Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 170
1. oldal

10 x 10 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Rungné Benedeczki Erzsébet
A hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi munkájának és szabadidős tevékenységének segítése.A tehetséges tanulók képességei kibontakoztatásának elősegítése, kiemelkedő eredményeik elismerése. A tanulók kulturális, művészeti, turisztikai és sporttevékenységének támogatása, mely az egyes tanulók anyagi támogatásán túl magában foglalja az iskolában lévő és a tanulók által használt eszközök vásárlását és karbantartását is. ... >>

A Gerlai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5623 Békéscsaba-Gerla, Csabai u. 1.
képviselő: Petrovszki Zoltánné elnök
A gyermekek egészséges életmódra nevelésének, kulturális-szabadidős és sportrendezvényeinek, kirándulásainak támogatása, nevelés-oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésének ... >>

A korszerű számítástechnikai oktatásért Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Sallai út 40-42.
képviselő: Darida Edit
A korszerű számítástechnika közérdekű és tartós támogatása az oktatásban, a jövő informatikai bázisának megalapozá- sa. A közösségi (szociális, egészség- ügyi, nevelési, kulturális, sport, környezetvédelmi, településfejlesztési) szükségletek kieglégítését szolgáló intézmények informatikai támogatása. ... >>

A Művészetoktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.
képviselő: Dr. Tóthné Nagy Beatrix elnök, Vadászné Ablonczy Emőke
Kiemelkedő tehetségek támogatása. Tárgyi eszközök fejlesztése. Tanulmányi utak és vidéki kiállítások látogatásának megszervezése. Vendégtanárok, vendégművészek fogadása. Kiállítások szervezése, lebonyolítása. Kiadványszerkesztés. ... >>

A Petőfi utcai Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Petőfi utca 1.
képviselő: elnök Papp Gyöngyi
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Air-Rolls Extrém Sport és Életmód Közhasznú Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Fövenyes utca 9. fsz./1.
képviselő: Kócsa István
Az extrém sport és életmód népszerűsítése, extrém sport, zenei, összművészeti kiállítások, ifjúsági rendezvények, fesztiválok szervezése és lebonyolítása, tehetséggondozás. ... >>

ÁKOMBÁKOM Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Orosházi út 56-58.
képviselő: Seres Gézáné elnök
Békéscsabán és a megyében élő 3-14 éves korú gyermekek szabadidős, kulturális, sport és turisztikai tevékenységének szervezése. A Mackó-Kuckó Óvoda nevelési, szakmai munkájának elősegítése, a játékok, nevelési segédanyagok beszerzésének támogatása. Az intézmény állagmegőrzési tevékenységének megerősítése. ... >>

Alföldi Szlovákok Szabad Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: elnök Albertiné Kozsuch Ilona
Érdekvédelem, kulturális tevékenység. ... >>

Általános Iskolai Diákotthonért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, P. Jilemniczky u. 1/1. Pf:189.
képviselő: Nagy Mihály
Oktatásfejlesztés, a kimagaslóan tehetséges, valamint a szociálisan rászoruló kollégiumi tanulók, továbbá a kulturális és sportrendezvények támogatása. ... >>

Anigoldance Sporttánc Egyesület

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Lencsési út 34. I/4.
képviselő: Knyihár Anikó elnök, Knyihárné Nagy Klára elnökhelyettes, Román Gabriella titkár
A táncművészet eddig nem ismert és nem elismert formájának elterjesztése és versenyrendszerének kialakítása, szabadidős, sport, kulturális tevékenység. ... >>

Ars Musica Közhasznú Egyesület

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4.
képviselő: elnök Juhász Edit
Kulturális tevékenység - zeneművészeti tevékenység és csoportok támogatása. ... >>

Az ifjúság nyelvtanulásáért Alapítvány /Békéscsaba/

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Vadvirág u. 2.
képviselő: Petróczky Edit
A fiatalok idegennyelvű tanulmányainak, nyelvtanulásának támogatása. ... >>

Az Informatika Fejlődéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Felső-Körös sor 88.
képviselő: elnök Soós Norbert, Mazán Róbert, Szabó Tamás József
Az informatikai kultúra elterjesztése, tehetségkutatás és gondozás az informatikai szférában, az informatikai szakma egységesítése, foglalkoztatottság elősegítése. ... >>

Az ismeretlenségből, művészekért és publicistákért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Báthori utca 10.
képviselő: Ispánovics Zoltán, Liptákné Sipiczki Mónika
Tehetségkutatás és gondozás kulturális területen, a még ismeretlen művészek és publicisták körében. A munkáik bemutatása a legsikeresebb alkotások szerzőinek támogatása. ... >>

Balassi Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: Fischer Katalin elnök
Balassi Néptáncegyüttes fenntartása és működtetése egy alapfokú művészeti oktatási intézmény megalapítása és folyamatos működtetése. ... >>

Balassi Táncegyüttes Működtetésére Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Luther utca 6.
képviselő: Kiss József elnök, titkár Bak Tamás
A békéscsabai jelentős hagyományokkal rendelkző néptánc és népművészet értékeinek továbbfejlesztése, a tevékenység kedvezőbb személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. Elsősorban a Balassi Táncegyüttes utánpótlását nevelő néptánciskola, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola támogatása, működési feltételeinek javítása, a tehetséges néptáncos növendék anyagi támogatása. Azon feltételek megteremtése, hogy a fiatal néptáncosok minél több rangos fesztiválon, bemutatón vagy versenyen vehessenek részt. Vendég szakemberek meghívása, új koreográfiák vásárlása. ... >>

Balettoktatás a Tánckultúra Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kun u. 13/2.
képviselő: elnök Dr. Csicsely Ilona
Békéscsaba Város felnövekvő nemzedékének a táncművészet által való fejlesztése és egészséges mozgáskultúra elterjesztése. A balett hagyományainak továbbvitele iskolarendszerű foglalkozásokkal tehetségek felkutatása és nevelése. Kortárs művészeti tevékenység támogatása, általános esztétikai nevelés. ... >>

Bartók Béla Zeneművészeti Alapítvány

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4.
képviselő: Banner Zoltán ... >>

Békés Megyei Földmérők Kulturális és Sport Egyesülete

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Lepény Pál u. 9. III/7.
képviselő: Zátonyi Richárd Henrik elnök
A tagok közösségi, szabadidős - ezen belül kultúrális, sport és egyéb, a szabadidő közösségi eltöltésére vonatkozó, speciális érdeklődésű - tevékenységét támogatja, segíti, népszerűsíti. Az egyesület keretein belül működő csoportok és a tagok érdekeit védi, ismereteit bővíti. ... >>

Békés Megyei Károlyi-Huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 14. fsz./3.
képviselő: Mayerhoffer Miklós
A nemzeti hagyományok, katonai erények, a huszár és honvéd emlékek megtartása, ápolása, a nemzeti kultúra megőrzése, a történelmi és kulturális tradíciók ápolása és testkultúra ösztönzése. ... >>

Békés Megyei Népművészeti Egyesület

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Luther u. 6.
képviselő: Dr. Illés Károlyné titkár, Pál Miklósné elnök
A népművészeti, ezen belül kiemelten a tárgyformáló népművészeti és kézművesség hagyományainak felgyűjtése, ... >>

Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. utca 35.
képviselő: alelnök Balázs Imre, alelnök Krizsán György, elnök Szrenka Pálné
A nyugdíjasok érdekeinek védelme, beleértve a társadalmi megbecsülésüket, anyagi helyzetüket, kulturális igényeiket. ... >>

Békés Megyei Roma Összefogásért Egyesület

(kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Csillag utca 23.
képviselő: Serbán Lőrinc
A romák érdekeinek szolgálata, nemzetiségi jogainak képviselete. A cigányság egymást megismerő és segítő közösséggé szervezése. Kulturális programok szervezése. A roma társadalom azon értékeinek felkutatása, amit magában hordoz. Az emberi és állampolgári jogok és kötelezettségek megismertetése. A gyermek és ifjúságvédelem segítése, szociális problémák megoldásában segítségnyújtás. ... >>

Békés Megyei Szimfónikus Zenekar Közhasznú Kulturális Egyesület

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 3.
képviselő: elnök Sándor Ottó, elnökhelyettes, művészeti vezető Somogyi-Tóth Dániel, titkár Kovácsné Kerekes Dalma
Megteremteni a Körösök völgyében a zenepedagógusok és amatőr muzsikusok számára a fellépés lehetőségét, a klasszikus zenei műveltség fejlesztése, a klasszikus zene népszerűsítése, tanítása, zeneterápia. ... >>

Békés Megyei Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 81. II/7.
képviselő: Juhász Attila József elnök
Természetjárás révén elősegíteni az egészséges életmód kialakítását, a Körösök vidékén a természtjárás ösztönzése, környezetvédelem, ismeretterjesztés, hagyományőrzés. ... >>

Békés Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.
képviselő: Dr. Gáti Zoltán elnök, Tímár Vince elnökhelyettes
A tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek tűzvédelmi érdekeinek képviselete. Kapcsolattartás más országok, megyék hasonló jellegű szervezeteivel, tapasztalatok hasznosítása. Szakmai képzés, továbbképzés szervezése, irányítása, szakkönyvek, egyéb szakanyagok készíttetése, forgalmazása. Tagjai sport, kulturális igénye kielégítésének segítése. ... >>

Békéscsaba - Wittenberg Magyar - Német Baráti Egyesület

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Derkovics sor 1.
képviselő: Dr. Megyeri Zsoltné
Békéscsaba és Wittenberg városok közötti hagyományosan kialakult jó kapcsolat ápolása és továbbfejlesztése gazdasági, kulturális, szociális és az élet egyéb területén. A Wittenberg és környékén élő magyar családok óhaza iránti érdeklődésének megfelelően tolmácsolni a magyarság kulturális örökségeit, hagyományait. Kulturális, sport rendezvények, csereüdülések és szakmai gyakorlatok rendezése, delegációk fogadása. ... >>

Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 20.
képviselő: Nagy Sándor elnök
A fiatalok személyiségének kibontakoztatása, szellemi és fizikai tehetségük és képességük fejlesztése, esélyegyenlőségük megteremtése, biztosítása. Egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, közművelődés, kultúrális és sportprogramok ... >>

Békéscsaba Közterületeiért Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Bocskai utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Végh László
Békéscsaba köztereinek szépítése, a volt ártézi kutak helyreállítása, a közterületek kulturális örökségeinek megóvása, szépítése. Békéscsaba történelmi és kulturális emlékeinek védelme, a város történelmében jelentős eseményeknek tárgyi emlék állítása. A város közterületein lévő szobrok és térplasztikák számának gyarapítása, elsősorban a városban élő képzőművészek munkáinak felhasználásával. ... >>

Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

5600 Békéscsaba, Dózsa György út 35.
képviselő: alelnök dr. Pap István, elnök Vágvölgyi Gábor
A város, elsősorban nyugdíjas állampolgárai és családtagjaik érdekeinek védelme és képviselete, az állampolgári jogok érvényesülésének kibontakozása, egészségmegőrző, betegségmegelőző programok szervezése, családsegítés és időskorúak gondozása, ismeretterjesztés, kulturális- és az érintett korosztály igényeihez igazodó sporttevékenység szervezése oly módon, hogy elsősorban a résztvevő közösségek vállaljanak aktív, tevőleges szerepet ezek szervezésében, lebonyolításában és részvételben egyaránt. ... >>

Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.
képviselő: elnök Dr. Jároli Józsefné, titkár Rábai Györgyné
A kórusmuzsika megismertetése, művészeti tevékenység folytatása, a kórustagok és a közönség zenei nevelése. ... >>

Békéscsabai Cigány Európai Integrációs Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Dombos utca 8.
képviselő: elnök Kovács Tibor, elnökhelyettes Farkas Róbertné, elnökhelyettes Nagy Gusztáv
Elsősorban a cigány kisebbség, de más hátrányos helyzetű állampolgárok támogatása, szociális, kulturális, érdekvédelmi tevékenység. ... >>

Békéscsabai Cigánylakosok Egyesülete

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Dugonics u. 3.
képviselő: Kovács Erzsébet elnök3
érdekképviselet, kulturális tevékenység ... >>

Békéscsabai Előre Tenisz Klub

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kórház utca 6.
képviselő: Hankó Pál elnök, Vágréti László
A hazai és nemzetközi élvonalban kimagasló eredményeket elérő sportolók nevelése, felkészítése, versenyeztetése és a sportág népszerűsítése, a közönség kulturális igényeinek kiszolgálása. ... >>

Békéscsabai Közúti Igazgatóság Szakszervezeti Alapszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.
képviselő: titkár Erdélyi György
A Békéscsabai Közúti Igazgatóság Szakszervezeti Alapszervezete tagságának, munkavállalói, jogi, anyagi, szociális és kulturális érdekképviselete és védelme. ... >>

Békéscsabai Magyar-Finn Baráti Kör

(kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Zsiros utca 5.
képviselő: Brazda Marianna, Galisz Géza, Szabados Béla, Zsabka Erzsébet
A finn-magyar barátság ápolása, társadalmi, gazdasági és kulturális területeken egymás eredményeinek, sikereinek megismerése, azok népszerűsítése. ... >>

Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub

(kulturális,szociális)

5600 Békéscsaba, Aulich utca 10/1.
képviselő: Krajcsovics Mihályné, Szula Imréné
A régió pedagógiai szakterület nyugdíjas dolgozói és azzal kapcsolatban állók közösségi, kulturális, szabadidős életének szervezése és szociális igényeinek fenntartása, érdekképviselete. ... >>

Békéscsabai Románok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Féja G. tér 1.
képviselő: elnök Frankó Gábor
A Békéscsabán és környékén élő román nemzetiségű állampolgárok alkotmányában és törvényekben biztosított egyéni és kollektív jogait, politikai és kulturális érdekeit az önkormányzati hatalom minden szintén képviselő társadalmi szervezet, amely autonóm szervezetekkel és közösségekkel is rendelkezhet. ... >>

Békéscsabai "Szent Lászlósokért" Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Szent László utca 17.
képviselő: elnök Szitásné Nagy Zita, elnökhelyettes Hajdúné Sebestyén Teréz, titkár Jakusovszki Pálné
A fiatalok közösségi nevelésének hatékony növelése, a közösségi tevékenységek személyiségformáló szerepének érvényre juttatása, az iskolai hagyományos rendezvények népszerűségének növelése. ... >>

Békéscsabai Városi Rádióklub

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.
képviselő: Domokos Imre elnök, Jakab János
Az elektronika, a rádiótechnika, a hírközlés, a száímtástechnika iránt érdeklődők tevékenységének segítése, valamint érdekképviseletének ellátása. A rádióamatőr sportok művelése, sportversenyek rendezése. Szervezni a rádiós sportokat és elősegíteni a sportegyesületi tagokat a minél jobb sporteredmények elérésében itthon és külföldön. Az egyesület tagjainak a rádiózás forgalmi- és műszaki ismereti szintjének folyamatos emelése. Az öntevékeny közösségi élet kibontakoztatása és a közös tevékenység megszervezése. Az utánpótlás nevelés folyamatos szervezése elsősorban a fiatalok köréből. A hagyományok megőrzése, továbbadása. ... >>

Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.
képviselő: Dr. Simon Mihály elnök
A város védése és szépítése, történelmi és természeti értékeinek megőrzése, a haladó hagyományok ápolása, a városlakó haza- és városszeretetének fejlesztése, aktivizálása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal