóra Sándor, elnök Bíró József, ügyvezető Dr. Donáth Tibor
A kultúra népszerűsítése, alkotók támoatása. Környezetvédelem, az ökológiai gondolkozásmód elterjesztése. Szellemi alkotások védelme, fogyasztók érdekeinek érvényre juttatása, alternatív vitarendezési eljárások népszerűsítése. ... >>

Egyetemes Kulturáért Alapítvány /Békéscsaba/

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 7. II/7.
képviselő: Dr. Nagy Andor a kuratórium elnöke, Medovarszki Zoltán, Tikk László
A nemzet szellemi javainak megóvása, fejlesztése, a nemzetközi kulturális értékek bemutatása és ismertté tétele érdekében olyan közművelődési, irodalmi tudományos, műszaki, egészségügyi, tu- risztikai, ismeretterjesztő, kulturális és oktatási termékek készítése, készít- tetése, illetve ilyen jellegű szolgál- tatások nyújtása, amely alkalmas a fen- ti cél megvalósítására. ... >>

ÉLETFA Kultúrális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Nagy S. u. 19.
képviselő: alelnök Adorján Lászlóné, alelnök Jenei Éva, elnök Koszecz Sándor
Művészeti Alkotóműhely és Szabadiskola létrehozása, fenntartása, működtetése. A szerves műveltség hagyományainak megismerése, megismertetése. Művészeti és Kulturális folyóirat és egyéb kapcsolódó kiadványok megjelentetése. Környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományaik feltárása, megismerése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, gyermek- ifjúság- és felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolai képzések megereremtése. Az internetes kultúra - virtuális közművelődés kialakulásának elősegítése. Civil önszerveződés elősegítése, tanácsadás és szervezetfejlesztési feladatok ellátása. Civil szervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban. ... >>

Európai Nyelvoktatás Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szigligeti utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Pál Márton
Müködteti az ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskolát. Alaptevékenység nappali és levelező tagozaton nyelvi képzés, szakember képzés és vizsgáztatás. 7 év alatti gyermekek bölcsődei és óvodai elhelyezése erre kialakított speciális gyermekintézményben. Az alapítvány célja kis korban megszerettetni játékos formában a gyermekekkel az idegen nyelvet, a sportot, a képzőművészeteket és más kultúrákat. Célja a nevelésnek a társadalmi normák - kornak megfelelő - megértetése, az alkalmazásban, eligazodásban segítségnyújtás. Elérni azt, hogy az intézményből kikerülő gyermekek befogadóak és fogékonyak legyenek a pozitív élményekkel, hatásokkal szemben az egészséges és kiegyensúlyozott felnőtté válás érdekében. Az alapítvány által működtetett intézmény pedagógusainak és alkalmazottainak erkölcsi elismeréseként és az iskolához való kötődésük erősítése érdekében üdülési lehetőség biztosítása. ... >>

Ezüstkor Közösségfejlesztő és Szabad Művelődési Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Munkácsy tér 3. I./1.
képviselő: Bánfiné Rózsa Mária, Budai Lajosné
A hátrányos helyzetű régiókban élő vidéki emberek életminőségének megváltoztatása érdekében: a lakóhelyi környezetben biztosítható szabadidős, művelődési, oktatási, önképzési és egyéb szolgáltatások nyújtása. Az életkor és egyéb speciális jellemzőkkel bíró csoportokkal, így különösen az időskorúak rétegével való kiemelt foglalkozása, az életkor következtében csökkenő szellemi aktivitás fenti közösségi tevékenységek általi felélesztése, tartalmasabb életminőség megélése érdekében. ... >>

F.I.T.S.C. Egyesület

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Máriássy utca 27.
képviselő: elnök Dékány Anikó
Sportolók támogatása, kulturális és sportrendezvények szervezése. ... >>

FAMME Független Alkotók Művészeti és Művelődési Egyesülete

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Lencsési út. 29. IV/13.
képviselő: Szabó Julianna
Minél több művészeti ág aktív művelőinek összefogása, támogatása, bemutatkozási lehetőségek teremtése, szervezése, biztosítása. Új mávészi kifejezőeszközök keresése, a meglévő képességek fejlesztése, szakmai, anyagi támogatás nyújtása. Kapcsolatok teremtése az ország más térségeiben működő hasonló képzőművészeti csoportokkal, egyesületekkel. ... >>

Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.
képviselő: elnök Zahorán György
A fegyveres erőkés testületek hivatásos, továbbszolgáló és polgári alkalmazott tagjai köréből nyugállományba helyezettek és családtagjaik részére társadalmilag és egyénileg egyaránt hasznos elfoglaltságot teremt. Egészségmegőrzési, betegség megelőzési tevékenység támogatása, szociális tevékenység, családsegítés támogatása. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása. ... >>

Féling Színház Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.
képviselő: Steinwender József
Színházi előadások létrehozása, azok rendszeres bemutatása a székhelyen, országon belül és a határon túli magyar nyelvterületeken, színházszakmai képzések szervezése, bonyolítása, színházszakmai tanácsadás más színházi közösségek részére, művészeti, közművelődési programok szervezése, bonyolítása, a rendelkezésre álló színpadtechnikai eszközök kölcsönzése. ... >>

Fiatal Színházművészetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.
képviselő: elnök Dr. Dános Kornél
A színházművészet, valamint a színházi kiszolgáló szakmák oktatása, növendékek képzése. Az oktatás elméleti és gyakorlati kérdéseinek tanulmányozása, kutatása, feldolgozása, növendékképzés során történő továbbadása, tanulmányok megjelentetése. Produkciók létrehozása, kollégiumi, diákotthoni szolgáltatás biztosítása. ... >>

FIBMESZ Szociális és Kulturális Alapítvány

(intézményi,kulturális)

5600 Békéscsaba, Rábai M. u. 5.
képviselő: Polyák István
Az idősek otthonában, illetve gyermekotthonban tartósan elhelyezett személyek import használt ruházati cikkekkel való ellátása kedvezményes, illetve térítésmentes formában. A fent nevezett intézmények élelmiszerrel való ellátása kedvezményes, illetve térítésmentes formában. A fent nevezett intézmények támogatása használt hiradástechnikai és számítástechnikai beredezésekkel kedvezményes áron. A hiradástechnikai és számítástechnikai berendezések térítésmentes javítása - kivéve a nagy értékű alkatrészek cseréjét-, mindezekkel kapcsolatos szaktanácsadás. Jótékonysági vásárok szervezése, melyeknek bevételét a fent nevezett célokra fordítják. ... >>

Furioso Tenyésztők Nemzetközi Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Póstelek 2093.
képviselő: Gyeraj Anikó titkár, Novák Pál elnök, Vígh László alelnök
A közép-európai kultúrális örökség részét képező furioso-north star mezőhegyesi félvér ló fenntartása, fejlesztése. Oktatási, kulturális porgramok szervezése ... >>

Gerlai Sportegyesület

(sport,kulturális)

5623 Békéscsaba, Gyöngy utca 42.
képviselő: elnök Juhász Károly
A Békéscsabán nagy hagyományokkal rendelkező sportág, a labdarúgás és kézilabda további népszerűsítése, felnőtt és utánpótláskorú csapatainak biztosítani a sportolási feltételeket. ... >>

Gölöncsér Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33.
képviselő: Tirjákné Prisztavok Ágnes
Biztosítja a diákok szabadidejének helyes eltöltésének feltételeit. A Békési kerámiacentrum reprodukálása és gyakorlása, a népi hagyomány ápolása. Kiállítások rendezése és szervezése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Tehetséges fiatalok támogatása, művészeti iskolába való felvételiük elősegítése. Az iskolai számítástechnikai és idegennyelv oktatás fejlesztése. Iskolai sport és táborozás támogatása. ... >>

Gubis Mihály Alapítvány

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 5
képviselő: elnök Bereznai Péter Pál
Gubis Mihály szellemiségének, emlékének ápolása, művészetének bemutatása, életmúve kutathatóságának megteremtése. ... >>

Gubis Mihály Baráti Kör Kulturális Egyesület

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 5.
képviselő: elnök Novotny Tihamér Ferenc
Gubis Mihály képzőművészeti és szellemi hagyatékának megőrzése, rangjához méltó bemutatása, népszerűsítése. ... >>

Guzsalyas Egyesület

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Békési út 15.
képviselő: alelnök Pintér Tibor, elnök Varga Sándor, ügyvezető titkár Kovács Márta
A táncházmozgalom szakmai, erkölcsi és anyagi támogatása, hagyományőrzés, hagyományos zenei- és tánckultúra népszerűsítése. ... >>

Haán Lajos Honismereti és Helytörténeti Nyugdíjas Klub Békéscsaba

(kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Békési utca 4.
képviselő: elnök Bánfiné Rózsa Mária, elnökhelyettes Budai Lajosné
Érdekvédelem. A megye és a város hagyományainak őrzése, kirándulások, szellemi és kulturális vetélkedők szervezése. Kapcsolattartás hasonló szervezetekkel. ... >>

Hazai Pálya Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Bankó András utca 21.
képviselő: Velkey Gábor Dániel
A környezet, a természet, az egészség, az épített és a kulturális örökség védelme. Az infrastruktúra védelme és további fejlesztésének ösztönzése. A sport, kulturális, oktatási, kutatási, nevelési és képzési feladatok ellátása. A rászorulók, hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a kisebbségek érdekeinek védelme, fogyasztók védelme, jogaik érvényesítésének ösztönzése, állatvédelem. ... >>

HERKULES Sportegyesület Békéscsaba

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Felső-körös sor 78.
képviselő: elnök Marik Tibor István, elnökhelyettes Marik Tibor Márk, elnökhelyettes Tóth Attila
A Tömegsport népszerűsítése. Rendszeres testedzési lehetőség biztosítása, hazai amatőr bajnokságon való sikeres szereplés. Segíti tagjai részvételét amatőr sportversenyeken, - bajnokságokban és más sporteseményeken, különösen: labdarúgás, tenisz, vízi-sport sportágakban - a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keetében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Sport-, és kulturális rendezvények szervezésével, lebonyolításával, sportlétesítmények létrehozásával és fenntartásával, a tagság és más résztvevők számára lehetővé tegye a szabadidő egészséges, közösségben való eltöltését. Utánpótlás nevelés támogatása, népszerűsítése a labdarúgás, tenisz, vízi-sport sportágaknak. Fiatalok egészséges életmódra nevelése. ... >>

HÉTSZÍNVIRÁG Penza Lakótelepi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 20.
képviselő: Hajnal Györgyné
A gyermekek egészséges, harmónikus fejlődéséhez szükséges tárgyi feltételek bővítése. Képességfejlesztő játékok beszerzése. Mozgásfejlesztés eszközeinek biztosítása - tornaszerek, udvari játékok. Egészséges életmód kialakítása, a környezet megismerése, megbecsülésére nevelés - kirándulások. ... >>

Hit és Harmónia Kulturális Alapítvány

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 11. IV/10.
képviselő: Remete Tamás ... >>

HOMO FABER Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, puskin utca 11.
képviselő: Tóth Miklós
A népművészeti, ezen belül kiemelten a tárgyformáló népművészeti és kézművesség hagyományainak összegyűjtése, ápolása, a mai kornak megfelelő népi, iparművészeti alkotásokon keresztül a közízlés formálása. A Pergamen című, az Interneten megjelenő bőrműves szaklap működésének finanszírozása és szerkesztése, megjelentetése. Az Ópusztaszeren működő Ormándy János Kísérleti Régésztelep Első Magyar Árpád-kori Település Rekonstrukció támogatása. Különböző kézműves és művészeti alkotók tevékenységének, kutatásainak támogatása. Az értékteremtő művészet támogatása mellett az alapítvány célja a testi- és lelki egészségfejlesztés, valamint a környezettudatos szemlélet népszerűsítése, oktatása. ... >>

HÓRUSZ-SZEME Spirituális Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

5600 Békéscsaba, Toldi utca 22.
képviselő: Papp Lajos elnök
Beteg és energiahiányos gyermekek és felnőttek energetizálása, felépülésének elősegítése, spirituális önfejlesztés, lelki segítségnyújtás, hagyományőrzés, nemzeti-népi kulturális örökség ápolása. ... >>

Hungarikum Központ Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Felső-Körös sor 72.
képviselő: elnök Fekete Tivadar, titkár Iványi Katalin
Hungarikumok összegyűjtése, megismertetése és népszerűsítése, különleges minőségű termékek hungarikummá válásának elősegítése, a hazai termelők támogatása. ... >>

IFJÚSÁG Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,kulturális,szociális)

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.
képviselő: Dr. Árpási Zoltán
A BM Lapkiadó Vállalat fiatal dolgozói üdültetése, kulturális, sporttevékeny- ségeik anyagi alapjainak megteremtése. ... >>

Ifjúsági és Gyermekszínházi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.
képviselő: elnök Seregi Zoltán
A Békés Megyei Jókai Színházban bemutatásra kerülő ifjúsági és gyermekszínházi (bérleti és bérletszüneti rendszerű) előadások teljes körű támogatása, mindenekelőtt a színpadi feldolgozás megvalósítása, a fellépő előadó- és színművészek közreműködésének, tiszteletdíjának támogatása, továbbá mindazon tevékenységek elősegítése, amelyek egy-egy színdarab bemutatásához szükségesek. Az alapítvány további célja az ifjúság esztétikai nevelésén, a színház megszerettetését szolgáló tevékenységen túl a színházművészet megismertetése, oktatása, valamint a legmegfelelőbb játszási forma kialakításán felül a gyermekek és az ifjúság esztétikai és művészeti oktatását leginkább elősegítő oktatási és képzési formák támogatása. Ösztöndíj létrehozása. Előadóművészek, ifjú előadóművészek képzésének, önképzésének támogatása. Színházművészettel kapcsolatos képzésben résztvevő fiatalok tanulmányi célú támogatása. Művészeti produkciók létrehozása. ... >>

INF.O. Plus Informatika és Oktatás Alapítvány /Békéscsaba/

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Lencsési u. 140.
képviselő: Dr. Benczur András
Az Info Országos Konferencia évenkénti megrendezése, az informatika és számítástechnika oktatásának segítése, az oktatók továbbképzésének támogatása. ... >>

IV. Károly Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.
képviselő: Tornay Gábor
Azon kezdeményezések támogatása, amelyek IV. Károly szellemiségével, korának történelmével foglalkoznak. A Békéscsabai Katolikus Általános Iskola taneszközeinek és tanulmányi segédleteinek gyarapítása, korszerűsítése. Rendezvények szervezésének, teológiai, művészeti tárgyú kiadványok megjelentetésének, az iskola tehetséges tanulóinak anyagi támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetben élő családok gyermekeire. Az iskolában végzett tanulók továbbtanulásának finanszírozása, akik tanulmányi eredményük és/vagy magaviseletük okán erre méltóak. ... >>

Jamina Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
képviselő: Koszecz Sándor
A tegegyesületek közös témájú együttműködésének elősegítése. Egészségfejlesztési és környezettudatos magatartási alternatívák népszerűsítése érdekében programok szervezése. Közösségépítés és a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében kulturális programok, klubok szervezése. ... >>

Jaminai Nyugdíjas Klub /Békéscsaba/

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
képviselő: Buka Mihályné
A városrész nyugdíjasainak érdekképviselete, a helyi kulturális hagyományok ápolása, szabadidős tevékenység lehetőségének biztosítása. Szociális tevékenység, családsegítés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység. ... >>

Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Andrássy utca 37-43.
képviselő: Szabadosné Szászfalvi Ilona elnök
Jankay Tibor állandó kiállítás létrehozása és működtetése. Művészeti hagyatékának raktározása, gondozása, kezelése. A Jankay életmű további kutatása, feldolgozása. Más művészeti és közművelődési feladatok ellátása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal