Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lábod civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

"Drága Sion" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7551 Lábod, Kossuth utca 116.
képviselő: Varjas József
Református templomrenoválási és egyházfenntartó alapítványként támogatni a lábodi lelkészi körzethez tartozó templomainak tatarozását, a templomok berendezésének, kegytárgyainak karbantartását és felújítását. Szervezni , lebonyolítani és támogatni a Református Egyház, valamint gyülekezetünk életéhez tartozó vallási és kulturális rendezvényeket. Kiemelten: hittanos tábor, gyülekezeti kirándulás, testvérgyülekezeti kapcsolattartás. ... >>

Global Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7551 Lábod, Hosszúfalvi utca 19/a.
képviselő: Orsós Anna
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki:- a Lábodon élők közösségi szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

IMPERIAL Lovas Club

(sport)

7551 Lábod, Hosszúfalvi út 102.
képviselő: Szécsényi László ... >>

Lábod és környéke Földtulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

7551 Lábod, Jókai u.13.sz.
képviselő: Bakos Jenő ügyvezető elnök, Varjas József elnök ... >>

Lábod Község Önkéntes Tűzoltóegyesülete

(tűzoltó,egyéb)

7551 Lábod, Kossuth utca 57.
képviselő: Nagy Balázs ... >>

Lábod Községért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7551 Lábod, Kossuth utca 57.
képviselő: Fehér Györgyné
Lábod község fejlődését szolgáló lakossági kezdeményezések, községi intézmények, egyesületek, közösségek működésének támogatása, településfejlesztési célok megvalósítása. Ezen belül - Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, - Nevelés- és oktatás, - Kulturális tevékenység, - Kulturális örökség megóvása, - Műemlékvédelem, - Természetvédelem, - Környezetvédelem, - Gyermek- és ifjúságvédelem, - Sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - Közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, - Euró-atlanti integráció elősegítés, - A közforgalom számára megnyitott út, híd fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

Lábod községi tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7551 Lábod,
képviselő: Ifi Gézáné
A községben élő kiemelkedő tehetségű - családjuk anyagi helyzete, a továbbtanulás költségei miatt - hátrányos helyzetben levő fiatalok közép- és felsőfokú iskolai tanulmányainak támogatása. Szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

Lábodi Cigány Szervezet

(érdekképviselet)

7551 Lábod, Szabadság utca 4.
képviselő: Bogdán János ... >>

Lábodi Idősek Otthonáért Alapítvány

(intézményi,szociális)

7551 Lábod, Kossuth utca 43.
képviselő: Kovács Gézáné
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Pl: anyagi eszközeivel emeli a Lábodi Idősek Otthona lakóinak életkörülményeit ellátásuk színvonalát; hozzájárul az épület korszerűsítéséhez, felújításához stb.; pályázatokat nyújt be céljai eléréséhez, a pályázatokhoz szükséges önrészt biztosítja; anyagi eszközeivel segítséget nyújt a családban élő idősek gondozásához, életkörülményeik javításához. ... >>

Lábodi Kábel TV Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7551 Lábod, Kossuth utca 57.
képviselő: Pfisztner György
Az egyesület célja, hogy - mint a működési területén található kábeltelevíziós hálózat társtulajdonosa - a kiépített kábel TV rendszern keresztül a vezetékes műsorszolgáltatás figyelemmel kísérésével (földi, műholdas, illetve helyi Lábod TV. műsorai) és a jelen alapszabály 4. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek folytatásával hozzájáruljon a település lakossága ismereteinek bővítéséhez, kulturális- és információ igényei kielégítéséhez. Célja továbbá, hogy ellássa a lakosság műsorszolgáltatással kapcsolatos érdekvédelmét és érdekképviseletét. ... >>

Lábodi Községi Teniszklub

(sport)

7551 Lábod, Iskola utca 5.
képviselő: Fülöp József ... >>

Lábodi MEDOSZ Sportegyesület

(sport)

7551 Lábod, Kossuth L. utca 57.
képviselő: Futó Lajos
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés lehetőségének biztosítása a tagok öntevékeny közreműködésével. A labdarugó sport iránti érdeklődés felkeltése, utánpótlás nevelés, az ifjúsági korosztályba tartozók részére felkészítéséek, versenyalkalmak szervezése, a labdarugó sporthoz szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, működtetése, tagjainak közösségi életre történő nevelése. ... >>

Lábodi Romákért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7551 Lábod, Deák F. utca 18.
képviselő: Orsós Mária
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Lábod közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Nők Lábodért Egyesület

(egyéb)

7551 Lábod, Kossuth utca 87.
képviselő: Dr.Tóth Lászlóné
Lábod és Somogy megye fejlődése, az itt élő emberek boldogulása érdekében kifejtett bármilyen tevékenységhez kapcsolódjon, közreműködjön, és segítséget nyújtson. Megszervezze a Lábod és Somogy megye polgáraiért enni akaró nők közösségét. ... >>

"Szülők a gyermekekért Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7551 Lábod, Iskola utca 4.
képviselő: Szőke Attiláné
A lábodi iskola gyermek- és ifjúsági közösségei működésének támogatása, segítségnyújtás programjaik megvalósításához és továbbfejlesztéséhez, a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltéséhez, a közművelődéshez. A táborozások és turisztikai programok támogatása. A tehetséges tanulók támogatása. Az iskola tárgyi felszereltségének javítása. Az iskola és a szülők sokoldalú együttműködésén alapuló nevelőmunka segítése. Önképzés, továbbképzés, szakmai rendezvények szervezéséhez segítségnyújtás. A lábodi iskolában jelentős számban tanuló hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi és szociális felzárkóztatásának segítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41