Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kápolnásnyék civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

A KÁPOLNÁSNYÉKI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ISKOLÁT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 29.
képviselő: Bencze Péter kuratóriumi elnök
Tanulmányutak szervezése, anyagi támogatás, szakmai pályázatok meghirdetése, ösztöndíjak alapítása, odaítélése, oktatásba részt vevő oktatók, valamint az oktatás tárgyi technikai feltételeinek biztosításában részt vevő dolgozók továbbképzésének támogatása, tehetséggondozás, kiemelkedő oktatói munka elismerése. ... >>

Alkot6tok Kreatív, Szervező és Támogató Egyesület

(kulturális)

2475 Kápolnásnyék, Fő utca 114.
képviselő: Benkő Zoltán Jánosné elnök
Az Alkot6tok Egyesület célja, Martonvásár és vonzáskörzetében (Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás; Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás) élő gyermekek, családok, kreatív emberek összefogása, a célból, hogy létrehozzanak egy olyan közösséget, ahol a résztvevők alkotóképességüket, teremtőképességüket kibontakoztathatják. Továbbá célunk az itt élő emberek, családok szellemi és kulturális életének, közösségi és közéletének elősegítése, művelése, fejlesztése. ... >>

Kápolnásnyék Vörösmarty Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

2475 Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.
képviselő: Hujber Károly
Rendszeres sportolás biztosítása, az ilyen igények kielégítése, a közösségi élet kibontakoztatása, az egyesület működésében érintettek érdekképviselete és érdekvédelme. ... >>

Kápolnásnyéki Polgári Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2475 Kápolnásnyék, Szív u. 6.
képviselő: Dr. Bakó Béla elnök, Győrbíró László titkár, Patay Emil alelnök, Tímár Istánné alelnök, Ulbrichné Vass Ilona alelnök
A helyi közösség jobb életének, életmódjának, életminőségének, lelki és testi egészségének, szellemi és kulturális életének, ifjúsági és sportéletének, iskolai oktatási színvonalának, közösségi és közéletének elősegítése, művelése, fejlesztése; a nemzet hagyományos értékei és a helyi értékek, emlékek, hagyományok iránt elkötelezett, tenni akaró polgárok segítése, együttműködésének támogatása, szervezése, valamint más vidékekkel és egyesületekkel kapcsolatfelvétel ugyanilyen céllal; a magyar nemzeti és népi hagyományápolás, hagyományőrzés, a tájegységünk értékeinek felkutatása, megőrzése, megtartása, fejlesztésének segítése, valamint más tájegységek megismerése, kapcsolatfelvétel más egyesületekkel ugyanilyen céllal; a magyar nemzeti és egyetemes európai értékrend és erkölcs, tudományos eredmények, testkultúra és lelki higiéné, irodalmi, művészeti és vallási műveltség, emberi szolidaritás képviselete és terjesztése; az élhető, harmonikus és szép környezet kialakítása, megtartása, ápolása, védelme; szakmai és polgári fórum teremtése a szűkebb és tágabb régiónkkal kapcsolatos, az Egyesület által támogatott társadalmi kezdeményezések, tervek és vélemények megjelenése, megvitatása, támogatása számára; nem állami, nem önkormányzati szervek nemzetközi összefogásának erősítése az országhatárainkon átnyúló övezeti érdekek és célok elérésének elősegítésére. ... >>

Kápolnásnyéki Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

2475 Kápolnásnyék, Ercsi utca 4
képviselő: Szűcs József elnök
Kápolnásnyék község területén a közbiztonság erősítése, elsősorban a bűnmegelőzési feladatok szervezése és ellátása útján.
... >>

Korona Foltvarró Kör

(kulturális)

2475 Kápolnásnyék, SzÍv u. 18.
képviselő: Szöllősi Zita elnök
A foltvarrás kultúrájának terjesztése, kiállításon való részvétel, bel- és külföldi kapcsolatok létesítése, jótékonykodás. ... >>

PETTEND SPORTEGYESÜLET

(sport)

2475 Kápolnásnyék-Pettend, Búzavirág utca 13.
képviselő: Baranyai Tibor elnök
A versenyzés, a rendszeres sportolás és felüdülés biztosítása. ... >>

Szivárvány Törzs Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

2475 Kápolnásnyék, Bartók utca 44.
képviselő: Sikó Sebastian
Fiatalok (kiemelten hátrányos helyzetű fiatalok) nevelése, oktatása a társadalmi integráció, béke és a fenntartható élet előmozdítása érdekében.
Közhasznú céljai: A) Társadalmi integráci. B) A fiatalok támogatása, hogy egy békés európai társadalom teljes értékű, aktív, építő, részt vállaló tagjaivá váljanak. C) Fenntartható élet. Az egyesület célja, hogy kialakítsa a fiatalokban a fenntarthatóság alapattitűdjét, hogy egy olyan társadalmat alkossanak, melyben a fenntartható élet, a környezettudatosság az emberek magatartásának kiindulópontja, gondolkodásának ?közege?. ... >>

Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesülete

(kulturális,egyéb)

2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc út 8.
képviselő: Bálint György
Velencei-tókörnyéke idegenforgalmának fellendítése, saját marketing-stratégia kialakítása; a tőkörnyéki idegenforgalmi szolgáltatások minősítési rendszerbe foglalása; egységes és minőségi marketing anyagok elkészítése, előállítása; kistérségi és regionális érdekegyeztető fórumok munkájában való részvétel, szakmai anyagok kidolgozása; a kistérség környezetvédelmének erősítése; környezetvédelmi koncepciók kidolgozása; együttműködés a kistérségi környezetvédelmi szakmai szervezetekkel, hatóságokkal és civil szervezetekkel; a kistérségi munkaerőpiac fejlesztése, bővítése, ennek segítése; turisztikai és rekreációs szolgáltatások létrehozása és minőségi fejlesztése; a tagok érdekképviselete; vállalkozó- és vendégbarát mechanizmus bevezetése, ezzel kapcsolatos szakmai koncepciók kidolgozása (pl. önkormányzatokkal egyeztetése adókedvezmények, az idegenforgalmi adó befizetése ügyében); részvétel a Velencei-tó kártya, vocher-füzet koncepciójának kialakításában; a helyi lakosok és a helyi kultúra integrálása az idegenforgalomba, idegenforgalmi vonzerővel bíró kulturális programok, események szervezése, lebonyolítása; közös fellépés hazai és külföldi vásárokon, kiállításokon. ... >>

Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 8.
képviselő: Dr. Thimár Attila kuratóriumi elnök
A tó környékén élők kulturális életének gazdagítása, kuturális örökség megóvása, a térség idegenforgalmának, gazdaságának fejlesztése, ennek érdekében fórumok, tanfolyamok szervezése, támogatása, a környék gyermekeinek oktatási támogatása. ... >>

"Vörösmarty" Alapítvány

(kulturális)

2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.
képviselő: Kupi László kuratórium elnöke
Kápolnásnyék kulturális életének fellendítése-hagyományápolás. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41