Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szécsény civil szervezetek


Találatok száma: 77
1. oldal

845.sz.P.Bárkányi János Cserkészcsapatért Alapitvány

(sport,egyéb)

3170 Szécsény, Rákóczi út 114.
képviselő: Velenczei Béla
A cserkészcsapat müködési feltételeinek biztositása, költségeinek viselése. Szécsény és vonzáskörzetében a gyermekek és fiatalkoruak nevelése. Sport programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegitése, a cserkészélet megismertetése. ... >>

A Betegek Megsegitéséért Alapitvány /Közhasznu szervezet /

(intézményi,egészségügyi)

3170 Szécsény, Haynald L. út 12.
képviselő: Dr. Percze Ágnes
Szécsény idős, beteg, egyedülálló lakosainak támogatása, gondozása. Ennek keretében segítségnyújtás a szükségletek szerint. A Ferences Betánia Idősek Otthona és Testvéri Közössége működésének a támogatása. ... >>

A Mezőgazdaság Legjobb Tanulói Alapitvány

(kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi ut 90.
képviselő: Nagy Kálmán ... >>

A Szécsényi Kistérség Fejlesztéséért Közalapitvány

(természetvédelem,kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi ut 84.
képviselő: Dulai Barnabásné
Szécsény és Kistérsége gazdasági hátterének fenntartható fejlesztésével a térségre vonatkozó válllalkozás, térség és vidék fejlesztési javaslatok megvalósitásának előmozditásával, az EU integráció támogatásáról, a természeti, kulturális adottságok és erőforrások megőrzésével, védelmével a humán erőforrás szinvonalának emelésével. ... >>

Adj esélyt a Kőrösi DSF -nak Alapitvány (közhasznu)

(intézményi,sport,oktatási)

3170 Szécsény, Rákóczi ut 9o.
képviselő: Pancsovai Gergely
Az iskolai diák és szabadidő sport támogatása, kirándulások, turák szervezése. A diákok megismertetése a környezettel.Sporttevékenységen való részvételek szervezése.Ehhez biztositani az anyagi feltételeket stb. ... >>

BANTEX Autósport Egyesület

(sport)

3170 Szécsény, Malom ut 3.
képviselő: Baranyi Nándor ... >>

Cigányok Felemelkedéséért Közalapitvány

()

3170 Szécsény, Rákóczi ut 84.
képviselő: Radics István
Szécsényben lakó cigány lakosok életkörülményeinek javitása st. ... >>

Cserhát-Ipoly Környezet és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
képviselő: Oláh János
Az emberi élet védelme - békében élni a természettel. A térség természeti és kulturális örökségének, sokféleségének megőrzése, védelme és a sérült, szennyezett területek regenerálódásának elősegítése a fenntartható fejlődési modell kialakulásának érdekében. A környezet és a természet védelme érdekében a környezeti és természeti károk feltárása, megelőzése, információk továbbítása felsőbb szervekhez. ... >>

E-5 Postagalamb Sportegyesület

(sport)

3170 Szécsény, Kossuth ligeti klub
képviselő: Mészáros Péter ... >>

Elektronikai Független Szakszervezet

(érdekképviselet)

3170 Szécsény, Varsányi út 4.
képviselő: Kulcsár Gyuláné
Érdekvédelmi szervezet, szakszervezet. Célja: a társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók érdekeinek és törvényes jogainak, valamint kötelezettségeinek szervezet érvényesÍtése a társasággal való béralku és kölcsönös érdekeken nyugvó érdekegyeztetés útján. ... >>

Élő kövek Alapitvány / kiemelkedően közhasznu /

(oktatási,kulturális)

3170 Szécsény, Haynald út 7.
képviselő: Sántáné Udvardi Erika
A gyermekek testi és lelki fejlődésének erkölcsi nevelésének, oktatásának támogatása. Cssaládok összetartó, megerősitő funkciójának elősegitése, megélhetésük segitése. A kulturális örökség megőrzéséhez szükséges épületek, helyiségek fenntartása, ... >>

Falusi Turizmus Nógrád Megyei Egyesülete

(kulturális)

4170 Szécsény, Ady Endre ut 12.
képviselő: Koziel Miklós ... >>

HARMÓNIÁBAN A VILÁGGAL Mentálhigiénés Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

3170 Szécsény, Borjúpást út 3.
képviselő: Bátori Istvánné
Az egyesület célja azoknak a szakembereknek, szervezeteknek és felelős állampolgároknak az összefogása, akik a mentálhigiénés prevenciót gyakorolják, illetve érdekében tenni kívánnak. A mentálhigiéné fejlődésének előmozdítása, az ismeretek széles körben történő elterjesztése és hatékonyságuk fokozása ? különös tekintettel a krízisintervencióra és szuicid prevencióra, a társadalmi beilleszkedési zavarok megelőzésére, az elsődleges közösségek értékteremtő és megőrző szerepének támogatására, a társadalmi indíttatású mentálhigiénés kezdeményezések, önsegítő csoportok munkájának cselekvő támogatása, az egyesületi tagok szakmai kompetenciájának támogatása, egy mentálhigiénés központ létrehozása, amely a lakosság mentális egészségét hivatott elősegíteni, a lakosság lelki egészségének megőrzése, erősítésére irányuló közös programokra, tevékenységekre. ... >>

Holland Magyar Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

3170 Szécsény, Petőfi ut 29/B.
képviselő: Sümegi Endre ... >>

HORTENZIA Időskorúak Ellátásáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3170 Szécsény, Somogyi B. út 8.
képviselő: Bagó István
Az egyedül élő beteg, ápolásra, gondozásra szoruló idős emberek ellátása, segítségnyújtása a mindennapokban. Teljeskörű szociális ellátás megoldása. Napköziotthonos és bentlakásos elhelyezés az időseknek, rászorulóknak. Segítőrendszer kialakítása, mely alkalmas arra, hogy nem csak intézményben, hanem otthon is megfelelő ellátást kapjanak a már említett emberek. Házi segítségnyújtási jelzőrendszer kialakítása. ... >>

II.Rákóczi Ferenc Diák Sport Egyesület

(sport)

3170 Szécsény, Magyar u. 15.
képviselő: Stayer László ... >>

II.Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

3170 Szécsény, Horgásztanya Mónus Illés utca 1/A.
képviselő: Kőmives Zoltán
A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a gyermek és ifjúsági horgászok képzésével, velük való foglalkozással a horgászutánpótlás biztosítása. Az egyesület gondoskodik (éves és napi területi jegyek kibocsátásával) a kezelésében lévő vízterületek rendszeres halasításáról. Ennek érdekében Halgazdálkodási Tervet készít. Az egyesület folyamatosan gondoskodik a kezelésében lévő vízterületek biológiai, ökológiai állapotának megőrzéséről, annak lehetőség szerinti javításáról. Kiemelten gondoskodik a természet védelméről, a környezet védelméről, a kezelésében lévő vízterületen élő állatfajok megóvásáról, védelméről, a természetes életterük fenntartásáról, megóvásáról és védelméről és azok regenerálásáról, szükség szerint mesterséges életterek kialakításáról, valamint az ott élő állatfajok tanösvényszerű bemutatásáról. A kezelésében lévő vízterületen ár- és belvízvédelmi tevékenységet folytat. ... >>

INNO-REHAB Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi út 65.
képviselő: Gonda István
A csökkentett munkaképességű személyek munkába illeszkedésének elősegítése, képzése, oktatása, kulturális igényeik megvalósításának elősegítése és támogatása. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése, továbbá minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet támogatása, amely az alapítvány céljának az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. ... >>

Ipolyvidéki Tájvédelmi Egyesület

(természetvédelem)

3170 Szécsény, Rákóczi ut l25.
képviselő: Dr. Serfőző András
Az Ipoly-völgye, Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti szakaszán természeti értékeink feltárása, a területek védelme, fejlesztése, helyi természetvédelmi védettségre való előkészítés. Veszélyeztetett növényi és állatfajok, valamint társulások védelme, vizes élőhelyek, holtágak, morotvák helyreállítása, víz-visszatartó létesítmények létrehozása, földtani értékek megőrzése, bemutatása, környezetkimélő idegenforgalmi hasznosítás elősegítése. ... >>

Kegyelemosztó Miasszonyunk Oblátái

(kulturális)

3170 Szécsény, Haynald Lajos ut 15.
képviselő: Pécsi Judit
Szemlélődésből fakadó karitativ, kulturális, pasztorális tevékenység. A megalakulásról nyilatkozó illetékes egyházi szev:Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Püspökkari Titkársága, Budapest VII.ker.Városligeti fasor 45. ... >>

Klarissza Remeteség Szécsény Ágacskája

(egyéb)

3170 Szécsény, Haynald út 15.
képviselő: Nárai Éva Sr. Ferenc Mária ... >>

Kulturával a Városért Egyesület

()

3170 Szécsény, Ady E. ut l2.
képviselő: Frisch Oszkár ... >>

Magyar Véradók Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3170 Szécsény, Rákóczi út 103.
képviselő: Balla Tibor ... >>

Nógrád Megyei Praktizáló Orvosok Szövetsége

(érdekképviselet)

3170 Szécsény, Erzsébet tér 3.
képviselő: Dr. Kerekes Tünde ... >>

Nógrádi Sándor Honvédelmi Klub

(kulturális)

3170 Szécsény, Varsányi ut 4.
képviselő: Domszky György ... >>

Nógrádi Segítő Kezek Egyesülete

(egyéb)

3170 Szécsény, Dózsa György út 41.
képviselő: Szeles Magdolna
Elősegíteni, hogy egyes emberek és népcsoportok között ne forduljon elő hátrányos megkülönböztetés. Különösen ügyelni a történelmi emlékek, értékek megőrzésére, a határon kívül élő magyar szervezetek támogatására. ... >>

Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete

(kulturális)

3170 Szécsény, Ady Endre út 4.
képviselő: Török János
A nemzeti tárgykultúra értékeire és eszméire épített szakmai és esztétikai szempontból egyaránt hiteles népi iparművészeti tevékenység szolgálata és képviselete. A tárgyalkotó népművészet, a népi kézműves kultúra hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak felelevenítése. Az igényes és hiteles alkotásra nevelés. ... >>

Petőfi Horgászegyesület

()

3170 Szécsény,
képviselő: Vidu Pál
horgászat ... >>

Polgári Szécsényért Alapítvány

(kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi út 125.
képviselő: Kormány Zsoltné
Szécsény polgárosodásának megteremtése, elősegítése. Szécsény és környékének polgári fejlődésének elősegítése, a polgári értékrend terjesztése, a helyi kultúra és hagyományőrzés támogatása. Szécsény és környékén élők szociális támogatása. ... >>

Pro Arte et Natura Alapitvány / közhasznu /

(természetvédelem,kulturális)

3170 Benczurfalva, Katona J. ut 13.
képviselő: Bellák Gábor tag, Böröcz Imréné elnökhelyettes, Cséri Lajos tag, Kovács Gábor tag, Szentkirályi Miklós, Ürmössy György tag
Támogassa és elősegítse a nemzeti értékek megőrzését, a nemzeti kulturális örökség megőrzését, fennmaradását, megismertetését és ápolását, segítse és támogassa a művészeteket. Célja továbbá, hogy segítse és támogassa a környezet védelmét, ápolását és fejlesztését, kulturális örökség és természeti kincsek szépésének ápolására és fejlesztésére. ... >>

Rákóczi Városa Alapitvány / közhasznu /

(kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi út 103
képviselő: Benkó Gyula titkár, Szabó Endre
II. Rákóczi Ferenc Magyarország vitézlő fejedelme emlékeinek ápolása, mind az országon belül, mind pedig az ország határain kívül. II. Rákóczi Ferenc emlékünnepségek szervezésének elősegítése, a fejedelemmel kapcsolatos kiadványok terjesztésében való közreműködés. ... >>

Rendőr és Határőr Nyugdíjas Egyesület Szécsény

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3170 Szécsény, Fő út 46.
képviselő: Kelemen Antal József
Az egyesület támogatja a bajtársiasságra épülő, az ország, a helyi közösség érdekét szolgáló rendvédelem és biztonság ügyét. Felvállalja a tagok érdekvédelmét, a rendvédelmi hagyományok ápolását, az alapvető emberi, polgári jogok, nyugdíjas érdekek érvényesülését, a szolidaritás, bajtársiasság és az együvé tartozás tudatának erősítését, valamint a magas szintű és igényes közös tevékenység, ismeretátadás, pihenés, szórakozás, művelődés szervezését, de nem támogat pártokat és politikai szervezeteket. Az egyesület elősegíti a Rendőrséghez, rendvédelmi szervekhez fűződő kapcsolatok erősítését, az aktív dolgozók évek során szerzett szakmai tapasztalatok továbbadásával, folyamatos önképzéssel hozzájárul a rend és biztonság elősegítéséhez, a társadalmi tudat ilyen értelmű formálásához, szükség szerint él a sajtó és egyéb nyilvánosság adta lehetőségekkel. Együttműködik a célok megvalósulása érdekében a helyi önkormányzatokkal. Segítséget nyújt a nyugdíjas érdekek érvényesítéséhez, szociális ügyek kezeléséhez, az alapszabályzatba nem ütköző, a tagság, vagy egyes tagok érdekét közvetlenül érintő érdeksérelmek orvoslásához. ... >>

Szécsény és Környéke Gép és Gazdaságsegitő Kör

()

3170 Szécsény, Ludányhalászi ut o388.hrszu.
képviselő: Mosó Ottó ... >>

Szécsény és Környéke Gép- és Gazdaságsegítő Kör

(egyéb)

3170 Szécsény, Ludányhalászi út 0388.
képviselő: Mosó Ottó
A mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdák érdekérvényesítése, a termelő tevékenységük elősegítése érdekében a tagok közötti gazdasági kapcsolatok újszerű elemeinek megismertetése, az egyesület tagjainak szakmai ügyekben tájékoztatás, tanácsadás és segítségnyújtás. ... >>

Szécsény és Térségének Turisztikai és Közművelődési Egyesülete

(szociális,egyéb)

3170 Szécsény, Ady Endre út 4.
képviselő: Magyar Piroska
A többszörösen hátrányos helyzetű Szécsény és kistérsége, valamint a hozzá kapcsolódó kistérségek idegenforgalmának fellendítása az Európai Uniós csatlakozást követően a Szlovákiában élő, de magyar anyanyelvű lakosság bekapcsolása az idegenforgalmi tevékenységbe. ... >>

Szécsény és Vonzáskörzete Közbiztonságáért Közalapitvány

()

3170 Szécsény, Rákóczi ut 84.
képviselő: Az állami alapító által jelölt tagok neve: Doman Ferenc, Az állami alapító által jelölt tagok neve: Dr. Feketéné Benkó Kata, Az állami alapító által jelölt tagok neve: Sebestyén Szilárd, Az állami alapító által jelölt tagok neve: Stayer László, Az állami alapító által jelölt tagok neve: Verbói Gábor, Stayer László ... >>

Szécsény Kistérség Ifjúságáért és Sportjáért Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

3170 Szécsény, Gábor Áron út 6/b.
képviselő: Hasznosi Márk
A fiatalok igényeinek megfelelően kulturális, művelődési, szabadidős tevékenységek biztosítása. Közös feladatvállalásokkal a szécsényi ifjusági korosztály összefogása, a fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, a hátrányos helyzetű fiatalok megélhetésének elősegítése, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Szécsény Labdarugásáért Alapitvány

(sport)

3170 Szécsény, Sobieski út 27
képviselő: Bakos László
Szécsény labdarúgásának támogatása, az NB III-as minősítés megtartása és még jobb osztálybakerülésének elősegítése.Szécsény és környéke tömeg- ifjusági- gyermek sportjának támogatása, a fiatalok egészséges életmódra nevelése. ... >>

Szécsény Műemlékeiért és Idegenforgalmáért Alapítvány

()

3170 Szécsény, Ady Endre út 4.
képviselő: Pintérné Kanyó Judit ... >>

Szécsény Városi Rádióklub

(sport)

3170 Szécsény, Bem A. ut 2.
képviselő: Lőkös Gyula ... >>

Szécsényi Amatőr Futók Társasága

(sport)

3170 Szécsény, Rimóci út 42.
képviselő: Simon-Balázs Ágnes
A közösség egészséges életmódra nevelése, életminőséget javító programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Népszerűsíteni az atlétikát, az egészséges életmódot, elősegíteni és támogatni a szabadidő sportot. A futósport és más szabadidő sport iránt érdeklődők közösségi összefogása, a sporttevékenységhez is nélkülözhetetlen egészséges környezet javítása. ... >>

SZÉCSÉNYI BETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

3170 Szécsény, Rákóczi út 115.
képviselő: Dr. Harikné dr. Havasi Beáta
Súlyosan beteg gyermekek gyógyításának támogatása, gyermekbetegségek megelőzésének elősegítése,diagnosztikus és terápiás eszközök, berendezések beszerzése, támogatások igénybe vétele, gyűjtése és nyújtása. ... >>

Szécsényi "Derűs öregkorért" Alapítvány / közhasznu /

()

3170 Szécsény, Rákóczi út 103.
képviselő: Bagó Zsófia
Szociális tevékenység, ezen belül az idős koru emberek élethelyzetének minőségjavitása érdekében a szükséges erőforrásk megteremtése, a szociális otthonban élő idős emberek ellátásának, minőség szinvonalának javitása érdekében a berendezési és felszrelési tárgyak bővitésének pótlásához szükséges források megteremtése. ... >>

Szécsényi Erdész Vadásztársaság

(sport)

3170 Szécsény, Rákóczi ut 34.
képviselő: Bocsó Gábor ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41