Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tököl civil szervezetek


Találatok száma: 54
1. oldal

A Tököli Szivárvány Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2316 Tököl, Csépi út 57.
képviselő: Witzing Józsefné (elnök)
Az alapítvány elsődlegesen segíteni kívánja az óvodáskorú gyermekek fejlesztését, nevelését, az életkori és egyéni sajátosságok és eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az alapítvány támogatni kívánja a SZIVÁRVÁNY Óvoda oktatási eszközeinek bővítését, korszerűsítését, képességfejlesztő játékok és eszközök beszerzését. Az alapítvány fontos feladatának tekinti továbbá, hogy az óvodás gyermekek a horvát nemzetiségi kultúrát és annak hagyományait megismerjék. ... >>

Aktív Szakszervezet

(érdekképviselet)

2316 Tököl, Duna u. 11/D.II.8.
képviselő: Mónus Csaba elnök
kézbesítői munkakörben dolgozók érdekvédelme. Munkavállalók érdekeinek védelme. ... >>

Alapítvány az Öngyilkosság Ellen

(egészségügyi)

2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 74.sz.
képviselő: Manger Berény
Az egészségügyi ellátás kereteibe nem tartozó ellátási formák végzése. A magyar lakosság önpusztító magatartásának mérséklése, az öngyilkossági kísérletek megelőzése, az öngyilkossági kísérletet elkövetők, a túlélő családtagok utógondozása. ... >>

Alapítvány Tököl Sportjáért

(sport)

2316 Tököl, Fő u.117.sz.
képviselő: Ágics Antal titkár, Lerner János elnök
A község sportéletének fejlesztése. ... >>

Alapítvány Tököl szociálpolitikai lehetőségeinek fejlesztéséért

()

2316 Tököl, Fő u.117.sz.
képviselő: Baller Antalné
A szociális ellátás kiszélesítése a nagyközségben. ... >>

Alapok Alapítvány

(szociális)

2316 Tököl, Ráckevei u.6.sz.
képviselő: Csóti András
A javító- és BV Intézetből szabadult fiatalkorúak életkezdési esélyeinek növelése, utógondozása. ... >>

Barátság Horgászegyesület

(sport)

2316 Tököl, Ráckevei út 4.
képviselő: Farkas Ferenc elnök ... >>

Budapest United 94 Baseball Club

()

2316 Tököl, Mátyás kir.u.16.c.lépcs.IV/14.
képviselő: Varga Tibor ... >>

Csepel-Szigeti Fogyatékosok Sportegyesülete

(sport)

2316 Tököl, Csalogány köz 6.sz.
képviselő: Medvegy Judit elnök ... >>

Csepel-szigeti Gép és Gazdálkodássegítő Kör

()

2316 Tököl, Fő u. 41.sz.
képviselő: Dragovics András elnök ... >>

Együtt Fiatalosan a Városért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

2316 Tököl, József A. u. 89.
képviselő: dr. Monostory Péter ( elnök )
Az egyesület tagjai fő célként tűzik ki Tököl városában a helyi identitás tudat erősítése, a civil polgári értékek képviselete. Az Egyesület a célok megvalósítása érdekében együttműködési és részvételi lehetőséget biztosít azon polgárok számára, akik az egyre inkább összetartó demokratikus Tököl felé nyitottak, politikai céloktól mentesen kizárólag a lakosság demokratikus életét meghatározó helyi társadalmi célokat kívánnak megvalósítani. Az Egyesület keretein belül a szociálisan hátrányosan élőket, családokat, időskorúakat információnyújtással, munkába állás segítésével, rendezvények, szabadidős programok szervezésével kívánja segíteni. Az Egyesület keretein belül a hátrányos helyzetben levő gyermekek, fiatalok iskoláztatásának segítését, továbbtanulási tanácsadással, szülők támogatásával kívánja segíteni. ... >>

Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány

()

2361 Tököl, Fő u.129.sz.
képviselő: Csankó Beáta elnök
Elsősorban kutyák-macskák részére európai szinvonalon menhely megteremtése és fenntartása. A befogott állatok végleges otthonban juttatásáig megfelelő életkörűlmény biztosítása. ... >>

EUROPA - YACHT Sport Egyesület

(sport)

2316 Tököl, Fő u.14.sz.
képviselő: Lerner János ... >>

Európai Kistérségekért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

2316 Tököl, Dobó Katalin utca 42.
képviselő: Balázs János
Kutatások, a kutatási eredmények publikálása, a kistérségekben végzett területfejlesztői munka, a kistérségi munkaszervezetek fejlesztése által hozzájárulni a magyarországi területfejlesztés kistérségi rendszerének integrációjához, az európai tapasztalok átvételéhez. ... >>

IFI Klub Egyesület

()

2316 Tököl, Kölcsey u.7.sz./1938/4.hrsz./
képviselő: Mészáros Zsolt ... >>

Keresztény Szellemű Óvodát Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2316 Tököl, Csépi u.6.sz.
képviselő: Korompainé Vaslaki Judit
Óvodás korú gyermekek keresztény szellemben történő nevelésének elősegítése, a Csépi u.6.sz.alatti óvoda működéséhez a tárgyi feltételek szerzéséhez és az óvónők szakmai munkájának támogatása. ... >>

Kinai Kung-fu Tököli Egyesülete

()

2316 Tököl, Viola u.19.sz.
képviselő: Balla János elnök ... >>

Kiscsikó Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2316 Tököl, Petőfi u. 14.
képviselő: Csurcsia Istvánné elnök
Óvodáskorú gyermekek magasszintű nevelésének, iskolai felkészítésének, egyéb oktatásának és kulturális tevékenységének az előmozdítása a Kiscsikó Alapítványi Óvoda létrehozásával, működtetésével és fenntartásával. ... >>

Kontakt Kushido Karate Sportegyesület

(sport)

2316 Tököl, Kossuth Lajos 6/a.
képviselő: Szilády Gábor
A Kushido Karate Goju-ryu értékeinek megismertetése. A karate kultúrát az egészséges és fogyatékos gyermekekkel megismertetni. ... >>

Közhasznú Alapítvány a Fogvatartottak és a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Támogatásáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,közbiztonság)

2316 Tököl, Árvácska u. 8.
képviselő: Tóth Tamás Tibor (elnök)
A bűnelkövetők társadalmi rehabilitációjának az elősegítése, amelynek keretében cél a fogvatartottaknak a fogva tartás ideje alatti iskoláztatása, képzése, mentális és erkölcsi támogatása, továbbá olyan szakképesítés megszerzésének az elősegítése, amellyel a szabadulás után a büntetését letöltött személy könnyebben beilleszkedhet, visszailleszkedhet a társadalomba. További cél a fogvatartottaknak a fogva tartás ideje alatt olyan munkahely biztosítása, ahol a valóságban is lehetőség nyílik a tanult szakma gyakorlására azzal a céllal, hogy a szabadulás után a munkáltató tovább alkalmazza a büntetés-végrehajtási intézetet elhagyó személyt. A büntetés-végrehajtás szervezetében dolgozó személyek rekreációjának, az őket a munkájuk során érő stressz-hatások kezelésének a segítése, a dolgozók fizikai és mentális közérzet-javításának, pihenésének az elősegítése, a dolgozók továbbképzésének a támogatása. A büntetés-végrehajtás szervezetében dolgozó személyek és családjuk szociális támogatása, részükre különböző természetbeni juttatások biztosítása, üdülések szervezése, az iskoláskorú gyermekek beiskolázásának az elősegítése, támogatása. ... >>

Községi Sportkör Tököl

(sport)

2316 Tököl, Sport u.
képviselő: Dr.Kerékgyártó István ... >>

Lóbarátok Tököli Egyesülete

(sport)

2316 Tököl, Fő út 11.
képviselő: Farkas Tamás szervezőtitkár, Szentivánszky Simon elnökhelyettes, Vaskó Attila elnök
Amatőr lovassport, amatőr versenyek szervezése, az egészésges életmódra nevelés ... >>

Magyar Társasjátékos Egyesület

(kulturális)

2316 Tököl, Viola u. 28.
képviselő: Balogh Imre alelnök, Farkas Gábor (alelnök), Szunyoghy Zsolt (elnök)
a színvonalas hazai társasjáték-kultúra megteremtése, csoportos tevékenységeknek teret adó, szakmailag minősített játékok megismertetése ... >>

Magyar Védelmiipari Szövetség

(érdekképviselet)

2316 Tököl, 15 tul.lap, 0323 hrsz.
képviselő: Dr.Kovács Géza Péter ... >>

Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete

(kulturális)

2316 Tököl, Dobó K. u. 1.
képviselő: Marosi Zoltán ( elnök )
A harmonika muzsika népszerűsítése, támogatása, terjesztése. A kamaramuzsika jellegű produkciók térnyerésének elősegítése, hangszerkészítő mesterek támogatása. ... >>

Meseház Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2316 Tököl, Iskola u. 11/a.
képviselő: Várady Attila
Az alapítvány elsőrendű célja a gyermekek - társadalmilag is elfogadott és támogatott elveken nyugvó - helyes irányú nevelése, oktatása, képességeik fejlesztése, ismereteik megalapozása, bővítése. Bölcsödei ellátás nyújtása, családi napközi, játszóház működtetése, gyermekfelügyelet. ... >>

Mikecz Kálmán Huszár Bandérium Honvéd és Huszár Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2316 Tököl, Csépi út 20.
képviselő: Kiss László elnökhelyettes, Mikecz András ( elnök ), Szilágyi Tibor titkár
magyar honvéd- és huszárhagyományok őrzése, kulturális örökség megóvása ... >>

Művészeti Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2315 Tököl, Duna u. 14/B/7.
képviselő: Káprai Judit
Az alap-,közép-,és felsőfokú művészeti oktatás, nevelés gyakorlati képzés keretein belül elősegíteni a tanárok, művészek, a művészetet tanuló diákok szakmai képzést.Segítse a végzős hall- gatók elhelyezkedését.Támogatja a művészeteket oktató szakemberek képzé- sét,ösztöndíjat biztosít. Támogatást nyújt művészeti események és rendezvé- nyek szervezéséhez.Kiállítások, tárla- tok bemutatók szervezése, rendezése. Fiatalok egészséges életmódra nevelése, egészségmegőrzése. ... >>

Nap és Hold Családsegítő és Rehabilitációs Alapítvány

(szociális,érdekképviselet)

2316 Tököl, Diófa sor 20.
képviselő: Krizsánovicsné Németh Mária
Hátrányos helyzetű emberek és családok támogatása, társadalmi eslyegyenlőségének, rehabilitációs foglalkoztatásának elősegítése, érdekvédelem. ... >>

Old Motors Sport Club Sportegyesület

(sport,kulturális)

2316 Tököl, Duna u. 4/b. 1/4.
képviselő: Bencze Zoltán alelnök, Kothenc Attila elnök, Tarapcsák Péter alelnök
Muzeális, veterán járművek restaurálása, kiállítások rendezése. Kulturális örökség megőrzése, ipari kultúra ápolása. A motorversenyzés népszerűsítése, versenyek szervezése, lebonyolítása. Nemzetközi és hazai sportkapcsolatok létesítése, társklubokkal kapcsolattartás. ... >>

Összefogás a Fennmaradásért Szövetség

(érdekképviselet)

2316 Tököl, Bem u. 4. sz.
képviselő: Éliás Ádám ... >>

Papp Dávid életminőségének javítását támogató Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2316 Tököl, Duna u. 14/a. B.ép. fszt. 3.
képviselő: Kokány Tibor ( elnök )
A 2006. szeptember 20. napján balesetet szenvedett, és ebből eredően gerincsérült, magatehetetlen, szellemileg és testileg megrokkant kiskorú Papp Dávid (an: Burger Andrea) 2316 Tököl, Duna u. 14/a. B. ép., fszt. 3. sz. alatti lakos gyógyításának, fejlődésének segítése. Ennek keretében az alapítvány célja a gyógyításhoz, speciális nevelési eszközök igénybevételéhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása költségekhez való hozzájárulás, egészségügyi- és rehabilitációs kezelésének megszervezése. ... >>

Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2316 Tököl, Aradi u.56.sz.(Ált.Iskola)
képviselő: Somogyi György elnök
Tökölről és környékéről érkező gyermekeket készít fel vizuális alapismeretek a kézműves mesterségek alapjaira, zenei műveltség megalapozására és fejlesztésére, szinházi,bábszinházi nevelésre, táncművészeti nevelésre. Képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók ké- pességeinek fejlesztése. A működés feltételeinek megteremtését követően alapfokú művészeti iskola fenntartása. ... >>

Szent László Kórus Alapítvány

(kulturális)

2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 65. A.
képviselő: Keszthely Ferenc
A Kőbányai Szent László Kórus támogatása a kulturális élet és az egyházzene területén. ... >>

Szent Teréz Segítő Kezek Alapítvány az Időskorúak Gondozásáért

(szociális)

2316 Tököl, Pesti út 1.sz.
képviselő: Hosseini Aliabad Seyed Hadi
Időskorúak szociális ellátása nappali időszakban. Időskorúak átmeneti elhelyezésének biztosítása, ápolási otthonban való elhelyezésének támogatása. Házi szociális gondozás, ismeretterjesztés. ... >>

Sziget Lövészegyesület

(sport)

2316 Tököl, Ady Endre u.4.sz.
képviselő: Borbás József ( elnök ), Csűrös Sándor ( elnökhelyettes ) ... >>

Sziget-Motocross Sportegyesület Tököl

(sport)

2316 Tököl, Széchenyi u 23.
képviselő: Szegesdi Gábor elnök
Motocross és egyéb extrém sportágak népszerűsítése stb. ... >>

Természettel az Egészségért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

2316 Tököl-Parkerdő, Csalogány köz 6.sz.
képviselő: Marinné dr. Nyéki Ildikó titkár
Az alapítvány tevékenységével, célja megvalósításaként a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.tv.26.§. C./pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi vagy támogatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés - szociális tevékenység,családsegítés, időskorúak gondozása - tudományos tevékenység, kutatás - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Tímár Máté Alapítvány

()

2316 Tököl, Aradi utca 27/B.
képviselő: képviselő Balázs János
méltóképpen képviselni Tímár Máté iró szellemi örökségét, biztosítani, hogy a népi írók meghatározó képviselőjének irodalmi hagyatéka méltó gondozásban részesüljön. Meg kívánja ismertetni Tímár Máté műveit a fiatalabb generációkkal és ennek érdekében köteteit újból kiadni, irodalmi szaktáborokat szervezni, ösztöndíjakat alapítani. ... >>

Tököl Közbiztonságáért Alapítvány

()

2316 Tököl, Fő u.66.sz.
képviselő: Halász András
Közbiztonság javítása, technikai felszerelések beszerzéséhez támogatás. ... >>

Tököl Mozgáskorlátozottak Egyesülete

(szociális)

2316 Tököl, Május l. utca 6.
képviselő: Csurcsia Mátyásné elnök
Érdekképviselet. ... >>

Tököli Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete

(kulturális)

2316 Tököl, Sport út 14.sz.
képviselő: Becsei Zsuzsa, Csollák Aranka, Csollák Mihály elnök ... >>

Tököli Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2316 Tököl, Aradi u. 56.sz.
képviselő: Bednanics Jánosné elnök
A tököli Aradi u. 56.szám alatti Általános Iskola tanulóinak támogatása. ... >>

Tököli Büntetés-végrehajtási Dolgozók Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

2316 Tököl, Ráckevei út 6.
képviselő: Gleisza Norbert titkár
A fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, a Büntetésvégrehajtás Központi Kórház, valamint a Duna Papír Kft. dolgozóinak védelme. ... >>

Tököli Gazdák Vadásztársaság

(sport)

2316 Tököl, Damjanich u.17.sz.
képviselő: Ágics István alelnök, Plausin István elnök ... >>

Tököli Gazdakör

()

2316 Tököl, Fő u.117.sz.
képviselő: Árkocsevics Simon ... >>

Tököli Karate Sportegyesület

(sport)

2316 Tököl, Akácos út 41.
képviselő: Bruszt Mária /elnök/
Az érdeklődés felkeltése a Goju-Ryu Karate iránt és a stílus tömegbázisának bővítése, Tököl város és környéke lakosságának az egészséges életmódra való nevelése a tradicionális karate eszközeivel, tagjai Goju-Ryu Karate stílussal kapcsolatos tevékenységének összefogása és szervezése, a rendszeres sportolás biztosítása, a szabadidő- és tömegsport-igények kielégítése. ... >>

Tököli Lovasklub Egyesület

(sport)

2316 Tököl, Kossuth L. u 52/a.
képviselő: Gergics Péter együttes, Marlyin András (elnök) együttes ... >>

Tököli Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2316 Tököl, Fő u.112.sz.
képviselő: Ágics Péter elnök
Bűnmegelőzés, önkéntes társadalmi tevékenység ... >>

Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület

(kulturális)

2316 Tököl, Kossuth L. u. 66.sz.
képviselő: Lerner Péter elnök, Rimóczi Lászlóné alelnök ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41