Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaszentgrót civil szervezetek


Találatok száma: 56
1. oldal

"A Csányi-Zrínyi Általános Iskola Diákjaiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8790 Zalaszentgrót, Kossuth L. út 11.
képviselő: Tarsolyné Németh Ildikó
Az iskolai nevelés és oktatás feltételeinek javítása, a diákok személyiségének, képességeinek fejlesztése, az ismeretterjesztés segítése. ... >>

"Az Év Diákja Alapítvány" Zalaszentgrót

(oktatási)

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. út 9.
képviselő: Id. Szabó László
Zalaszentgrót oktatási intézményekben tanuló kimagasló eredményt elért diákok munkájának elismerése és példaképül állítása. ... >>

Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület

()

képviselő: id. Hetényi Ferenc János, Vajda Gábor
A bűncselekmény megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok és szervezetek összefogása, rendszeres működésük összehangolása. A bűnalkalmak korltozásával az ismertté vált bűncseelekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. A lakosság biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése. ... >>

CELODIN Zalai Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. út 9.
képviselő: Bennyné Kardis Erika
Önkormányzati, kistérségi, regionális és országos területfejlesztési célok megvalósításának elősegítése a területfejlesztési információk megszerzésén, az oktatáson és a partnerségi kapcsolatok szervezésén keresztül. ... >>

Cigány Önkormányzatok Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Türjei út 15.
képviselő: Vajda László
A cigányság érdekeinek képviselete és érvényesítése a társadalmi élet minden területén. ... >>

Dolina Kutyaszánhajtó Közhasznú Egyesület

(sport)

8795 Zalaszentgrót (Csáford), Látó hegy 1544
képviselő: Farkas Bernadett titkár, Nánási Péter elnök, Pretsner István elnökhelyettes
Sporttevékenység, annak népszerűsítése (kutyaszánhajtó, pulka, síjöring, kutyafogathajtó, kutyás kerékpáros, terepfutó sportágban), versenyek szervezése. ... >>

Élhetőbb Zalakoppányért Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Koppányi út 58.
képviselő: Orczy Henriette, Vajda Lajos
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. A helyi szociálisan rászorultak támogatása, családok anyagi védelme, szociális segítségnyújtást biztosító társszervekkel való együttműködés. Kulturális tevékenység, hagyományőrző rendezvények szervezése és támogatása, kirándulások szervezése, természetjárás, közművelődés támogatása. A zalakoppányi könyvtár munkájának segítése. Kulturális örökség megóvása. A településhez tartozó középületek, építészeti emlékek állagmegóvása. Környezetvédelem. Turistautak védelme, parkosítás, szeméttakarítás, veszélyes hulladékok eltávolítása. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet. Tehetséggondozás, a zalakoppányi tehetséges tanulók támogatása, ösztöndíjban részesítése, hátrányos helyzetű tanulók segítése, tanulási nehézségekkel küzdők támogatása, gyermekek táboroztatása. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével helyi sportegyesülettel (Zalakoppány SE) való együttműködés, a helyi sportélet támogatása. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófavédelem (a helyi polgárőrség munkájának segítése). Közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások, segítségnyújtás, együttműködés a település érdekében tevékenykedő szervezetekkel (önkormányzat, rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, mentők, katasztrófa védelem, vadásztársaság, környezetvédők és egyéb egyesületek, szövetségek, alapítványok). ... >>

Ép Testben Ép Lélek - Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 28.
képviselő: Mazzag Albertné, Tóthné Bajczik Zsuzsanna
Az alapítvány célja elősegíteni azt, hogy a testmozgás kora gyermekkortól az élet fontos eleme legyen. Kialakuljanak az egészségmegorző szokások. Megalapozódjanak a helyes táplálkozás és mogzáskultúra, valamint a testápolási szokások. A gyemekek az életkoruknak megfelelő terhelést kapják meg, és felkészüljenek az iskolai megtermelésre. A szülők megismerkedjenek a gyermekek egészségét károsító tényezőkkel, és az egészséges életmód táplálkozási szokásaival. ... >>

"Fogadj El" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8790 Zalaszentgrót, Zala út 1.
képviselő: Sóstai Lászlóné
Értelmileg akadályozott gyermekek rehabilitációját elősegítő eszközök vásárlása, kulturális, sport, szabadidős tevékenységek, nyaraltatás támogatása. A gyermekotthonban és a diákotthonban élő gyermekek életkörülményeinek javítása, utaztatása, ruházatuk kiegészítése, részükre családi ünnepek alkalmával játékok, ajándékok vásárlása. A fenti célokat segítő szakemberek továbbképzésének támogatása. Szülők és szakemberek konzultációs lehetőségének szervezése. ... >>

Könyvtárpártoló Alapítvány Zalaszentgrót

(intézményi,oktatási,kulturális)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. út 9. Pf.74.
képviselő: Székhelyhidi Katalin
A Zalaszentgróti Városi Könyvtár szolgáltatásainak támogatása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat. ... >>

"MUFLON" Bérkilövő és Sportvadász Társaság

(sport)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 3.
képviselő: Andorkó Győző
Tagjai részére kultúrált vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Növényvédőszer és Műtrágya Kereskedők Szakmai Egyesülete

(érdekképviselet)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány utca 36.
képviselő: Czina Ferenc, dr. Szabó Balázs, Kosztolányi Ferenc, Kőszegi László, Speidl Ferenc
Az egyesület képviseli a Magyarországon bejegyzett növényvédőszer-kereskedő cégek szakmai érdekeit, amely keretében ellátja a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást, valamint figyelemmel kíséri a hazai és külföldi fejlesztési, termelési és gazdasági folyamatokat és ezek alapján szakmai információkat nyújt a tagoknak. ... >>

Önkéntes Tűzoltóság Zalaszentgrót

(tűzoltó,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 44.
képviselő: Husz Ferenc
Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység. ... >>

Összefogás Tekenye Alapítvány

(egyéb)

8793 Zalaszentgrót, Tölgyvár út 32.
képviselő: Györkös Dezső
Zalaszentgrót-Tekenye városrész fejlesztése. Tekenye közösségi életének szervezése, támogatása. ... >>

Sportkultúra Szabadidő Sportegyesület

(sport)

8790 Zalaszentgrót, Mező Ferenc út 28.
képviselő: Baráth Lajos
Célja a tagok rendszeres sportolásának biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Szárított Takarmányt Gyártók Szövetsége

(érdekképviselet)

8790 Zalaszentgrót, Alkotmány út 5.
képviselő: Tahin Dezső
A Magyarországon működő szárított takarmányt gyártók zavartalan és biztonságos működésének segítése, javaslatok kidolgozása, információk szerzése, feldolgozása és ismertetése révén az agráripari rendtartásról szóló törvény eszközrendszerében meghatározott jogok gyakorlása a kötelezettségek betartása, ill. betartatása útján. ... >>

Szentgróti Béri Balogh Ádám Gimnázium Alapítvány

()

8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 15.
képviselő: Sznopek István ... >>

Szentgróti Lokálpatrióta Társulat

(kulturális)

8790 Zalaszentgrót, Rákóczi F. út 4.
képviselő: Dr. Tucsni András
Kulturális tevékenységek szervezése és lebonyolítása, művészeti alkotások létrehozása, valamint a Szentgróti Lokálpatrióta Társulat által létrejött, a szervezet és támogatott kulturális programok bemutatása Magyarországon és az országhatárokon kívül. Cél egy olyan aktív közösség létrehozása, ahol nemre, korra, származásra, vallási hovatartozásra való megkülönböztetés nélkül bárki igénybe veheti a rendezvényeket, szolgáltatásokat és a Szentgróti Lokálpatrióta Társulaton keresztül megvalósíthatja a szervezet alapvető céljaiba nem ütköző elképzeléseit. A lakosság bevonása ? kiemelten kezelve a fiatalságot ? a civil társadalom életébe, működésébe kulturális és egyéb programok által. ... >>

Szövetség Zalaszentgrótért Egyesület

(érdekképviselet)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 9.
képviselő: Dr. Simon Beáta ... >>

SzubKultúr Rendezvényszervező Egyesület

(sport,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Kisfaludy út 28
képviselő: Berecz Zsolt Gábor
Sport és szabadidős tevékenységek szervezése és lebonyolítása. Egy szubkultúra ? a hip-hop szcéna képviselete, különös tekintettel az utcai kosárlabdára (streetball), a szubkultúra társadalmi köztudatba való beemelése, szubkultúrát övező téveszmék elosztása. A kosárlabda egy olyan hidat képez a társadalom és az idegennek hitt kultúra között, ami megkönnyíti ennek az új területnek a be- illetve elfogadását. A sportág játékosait adó szubkultúra jelen van a megyében, számukra biztosítunk rendszeres találkozási, illetve játék lehetőséget, ami egyben alkalmas a szubkultúra közmegítélésének javítására. A programok lehetséges típusai: egy vagy többnapos versenyek, kupák, egyhetes edzőtáborok (haladó és kezdő játékosoknak egyaránt), egy- vagy többnapos fesztivál (szubkultúra egészét bemutatva). Nemzetközi kapcsolatok kialakítása. ... >>

"Táncolj Velünk!" a Szentgrót Táncegyüttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány

(kulturális)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 9.
képviselő: Husz Márta
A Szentgrót Táncegyüttes eredményeinek megőrzése, szakmai munkájának és az utánpótlás nevelésének támogatása. ... >>

Tekenyei Sport Club TSC

(sport)

8790 Zalaszentgrót-Tekenye, Hunyadi út 11.
képviselő: Kovács Károly
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Elősegíti a lakossát testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Tüskeszentpéteri Faluszépítő és Kulturális Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

8790 Zalaszentgrót, Rózsa út 3.
képviselő: Sarkadiné Péter Zsuzsanna
A falu parkosítása, szépítése, fásítás. Idősek és fiatalok bevonásával kulturális programok szervezése, szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. A fiatalság nevelése a lakóhelyük szebbé tételéért, a helyi hagyományok megőrzése. ... >>

Új Barázda" Vadásztársaság Zalaszentgrót

()

8789 Zalaszentgrót, Hévízi út 92
képviselő: Szekeres Zsolt ... >>

Z-grót Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Gyár út 37/A.
képviselő: Sabjanics György
A vadásztársaságokra, mint egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a helyi erdő- és mezőgazdasági, valamint földtulajdonosi (földhasználói) érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával tagjai részére, lehetőségeinek keretei között, vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Zala Kör" Vagyonvédelmi Közalapítvány

()

8790 Zalaszentgrót, Dózsa u. 3.
képviselő: Császár József ... >>

Zala Szőlő és Borkultúrájáért Egyesület

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Csány L. út 2.
képviselő: Martincsevics István, Veress János
Célja, hogy működésével elősegítse Zala szőlő- és borkultúrájának felemelkedését, környezetbarát (integrált) szőlő-és bortermelés feltételeinek kialakítását, e rendszer lehető legszélesebb elterjesztését, a vonatkozó törvények és rendeletek szerint, növényvédelmi szaktanácsadás a növényvédelmi előrejelző rendszer alapján. ... >>

Zala Termálvölgye Egyesület

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Dózsa György út 9.
képviselő: Guitprechtné Molnár Erzsébet
A működési területén élő lakosság életfeltételeinek javítása, a vidékfejlesztés és területfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése. ... >>

ZalaI ÁFÉSZEK Egyesülete

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Eötvös K. út 16.
képviselő: Dr. Gelencsér Antal
A tagság fogyasztói érdekeinek érvényesülése támogatása, a háztartások és a családok igényeinek mind korszerűbb és teljesebb kielégítése, a szövetkezetek hatékony gazdálkodására irányuló tevékenységének támogatása. ... >>

Zalai Borút Egyesület

(kulturális,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Dózsa György út 9.
képviselő: Martincsevics István, Szőkéné Hajduk Andrea
Balatonmelléke borvidék kulturális és történelmi örökségének megóvása, kultúrájának,hagyománainak megőrzése, és továbbvitele, valamint a térség idegenforgalmának bővítése és a csáfordi körzet térségének fejlesztése.Működésével elősegítse a zalai borvidék kulturális és történelmi örökségénei megóvását, kulturájának, hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, valamint a térség idegenforgalmának bővítését és fejlesztését. A zalai borvidék hirnevének öregbítése. ... >>

Zalai Hazatérők Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Május 1 út 38.
képviselő: Boda Adrienn
Segíti azokat a fiatalokat, akik a térségben kívánnak letelepedni, munkát vállalni és részt venni a térség fejlesztésében. Bevonja a fiatalokat a civil társadalom életébe, működésébe kulturális és egyéb programok által. Egy olyan aktív közösség létrehozása, ahol nemre, korra, származásra, vallási hovatartozásra megkülönböztetés nélkül bárki igénybe veheti szolgáltatásait és az egyesületen keresztül megvalósíthatja alapvető céljainkba nem ütköző elképzeléseit. A fiatalok saját értékeinek megismertetése, fejlesztése, problémáik megoldásában, valamint a társadalomba való beilleszkedésük segítése egyénileg és össztársadalmi szinten is.
Fiatalokat és környezetüket érő káros hatások megelőzése, egészségük és környezetük védelmének segítése. ... >>

Zalakanyar Vendégváró és Kézműves Egyesület

(kulturális,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. út 9.
képviselő: Hosszú Zsuzsanna
Zalaszentgrót kistérség kulturális és történelmi örökségének megóvása, kultúrájának, történelmi és népi hagyományainak megőrzése és továbbvitele, valamint a térség idegenforgalmának bővítése és fejlesztése. ... >>

Zalakoppányi Sportegyesület

(sport)

8785 Zalakoppány, Koppányi út 101.
képviselő: Vastag Ferenc
Rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Zalaszentgrót és Környéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Eötvös K. út 14.
képviselő: Mazzag Albert
A tagság vállalkozásával kapcsolatos általános és egyéni, munkaadói érdekek szakmai képviselete, védelme és szolgáltatások nyújtása. ... >>

Zalaszentgrót és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. út 14.
képviselő: Reiner Tamás
Zalaszentgrót város és környéke tűzvédelme fejlődésének segítése. ... >>

Zalaszentgrót Fejlődéséért Alapítvány

()

8790 Zalaszentgrót, Aranyodi u. 45.
képviselő: Borbiró Frigyes ... >>

Zalaszentgrót Jövőjéért" Alapítvány

()

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.
képviselő: Császár József, Simon László ... >>

Zalaszentgrót Lövészklub

()

8790 Zalaszentgrót, Mező F. u. 4.
képviselő: Krajczár Zsolt ... >>

Zalaszentgróti Fitness Klub

(sport)

8790 Zalaszentgrót, Béke út 4.
képviselő: Baranyai Attila
Sportcélú létesítmények és eszközök létrehozása, fenntartása és üzemeltetése, ezáltal részvétel egy egészséges, fizikailag edzett ifjú nemzedék kialakításában, valamint mindenki számára az egészséges és mozgásgazdag életmód elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtésével. Az egyesület pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői választáson, valamint megyei és fővárosi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, továbbá szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Zalaszentgróti Hegyközség

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Csány L. út 2.
képviselő: Martincsevics István, Veress János
A hegyközség működési területén a szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, termékei piacképességének javítása, valamint a korszerű származás- és minőségvédelem meghonosítása, s az ebben érdekelten önigazgatásán alapuló köztestületként működő szervezet létrehozása. ... >>

Zalaszentgróti Horgászegyesület Zalaszentgrót

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Ady E. út 9.
képviselő: Godár József
Tagjai részére horgászat biztosítása. ... >>

Zalaszentgróti Kézilabda Club

()

8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 9.
képviselő: Mazzag Albert ... >>

Zalaszentgróti Középiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 15.
képviselő: Erdősné Kiss Csilla
A zalaszentgróti Béri Balogh Ádám Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában folyó általános és speciális képzés feltételrendszerének javítása, korszerű és színvonalas munka ösztönzése, a nyelvoktatás, tehetséggondozás , a felzárkóztatás, a tudományos kutatómunka, a város és városkörnyék szakember utánpótlásának biztosítása és a fiatalok továbbtanulásának támogatása. Az iskolakapcsolatok építésére törekvés, vendéglátás támogatása, a drogmegelőzpésben és az egészséges életmódra való nevelésben segítség adása. ... >>

Zalaszentgróti Lovas Klub

()

8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 16.
képviselő: Horváth Zoltán ... >>

Zalaszentgróti Magyar-Német Baráti Társaság

(egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Május 1 út 9/3.
képviselő: Dr. Tihanyiné Földesi Gyöngyi
A magyar-német barátság ápolása, különös tekintettel a Zalaszentgrót-Germerscheim testvérvárosi kapcsolatra. ... >>

Zalaszentgróti Motorsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

8790 Zalaszentgrót, Szabadság út 62
képviselő: Főző Zoltán
A motorsport népszerűsítése, a sportolási lehetőségek biztosítása, az ilyen igények felkeltése, utánpótlás nevelés. A sportági szakszövetség által kiírt és rendezett bajnokságokban esetenként való részvétel, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. út 9.
képviselő: Varga István
A művelődés, oktatás, felnőttképzés, közösségfejlesztés, szociális munka, szabadidő-szervezés, sport és a művészet területén, a gyermekeknek, az ifjúságnak, felnőtteknek és időskorúaknak egyaránt lehetőséget teremtsen arra, hogy szervezett formában továbbfejlesszék tudásukat, közösségi életet folytassanak, egészséges életmódot éljenek, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben élőknek különböző lehetőséget biztosítson hátrányaik csökkentése érdekében. Célja, hogy elősegítse a nemzeti és helyi hagyományok újjáélesztését és ápolását. Az egyesület jelentős, a társadalmim és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közérdekű tevékenységet lát el a nevelés és oktatás, a művészetoktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, informatikai szolgáltatások biztosítása, közművelődési tevékenység, előadó művészet, színház művészet, a kulturális örökség megóvása és a népi hagyományok ápolása, az idegenforgalom, továbbá a sport és a versenysport területén. ... >>

Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 13.
képviselő: Csordás Erzsébet
Zalaszentgrót városában és környékén élő gyermekek zeneiskolai oktatásának segítése, komolyzenei koncertek, illetve képzőművészeti kiállítások szervezésének, lebonyolításának elősegítése, zalaszentgróton működő ének- és zenekarok, valamint táncegyüttesek anyagi támogatása, képzőművészeti gyűjtemény kialakításának elősegítése, kulturális rendezvények, versenyek legjobbjainak jutalmazása. ... >>

Zalaszentgróti Önkéntes Tűzoltóegyesület

(tűzoltó,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 44.
képviselő: Husz Ferenc
Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41