Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Poroszló civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

A Poroszlói Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3388 Poroszló, Alkotmány út 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Szűcs Richárdné
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás támogatása, tanulnmányi és egyéb versenyek támogatása, nyertesek, versenyzők díjazása, iskolai és egyéb kulturális, szabadidős programok támogatása, hagyományok ápolása. ... >>

Ezüst Ponty Horgász Egyesület

()

3388 Poroszló, Csapó köz 8.
képviselő: Gacsal József (elnök), Kakuk Lajos (titkár), Veres Lászlóné (gazd.vez.) ... >>

Fel a Fejjel a Jövőért Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3388 Poroszló, Széchenyi út 25.
képviselő: elnök Németné Pócsi Mária, elnökhelyettes Fábián Zsuzsanna, elnökhelyettes Szabóné Polgár Mónika
A lakosság szociális s mentál higiéniás állapotának, helyzetének javítása, természetbeni és anyagi javak közvetítése, segélyezése, a lakosság helyzetét javító programok szervezése, hagyományőrzése, sportrendezvények- versenyek szervezése és azokon való részvétel, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, segédeszközök adományozása, egyéb pénzbeli vagy természetbeni támogatás nyújtása a működési területén élő, szociálisan rászorulók számára. ... >>

Magyarországi Cigányok Településfejlesztést Segítő Hagyományőrző, Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

3388 Poroszló, Mikszáth K. utca 6.
képviselő: elnök Fávor József, elnökhelyettes Dr. Kecskeméti Sándor
A helyi önkormányzatok felé javaslatok kidolgozása a településfejlesztést érintő aktuális témakörökben, különös tekintettel a foglalkoztatás, a szociális és lakáshelyzet, oktatás és kultúra, hagyományőrzés, a cigány lakosság életfeltételeinek javítása érdekében.
- Szervezi, ápolja a hagyományos cigány kulturális tradíciókat, a zene, tánc és kézművesség területein.
Rendezvényeket, kiállításokat szervez, segíti az e területeken működő alkotókat képességeik fejlesztésében, országos és helyi szinteken együttműködik hasonló témakörökben tevékenykedőkkel.
- A fenti célok, javaslatainak megalapozása érdekében előzetesen felméri a helyi körülményeket, együttműködik és koordinál az egyesület különböző magyarországi helységeiben működő tagjai között, továbbá együttműködik hasonló területeken és témákban érdekelt szervezetekkel. ... >>

Magyarországi Romák Demokratikus Egyesülete

(kulturális)

3388 Poroszló, Mikszáth K. u. 6.
képviselő: Fávor József (elnök)
Szervezi, ápolja a hagyományos cigány kulturális tradíciókat, a zene, tánc és kézművesség területein. - Rendezvényeket, kiállításokat szervez, segíti az e területeken működő alkotókat képességeik fejlesztésében, országos és helyi szinteken együttműködik hasonló témakörökben tevékenykedőkkel. ... >>

Országos Szikvízgyártók Fejlesztési Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3388 Poroszló, Hősök útja 2.
képviselő: Maros Ferenc (elnök) ... >>

Önkéntes Vízjelző és Tározóőri Szolgálat Egyesület

(környezetvédelmi)

3388 Poroszló, 745/2. hrsz.
képviselő: Fülep Zsuzsanna (elnök)
A Tisza-tavi poroszlói víztározó és a Kis-Tisza poroszlói szakaszának őrzése, rendjének és tisztaságának megóvása. ... >>

Papp Autó-Motorsport Egyesület

(sport)

3388 Poroszló, Fő u. 62.
képviselő: Papp Levente (elnök)
Szervezett keretek és feltételek biztosítása a tagok és más személyek számára az autó- és motorsport folytatásához. Ennek érdekében a felkészülés és a versenyzés feltételeinek biztosítása, sporttevékenység végzése. ... >>

Polgári Őrség Poroszló

()

3388 Poroszló, Fő u. 6.
képviselő: elnök Hajdú Dezső ... >>

Poroszló Község Sportmozgalmáért Alapítvány

(sport)

3388 Poroszló, Fő u.6.
képviselő: Bornemissza János
Pénzügyi támogatása nyújtása a község diák-, szabadidő- és tömegsportjához. ... >>

POROSZLÓ Sportegyesület

(sport,oktatási)

3388 Poroszló, Fő út 3.
képviselő: elnök Bornemissza János, elnökhelyettes Riczkó Zoltán, titkár Varga István
Sport, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az egészséges életmód népszerűsítése és prevenció. Rendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

Poroszló Turizmusáért Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

3388 Poroszló, Fő út 5.
képviselő: elnök Széles Ágnes, elnökségi tag Nagy Györgyné, elnökségi tag Sándorné Zsoldos Ágnes, elnökségi tag Tajcs Ferenc, titkár Bánréviné Vágó Eleonóra
Az idegenforgalom növelése Poroszlón és környékén.
- A sport-, kulturális és üdülési célú idegenforgalom megteremtése és fejlesztése.
- Felhívni a község lakóinak figyelmét a természetes és az épített környezet értékeire, azok megóvására.
- A meglévő idegenforgalmi adottságok hasznosításának növelése.
- Együttműködés a községi önkormányzattal, a környező települések önkormányzataival, a Tisza-tavi és egyéb regionális idegenforgalmi szervezetekkel, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal, valamint más gazdasági-, társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel. ... >>

Poroszlói Honismereti Baráti Kör

(kulturális)

3388 Poroszló, Fő u. 3.
képviselő: elnök Gaál Antalné
A település múltjának feltárása, megismertetése a lakossággal, a Poroszlói Újság kiadása. ... >>

Poroszlói Idősek Otthonáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3388 Poroszló, Alkotmány út 7.
képviselő: Karsa Sándor (kuratóriumi tag), Kiss Józsefné (kuratóriumi tag), Kocsis Károlyné (kuratóriumi tag), Kovács Béláné dr. (kuratóriumi tag), Rédecsiné Nagy Mónika dr. (k.elnök)
A Poroszlói Idősek Otthonának támogatása, munkájának a közvéleménnyel való megismertetése az időskorúak magasabb szintű ellátása érdekében. Pk.60.018/2001/14. sz. végzéssel kieg.: Az alapítvány célja tovább, hogy a po- roszlói Idősek Otthonának dolgozóit, munkavállalóit anyagilag is támogassa abban, hogy kvalifikáltabb képzést szerezhessenek és munkájukat minél maga- sabb színvonalon végezhessék el az Idő- sek Otthona jó hírnevét ezáltal is mega- lapozva. ... >>

Poroszlói Ovisokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3388 Poroszló, József A.u.l5.
képviselő: Czeisel Tiborné (kuratóriumi elnök)
A Poroszló, Fő út 9. szám és Poroszló, József A. u. 15. szám alatti Óvodában lévő gyermekek testi, szociális és mentális képességeinek fejlesztése, egészséges életmód lehetőségeinek megteremtése, mozgástér és sokoldalú tevékenységi rendszer biztosítása, alapvető biológiai szükségletek egyéni fejlettséghez igazodó kielégítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41