Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békés egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Báró Harruckern János György Ifjúsági Egyesület

(egészségügyi,szociális)

5630 Békés, Kalász utca 8.
képviselő: Blaskovits Péter elnök
Gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Bajza utca 1.
képviselő: Nánásiné Szabó Eszter
Békés város bölcsődéiben nevelt gyermekek fejlődésének elősegítése, a gondozási-nevelési feltételek folyamatos javítása a bölcsődékben, a bölcsődei játékeszközök fejlesztése, a bölcsődék játékudvarának fejlesztése, a biztonságos játéktevékenység feltételeinek megteremtése, a bölcsődés gyermekek és a bölcsődei dolgozók egészségvédelme, testi és lelki egészségének megőrzése, a bölcsődék informatikai eszközállományának bővítése, fejlesztése, a bölcsődei dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása, képzésszervezés, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítése, illetve ezek támogatása, minden olyan tevékenység, amely a bölcsődék fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételéve. ... >>

Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete

(egészségügyi)

5630 Békés, Petőfi utca 4.
képviselő: Balogh Imre elnök
Békés város cukorbetegeinek a betegségének szinten tartása, diétás étrendjének szakmai segítése, életmódváltozáson való átsegítése, állandó orvosi felügyelet segítése. Szakemberekkel, szaktanácsadókkal való találkozás segítése. Kikapcsolódás, hasznos időtöltés, egészséges életmódra nevelés. Kapcsolatok létesítése egészségügyi vagy betegérdekképviseleti szervekkel, intézményekkel. ... >>

Békési Idősekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Miklósné
A Békés város területén lakó idős, beteg nyugdíjasok felkutatása, részükre indokolt esetben kisebb javítási munkák végzése, a felmerülő költségek finanszírozása, vagy ahhoz való hozzájárulás. Segítségnyújtás az egyéni gyógyászati segédeszközök cseréjéhez, javításához, vagy karbantartásához hozzájárulás. Átmeneti támogatás biztosítása. Szervezett műsoros klubdélutánok, ismeretterjesztő előadások technikai, pénzügyi támogatása. ... >>

Egészséges Nőkért, Boldog Születésekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5630 Békés, Málna utca 10.
képviselő: Dr. Rucz Árpád
A Békéscsabai Réthy Pál Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Oszályán történő gyógyító, ápoló munka segítése, a tárgyi feltételek javítása. A műtéti, szülészeti, újszülött ellátás és csecsemőgondozás felszereltségének javítása, a hiányzó eszközök beszerzése. Az osztályon dolgozó orvosok, szülésznők, ápolók képzésének, továbbképzésének támogatása. Szakkönyvet, folyóiratok vásárlása. ... >>

Európai Élettér Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Petőfi út 107.
képviselő: elnök Surman Attila Miklós
Kulturális tevékenység, sporttevékenység, szabadidős és hobbi tevékenység, oktatási és kutatási tevékenység, egészségügyi és szociális tevékenység, környezetvédelem, jogvédő tevékenység és egyéb tevékenység végzése. Olyan szükségszerű feladatok felvállalása, amely az egész társadalom számára hasznos. Nehéz élethelyzetben lévő társadalmi csoportok érdekképviselete, köztük a cigányság érdekképviselete. Kulturális rendezvények szervezése, hagyományőrzés és ápolás. Sport tevékenység folytatása hobbiszinten. Közéleti tevékenységek folytatása. Elősegíteni az oktatási és nevelési nehézségekkel küszködő gyermekek előrébb jutását, tanácsolni, mentorolni az arra ráutaltakat, munkaerőpiacra jutásuk elősegítése, foglalkoztatás. Továbbá adományok osztása, koordinálása. Integráció elősegítése. ... >>

Gyermekeink egészségéért Alapítvány /Békés/

(egészségügyi)

5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
képviselő: Csatári Béla, Dr. Farkas István, Dr. Rácz László, Meylenner Anna
Beteg gyermekek külföldi gyógyíttatásának biztosítása. ... >>

Hazáért és Ifjúságért Egyesület

(egészségügyi)

5630 Békés, Bolyai J. u. 27.
képviselő: Lele Árpád elnök
Ifjúság aktivitásának növelése, nemzeti öntudat ápolása, egészséges életmódra ösztönzés. ... >>

Kapocs Daganatos Betegek Alapítványa

(egészségügyi,szociális)

5630 Békés, Szigetvári utca 15.
képviselő: elnök Némethné Kiss Klára
Békési lakosú daganatos betegek érdekeinek képviselete, támogatása, a betegek összefogása, részükre szakszerű tájékoztatás nyújtás. ... >>

Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi)

5630 Békés, Borosgyán utca 1/1.
képviselő: Szűcs Judit elnök
A működési területén élő egészséges, veszélyeztetett, krízishelyzetben lévő, beteg egyének, családok, csoportok mentálhigiénés segítése, elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenciós módszerekkel. ... >>

Napraforgók rehabilitációs Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

5630 Békés, Vásárszél u. 2.
képviselő: Dr. Szuromi Pál elnök
Pszichiátriai betegek betegség megelőzése, rehabilitációja, érdekképviselete, foglalkoztatásuk elősegítése. ... >>

Szent Lázár Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

5630 Békés, Gorkij utca 2/2.
képviselő: Kovács Istvánné
Idős, beteg emberek, hátrányos helyzetűek támogatása, humanitárius segítségnyújtás, munkanélküliek munkahely teremtése, rehabilitációs foglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése. ... >>

Ultrahanggal az egészségért /Békés/

(egészségügyi)

5630 Békés, József A. u. 5.
képviselő: Dr. Lipták Pál kuratórium elnöke
A Békési Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet részére ultrahang készülék beszerzésének biztosítása. ... >>

Ultrahanggal az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi)

5630 Békés, József A. u. 5.
képviselő: Dr. Lipták Pál
A Békési Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet részére Ultrahang készülék beszerzésének biztosítása. ... >>
1. oldal