Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bocskaikert civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Activus Egyesület

(természetvédelem,szociális)

4241 Bocskaikert, Báthory u. 47.
képviselő: elnök Fási Ágnes, titkár Balogh Attiláné
Bocskaikert szociális rászorultjainak támogatása, családtámogatás, a település
természet- és környezetvédelmének támogatása. ... >>

Alapvető Segítség Közhasznú Alapítvány

(szociális,egyéb)

4241 Bocskaikert, Monostori út 33.
képviselő: kuratórium elnöke Szabó Péter
Segítségnyújtás a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló embereknek. ... >>

Angyalszív Alapítvány (Angelheart Foundation)

(egyéb)

4241 Bocskaikert, Debreceni út 12/A.
képviselő: elnök: Momi Renáta
Az alapítvány célja azon folyamat támogatása, melyben sérült embertársainkat születésüktől idős korukig segítjük, támogatjuk, olyan mindennapi problémák megoldásában kínálunk alternatívákat, melyeket egyedül nem, vagy csak nagy nehézségek által tudnak sérült embertársaink megoldani. Célunk, hogy ezen emberek saját életterüket kialakítva megtalálják helyüket társadalmukban és mindenki máshoz hasonló életet éljenek. ... >>

Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4241 Bocskaikert, Baross Gábor u. 19.
képviselő: elnök: Gorzsás Attila
A Németh László Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményé s Óvoda oktató-nevelő munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres játék, turisztikai és sport verseny lehetőségek szervezése. Tagjai részére a tanórán kívüli rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének a biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettek kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakossági szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Bocskaikert Zöld Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

4241 Bocskaikert, Gulyás Pál u. 75. /17346 hrsz./
képviselő: elnök Fekete Béla
Bocskaikertben és vonzáskörzetében élők érdekvédelme, részvétel a helyi politikai életben, környezet és természetvédelem ... >>

Bocskaikertért Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4241 Bocskaikert, Állomás u. 4.
képviselő: Nánási Lajos gazd.igazgató, Pethe Istvánné elnök
Tagjai részére nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
Kulturális tevékenység. Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének
javítása. ... >>

Egyházaink Vértanuinak Emléktemploma

()

4241 Bocskaikert, Baross G. u. 17.
képviselő: Tarcali Gábor elnök ... >>

"Fejlődjünk és (Sz)épüljünk Együtt!" Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

4241 Bocskaikert, Debreceni u. 41.
képviselő: elnök Fekete Lászlóné
emberi és állampolgári jogok védelme, a területfejlesztésben érintett szereplők együttműködésének elősegítése, a közös érdekek és feladatok feltárása, a település természeti és környezeti állapotának fejlesztése, humán és gazdasági erőforrásaink erősítése a területfejlesztési feladatok összehangolásával, a településen élők életfeltételeinek javítása, munkához jutásának elősegítése az adottságok hatékonyabb felhasználásával ... >>

Fekete István Természetjárók Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4241 Bocskaikert, Dienes János u. 9-1.
képviselő: elnök Fejes Tibor
az erdő- és természetjárás népszerűsítése, művelése, az aktív életmód népszerűsítése, a természettudatos gondolkodásmód terjesztése, egészségmegőrzés, környezetvédelem, természet- és állatvédelem, ismeretterjesztés. ... >>

Maróthi György Pedagógus Kórus Egyesület

()

4241 Bocskaikert, Diófa u. 23.
képviselő: alelnök Erkel Ferencné, elnök Pálinkás Péter, titkár Andrási Gizella ... >>

Nagyerdő Vadásztársaság

()

4241 Bocskaikert, Monostori u. 34.
képviselő: Iván János elnök ... >>

Napsugár Alapítvány a Bocskaikerti Óvodáért

(intézményi,oktatási)

4241 Bocskaikert, Gyöngyvirág u. 8.
képviselő: elnök: Bacskai Zoltánné
A bocskaikerti önkormányzat óvodájában a hatékonyabb képességfejlesztés, nevelés elősegítése, eszközök beszerzése. ... >>

Sansz Ijfúsági, Kulturális és Jogvédő Egyesület (Sansz Egyesület)

(kulturális)

4241 Bocskaikert, Debreceni út 41.
képviselő: elnök Dr. Puskás Attila
kulturális, szociális, jogvédő tevékenység ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41