Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Varsány civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete

()

3178 Varsány, Kosuth út 2.
képviselő: Pintérné Kanyó Judit
Az egyesület célja a falusi turizmus Nógrád Megyei fellendítése fejlesztésének támogatása, ennek érdekében tanfolyamok szervezése, kapcsolattartás az érdekelt önkormányzatokkal és gazdálkodó szervezetekkel, véleménnyilvánítás ajánlások készítése, pályázatok véleményezése. ... >>

Indikátor Ifjúsági Sport és Szabadidős Társaság

(sport,kulturális)

3178 Varsány, Ijfúság út 44.
képviselő: Oláh József
A fiatalok igényeinek megfelelően sport, kulturális, művelődési, szabadidős tevékenységek biztosítása. A fiatalok körében népszerűsíteni az egészséges életmódot, elősegíteni és támogatni a szabadidősportot. A fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, közösséghez tartozásuk erősítése, ifjusági korosztály ... >>

Kistérségi Civil Kerekasztal

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3178 Varsány, Szécsényi út 2/A.
képviselő: Pintér László
A szécsényi kistérséghez tartozó 13 település civil szervezeteivel kapcsolattartás. Kistérségi civil fórumok kezdeményezése, lebonyolítása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Közösségformálás más civil szervezetekkel. Kapcsolatfelvétel a megye önkormányzataival, művelődési házakkal, tájházakkal, programszervezőkkel, iskolákkal, non profit szervezetekkel. Képzések szervezése minden korosztálynak. Pályázatok készítése. Szervezi a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, elősegíti azok foglalkoztatását, valamint ezekhez kapcsolódóan szolgáltatásokat lát el. ... >>

Nógrád Megyei Kézműves Műhely

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3178 Varsány, Kossuth út 2.
képviselő: Pintér László
Nógrád megye kézműves értékeinek számbavétele. Kézműves tevékenységet folytatók alkotásainak bemutatása, árusítása. Kiállítások, vásárok, rendezvények szervezése, azokon való részvétel (belföldön és külföldön). Kapcsolattartás hazai és külföldi idegenforgalmi szervezetekkel. Kapcsolatfelvétel a megye önkormányzataival, művelődési házakkal, tájházakkal, programszervezőkkel, iskolákkal, non profit szervezetekkel. Képzések szervezése, minden korosztálynak. Kézműves termékek zsűrizésének megszervezése. Pályázatok készítése. Kooperációkra képülő ajánlatcsomagok, programok kidolgozása. Szervezi a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, elősegíti azok foglalkoztatását, valamint ezekhez kapcsolódóan szolgáltatásokat lát el. ... >>

Nógrád Turizmusáért Egyesület

()

3178 Varsány, Kossuth út 2.
képviselő: Pintérné Kanyó Judit
Nógrád megyei turisztikai értékeinek számbavétele, idegenforgalmi koordinációs munkavégzések, Nógrád Megye bemutatása kiállításokon, megyei idegenforgalmi rendezvények szervezése, azok koordinálása. ... >>

Rákóczi Motoros Sportegyesület

(sport)

3178 Varsány, Rákóczi út 39.
képviselő: Szép Róbert
Az amatőr motorsport rendezvények szervezésének, lebonyolításának elősegítése. Népszerűsíteni a motoros sportot, elősegíteni és támogatni ezen sportágat. A motoros sport és más szabadidősport iránt érdeklődők közösségi összefogása, a sporttevékenységhez is nékülözhetetlen egészséges környezet kialakítása, javítása. ... >>

Roma Értékteremtő Szervezet

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3178 Varsány, Dankó út 54.
képviselő: Berki Dezsőné
Szociális tevékenység, családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. A roma hagyományok felelevenítése, közösségformálás más civil szervezetekkel. Közművelődési programok kidolgozása. Kapcsolatfelvétel a megye önkormányzataival, művelődési házakkal, tájházakkal, programszervezőkkel, iskolákkal, non profit szervezetekkel. Képzések szervezése, minden korosztálynak. A roma integráció elősegítése érdekében párbeszéd folytatása az érintett intézményekkel, szervezetekkel. Pályázatok készítése. Szervezi a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, elősegíti azok foglalkoztatását, valamint ezekhez kapcsolódóan szolgáltatásokat lát el. ... >>

Szécsény Kistérségi Cigány Szervezet

(kulturális,szociális)

3178 Varsány, Dobó utca 1.
képviselő: Berki András
A cigányság felemelkedésének elősegítése, általános társadalmi követelmények közvetítése a cigányság felé. A cigányság etnikumi érdekeinek szolgálata, nemzetiségi jogainak képviselete. Azoknak az értékeknek a felkutatása és gondozása, amelyeket a cigányság önmagában hordoz. A cigány hagyományok őrzése, kultúrájának ápolása. ... >>

Varsány Fejlődéséért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3178 Varsány, Rákóczi út 1.
képviselő: Bárány János
Az alapítvány célja az alsószintű oktatás-nevelés (óvoda, iskola) különös tekintettel a nyelvoktatásra és számítástechnikai oktatásra, anyagi feltételeinek bővítése és támogatása. Kiemelkedő képességű gyermekek továbbtanulásának ösztöndíjjal eseti anyagi segítségnyujtással történő segítése. A helyi népszokások hagyománymegőrzésének anyagi támogatása, különös tekintettel a néptánc helyi ifjúsági és felnőtt kultúrcsoport anyagi támogatására. Helyi kultúrális rendezvények (világi és egyházi) anyagi támogatása. A település helytörténeti kutatásának, helyi kiadványok támogatása, helyi jelentőségű emlékhelyek kivitelezésének és karbantartásának támogatása. A lakóhelyi környezet szépítésének helyi öntevékeny mezőgazdasági és egyéb tárgykörben tevékenykedő csoportok támogatása. ... >>

Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3178 Varsány, Szécsényi út 2/a.
képviselő: Kiss Zoltán
Varsány település kulturális, népművészeti természeti értékeinek és örökségének ápolása, feltárás, megőrzés és bemutatása. A népművészet, a néphagyomány, a falu építészete iránt érdeklődő magánszemélyek és közösségek együttműködésének segítése. Népművészeti tárgyak, eszközök összegyűjtésének megszervezése. A feltárt és megőrzendő szellemi, tárgyi, környezeti és természeti értékek széleskörű megismertetése. A helyi népviselet megőrzése. A népi vallásosság kulturális értékeinek megőrzése. A település kulturális életének fellendítése. ... >>

Varsányi Gyermekek Diáksport Egyesülete

(sport)

3178 Varsány, Szécsényi út 1.
képviselő: Kovács Mária
A település gyermekkorú lakossága körében rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés felételeinek megteremtése, az ilyen igények felkeltése, a közösségi élet fejlesztése. ... >>

Varsányi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

3178 Varsány, Rákóczi út 1.
képviselő: Bátyi Attila ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41