Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ludányhalászi civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

A LUDÁNYHALÁSZI RÓMAI KATOLKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGATLANJAIÉRT ÉS KATOLIKUS IFJUSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(kulturális,egyéb)

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 92.
képviselő: Végh Imre elnök
Az alapítvány célja az alapító tulajdonában és használatában álló ingatlanok, templomok, plébániaépületek, egyéb épületek karbantartásához, időszakos felújításához, korszerűsítéséhez, valamint fenntartásukhoz anyagi eszközök, támogatások felkutatásával, igénylésével, megpályázásával segítség nyújtása. Az alapítvány célja továbbá Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség fiataljainak részére szabadidős, kulturális programok, nyári táborok szervezése, ehhez anyagi és egyéb támogatások nyújtása, illetve hátrányos szociális helyzetű gyermekek részvételéhez anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Ludányhalászi Gazdakör

(érdekképviselet)

3188 Ludányhalászi, Köztársaság út 15.
képviselő: Csonka János ... >>

Ludányhalászi Iskoláért Közalapitvány / Közhasznu /

(intézményi,oktatási)

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 119.
képviselő: Galó Gáborné
Az iskola oktatási, nevelési eszközeinek bővitése, pótlása érdekében a szükséges anyagi erőforrások megtermtése. Az iskolai programok támogatása, tanulmányi kirándulások anyagi feltételeinek megteremtése, hátrányos helyzetü tanulók támogatása, környezetvédelmi kulturára nevelés elősegítése. Az oktatási intézmény épületeinek felújításához, karbantartásához szükséges anyagi források megteremtése. ... >>

Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
képviselő: Bódiné Fenyvesi Mónika
A község Ludányhalászi értékeinek tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, ezáltal fesztiválok, találkozók, egyéb rendezvények szervezése, amely lehetővé teszi mind kulturális, mind turisztikai szempontból a fellendülést. Felkarolni a fiatal réteget segítve azzal, hogy a tanulmányokat folytathassanak, munkahelyet teremteni számukra, hogy a szülőfalujukban is legyen jövőjük. Az ifjúság részére szervezett programok keretében felkészítés a jövőre. A szervezett programok által megvalósítani egy olyan magas színvonalú oktatást, amely mind szakmai oktatás formájában megvalósul. ... >>

Ludányhalászi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
képviselő: Sútor Csaba ... >>

Ludányhalászi Sportegyesület

(sport)

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
képviselő: Végh Zoltán István ... >>

"Menedékfény Alapítvány"

(természetvédelem,kulturális)

3188 Ludányhalászi, Tó út 14.
képviselő: Bencze Péter
Az Ipoly folyó, a ludányhalászi tó és az itt elterülő síkság övezte természeti környzetben egy kulturális centrum létrehozása, segítve ezzel a művészeti adottságokkal rendelkező, de hátrányos helyzetben lévők kibontakozá- sát életkvalitásuk javítását. Nem in- tézményesített, hiánypótló kulturális, művészeti programok felkarolása, a térség természeti értékeinek megóvása, az ökoturizmus fejlesztése. ... >>

"Nefelejcs" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.
képviselő: Szomorné Beck Krisztina
Az "IPOLYPART" Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben élő, utógondozásban részesülő ellátottak, (pszichiátriai betegek, középsúlyos, súlyos és halmozottan sérült, értelmileg akadályozott ellátottak, szenvedélybetegek) életminőségének javítása.
Az intézetben élők és az intézet által utógondozásban részesülő ellátottak részére rehabilitációs célú foglalkoztatás megvalósítása.
Az intézmény által foglalkoztatott személyzet szakmai fejlődésének képzésének, továbbképzésének és rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Öregpotyka Horgászegyesület

()

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 113.
képviselő: Albach Róbert Andor ... >>

"PALÓC-FÖLD" Gazdaságsegítő- és Gépkör Egyesület

(érdekképviselet)

3188 Ludányhalászi, Bajcsy-Zsilinszky út 10.
képviselő: Dr. Döbrei Tamás
A mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdák tevékenységének, érdekérvényesítésének segítése. A termelő tevékenységük elősgegítése érdekében a tagok közötti gazdasági kapcsolatok újszerű elemeinek megismertetése és az egyesület tagjainak szakmai tájékoztatása, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása. ... >>

Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3188 Ludányhalászi, Templom tér 14.
képviselő: Bárczi Gergely
Az őshonos hazai háziállat fajták és azok tartásának megismertetése, a mezőgazdasági tevékenység és a falusi élet megkedveltetése. A fiatalok egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítése, továbbá egészségi állapotuk és munkavégző képesség javítását támogató szolgáltatások fejlesztése., hátrányos helyzetű rétegek képzése és foglalkoztatásuk elősegítése. Az ifjúság szemléletének megváltoztatása a sport, a természet- és állatvédelem területén. Az állat- és környezetvédelmi eszmék népszerűsítése és oktatása. Lovaglási lehetőség magas színvonalú megteremtése, a különböző lovassport szakágak megismertetése, megkedveltetése és gyakorlása, valamint a lovaglás biztonságos megtanulásának elősegítése. A lovassportok és lovas túrázási lehetőségének megteremtése és gyakorlása. A térséglovas versenyeinek szervezése, valamint kapcsolódás más szervezetek versenyeihez. A huszár hagyományok ápolása és ezen keresztül bekapcsolódás a térség közösségi életébe. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41