Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vámospércs civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

Bocskai Sportegyesület Vámospércs

(sport)

4287 Vámospércs, Béke u. 4.
képviselő: elnök: Kupec Zoltán ... >>

Együtt az előrehaladásért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4287 Vámospércs, Acsádi u. 13.
képviselő: elnök Szabó Béla
A tehetséges roma és nem roma fiatalok felkutatása, bemutatkozásuk elősegítése, támogatásuk az oktatás, kultúra, sport és egyéb területeken. A fiatalok a kulturális örökség és a természeti értékek megóvására nevelése. ... >>

Magyarországi Ditmarschi Lúdtenyésztők Egyesülete

()

4287 Vámospércs, Váci M. u. 3.
képviselő: Dr. Lengyel Róbertné elnök ... >>

Összefogás a Kistelepülésekért Egyesület

(kulturális)

4287 Vámospércs, Béke u. 35.
képviselő: Fagyal Barna elnök ... >>

PIRCSIKE Vámospércsi Közművelődési Egyesület

(kulturális)

4287 Vámospércs, Béke u. 35.
képviselő: elnök: Somogyi László Gábor
Vámospércs város történelmi és kulturális hagyományainak ápolása, a helyi közművelődési tevékenység erősítése. ... >>

Segítlek Egyesület

(egyéb)

4287 Vámospércs, Arany J. u. 7.
képviselő: elnök Pálfalvi Lajosné
a szociális földprogramban való részvétel, a vidéki gazdaság élénkítése, a mezőgazdasági foglalkoztatottság előegítése, a LEADER program elveinek érvényesítése, a térség belvíz-aszálykárok összehangolása, etnikai kisebbség foglalkoztatásának elősegítése, mezőgazdasági utak /dűlőutak/ karbantartásának, cserjézésének elősegítése. ... >>

Tegyünk Együtt Vámospércsért Egyesület

(szociális)

4287 Vámospércs, Béke u. 35.
képviselő: elnök Kovács Sándor
szociális tevékenység, családsegítés, időskoruak gondozása, gyermek- és fijúsági érdekképviselet, tanulás és továbbtanulás lehetőségeinek feltárása. ... >>

Triplee Baar Egyesület

(sport)

4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 58.
képviselő: Gaál Sándor elnök ... >>

Vámospércs Gyermekeiért Alapítvány

(oktatási)

4287 Vámospércs, Iskola u. 1.
képviselő: Pólyikné Peterle Gabriella
Nyelvtanulás ösztönzése, számítástechnikai oktatást segítő eszközök bővítése, tehetséges, rászoruló gyermekek támogatása, az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, az oktatás színvonalát segítő eszközök beszerzése. ... >>

Vámospércs Város Fejlődéséért és Jövőjéért Egyesület

(egyéb)

4287 Vámospércs, Nagy u. 91.
képviselő: elnök Szabó József Gergely
a lakosság megfelelő tájékoztatása a lakosságot is érintő mindennapi közügyekről, online, írott formában vagy nyilvános rendezvényen, a hatályos törvényeknek megfelelően a szólásszabadság és a szabad véleménynyilvánítás érvényre juttatása, a lakosság és a település képviselete független jelöltek támogatásával a soron következő önkormányzati választáson ... >>

Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

4287 Vámospércs, Béke u. 3.
képviselő: elnök: Ménes Andrea
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzesetek megelőzése, a tűzeseteknél, a műszaki mentésnél való segítségnyújtás, tűzoltás és a műszaki mentés hatékony biztosítása. ... >>

Vámospércsi Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

4287 Vámospércs, Iskola u. 1. sz.
képviselő: elnök Kovácsné Nagy Anikó
A vámospércsi általános iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék-, turisztikai-, versenségi-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

4287 Vámospércs, Nagy u. 4.
képviselő: elnök Ács Péter
Az asztaliteniszsport népszerűsítése /csoportos kirándulások, versenyeken való részvétel/ a fiatalok hasznos és kulturált időtöltésének segítése. ... >>

Vámospércsi Farkasvölgye Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

4287 Vámospércs, Bagaméri u. 1. sz.
képviselő: elnök Dr. Szendrei László
Sport-vadászat biztosítása, környezet és természetvédelem ... >>

Vámospércsi Ifjúsági Programszervező Egyesület

(egyéb)

4287 Vámospércs, Béke u. 43.
képviselő: elnök Molnár Emese
a szabadidő kulturált eltöltését és az egészséges életmódot elősegítő - a tagok, valamint a település és a kistérség fiataljai érdeklődési körének megfelelő - programok szervezése. ... >>

Vámospércsi Jóbarátok Lovasegylet

(sport)

4287 Vámospércs, Kossuth u. 35.
képviselő: Ifj. Sándor Ferenc titkár, Sándor Ferenc elnök ... >>

Vámospércsi Lakosokért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

4287 Vámospércs, Váci Mihály u. 30.
képviselő: elnök Tóth Judit
emberi és állampolgári jogok védelme, a területfejlesztésben érintett szereplők együttműködésének elősegítése, a közös érdekek és feladatok feltárása, a település természeti és környezeti állapotának fejlesztése, humán és gazdasági erőforrásaink erősítése a területfejlesztési feladatok összehangolásával, a településen élők életfeltételeinek javítása, munkához jutásának elősegítése az adottságok hatékonyabb felhasználásával, a település fejlesztésére a jelenleginél jelentősebb hazai és nemzetközi erőforrások megszerzése, az EU területfejlesztési politikájának népszerűsítése és alkalmazása ... >>

Vámospércsi Szabadidősport Egyesület

(sport)

4287 Vámospércs, Irinyi u. 12.
képviselő: elnök Sarudi Sándor ... >>

Vámospércsi Tanuszoda Közalapítvány

()

4287 Vámospércs, Béke u. 35.
képviselő: Ifj. Csősz László elnök ... >>

Városi Polgárőr Egyesület Vámospércs

(közbiztonság,egyéb)

4287 Vámospércs, Béke u. 1.
képviselő: Korcsmáros Jánosné
Vámospércs város közbiztonságának megőrzésében, javításában való aktív részvétel, a bűncselekmények megelőzése és a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok, lakosok összefogása, tevékenységük rendszeressé, összehangolttá tétele. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41