Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balmazújváros oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

A Balmazújvárosi Szigetkert Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/A.
képviselő: a kuratórium elnöke Pál Csabáné, a kuratórium tagja Bojtorné Huszár Mária, a kuratórium tagja Posta Erzsébet
a balmazújvárosi Szigetkert Óvodába járó gyermekek neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása ... >>

A fejlesztő környezetért

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Hortobágyi út 6.
képviselő: Kenéz Ferencné
A tartalmában és módszereiben megújuló iskolában szüntelenül gaz- dagodjon az iskolai közösség munkáját, fejlődését és felfrissülé- sét szolgáló tárgyi környezet. ... >>

A Kossuth Lajos Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 14.
képviselő: kuratórium elnöke Ádám Endréné ... >>

Az angol és német nyelvoktatásért és a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23.
képviselő: Béke Lászlóné elnök
Az oktatási törvény felhatalmazása alapján az iskolában megvalósuljon és fejlődjön az idegennyelvű oktatás programja. A nyelvoktatás intenzívebbé tételének finanszírozása, alsó tagozatban - 1-2. osz- tályban - szakköri foglalkoztatás keretében játékos nyelvi előképzés biztosítása, a 3. osztálytól felmenő rendszerben angol nyelvttagozatos osztály indítása. ... >>

Az iskoláért, a testnevelésért, az angol-német nyelvoktatásért

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.
képviselő: Radóczné Bálint Ildikó
Az oktatási törvény felhatalmazása alapján az iskolában fejlődjön és bővüljön a testnevelés és testkultúra, továbbá az idegennyelvű oktatás programja. ... >>

Balmazújváros Sportéletének Megmentéséért Alapítvány

(sport,oktatási)

4060 Balmazújváros, Sport tér 5-7.
képviselő: Kaszás Tibor együttesen, Murák László együttesen, Pál János együttesen, Szabó Miklós elnök, Vezendi Péter együttesen
Balmazújvárosi Sport Klub egyesület létesítményének és szakosztá- lyainak fenntartása, a létesítmények hatékony, gazdaságos működ- tetése, a szakosztályokban tevékenykedő sportegyesületi tagok meg- felelő szintű anyagi támogatása az elért teljesítményektől függő- en, a tehetséges fiatal sportolók sportolásának elősegítése, mind a tömegsport, mind a versenysport tárgyi és személyi feltételeinek biztosításához szükséges anyagi fedezet megteremtése. ... >>

Balmazújvárosi Bimbó közi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Bimbó-köz 1.
képviselő: Dr. Molnár Tibor elnök
az óvoda támogatása ... >>

Balmazújvárosi Dózsa Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Dózsa u. 18.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Molnár Tibor ... >>

Balmazújvárosi Középiskola Tálentum Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Battjyány u. 1-7.
képviselő: elnök Tóthné Babos Katalin, tag Haranginé Tóth Éva, tag Nagy Zoltán
Elősegíteni, hogy Balmazújváros egyik szellemi, kulturális bázisává váljon a gimnázium. A tehetséges tanuló közép- és felsőfokú továbbtanulásának támogatása. A tanítás - tanulás feltételeinek javítása, a diáksport és az egészséges életmódra nevelés segítése. ... >>

Balmazújvárosi Római Katolikus Egyházközség Fejlődéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 17.
képviselő: elnök Pankotai József
A Balmazújvárosi Római Katolikus Templom felújítása, értékeinek és állagának megóvása, a templom és az egyházközség múltját és jelenét megismertető múzeum létrehozása és fenntartása, kulturális programok szervezése, a 30 év alatti, hitüket rendszeresen gyakorló, hitoktatásban részt vevő, szociálisan rászoruló személyek támogatása, segítségnyújtás az egyházi oktatás feltételeinek megteremtéséhez, az egyházközség idős, beteg tagjainak felkutatása és támogatása. ... >>

Dream Street Filmstúdió és Filmművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Bimbó köz 3.
képviselő: elnök: Bekker Péter
Fiatal tehetségek felkutatása és gondozása, nemzetközileg elismert alkotások létrehozása. ... >>

Esélyegyenlőség a gyermeknek a gyermekért

(intézményi,oktatási,szociális)

4060 Balmazújváros, Bólyai u. 59.
képviselő: elnök Nádasdi Imréné
Az óvodába hátrányokkal kerülő gyermekeknél a hátrányok okának feltárása testi, értelmi, beszéd területeken, s a fejlesztő munka megkezdése. ... >>

Fantázia Mazsorett Egyesület Balmazújváros

(oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 11.
képviselő: alelnök Elekné Vágner Krisztina, alelnök Sólyom Zsanett, elnök Kiss Mariann
testmozgás, személyiségfejlesztés, oktatás ... >>

Gondviselés Közösség Egyháza

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4060 Balmazújváros, Árpád u. 8.
képviselő: elnök Juhászné Kányássy Katalin, elnökhelyettes Haranginé Béke Szilvia, elnökhelyettes Prém Éva, elnökhelyettes Szabóné Czellár Anita
Az egyház tagjai, pártoló tagjai és más személyek hitének erősítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, nevelés- oktatás, hátrányos helyzetű csoportok segítése stb. ... >>

Gyerkőcökért Alapítvány

(oktatási)

4060 Balmazújváros, Batthyány u 64
képviselő: Csige Anikó, Kányási Judit, Katonáné Prém Magdolna elnök, Kovács Zoltán, Prém Angéla
oktatás nevelés támogatása ... >>

Hímes Néptáncegyüttes Egyesület Balmazújváros

(oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Halász u. 1.
képviselő: elnök: Silling László, elnökségi tag: Bordás Beáta Erzsébet, elnökségi tag: Nádasdi Lajos
néptánc oktatása, táncos kifejezési formák megtanítása és előadása ... >>

Id. Varga Antal Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.
képviselő: elnök Orcsikné Dr. Vass Nóra, titkár Tóthné Bodnár Erika
Balamazújvárosi Általános és Középiskolai oktatás fejlesztésének elősegítése, szociálisan hátrányos helyzetű tehetségek gondozása. ... >>

Jövőnkért - a Bánlaki Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Ságvári u. 72.
képviselő: elnök: Dobi Sándorné, g: Zsupos Gábor, tag: Ferenczi József
A Balmazújvárosi Bánlaki Óvodába járó gyermekek nevelésének támogatása. ... >>

Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

4060 Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.
képviselő: Dobi Istvánné titkár, Loós Eszter elnök, Melkó Károly elnökhelyettes ... >>

Németfalusi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Kossuth u. 19.
képviselő: Szilágyi László elnök
a II. számú Óvodaigazgatóság Kossuth utcai tagóvodájában a gyermekek képességeinek fejlesztéséhez, az integrált neveléshez, valamint a korai idegennyelvi oktatáshoz szükséges feltételek ... >>

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Diáksport Közhasznú Spsortegyesület

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7.
képviselő: elnök Lugosi Zoltán, titkár Dr. Áncsán Mariann
A helyi lehetőségeknek, igényeknek megfelelő sportágak, különösképpen: kézilabda, női és férfi szertorna, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, asztalitenisz művelésének terjesztése, népszerűsítése, programok szervezése, sportesemények rendezése, utánpótlás-nevelés, tömegsport rendezvények szervezése, egészséges életmódra nevelés az egyesület alapvető célja. ... >>
1. oldal