Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Makó civil szervezetek


Találatok száma: 135
1. oldal

43-as Egyesület

(egyéb)

6900 Makó, Szegedi utca 21/B.
képviselő: Dávid Erzsébet, elnök
A 43-as út mellett élők érdekeinek védelme, különös tekintettel az úton zajló forgalom által okozott rezgés-, zaj-, és egyéb károk megtérítésére irányuló eljárásokban jogi segítségnyújtás, tanácsadás, a tagok képviselete. ... >>

A Cukorbetegek Egészségéért! Marosparti - Viktória Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6900 Makó, Széchenyi tér 7. III. em. 7.
képviselő: Vörös Sarolta a kuratórium elnöke
Makó és vonzáskörzete cukorbetegeinek felvilágosításával és oktatásával kapcsolatos költségek finanszírozása, a helyes életmódra nevelése, szövödményes betegségek megelőzése. ... >>

A Magyar Aikido Sportért Alapítvány

(sport)

6900 Makó, Kossuth utca 62.
képviselő: Márton Imre József
Az aikido Sportág magyarországi népszerűsítésének támogatása. ... >>

A Makói Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6900 Makó, Návay L. tér 12.
képviselő: Molnárné Baranyai Éva, a kuratórium elnöke
A Makói Deák Ferenc Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez- az alapellátáson felül sporszerek beszerzése, az iskolai könyvtár bővítése- történelmi, földrajzi és kulturális ismereteket szerző kirándulások szervezéséhez anyagi fedezet biztosítása. ... >>

Alapítvány a Makói Almási utcai Általános Iskola Támogatására

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Almási u. 52.
képviselő: Nagyné Oláh Judit kuratóriumi elnök
A Makói Almási utcai Áltlános Iskola tanulói színvonalas nevelésének biztosítása. ... >>

Alapítvány a Makói Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Kálvin tér 6.
képviselő: Subáné Baranyi Bettina, a kuratórium elnöke
Támogatás nyújtása a Makói Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez. ... >>

Alapítvány a Művészeti Nevelésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Mikszáth K.u.2.
képviselő: Kerekes Jánosné a kuratórium elnöke
Dél-Magyarország alap-, közép- és felsőfokú művészeti iskoláinak, valamint ezen iskolákba járó, illetve korábban végzett tanulók, valamint az iskolákba dolgozók támogatása, továbbá e területen alap-, közép- és felsőfokú művészeti iskolák működtetése és fenntartása, amely cél magában foglalja új iskolák alapítását, továbbá már létező iskolák jogutódlással, vagy fenntartói jogainak átvételével, alapítványi formában történő tovább működtetését. További célja: a pedagógus továbbképzések szervezése, és művészetekkel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetekhez való esetleges csatlakozás ill. ilyen szervezetek támogatása. ... >>

Almási Diák Sportegyesület

(sport)

6900 Makó, Almási u.52.
képviselő: Sziebig Mária elnök ... >>

Csanád Vezér Alapítvány

(oktatási)

6900 Makó, Szabadság tér 6.
képviselő: Dr.Tóth Ferenc a kuratórium elnöke
A makói József Attila Gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka, a korszerű képzés, az idegen nyelv tanulás és az egészséges életmódra nevelés feltételeinek javítása; a gimnázium tanulóinak hazai és külföldi felsőoktatási intézményekben történő továbbtanulásához segítségnyújtás; a gimnáziumban tanuló tehetséges fiatalok ösztöndíjjal történő támogatása. ... >>

Csanád Vidék Egyesület

(egyéb)

6900 Makó, Szegedi utca 59.
képviselő: elnök Magony Jánosné
Politikai tevékenység. ... >>

Csongrád Megyei Cigányok Demokratikus Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6900 Makó, Rádai Ltp. D/5. I. em. 5.
képviselő: Lakatos Gyula elnök ... >>

Csongrád Megyei Tisztes Iparért, Kulturális, Sport és Szociális Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

6900 Makó, József A. u. 3.
képviselő: Kiss Péter Pál kuratóriumi elnök
Makón és térségében felkutatni és segíteni a szociális rászorultakat mind anyagi, mind nem anyagi vonatkozású támogatás nyújtásával. Kapcsolatok feltárása a sport és a kultúra területén a megyében. Rendezvények szervezése a szociálisan rászorultak támogatására. Támogatni a térség kulturális fejlődését, kulturális jellegű rendezvények szervezésével és pályázatokkal. ... >>

Dégi Edit Alapítvány

(oktatási)

6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
képviselő: Rója István a kuratórium elnöke
Erkölcsileg és anyagilag támogatni a makói József Attila Gimnázium azon növendékeit és felkészítő tanárait, akik országos tanulmányi versenyen eredményesen szerepeltek. ... >>

Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete

(egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Dr. Buzás Péter, elnök ... >>

Délalföldi Feltalálók és Újítók Regionális Egyesülete

(érdekképviselet)

6900 Makó, Magyar utca 5.
képviselő: alelnök Kiss Gábor, Csiki Béla, alelnök, Török József, elnök
A régió területén élő feltalálók és újítók összefogása, érdekvédelme, segítése abban, hogy az ötlet, találmány kereskedelmi termékké váljon. ... >>

Diabeteszesek Dél-Alföldi Társulása

(egészségügyi)

6900 Makó, Tömörkényi utca 1/A. fszt. 1.
képviselő: Dr. Bárdos János, elnökségi tag, Fülöp Kálmánné, titkár, Vízhányó Mihály, elnök ... >>

Dózsa Footbal Club

(sport)

6900 Makó, Hajnal u. 12.
képviselő: Balázs Imre elnök ... >>

Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért

(kulturális)

6900 Makó, Vorhand rabbi tér 3.
képviselő: Urbancsok Zsolt, elnök
Összegyűjteni, ápolni és megőrizni az egykor Makón élt zsidó közösség szellemi és tárgyi örökségét az utókor számára. ... >>

Egészségért és Elviselhetőbb Életért Kiszombor és Vidéke Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6900 Makó, József A. u. 7.
képviselő: Dr.Kiss Katalin kuratórium elnöke
Rászorulók, idősek, betegek, gyermekek és csökkent munkaképességűek segítése, körülményeinek javítása Kiszombor községben és körzetében. ... >>

Elektronika a Jövőért Alapítvány

(oktatási)

6900 Makó, Csanádvezér tér 4.
képviselő: Fodor Ferenc a kuratórium elnöke
Oktatási intézmények számítógéppel, illetve egyéb oktatást segítő korszerű elektronikai eszközökkel történő ellátása, kutatások támogatása. ... >>

Első Szorobán Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Soproni u. 14.
képviselő: Vajda József a kuratórium elnöke
Az ősi japán számoló eszköz elterjesztése, népszerűsítése általános iskolás korú gyermekek körében és a felnőtt oktatásban, tanfolyamok szervezése, szorobánnal való számolás elsajátítása, konzultációs központ létrehozása a gyakorló pedagógusok számára a szorobánon történő számolás elsajátítása. ... >>

Erdei Etelka Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
képviselő: A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: dr. Siket István, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Fábján-Nagy Mária, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Martinuszné Korom Gabriella, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Péczelyné Gerencsér Zsuzsanna, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Rója István, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Sipos Jenőné, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Sipos-Bartha Ilona, Martinuszné Korom Gabriella, a kuratórium elnöke
A Makói József Attila Gimnáziumban elsősorban a kiemelkedő biológiai ismereteket felmutató, a tanulmányi munkában általában eredményes tanulók díjazása, másodsorban a biológia iránt érdeklődő tanulók támogatása biológiai ismereteik bővítése érdekében, harmadsorban a természettudományok oktatásának elősegítése, szinvonalának emelése. ... >>

Erdei Ferenc Társaság

(kulturális)

6900 Makó, Széchenyi tér 7. III/13.
képviselő: Dr. Varga Gyula, elnök
Ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, Erdei Ferenc szellemi hagyatékának összegyűjtése, emlékének ápolása. ... >>

Erdélyi Püspök Utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Erdélyi püspök u. 8.
képviselő: Hepp Attiláné a kuratórium elnöke
Hozzájárulás az óvodában folyó nevelő-oktató munka, korszerű képzés, idegen nyelv tanulása és a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése, szemléltető eszközök, játékok vásárlása. ... >>

"FÉG" Horgászok Egyesülete Makó

(sport)

6900 Makó, Aradi u. 134-136.
képviselő: Barta Ferenc, titkár, Romák Mihály elnök
Tagjai részére sporthorgászati lehetőség biztosítása. ... >>

"FOGADJ EL" ALAPÍTVÁNY A MAKÓI PÁPAY ENDRE ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON TANULÓIÉRT

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Vásárhelyi P. u. 1/3.
képviselő: Angyalné Mucsi Erika, a kuratórium elnöke, Martonosiné Görbe Erzsébet, kuratóriumi titkár
A Makói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon és Speciális Szakiskola oktatási nevelés célkitűzéseinek támogatása. Juttatásaival az intézményben nevelkedő tanuló és állami gondozott 3-24 éves korosztályú hátrányos helyzetű tanulási képességükben értelmileg korlátozott gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének javítása, a családi életre az önálló életvitelre való felkészítése, a tanulmányok sikeres befejezésének, a szakma elsajátításának előmozdítása, továbbá a volt gondozott gyermekek illetve fiatal felnőttek utógondozásának támogatása. ... >>

"Forgatós" Táncegyüttes Makó Egyesület

(oktatási,kulturális)

6900 Makó, Sas utca 24.
képviselő: Bagaméri Jenőné, elnök, Doktor László, titkár
A magyar néptánc kultúra ápolása, terjesztése, oktatása, utánpótlás nevelése, a Kárpát-medencei táncok gyűjtése, fesztiválokon részvétel. ... >>

Földeáki Dózsa Vadásztársaság

(egyéb)

6900 Makó, Igás tanya 274.
képviselő: Váczy József, elnök ... >>

Galamb József Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Szép u. 2-4.
képviselő: Joó Lajosné, Sarró Ferenc a kuratórium elnöke
A Galamb József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola tanulói ösztönzése a szakma magas szintű elsajátítása, széleskörű általános és szakmai műveltség megszerzésére. Az oktatás technikai feltételrendszerének a korszerűsítése. Anyagi segítségnyújtás az arra rászoruló és érdemes tanulóknak. Országosan kiemelkedő tanulók díjazása. ... >>

"Gondoskodás" Makó Város Időseiért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

6900 Makó, Béke u. 9.
képviselő: Csomor Ágnes, a kuratórium elnöke
Makó város területén állandó lakással rendelkező és folyamatosan itt élő, szegény sorba került, idős emberek részére, természetbeni és anyagi segítség nyújtása. Az idős emberek részére szabadidős programok szervezése, kirándulási költségekhez hozzájárulás, belépőjegy vásárlás. A szociális gondozás tárgyi tényezőinek javítása. A szociális munkában résztvevők szakmai továbbképzéséhez hozzájárulás. További céljai: Jutalmazni az Egyesített Népjóléti Intézmény alkalmazásában álló idősek gondozását kiemelkedően végző alkalmazottakat. ... >>

Hagymáért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Dr.Buzás Péter a kuratórium elnöke
Környezetvédő termesztéstechnológia és csomagolás kialakításának,bevezetésének,alkalmazásának támogatása,a hagymafélék termesztésével,forgalmazásával,feldolgozásával foglalkozók képzéseinek,továbbképzésének és a hagymafélék kutatásának támogatása,Makó városában olyan hagyományteremtő és gasztronómiai rendezvény,valamint nemzetközi kiállítás és vásár rendszeres megszervezése,amely elősegíti a hagymafélék piacra jutását,hírnevének növelését,támogatja a hagymafélék termelésével,feldolgozásával,forgalmazásával foglalkozó szervezetek és személyek kiállításokon és vásárokon való részvételét. ... >>

Hagymavirág Foltvarró Egyesület

(oktatási,kulturális)

6900 Makó, Móricz Zs. utca 20.
képviselő: Rozsán Ferencné, elnök
A kézimunka kultúra terjesztése Makón, Csongrád megyében és Magyarországon kiállítások, oktatások, tanfolyamok szervezésével. ... >>

Hajrá Makó! Polgári Körök Egyesülete

(egyéb)

6900 Makó, Csanád vezér tér 3.
képviselő: Bojkóné Hadár Mária elnökhelyettes, Czigeldrom Korom Zoltán elnökhely., Mágori Józsefné elnök ... >>

Helyi Futball Club Baráti Kör Egyesület

(sport,egyéb)

6900 Makó, Hold utca 29.
képviselő: Wöller István Mihály, elnök
A Makói Futball Club (6900 Makó, Erdei Ferenc tér 7.) sportegyesületben folyó sporttevékenység erkölcsi, szellemi és anyagi támogatása. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolóinak jutalmazása, a sportrendezvényeken való részvétel. A közösségi élet, a sportszerű életmód és magatartás népszerűsítése. ... >>

Irisz Táncklub Makó Sportegyesület

(sport,kulturális)

6900 Makó, Posta u. 4.
képviselő: Dr. Nagyné Zombori Margit elnök ... >>

Istók Margit Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Szegedi u. 4-6.
képviselő: Gilinger Katalin kuratóriumi elnök, Hajdú Márta alelnök, Viszmeg Ferencné titkár
A Makói Bartók Béla Ének- Zenei Általános Iskola kimagasló eredményt elérő növendékeinek támogatása; a korszerű általános műveltség elérését célzó tevékenység és művészeti nevelés hatékonyságának emelése; az eredményes munkát segítő versenyrendszer kifejlesztése, működtetése; tanulmányi kirándulások, cserekapcsolatok, fesztiválok, országos és regionális versenyeken való részvétel támogatása; a tartósan kiemelkedő és eredményes oktató-nevelő munkát végző pedagógusok tevékenységének elismerése, szakmai fejlődésének támogatása. ... >>

"Jobb Makóért" Egyesület

(egyéb)

6900 Makó, Deák Ferenc utca 45.
képviselő: Weszely Tamás, elnök ... >>

József Attila Gimnázium Diáksport Egyesület Makó

(sport)

6900 Makó, Csanád Vezér tér 6-12.
képviselő: Rója István elnök ... >>

Kertvárosi Diák Sportegyesület

(sport)

6900 Makó, Návay L.tér 12.
képviselő: Baloghné Toma Éva elnök ... >>

Királyhegyesi Földtulajdonosok Vadásztársasága

(egyéb)

6900 Makó, Erdélyi püspök u. 5.
képviselő: Droppa Kálmán, elnök ... >>

Kiszombori Lövészklub Sportegyesület

(sport)

6900 Makó, Liget u. 40.
képviselő: Mészáros Dezső elnökhelyettes, Sákovics József elnök ... >>

"Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány"

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Mátó Erzsébet a kuratórium elnöke
A Makói Szent István Katolikus Egyházi Iskola támogatása működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításával. Az egyházi iskolában tanulók ösztöndíjjal való ösztönzése kiemelkedő tanulmányi eredmény elérésére. A Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Idősek Otthonában élők életkörülményeinek a javítása akként, hogy az alapítvány ezen intézmény részére a működéshez szükséges eszközöket juttat. ... >>

M-Retro Egyesület

(kulturális)

6900 Makó, Fűtő utca 7.
képviselő: Marosfalvi Gábor, elnök
Tagjai és kívülállók részére kulturált szórakozási, művelődési lehetőség biztosítása, általános zenei érdeklődésük kiterjesztése klub működtetésével, baráti összejövetelek és rendezvények szervezésével. ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport)

6900 Makó, MÁV Kulturház
képviselő: Péli Illés ... >>

Magyarországi Hagymatermesztők, Feldolgozók, Forgalmazók Szakmaközi Szervezete, Szövetsége és Terméktanácsa

(érdekképviselet,egyéb)

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.
képviselő: Gazdag János elnök
Tagjai tevékenységének összehangolása, érdekképviselete és érdekvédelme. ... >>

Makó Almási-Körzeti Nagycsaládosok Egyesülete

(egyéb)

6900 Makó, Almási u. 52.
képviselő: Fürge Anita elnök ... >>

Makó és Kistérsége Versenyhorgász Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

6900 Makó, Deák F. utca 12.
képviselő: Ambrus Tibor titkár, Barna Szilárd elnök
A versenyhorgászat népszerűsítése, minőségi csapat létrehozása, működtetése, horgászetika fejlesztése, fiatalkorúak bevonása és oktatása, természetes vizek horgászatának fejlesztése. ... >>

Makó és Környéke - Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Kálvin u.32.
képviselő: Csikotáné Erdei Eleonóra elnök
Makó és környéke alapfokú művészeti iskoláinak, valamint az ezen iskolába járó, illetve korábban végzett tanulók, valamint az iskolában dolgozók támogatása, továbbá e területen alapfokú művészeti iskolák működtetése és fenntartása, amely kiterjed új iskolák alapítására, továbbá a már létező iskolák jogutódlással alapítványi formában történő továbbműködtetésére. Az egyesület további célja:Makó és környéke közép-és felsőfokú művészeti iskoláinak,valamint az iskolában dolgozók támogatása,továbbá e területen közép-és felsőfokú művészeti iskolák működtetése és fenntartása,ameky magában foglalja új iskolák alapítását,továbbá már létező iskolák jogutódlással alapítványi formában történő továbbműködtetését. ... >>

Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány

(környezetvédelmi)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Rotár Viorel kuratóriumi elnök
Az alapítók kötelező feladatát képező csapadékelvezetés, csatornázás elősegítése, megvalósítása Makó, Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád és Maroslele települések közigazgatási területén. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41