Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balassagyarmat oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

A Balassagyarmati Petőfi Sándor Általános Iskola Diákjaiért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Petőfi Sándor ut
képviselő: Békési Jánosné, Dr. Oravecz Lajosné, Fenyőházi M-né, Szeghalmi Gyula ... >>

A Cserhát Takarék a Szakemberekért és a Kulturális Örökség Védelméért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc ut 2.
képviselő: Holes Imre
A Cserhát Védéke Körzeti Takarékszövetkezet Magyarnándor működési területén - 28 község, valamint Balassagyarmat város - tevékenykedő művelődési, egészségügyi dolgozók, vállalkozók, középiskolás, egyetemi és főiskolás, egyházi személyiségek, rendőrségi alkalmazottak közül évenként egy alkalommal a felsorolt ágazatok között egy-egy személy részére adományozott: "Az év orvosa", "Az év pedagógusa", "Az év vállalkozója", "Az év egyházi tisztségviselője", "Az év rendőre" kitüntetések adományozása. ... >>

A Szent-Györgyiért és a "TEHETSÉGÉRT" Alapítvány

(oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.
képviselő: Velkey Géza ... >>

AHAVA Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Felsőmalom út 53.
képviselő: Juhász Judit
Az oktatási tevékenység végzése nappali, levelező, illetve esti tagozatos rendszerben, valamint felnőttképzés és kisegítő iskolai jellegű foglalkozások szervezése hivatalos iskolai képzés keretében. Ehhez kapcsolódóan előadások, tanfolyamok, szakmai képzések szervezése, biztosítva az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az alapítvány távlati célja egy felnőttképzési intézmény létrehozása, valamint bölcsőde, óvoda és gyermekmegőrző üzemeltetése. Célja továbbá az alapítványnak, hogy segítséget nyújtson a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. ... >>

ArtBázis Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál utca 32/3.
képviselő: Telek Balázs
Az ipar-, képző-, zene-, és mozgásművészet népszerűsítése, hagyományainak ápolása. Ennek érdekében előadások, tanfolyamok, szakmai képzések szervezése, biztosítva az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az alapítvány távlati célja egy művészeti iskola létrehozása, illetőleg már működő művészeti iskolához való csatlakozás lehetőségének megteremtése. Célja továbbá az alapítványnak, hogy segítséget nyújtson a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. ... >>

Balassagyarmat Uszásoktatásért Alapitvány

(sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi ut 12.
képviselő: Juhász Péter ... >>

Balassagyarmati Kábel Sportegyesület

(sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep 10.
képviselő: László Sándor
A rendszeres sportolás, versenyzés, a testedzés lehetőségeinek és szervezeti kereteinek biztosítása az egyesület tagjai részére, elsősorban versenysport tevékenység. A tömegsport mozgalom népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés. Működési területén elősegíteni az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Balassagyarmati Madách Kollégium Diákjaiért Alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Régi malom ut 2.
képviselő: Babcsa József
A kollégiumba felvételt nyert , középiskolában tanuló hátrányos helyzetben lévő tanulók támogatása, elsősorban a kollégiumi térítési díj fizetése, indokolt esetben fontosabb anyagi szükségleteik kielégítése. A kollégium tárgyi feltételeinek javítása. A hátrányos helyzetben lévő tanulók továbbtanulási esélyeinek növelése. ... >>

Balassagyarmati Városi Sportegyesület- Nógrád Volán

(sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Ady E. út 27
képviselő: Bodonyi Béla
sportegyesület, célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés lehetőségének és szervezett kereteinek biztosítása az egyesület tagjai számára az egészséges életmódra való nevelés stb.
Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Balassi Bálint Környezetvédő és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Határőr utca 11.
képviselő: Kovács Gábor
Természet- környezetvédelmi tevékenység, ismeretterjesztés, szabadidős programok szervezése. Rendszeres testedzés, valamint verseny- és szabadidősport lehetőségeinek biztosítása tagjai és az érdeklődők, különösen a gyermekek és az ifjúság számára különböző, jellemzően természetben űzhető sportágakban, például: tájfutás, kerékpározás, túrázás, síelés. Verseny- és szabadidősport események rendezése, illetve ezek támogatása. Szabadidő hasznos eltöltése, a feltételek megteremtése, egészséges életmódra való nevelés, ennek ösztönzése az oktatási intézmények tanulói és a lakosság körében. Versenyzői utánpótlás nevelése. ... >>

Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Zichy út 11.
képviselő: Rácz Dezső
Az egyesület a hátrányos helyzetű emberek, családok (elsősorban a roma származású állampolgárok) támogatását, képzését, felemelkedését, életkörülményeinek javítását, kultúrájuk és hagyományaik ápolását tekinti céljának. ... >>

BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Ipolyjáró út 4/B. II./2.
képviselő: Gál Balázs, Mohácsi László elnök, Schuchman Attila elnökhelyettes, Szalai István elnökhelyettes
A labdajátékok, különösen a labdarúgás és egyéb tömegsportok fiatalok körében történő népszerűsítése, széleskörű terjesztése, támogatása és sportrendezvények szervezése Balassagyarmaton, környékén és az ország egyéb területein. Az egyesület az utánpótlás korú gyermekek részére rendszeres foglalkozásokat szervez és gondoskodik a versenyeztetésükről is. Az egyesület szervezi az egyesületi tagok, pártoló tagok, szabadidő- és sporttevékenységét, működési területén elősegíti és támogatja az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság széles körének testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Cseperedő Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Kóvári út 1
képviselő: Sztancsikné Sebes Katalin ... >>

Csíkcsicsói PIRICSKE Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Fáy utca 3.
képviselő: Pál Sándor
A nevelésben, oktatásban, képességfejlesztésben történő segítségnyújtás, a csíkcsicsói katolikus plébánia közösségéhez tartozó fiatalok számára anyagi segítség nyújtása, a tanulmányaik elvégzéséhez, segítségnyújtás a továbbtanulás minőségi feltételeinek megteremtéséhez. Ennek keretében segítséget kíván nyújtani az alapítvány az iskolai tanulmányok befejezéséhez, továbbá támogatja a fiatalok továbbtanulását, továbbképzését, mindezek mellett segítséget nyújt a külföldön folytatott tanulmányok elvégzéséhez is. Szociális tevékenység keretében célja a rászorulók, betegségben szenvedők támogatása, gyógykezelésük elősegítése. ... >>

Dózsa György Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 17.
képviselő: Tálos Judit
A nevelő-oktató munka színvonalának, hatékonyságának növelése, tehetséggondozás, oktatástechnika fejlesztése. Ezen belül: az idegen nyelvek - német és angol nyelv tanítása. Drámapedagógiai képzés. Az egészséges életmódra nevelés segítése (sportiskolai képzés, mindennapos testnevelés bevezetése a nem tagozatos osztályokban az úszásoktatás megvalósításának segítése. A kiemelkedő munkát végző tanulók és pedagógusok anyagi segítése. Hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatásának elősegítése. Az alapítvány távlati céljai között szerepel az - állam által finanszírozandó - tanuszodai programban való részvétel. Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet tevékenységeket kívánja végezni. ... >>

Függetlenek Szövetsége Polgári Egyesület Balassagyarmatért

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 2/B.fsz.2.
képviselő: Zagyvai Sándor
A város polgári hagyományainak ápolása, a helyi társadalom önszerveződésének támogatása, a helyi közélet és nyilvánosság szervezése, fejlesztése. A város gazdasági és szociális helyzetének elemzése. Hozzájárulás a városi szellemi, kulturális, közoktatási állapotok javításához. A városi önkormányzati rendszer és a képviselő testület működésének figyelemmel kisérése. Kapcsolattartás más települések hasonló társdalmi egyesületeivel, különösen a Nógrád megyei és a határmenti magyar-szlovák szervezetekkel kialakítandó együttműködés fejlesztése. Az egyesület szervezeti önállóságának szellemi, politikai függetlenségének megőrzése. ... >>

Horizont-FÉK Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50.
képviselő: Danisovszky Tiborné
Az egyesület a hátrányos helyzetű emberek, családok, munkanélküliek és hátrányos helyzetűek gyermekeinek felemelkedését, életkörülményeik javításának támogatását, képzését tekinti céljának. Az ezen réteghez tartozó tartós munkanélküli családok megélhetési, létfenntartási problémáin munkahelytereméssel, átképzéssel is próbál segíteni. Emellett az egyesület az egészségre legveszélyesebb három szenvedélybetegség ? a dohányzás, alkoholfogyasztás és drogfüggőség ? kialakulásának megelőzését célozza azzal, hogy átfogó program keretében igyekszik a veszélyeztetett csoportok, személyek számára támogatást nyújtani. További célja az egyesületnek a családon belüli erőszak áldozatainak segítése, közreműködés a családok átmeneti otthonának kialakításában a balassagyarmati és környékbeli önkormányzatokkal összefogva. ... >>

III. számu Óvodáért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.
képviselő: Vargáné Csikász Csilla
Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, játékszer, oktatási eszközök felszerelési tárgyak vásárlása, kirándulások finanszírozása. ... >>

INTENZÍVEN A BETEGEKÉRT Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.
képviselő: Dr. Medve László
A balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézetben folyó aneszteziológiai és intenzív betegellátás műszaki-technikai felszereltségének korszerűsítése és javítása, valamint az aneszteziológia és intenzív osztály dolgozói továbbképzésének, rendezvényeinek támogatása. ... >>

Ipoly Menti Népfőiskolai Társaság

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.
képviselő: Diósi László ... >>

Keresztény Óvodáért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Jókai ut 2.
képviselő: Mészáros Istvánné ... >>

KÉVIG Közalapitvány

(oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Hétvezér ut 26.
képviselő: Bacsó Péter, Tamás József
A vendéglátóipari, idegenforgalmi, kereskedelmi és pénzügyi alkalmazottak és vállalkozók középfoku szakmai képzése elméleti és gyakorlati területen. a tanulók esélyegyenlőségének javitása, a tanulók gyakorlati mühelyeinek korszerüsitése ... >>

Kistérségi Önkormányzatok és Polgárőr Egyesületek Társulása Bűnmegelőzési Oktatási Központ Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,oktatási,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 23.
képviselő: Vass Miklós
A kistérséget alkotó önkormányzatok területén a bűnüldöző szervekkel és a cél érdekében együttműködő társadalmi szervezetekkel, oktatási intézményekkel együtt a bűnözés megelőzése, visszaszorítása. Célja az oktatási intézmények bevonásával a tanulók tájékoztatása, a közbiztonságot veszélyeztető személyekről, helyekről, az általános bűnmegelőzést szolgáló eseményekről. A célok eléréséhez az önkormányzatoknak, rendevédelmi szerveknek, oktatási intézményeknek és más civil szervezeteknek való segítségnyújtás. Önkéntes tűzoltóság létrehozása és működtetése, az ehhez szükséges technikai feltételek biztosítása, valamint térség és területfejlsztés, környezetvédelem, oktatási és kutatási tevékenység. ... >>

Lajtorja Alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 9.
képviselő: Lotharidesz Tiborné
A néptánc hagyományok ápolása, ennek érdekében a néptánc együttes működtetése, biztosítva az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az alapítvány távlati célja egy művészeti iskola létrehozása, illetőleg egy működő művészeti iskolához való csatlakozás lehetőségének megteremtése. ... >>

LEARNEO ALAPÍTVÁNY A TANULÁSI KÉSZSÉG-, SZEMÉLYSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSÉRT

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 39/e.
képviselő: Randrianantoandro Jean Nirina
A köz- és felsőoktatásban, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő tanulók tanulási készségfejlesztése, a tanulási készségfejlesztéssel kapcsolatos kutatások támogatása. Az együttműködő, önszabályozó nevelést, tanulást és oktatást a tanrendjükbe iktató közoktatási intézmények támogatása és fenntartása. Az iskolarendszeren belüli és kívüli üzleti oktatásban megjelenő ismeretanyagok, kutatási és módszertani eredmények terjesztése, az üzleti szférában. Az oktatás és az üzleti élet kölcsönös ismeret- és tapasztalatátadásának elősegítése, katalizálása. Ezzel kapcsolatosan könyvek, kiadványok előállítása, terjesztése, az aktuális kérdéseket megvitató konferenciák, továbbképzések, szemináriumok szervezése és lebonyolítása. A környezettudatos személyiség, szervezeti kultúra, valamint vezetői magatartás fejlesztése, ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, rendezvények, valamint kutatások, fejlesztések támogatása. ... >>

Mozgás az Életért és Egészségért Mozgás és Harcmüvészeti Egyesület

(sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Blázsik K. ut 2. II/3.
képviselő: Vári Tamás
Sportegyesület célja tagjai számára a rendszeres sportolás, testedzés lehetőségeinek és szervezet kereteinek biztosítása. A tömegsport mozgalom mépszerűsítése az egészséges életmódra nevelés. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá lakosság testnevelési és sport tevékenységét. ... >>

Nógrád Megyei Takarékszövetkezet és Vállalkozók a Sebészeti Betegekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.
képviselő: Dr. Szrenka János
A balassagyarmati "Kenessey Albert" Kórház-Rendelőintézet sebészeti osztálya szakmi színvonalának emelése az osztályon folyó minőségi, gyógyító munka feltételeinek elősegítése. Ennek érdekében az alapítvány támogatja a sebészeti osztály műszerparkjának fejlesztését, a sebészeti osztály dolgozóinak szakmai továbbképzését és a fekvőbeteg részleg komfortfokozatának javítását.
Az alapítvány célja továbbá a szakmai konferenciák és továbbképzések, oktatások, hazai és határon túli szervezése és lebonyolítása. ... >>

NYÍRJES TERMÉSZETVÉDELMI, OKTATÁSI, KÖZJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 10.
képviselő: Bernáth István
Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. A fenti célokat az alapítvány Nyírjes és környéke természeti értékének védelme, fejlesztése érdekében, az erdőgazdálkodó Ipoly Erdő Zrt-vel együttműködve, a környéken lakó és kiránduló személyek, tanulók érdekében kívánja gyakorolni. ... >>

PALÓC PUMÁK Kézilabda Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos út 4-6.
képviselő: Gáspár Csaba
Minden kézilabdázás iránt érdeklődő gyermek rendszeres testedzésének és sportolásának biztosítása. Versenyeztetés, mind lány, mind fiú kézilabda csapatok részvételével a Magyar Kézilabda Szövetség által szervezet Adidas utánpótlás bajnokságban. Versenyeztetés, mind lány, mind fiú kézilabda csapatok részvételével a Magyar Kézilabda Szövetség által szervezet OVB Strandkézilabda utánpótlás kupában. Versenyeztetés, mind lány, mind fiú kézilabda csapatok részvételével hazai utánpótlás és saját rendezésű tornákon. Megteremteni azokat a technikai és személyi feltételeket, amelyek biztosítják mind a lány, mind a fiú kézilabda csapat több korosztályra kiterjedő versenyeztetését és edzési lehetőségét az egyesület színeiben. Elősegíteni a tehetséges fiatal kézilabdázók felkutatását és fejlődését a sportegyesületi csapatok utánpótlásának biztosítása érdekében. Előteremteni mindazon anyagi eszközöket, melyek a sportegyesület működéséhez és a kézilabda csapatok versenyeztetéséhez szükségesek. Támogatni az egyesület tagjainak minden olyan kezdeményezését, amelyet Balassagyarmat város utánpótlás kézilabdázásának fejlődését segíti. Törekedni a sportegyesület támogatók körének kialakítására. Hazai sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

"Palócország Egészségéért, Gazdagságáért, Okosságáért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 49.
képviselő: Sztancsik József
Az alapítvány célja, hogy Balassagyarmat Város és a balassagyarmati kistérség egészségügyi szolgáltatásai bővüljenek, az egészségnevelés oktatótevékenységeit segítse, egészségmegőrző preventív programokat szervezzen, beleértve a sportrendezvényeket is. Tájékoztassa a különböző krónikus és akut betegségben szervező betegeket a terápiás- és az életminőségüket javítani képes módszerekről, lehetőségekről. Ennek kapcsán klubokat, előadásokat, konferenciákat, tanfolyamokat, versenyeket, kiállításokat és vásárokat szervezzen, azok szervezésében közreműködjön, szóbeli és írásbeli, s minden médiában megjelentethető kommunikációs eszközt alkalmazzon. Az alapítvány feladata a cél megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Feladata továbbá a cél elérését segítő reklám, marketing, népszerűsítő tevékenység kifejtése. Feladata mindazon eszközök és berendezések, gépek, műszerek beszerzése, melyek e céljában támogatják, segítik őt. Az alapítvány további célja, hogy Balassagyarmat város és a balassagyarmati kistérség mikro, kis-, közepes- és nagyvállalkozásai számára információkat biztosítson a térség beruházási, befektetési, jövedelem- és munkahelyteremtő lehetőségeiről, illetve a vállalkozások meglévő kapacitásainak, hatékonyságának növeléséről. Tájékoztatást kíván adni a lehetőségek kiaknázását segítő eszközökről, a kellő anyagi erőforrások előteremtésének módjairól, pályázati lehetőségekről. E cél elérésére klubokat, előadásokat, tanfolyamokat, konferenciákat, kiállításokat és vásárokat szervezzen, szóbeli, írásbeli és minden médiában megjelentethető kommunikációs eszközöket alkalmazzon. Az alapítvány feladata a cél megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Feladata továbbá a cél elérését segítő reklám-, marketing, népszerűsítő tevékenység kifejtése. Feladata mindazon eszközök és berendezések, gépek, műszerek beszerzése, melyek e céljában támogatják, segítik őt. Az alapítvány további célja, hogy Balassagyarmat város és a balassagyarmati kistérség lakosságának oktatását elősegítse. Tájékoztatást kíván adni az oktatási lehetőségek kiaknázását segítő eszközökről, a kellő anyagi erőforrások előteremtésének módjairól, pályázati lehetőségekről. E cél elérésére klubokat, előadásokat, konferenciákat, tanfolyamokat, kiállításokat és vásárokat szervezzen, szóbeli, írásbeli, s minden médiában megjelentethető kommunikációs eszközöket alkalmazzon. Az alapítvány feladata a cél megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Feladata továbbá a cél elérését segítő reklám, marketing népszerűsítő tevékenység kifejtése. Feladata mindazon eszközök és berendezések, gépek, műszerek beszerzése, melyek e céljában támogatják, segítik őt.Feladata klubhelyiségek, konferenciahelyisége, orvosi rendelők létesítése és működtetése. ... >>

Pap Tamás Emlékére Alapitvány / Közhasznu /

(oktatási,szociális)

2660 Balassagyarmat, Arany János ut 3. I/2.
képviselő: Dr.Szakos Pál
Balassagyarmat és Rétság város vonzáskörzetében élő és tanuló, tehetséges, de hátrányos helyzetü fiatalok közép és felsőfokú továbbtanulásának elősegitése. ... >>

Prana Magyarország Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Irányi Dániel utca 34.
képviselő: Diósi Szilárd
Master Choa Kok Sui nevével fémjelzett energetikai módszerek oktatása, a módszer gyakorlása révén az egészség megőrzés, betegség megelőzés segítése, ennek elterjesztése Magyarországon. Kapcsolattartás a módszer központjával (Institute of Inner Studies, Manila), illetve egyéb európai és Európán kívüli központokkal Általános ismeretterjesztés a módszerrel kapcsolatosan. ... >>

"Rejtett Értékek Alapítvány"

(oktatási,szociális,egyéb)

2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjes puszta 5.
képviselő: Balog Éva
A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány fenntartásában működő Balassagyarmat nyírjesi tagintézmény mindenirányú fejlesztése. Az esélyegyenlőség jegyében az oktatási intézmény működésének minőségi javítása. A gyógypedagógiai nevelési és oktatási intézmény diákjai készségei és képességei kibontakoztatásához szükséges környezet megteremtése. A fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok helyzetének javítása, szükséglet-érzékeny infrastruktúra megteremtésével. Kirekesztettség, szegregáció csökkentése, felszámolása. Oktatási intézmények személyzetének felkészítése az integrációra, a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű tanulók oktatására módszertani kultúra fejlesztése. ... >>

Szent Imre Diáksport Egyesület

(sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Szabó L. út 1.
képviselő: Csábi Szilárd
Az egyesület célja a labdajátékok és egyéb tömegsportok népszerűsítése, támogatása és sportrendezvények szervezése Balassagyarmaton, környékén és az ország egyéb területein. Elősegíti és támogatja az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság széles körének testnevelési és sport tevékenységét. ... >>

Szent-Györgyi Albert Gimnázium Diák és Versenysport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50.
képviselő: Szádvári Szabolcs
Sportegyesület célja összefogni, szervezni, fejleszteni a sportéletet, alapvetően az ifjúságra, diákokra támaszkodva, létrehozva a diáksport bázisát, tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása, túrák, táborok szervezése, az iskolai sportlétesítmények fejlesztése, stb. ... >>

Szivárvány Sport Alapitvány /közhasznú/

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 2/B
képviselő: Koplányi Jánosné
Nógrád megye területén élő és müködő sportolók, sportegyesületek, sportrendezvények, oktatási és nevelési intézmények, művelődési otthonok, szociális problémákkal küszködő egyének és családok egészségügyi intézmények, egyházak eseti, illetve rendszeres támogatása, különböző összegekkel. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társdalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Szondy Uti Óvodáért Alapitvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Szondy út 14.
képviselő: Kelemen Tiborné
A Balassagyarmati 2. sz. napköziotthonos óvoda (Szondy út 14.) álló- és fogyóeszköz állományának bővítése, korszerűsítése. Élményujító kirándulások, kultúrális rendezvények, mozilátogatások szervezése az óvoda gyermeke részére. Az óvónők szakmai színvonala emelésének elősegítése, szakmai anyagok biztosítása, továbbképzések megszervezésének elősegítése. A gyermekek részére játékok, fejlesztő eszközök bővítése. A gyermekek egészséges életmódjának elősegítése, sporttevékenységek szervezése. szabadidős tevékenységhez kapcsolható udvari lehetőségek fejlesztése, természet szeretetére, védelmére nevelés elősegítése, esztétikus környezet megteremtésére való nevelés, hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása, tehetsége gyermekek fejlesztése, iskolai életre való sikeres felkészítés elősegítése, az anyanyelv fejlesztését szolgáló feltételek megteremtése, nevelés minőségét elősegítő továbbképzések szervezése. Helyi Óvodai Programunk kitűzött céljának segítése. Néphagyomány ápolása, megismertetése. ... >>
1. oldal