Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Albertirsa kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

Albertirsa Barátainak Köre Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.
képviselő: Pásztor János Attila elnök
A nagyközség hagyományainak ,kulturális művészeti értékeinek ápolása és annak szervezése. A társadalmi szervezet kiemelt céljának tekinti a természet-, környezet- és műemlékvédelmet, ezért természetvédelmi és műemlékvédelmi csoportot működtet. ... >>

Albertirsa és Környezete Térségfejlesztéséért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2730 Albertirsa, Nefelejcs u. 29.
képviselő: Simó Marianna gazd. vezető együttesen, Tóth Emil titkár együttesen, Zatykó János elnök együttesen titkárral vagy gazd.vezetővel
Albertírsa és térsége fejlődésének, fejlesztésének elősegítése, sport, kulturális, oktatási igények kielégítése. ... >>

Albertirsa Nyilvánosság Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.sz.
képviselő: Kaáriné Kabay Lilla elnök
-Albertirsa és térsége közéleti és közérdeklődésre számottartó eseményeinek, rendezvényeinek, kulturális, egyházi, sport és turisztikai eseményeinek, értékeinek maradandó rögzítését, megörökítését, továbbá bemutatását a média eszközeivel, továbbá ilyen célra történő juttatás. -Albertirsa történelmi nevezetességeinek megörökítése, archíválása, a községben működő öntevékeny kulturcsoportok, szakkörök tevékenységének rögzítése. - A helyi iskolákban működő szakkörök tevékenységének segítése.-A község kulturális örökségének megóvása pl. az un. Dolina természetvédelmi terület rehabilizálása, ahol a község és az ifjúság részére természetvédelmi bemutatókat lehet tartani. -Hozzájárulás a helyi kábeltelevízió üzemeltetője által az Albertirsai Önkormányzat részére napi 24 órás működtetésre biztosított csatorna műsorral történő ellátáshoz, a fiatalok részére lehetőség biztosítása a csatornán történő bemutatkozásra, a csatorna hírekkel történő ellátással való segítése, a helyi énekkar kulturcsoport műsorának felvétele és bemutatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. - A fiatalok részére az iskolai oktatás, nevelés, pességfejlesztés, ismeretterjesztéshez segítségnyújtás, ... >>

Albertirsa zenei életéért Alapítvány

(kulturális)

2730 Albertirsa, Magyar u. 6.
képviselő: Kovács Károly elnök
Alberirsa zenei életének fejlesztése. Az itt működő zenei csoportok magasabb szintű tárgyi feltételeinek javítása. Bel és kölföldi helységek közötti kapcsolatok ápolása. ... >>

Albertirsai Daloskör Egyesület

(kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u.2.sz.
képviselő: Bártfai Csabáné ... >>

Albertirsai Művészetfejlesztésért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 2.sz.
képviselő: Fazekas László
A helyi művészeti iskola segítése. A pedagógiai feltételek javítása, ki- melkedő teljesítményt nyújtó tanulók támogatása. A helyi művészeti képzés támogatása. ... >>

Albertirsai Művészetoktatásért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 2.sz.
képviselő: Major Judit Mária (elnök)
Az Albertirsai Művészeti Iskola támogatása, ezen belül: az iskola együtteseinek, csoportjainak, valamint az egyes tanulók versenyeken, rendezvényeken, való szereplésének kapcsán felmerülő költségek csökkentése. Az oktatás- nevelés feltételeinek javítása, az oktatásban résztvevő tehetséges tanulók támogatása, az albertirsai művészeti oktatás-nevelés segítése. ... >>

Áldott Gyermekkor Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Pesti út 110.
képviselő: Gyócsos Krisztina Éva önállóan, Hepp Éva önállóan, Mányi Sándorné elnök önállóan
Az Alberti Evangélikus Iskolában folyó oktatási-nevelési tevékenység segítése, a hitélet erősítése, különös tekintettel az iskolás korú gyermekek körében végzendő tevékenységekre. ... >>

BOROSTYÁNKŐ Oktatási és Művészeti Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2730 Albertirsa, Somogyi B. 26.sz.
képviselő: Fazekas László elnök
Oktatási és nevelési tevékenységek, képességfejlesztés elősegítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre, illetve tehetséggondozásra. ... >>

Cigány Tudományos és Művészeti Társaság

(kulturális)

2730 Albertirsa, Sarló út 4.
képviselő: Rostás - Farkas György ... >>

Élet-kenyere Evangélikus Szeretetotthon Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 7.
képviselő: Farkas László (önállóan), Jákfalvi Mónika (önállóan)
A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon gondozottak egészségmegőrzése, betegség megelőzése és rehabilitációja, ezen feladatok feltételeinek biztosítása. Időskorúak, fogyatékkal élő személyek teljes körű ellátása, gondozása. Ezen személyek kulturális és sport tevékenységeinek szervezése, és ezen tevékenységek finanszírozása. Rehabilitációs foglalkoztatás szervezése, lebonyolítása és finanszírozása. A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon dolgozóinak szakmai képzése és továbbképzése. A szociális ellátásban dolgozók részére továbbképzések, tanfolyamok és konferenciák szervezése. Az idős gondozás területén tudományos tevékenység kifejtése, kutatások folytatása és finanszírozása. Ezen tevékenységek közzététele, publikálása. Részvétel a helyi és térségi idős gondozás meglévő adottságainak és az ezzel szemben támasztott lakossági igényeknek a vizsgálatában, az ún. hiányterületek feltérképezésében. Hozzájárulás (szisztematikus forrásszervezési tevékenységgel és az erre irányuló kedvezményezések támogatásával is) az intézményes és a társadalmi, illetve civil részvételen alapuló idős gondozás tárgyi és szakmai feltételeinek bővítéséhez, ill. javításához. ... >>

Európai Integrációs Cigány Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

2730 Albertirsa, Bercsényi u. 15.
képviselő: Czövek József elnökhelyettes, Kamarás István elnök
a cigány nyelv, kultúra ápolása, fejlesztése és a magyarországi cigányság helyzetének jobbítása ... >>

Függetlenek Albertirsáért Egyesület

(kulturális)

2730 Albertirsa, Móra F. u. 1.
képviselő: Major Judit
Politikai pártoktól független szervezetként Albertirsa várospolitikai életének egyik meghatározóvá váljon, tevékenységével Albertirsa városának és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja, ápolja a települési hagyományokat. ... >>

Gerje-Party Fúvósegylet

(kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 2.
képviselő: Dr.Kiss Tibor
Kulturális /helyi és környző települések zenei életének fellendítése/ ... >>

Irsai Mustármagokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 3.
képviselő: Stefcsikné Klenk Katalin
Az Irsai Evangélikus Egyházközség Óvodájának támogatása. Korszerű vallásos oktatás fejlesztése. Kultúrális, szórakoztató programok szervezése. Pedagógusok továbbképzésének támogatása. ... >>

Játékkal a Jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 10.sz.
képviselő: Szelei Éva Angéla tikár, Walterné Kovács Ágnes
Az albertirsai Luther utcai óvoda nevelési, gondozási feladataihoz, a gyermekek fizikai és szellemi fejlődésének elősegítéséhez kíván eszközöket biztosítani. ... >>

Közgáz 30 Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2730 Albertirsa, Politzer u. 2.sz.
képviselő: Baksa Attila
A közgazdasági és informatikus szak- képzésben résztvevők (oktatók,hallgatók diákok) támogatása, illetve az oktatás tárgyi feltételei szinvonalának javítá- sa. A szakképzésben résztvevő intézmé- nyek kultúrális és sport tevékenységé- nek támogatása. ... >>

Patróna Vizuális Műhely Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 6. fszt. 2.
képviselő: Pappné Bartos Mária ( önállóan )
Albertirsa és térsége vizuális kommunikációjának segítése, terjesztése, fejlesztése (vizuális kommunikációjának tekintjük a különféle rendezvényeken, eseményeken készített vagy készíttetett felvételeket, tájékoztató jellegű összefoglalók megjelentetését a helyi, illetve mikrotérségi médiákban, térségi televízió adásokban, helyi, illetve térségi időszaki vagy állandó sajtótermékekben). Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, hagyományápolás, kulturális élet népszerűsítése. Nyilvánosság biztosítása közéleti események rögzítésével, archiválásával, tájékoztató preventív és ismeretterjesztő tevékenység folytatása, illetve támogatása, célok megvalósításához eszközök biztosítása. Albertirsa és térsége lakosságát közvetlenül vagy közvetve érintő eseményekről, különösen művészeti rendezvényekről (pl. kiállítások) videofelvétel készítése vagy készíttetése. Az elkészített felvételek, illetve ezekből készített műsorok megjelentetése helyi zárt láncú hálózaton működő televíziók műsorában. Művészeti eseményekről, rendezvényekről tájékoztató jellegű cikkek megjelentetése helyi újságokban. ... >>

PIPACS Vadászkürt Egyesület

(kulturális)

2730 Albertirsa, Pesti u. 193.
képviselő: Csontos Csaba ( elnök )
A vadászati hagyományok ápolása. A vadászathoz kapcsolódó zenei, kultúra hagyományának felélesztése, továbbfejlesztése, a fiatalabb vadász korosztállyal való megismertetése. A vadászatokon, vadászati és más rendezvényeken a vadászati hagyományokat ápoló, vadász zenei szolgáltatás. ... >>

Pro Artibus Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Strand u. 3.sz.
képviselő: Varga Csaba Attila elnök
Hazai és határon túli szervezetek, egyének egészségügyi, szociális tevékenység, oktatás, kulturális tevékenység. ... >>

Ragyogó Gyermekarcok Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Pesti út 104.
képviselő: Mag Pálné
Az Alberti Evangélikus Óvodában folyó egyházi óvodai tevékenység segítése, a hitélet erősítése, különös tekintettel az óvodás korú gyermekek körében végzendő tevékenységekre. ... >>

TEGYÜNK EGYÜTT ALBERTIRSÁÉRT MOZGALOM Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2730 Albertirsa, Somogyi B. u. 26.
képviselő: Fazekas László ( elnök )
A helyi önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolattartás erősítése. Albertirsa Város fejlesztése, kiemelten a helyi erőkre, vállalkozásokra építve, a helyi közéleti aktivitás fokozása. A lakosságot érintő problémákra megoldási javaslatok kidolgozása. Albertirsa Város történelmi értékeinek, hagyományainak megőrzése, felelevenítése. Albertirsa Város közterületeinek építése, szépítése, munkahelyteremtés elősegítése, támogatása. Természetes és épített környezetének védelme. Albertirsa Város ifjúságának egészségre, egészséges életmódra, egészségmegelőzésre nevelése. Albertirsa Város idegenforgalmának céltudatos fejlesztése, kulturális életének fejlesztése, fellendítése, a bűnmegelőzés erősítése, a közbiztonság fokozása. ... >>
1. oldal