Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hajdúsámson civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

3-D Sportegyesület

(sport)

4251 Hajdúsámson, Ág u. 10.
képviselő: Bertalan Zoltán
Sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása. ... >>

A Rutinos Közlekedés Biztonságáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

4251 Hajdúsámson, Zrínyi u. 3.
képviselő: elnök Tóth Gábor
A közlekedés biztonságának növelése, fokozása vezetéstechnikai
gyakorlatok szervezésének segítésével. ... >>

Az Idegen Nyelv Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.
képviselő: 3 tagú kuratórium
A Hajdúsámsoni Általános Iskolában bevezetendő idegennyelvű oktatásban konkrét tevékenységet folytatók, a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért gyermekek ösztönzése. ... >>

Családok a Családokért Egyesület

()

4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 7.
képviselő: elnök Horváth Attila ... >>

DVS Computer Football Klub

()

4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 22.
képviselő: Sólyom Attila elnök ... >>

Egészségért és a Sportért Hajdúsámsonban Egyesület

(sport)

4251 Hajdúsámson, Szatmári u. 12.
képviselő: elnök Tóth János
Hajdúsámson településen a sporttevékenység és a sportélet támogatása ... >>

Együtt a Településünkért! Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

4251 Hajdúsámson, Harmat u. 25.
képviselő: elnök Tar Zoltán
emberi és állampolgári jogok védelme; a területfejlesztésben érintett szereplők együttműködésének elősegítése; a közös érdekek és feladatok feltárása; a település természeti és környezeti állapotának fejlesztése; humán és gazdasági erőforrásainak erősítése a területfejlesztési feladatok összehangolásával; a településen élők életfeltételeinek javítása; munkához jutásának elősegítése az adottságok hatékonyabb felhasználásával; a település fejlesztésére a jelenleginél jelentősebb hazai és nemzetközi erőforrások megszerzése; az EU területfejlesztési politikájának népszerűsítése és alkalmazása ... >>

Gyermekálom Családsegítő Egyesület

(oktatási,szociális)

4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 128.
képviselő: Pinkovai Margit Katalin
Hajdú-Bihar Megye területén családi napközik, bölcsődék alapítása és működtetése, a hátrányos helyzetű településeken élők segítése, részükre színvonalas oktatási, nevelési programok szervezése, gyermek- és ifjúsági közösségek összefogása, számukra programok, rendezvények, táborok szervezése. ... >>

Hajdúsámson Fejlődéséért Egyesület

(kulturális)

4251 Hajdúsámson, Dózsa Gy. u. 1.
képviselő: elnök: Kerekes Zoltán
településfejlesztés ... >>

Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány

(egyéb)

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
képviselő: kuratórium elnöke Szegediné Páll Rita Zsuzsa ... >>

Hajdúsámson Városért Egyesület

(szociális)

4251 Hajdúsámson, Béke u. 4.fsz. 2.
képviselő: elnök Némethi János
Hajdúsámson településen a hajdúsámsoni lakóhellyel rendelkező, alacsony jövedelmű, sokgyermekes családok és idős emberek szociális helyzetének, életkörülményeinek javítása, településfejlesztési és politikai tevékenység. ... >>

Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület

(sport)

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
képviselő: alelnök: Pistai János, elnök: Máté Attila, gazdasági vezető: Kovács László, szakosztályvezető: Szűcs Gáborné ... >>

Hajdúsámsoni Nagyközségi Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
képviselő: elnök Tanka István
A környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, együttműködési megállapodások kötésével és példás egyesületi élettel tagjai részére - lehetőségei szerint - kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Hajdúsámsoni Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-15.
képviselő: Süvöltősné Terdik Katalin ... >>

Hajdúsámsoni Polgári Kör Egyesület

(kulturális)

4251 Hajdúsámson, Szabaság tér 4.
képviselő: Ács Péterné elnök ... >>

Hajdúsámsoni Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.
képviselő: alelnök Tóth József, elnök Balogh József, titkár Tóth Istvánné
Hajdúsámson közigazgatási területén a bűncselekmények megelőzése, a vagyon és közbiztonság javítása. ... >>

Hajdúsámsoni Rákóczi Egyesület

(kulturális)

4251 Hajdúsámson, Garai u 11
képviselő: elnök László Vilmos Csongos
Kulturális tevékenység végzése ... >>

Hajdúsámsoni ReformátusTemplomért Alapítvány

(kulturális)

4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.
képviselő: Csire Imre, Lovász Krisztián, Vojtkó Ferenc
Hajdúsámsoni Református Templom épületének és berendezési tárgyainak szakszerű és folyamatos megőrzése, karbantartása, felújítása, a teplom műemléki, építészeti, művészeti értékeinek gazdagítása. ... >>

Hajdúsámsoni Romákért Egyesület (HAROE)

(oktatási,szociális,egyéb)

4251 Hajdúsámson, Nefelejcs u. 3.
képviselő: elnök Balogh Józsefné
A hátrányos helyzetű emberek, romák életesélyeinek javítása oktatással, felzárkóztatással, tehetséggondozással, felnőttoktatással, képzéssel, átképzéssel, munkahelyteremtéssel, szociális segélyezéssel. Segítség abban, hogy azonos esélyekkel indulhassanak neki életüknek s építhessék fel azt. ... >>

Hajdúsámsoni Sporthorgászok Egyesülete

(sport)

4251 Hajdúsámson, Radnóti u. 31.
képviselő: Ecsegi Ferenc, Farkas Sándor, Lackó Tibor, Laczkó Péter, Maszlag István, Máthé Attila, Verdes János
tagjainak képviselete, horgászsport fejlesztése, környezet védelme ... >>

Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.)

(sport)

4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.
képviselő: elnök Nagy Zsolt, elnökségi tag Szabó Lajos, elnökségi tag Szegedi Szabolcs ... >>

Hajnalpelika Kulturális Egyesület

(kulturális)

4251 Hajdúsámson-Martinka, Iskola u. 10/A.
képviselő: Kapusi Miklós elnök ... >>

Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-4.
képviselő: Csontosné Ozsváth Éva
Az iskolában tanuló gyerekek szabadidős tevékenységének a támogatása, táborozásuk, versenyeken való részvételük elősegítése, a versenyeken elért teljesítményük jutalmazása. ... >>

"Martinka Lakosokért Egyesület"

(kulturális,egyéb)

4251 Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.
képviselő: elnök: Nagy István
településfejlesztés, a közművelődés, tudomány, művészeti tevékenység
elősegítése, hagyományőrzés ... >>

Martinkáért Közhasznú Alapítvány

()

4251 Hajdúsámson-Martinka, Darvas u. 81.
képviselő: Balogh József elnök, Bereczkiné Bartha Éva titkár, Nagy Zoltán, Nagyné Murányi Mária, Pál László, Sáfrány Gyula elnökhelyettes ... >>

Móka-vár Családi Napközi Egyesület (Móka-vár Egyesület)

(oktatási)

4251 Hajdúsámson, Árpád út 7. tetőtér 1.
képviselő: Őryné Bisi Judit
20 hetes - 14 éves korú gyermekek felügyelete, gondozása, fejlesztése, ellátása családias környezetben. ... >>

ORIGÓ 98 Egészségért Szociális és Tömegsport Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szőlő u. 7.
képviselő: alelnök Zakar Ferenc, elnök Deme Ferenc, titkár Bíró Anikó
Közösségi, kulturális, sport és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, és ezeken való egyenjogú részvétel elősegítése, fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és fogyatékossága jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, szállító szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezése. Állami gondozottak, fiatalok, fogyatékkal élők részére sportrendezvények szervezése, Debrecen területén található elhanyagolt állapotban lévő tömegsport-létesítmények felújításában való közreműködés és ezek hasznosítása az egyesület céljainak megfelelően, városi, területi kispályás labdarúgó torna szervezése és lebonyolítása. ... >>

Pont az Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

4251 Hajdúsámson, Zíinyi u 3.
képviselő: elnök Fülöp István, titkár Csokai Szilvia
kulturális és oktatási tevékenység végzése ... >>

S-02 Postagalambsport Egyesület

(sport)

4251 Hajdúsámson, Széchenyi I. u. 6.
képviselő: elnök Urbánszki Károly ... >>

Sámson GYM Sportegyesület (SÁMSON SE)

(sport)

4251 Hajdúsámson, Malom u. 15.
képviselő: elnök Madarász Györgyné
A body szabadidősport előmozdítása, egészséges életmódra való nevelés ... >>

Sámsoni Fiatalok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11.
képviselő: Süvöltős István elnök ... >>

Sámsonkertért Közalapítvány

(természetvédelem)

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
képviselő: Halász Zoltán
közreműködés a településen élők anyagi és szellemi életkörülményeinek javításában, az épitett és a természetes környezet megóvásában. ... >>

Sansz Segít a Négylábúak Szeretete Alapítvány

(egészségügyi)

4251 Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 37.
képviselő: elnök: Bujdosóné Ármós Ibolya Margit
Kutyákkal (és esetleg egyéb háziállatokkal) folytatott rehabilitációs foglalkozások tartása testileg vagy/és értelmileg sérült betegek számára, illetve a terápiás tevékenységek körülményeinek, személyi feltételeinek javítása, biztosítása. ... >>

Segítség Határok Nélkül Alapítvány

()

4251 Hajdúsámson, Toldi u. 20.
képviselő: Balogh István elnök ... >>

Sérült Gyermekek Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4251 Hajdúsámson, Szatmári u. 18.
képviselő: Miskolczi Csaba elnök
A Hajdúsámsoni Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozata rászoruló tanulóinak segélyezése, üdültetése és részükre a tanuláshoz szük- séges eszközök biztosítása. ... >>

Sérültből Épet Beteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

4251 Hajdúsámson-Sámsonket, Mozaik u. 74/B.
képviselő: Czinege Róbertné Nagy Terézia Judit elnök
egészségügyi tevékenység, a Magyarország területén élő halmozottan sérült, beteg gyermekek támogatása ... >>

Szamaritánus Keresztény Szolgálatok Alapítvány

(egyéb)

4251 Hajdúsámson, Ibolya u. 32.
képviselő: elnökhelyettes Daniel Earl Smith, Tenkely Csaba elnök
Jézsu Krisztus Evangéliumának terjesztése a világ különböző országaiban, de különösen mindazon területeken, ahol arra eddig nem, vagy csak korlátozott módon volt lehetőség. A szervező munka, de ezen túl a tanok terjesztését szolgáló kiadványok, újságok szerkesztése forgalmazása ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41