Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szada civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

A Falu Egészségéért és Környezetéért Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

2111 Szada, Teleki Sámuel u. 12.
képviselő: Prof. Dr. Halmy László elnök
Egészségügyi megelőző és környezetvédelmi tevékenység ... >>

Agilis Szoftverfejlesztők Egyesülete

(egyéb)

2111 Szada, Kossuth u. 32.
képviselő: Zsuffa Zsolt elnök önállóan
Az egyesület célja, hogy Magyarországon elterjessze az agilis szoftverfejlesztés és projektmenedzsment elveit, technikáit. ... >>

Budai György Emlékalapítvány

(oktatási,kulturális)

2111 Szada, Illés tető 6.
képviselő: Dr. Tóth Anikó elnök
Megőrizve Budai György szellemiségét, részévé válni a szabadságot, a kreativitást, a humanitást, a játékosságot, illetve a mecenatúra és a forrásgyűjtés kultúrájának fejlesztését célzó kezdeményezések kibontakozásának, megvalósulásának és hasznosulásának,Budai György szellemi hagyatékának gondozása, Budai György emlékdíj megalapítása, öná mecénási tevékenység folytatása művészi, tudományos,kulturális, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén. ... >>

Gém Sportegyesület

(sport)

2111 Szada, Dózsa Gy. u. 4/b.
képviselő: Hatala Péter ( elnök )
A tenisz sport megismertetése. ... >>

Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete

(sport)

2111 Szada, Ady E. u. 2/a.
képviselő: Veréb Béla elnök
Sporttevékenység ... >>

Kerekasztal Társulás

(intézményi,kulturális)

2111 Szada, Székely B. u. 1/c
képviselő: Lipták Ildikó
Szinházi nevelési központ létrehozása és működtetése: szinművészeti, egyéb kulturális és közművelődési tevékenység folytatása. ... >>

Közhasznú Kulturális Alapítvány Szadáért

(kulturális)

2111 Szada, Dózsa Gy. út 88.sz.
képviselő: Galambos Gáborné, Puskás András együttesen áll fenn
A község közművelődésének színvonalát emelni. ... >>

Magonc Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2111 Szada, Árpád utca 30.
képviselő: dr. Dobos István Péter
Közvetlen célja a fiatalok részére természetvédelmi, környezetvédelmi, kulturális és sport programok, rendezvények szervezése, elősegítve a programokon való résztvevők egészséges fejlődését ... >>

MediaGo Alapítvány

(szociális)

2111 Szada, Dombos u. 2.
képviselő: Gerzsényi Melinda
Alapot adjon és lehetőséget teremtsen a médiában és más kommunikációs területen dolgozó szakemberek és a tanuló-ifjúságnak céljaik megvalósításához, ezen belül különösen támogassa a pályakezdő fiatalok gyakorlati szakmai tudáshoz és ezen keresztül álláshoz jutását, továbbá hogy előmozdítsa karrier célok megvalósítását a szakmai fejlődés igényének és az egészséges életmód iránti elkötelezettség kialakítása és megtartása mellett. ... >>

Néczin Lovas Klub

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2111 Szada, Margita u. 2.
képviselő: Néczin András
A lovaglás, a ló szeretetének megismertetése, olyan események, rendezvények, versenyek szervezése, amelyek népszerűsítik a lovaglást. A lovas kultúra hagyományainak újjáélesztése és fenntartása. Az általános- és középiskolai lovas oktatás elősegítése, a lovassport bemutatása és megszerettetése. Díjugratás megismertetése, hagyományainak őrzése, ápolása, állat- és környezetvédelem, a lótartás népszerűsítése. ... >>

Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete

(kulturális)

2111 Szada, Dózsa György út 90.sz.
képviselő: Dr. Dulai Sándorné elnökhelyettes, Novák Lászlóné elnök
A kézműves, népművészeti, népi iparművészeti, zenei tevékenység támogatása és képviselet, a korábbi alkotások megóvása az utókor számára és a jelen alkotóinak segítése. ... >>

Örömteli Életért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

2111 Szada, Ady E. u. 26.
képviselő: Simon Erika elnök
Lelki egészségvédelem. Mentálhigiénés modellek terápiás módszerek népszerűsítése. Kutatások támogatása. Család és gyermekvédelem. ... >>

Paladin Lovas Sportegyesület

(sport,oktatási)

2111 Szada, Kisfaludy u. 052/70 hrsz.
képviselő: Tamás Andrea (elnök
A lovaglás és az ehhez kapcsolódó ismeretek terjesztése, oktatása, lótartás, versenyeztetés, rendezvények szervezése, tehetségkutatás, amatőr versenyzők felkutatása. ... >>

Passzívházépítők Országos Szövetsége

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

2111 Szada, Hajnal u. 13.
képviselő: Balogh György ( elnök )
Környezetvédelem, passzívházas építkezés meghonosítása. Az országban a már meglévő eredmények, megoldások terjesztése, környezetbarát megoldás terjesztése. Elősegíteni a környezettudatos technikák fejlődését. Ennek érdekében együttműködés a hasonló tevékenységet végzős szakmai, érdekképviseleti és más szervekkel. ... >>

Restancia Alapítvány

(kulturális)

2111 Szada, Székely B.u.25.sz.
képviselő: Vágányik Csaba
Helytörténeti és egyéb kulturális művek kiadása, rendezvények szervezése, a restancia folyóirat kiadásának tárgyi feltételei megteremtése. ... >>

Szada Baráti Kör

()

2111 Szada, Faluház,Dózsa Gy.u.63.sz.
képviselő: Cziberéné Szitó Mária ... >>

Szada-Budapest Golf Club

()

2111 Szada, Dózsa Gy.u.88.sz.
képviselő: Fenyves Tamás ... >>

Szadáért Választók Egyesület

(egyéb)

2111 Szada, Dózsa Gy.u.83.sz.
képviselő: Rába György elnök ... >>

Szadai Gazdakör

()

2111 Szada, Dózsa Gy.u.9/B.sz.
képviselő: Pintér Lajos ... >>

Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

2111 Szada, Margita u. 47.
képviselő: Paulovics László ( elnök ), Rimitin István ( gazdasági vezető )
szőlőtermesztés elősegítése, oktatási, információs és tanácsadó szolgáltatás ... >>

Szadai Meseház Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2111 Szada, Béke utca 39.sz.
képviselő: elnök Haás Ildikó
Az alapítvány nevelési, oktatási célokat szolgál, amelyen belül gyermekközpontú nevelési programot dolgoz ki és valósít meg az alapoktatásban. Feladata a gyermekek védelme, a nevelési problémák megelőzése, nevelési tanácsadás. A családi nevelés elősegítése, tartalmas gyermek és felnőtt programokkal, készségfejlesztés. Kisgyermekes családok részére klubfoglalkozások és játszóház szervezése. Felnőtt és gyermek nyári táborok támogatása. Az alapítvány támogatja alapítványi óvoda létrehozását és működését. ... >>

Szadai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2111 Szada, Dózsa Gy.u.88.sz.
képviselő: Nagy László ( elnök ) ... >>

Szadai Sport Egyesület

(sport)

2111 Szada, Dózsa Gy.u.88.sz.
képviselő: Vrabély Balázs ( elnök ) ... >>

SzaFT Ifjúság Segítő Egyesület

(sport,egyéb)

2111 Szada, Dózsa György út 63.sz.
képviselő: Bánáti Vanda (elnök) önállóan, Monoki Dávid (elnökhelyettes) önállón
Ifjúsági klub működtetése. Ifjúsági szabadidős és sport rendezvények szer- vezése. Információs és tanácsadó szol- gáltatás működtetése. ... >>

Székely Bertalan Alapfokú Művészeti Iskola Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2111 SZADA, Dózsa Gy. u. 63.
képviselő: Ágotai Ferenc elnök, Harsányi Sándorné titkár
Az alapfokú művészoktatás támogatása, az oktatás eszközeinek fejlesztése, programok, rendezvények támogatása, a közösségi közművelődési feladatok támogatása. ... >>

Székely Bertalan Általános Művelődési Központ Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2111 Szada, Dózsa Gy.u.63.sz.
képviselő: Unger Róber, Varga Józsefné elnök
Tehetséges diákok jutalmazása, táborozás, kulturális rendezvények anyagi támogatása, ösztöndij. ... >>

Tábor Alapítvány

(szociális)

2111 Szada, Székely B. u. 37.
képviselő: Pálinkás Ibolya
A hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok táborozásához táborozási díj, útiköltség biztosítása, táborok szervezése. A kísérők útiköltségének biztosítása. ... >>

Újpesti Flotta 2001 Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2111 Szada, Boncsoki út 11.
képviselő: Pörneki Zsolt
Sport, kulturális és szabadidős tevékenység megszervezése, tehetséggondozás, az egészséges életmód feltételeinek kialakítása, sporttal és testneveléssel kapcsolatos gyakorlati és elméleti segítségnyújtás - az Egyesület tagjainak, családtagjainak, s azoknak, akik az egyesület ilyen irányú szolgáltatására igényt tartanak - futball csapat megszervezése, amelynek keretében folyamatos sporttevékenység biztosítása minden korosztály részére. Az Egyesület sportversenyekre csapatot szervez, ill. arra állandó csapatával benevez. ... >>

Úr Asztala Református Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2111 Szada, Dózsa Gy. út 79.
képviselő: Sipos Bulcsu Kadosa (elnök)
Református óvoda és iskola létesítése, segítése, gyermekek és ifjúság körében erkölcsi és hitéleti munka (táboroztatás, utaztatás, cserkészet, tanulmányi ösztöndíj), szociális munka, a szadai református gyülekezet épületeinek fenntartása, gondozása, működésének, rendezvényeinek támogatása, magyar nemzeti kultűra ápolása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41