Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonboglár szociális civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

"Adultus" a Felnőttképzést és Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. utca 93/B.
képviselő: elnök Laskai Hajnalka, társelnök dr.Horváth Lívia
A minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú felnőttképzés és szakképzés támogatása, fejlesztése, és annak művelésének támogatása. Az alapítvány célja továbbá Akkreditált Felnőttképző Intézményekhez jelentkező hátrányos helyzetű résztvevők támogatása. Ezen belül is új munkakörök szakképzési hátterének biztosítása, új pályaválasztási irányok megteremtése, az iskolai és iskolán kívüli képzésben a csökkent munkaképességű munkavállalók illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése. Akkreditált képzése támogatása abban az esetben, ha az egyén a munkakörülményeit és jövedelmét csakis átképzés útján tarthatja meg. A fenti célon belül az Alapítvány egyik konkrét célja az ügyfélszolgálati szakma felmenő szakképzési rendszerének támogatása többféle képzési forma párhuzamos végzésével. Az Alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi szakképzési kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását, valamint az Európai Unióban leggyakoribb nyelvek oktatásának támogatását. ... >>

Boglári Gyermekjóléti és Családsegítő Alapítvány

(szociális)

8630 Balatonboglár, Hétház utca 17.
képviselő: Zsíros András
Működési területén (Balatonboglár, Balatonlelle városok, Látrány, Somogybabod, Somogytúr, Visz, Gamás, Ordacsehi községek, és a Balatonboglár-Hács-Somogyvámos Társult Evangélikus Egyházközség területe) belül a./ a gyermekjóléti szolgálat keretén belül az 1997.évi XXI. törvény (gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) 39. és 40. §-aiban megjelölt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása, különösen - a gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése, - a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, - a családból kiemelt gyermek visszahelyezése körében. b./ a családsegítő szolgálat keretén belül a módosított 1993. évi III. tv. (a szociális igazgatásról és szociális ellátásról) 64. és 65. §-aiban meghatározott családsegítési feladatok ellátása, különösen az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása. ... >>

Gaal Gaszton Gyermek- és Ifjúsági Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8630 Balatonboglár, Fonyódi utca 29.
képviselő: elnök Pauer Sándor, titkár Visnyei Tibor
Gyermekek és az ifjúság egészséges életvitelre nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, szabadidősport szervezése és népszerűsítése. A kábítószer fogyasztás ellen felvilágosító, megelőző tevékenység folytatása, ennek érdekében előadások szervezése. Gyermekek és az ifjúság művelődésének, kulturális fejlődésének támogatása, segítése, ennek érdekében közösségi fórumok, programok szervezése. Az ifjúság vallás-, erkölcs- és nemzettudatának erősítése. Nemzeti hagyományainak ápolása. Edzett, kitartó, szorgalmas felnőtté válás megalapozása. Táborok, portyák szervezése, lebonyolítása. Hátrányos helyzetű gyermekek táborozásának elősegítése. Kárpát-medencei magyar fiatalok vendégül látása, cserekapcsolatok kialakítása. Ifjúsági vezetők képzésének támogatása. Együttműködés, kapcsolattartás más ifjúsági szervezetekkel, ilyen szervezetek felkutatása. ... >>

MATHIÁSZ JÁNOS Alapítvány Balatonboglár

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8630 Balatonboglár, Szabadság u.41.
képviselő: Halász Sándor
elősegíteni az iskolai oktatás feltéte- leinek javítását, külföldi tanulmányút- jainak szervezését, hozzájárulni a kiemelkedő képességű ta- nulók külföldi tanulmányútjainak szer- vezéséhez, iskolai tehetséggondozásához,elősegíteni a hátrányos helyzetű,tehet- séges gyermekek oktatását, növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és ta- nulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. ... >>
1. oldal