Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Esztergom civil szervezetek


Találatok száma: 251
4. oldal

Gázszakmai Szövetség (51018/2002)

(érdekképviselet)

2500 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39.
képviselő: Golenár Ferenc
A gázkészülékgyártás és javítás hazai és nemzetközi tekintélyének, elismerésének előmozdítása. ... >>

Géza Fejedelem Iskolai Alapitvány (52150/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38.
képviselő: Szekeres Józsefné kuratóriumi elnök
Együttműködés a szülővel a gyermekek, a tanulók személyiségének a fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.Tanulók felkészitése a családi életre, a családtervezésre. Diákkörök támogatása. ... >>

Grante Antenna Fejlesztő és Gyártó Részvénytársaság MRP Szervezet (51718/2002)

(egyéb)

2509 Esztergom-Kertváros, Dorogi u. 5-7.
képviselő: Dolovai Csaba, Jancsovics János, Jencsovics József, Kiss Sándor, Nagy Jánosné, Sölétromos Ottó, Vizi István ... >>

Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Dobogókő út 25.
képviselő: dr. Osvai László
A gyermekek szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre. A tehetséggondozás, az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányok enyhítése, továbbá a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatása, támogatások igénybevétele és megújítása, intézmény komplexum létrehozása. A hátrányos helyzetű gyermekeken kívül a fogyatékkal élők szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése. ... >>

Gyermekeinkért (51672/2002)

(intézményi,oktatási)

2509 Esztergom-Kertváros, Kassai u. 13.
képviselő: Wagenhoffer Vilmos dr.
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka, alkotó, esetenként gondozási tevékenység technikai feltételrendszerének, anyagi bázisának minőségi javítása. ... >>

Hajdú Antal Ferences Diáksport Egyesület

(sport)

2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.
képviselő: elnök Rátkai Péter
Az esztergomi ferences diákok sportéletének, szabadidős tevékenységének támogatása, segítése eszközök beszerzésével, rendezvények, kirándulások, táborozások szervezésével. Az egyesület céljait szabadidő-és versenysport keretében végzi. ... >>

Haladó Esztergomért Egyesület

(egyéb)

2500 Esztergom, Szent Tamás u. 10/B.
képviselő: elnök Dr. Tüske Márton
Településfejlesztés,
- az érdekazonosság feltárása,
- a partnerségi kapcsolatok bővítése, erősítése,
- az erőforrások bővítése.
... >>

Határtalan szív Alapítvány (52230/2002)

(oktatási,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Töltés u. 2.
képviselő: kuratórium elnök Pedró Catalá Peiró
Szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Hazai Fogyasztói Védegylet Egyesület

(oktatási)

2500 Esztergom, Bánomi ltp. 11. fsz.2.
képviselő: elnök Knapp János Pál
Az öntudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a helyi és hazai fogyasztói érdek megismerése, megismertetése és védelme.A hazai fogyasztói szokások alakítása és Euro-komformmá tétele. A fogyasztói magatartás vizsgálata, bemutatása és kutatása.
Oktatási tevékenység, kutatási tevékenység, jogvédő tevékenység, nemzetközi tevékenység, szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység. ... >>

Hell Baráti Egyesület (52173/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Hild József u. 10.
képviselő: Szepesi Zoltán
Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola végzett diákjai számára biztositsa az alma máterrel való kapcsolattartás szervezeti keretét. ... >>

"Hell Szakközépiskola" Alapítvány (51244/2002)

(intézményi,oktatási)

2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 40-42.
képviselő: Dér Imre iskolaigazgató
A kiemelkedő tanulmányi munka jutalmazása, a tanulmányi versenyek, vetélkedők anyagi ösztönzése. ... >>

HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: dr. Deutsch Tamás ( elnök )
Magyarország határai mentén a települések közötti szorosabb együttműködés ... >>

Hétszínvirág Gyermekkert 2003 Alapítvány (3490/2003)

(oktatási)

2500 Esztergom, Bocskoroskúti út 44/A.
képviselő: Havas Orsolya kuratórium elnöke
3-7 éves gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése és támogatása. ... >>

Híd, Vállalkozók Együtt Egymásért Alapítvány (51346/2002)

(oktatási,egyéb)

2500 Esztergom, Simor u. 17.
képviselő: Kolumbán György dr. ügyvéd
Kezdő vállalkozók, iparos és kereskedő tanulók szakmai támogatása, szociális, oktatási és egzisztenciális segítése. ... >>

INDIKÁTOR Környezetvédelmi és Természetbarát Egyesület (51971/2002)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2500 Esztergom, Andrássy u. 4.
képviselő: Kiss Tamás
Erkölcsi, szellemi és anyagi lehetőségeket felhasználva hozzájárulni a természetes és mesterséges környezet értékeinek megóvásához. ... >>

Iskolai Prosperitás Alapítvány (51573/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2500 Esztergom, Petőfi u. 22.
képviselő: Kottler Miklósné kuratórium elnök
Az intézetben tanuló hátrányos helyzetű gyerekek oktatási és művelődési feltételeinek magasabb szintű kielégítése, szakmai színvonal tartásához szükséges anyagi eszközök biztosítása. ... >>

Ister-Granum Regionális Civil Parlament Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2500 Esztergom, Imaház u. 2/A.
képviselő: Balogh Zoltán
Elsősorban a Régióban működő civil szervezetek együttműködésének elősegítése, az Alapszabály 2.2. pontjában részletezett módon. ... >>

Kenderes, Csalamádé Alapítvány

(egyéb)

2500 Esztergom, Fárikúti út 11143. hrsz.
képviselő: Bádi Józsefné kuratóriumi tag, Kaszanitzky Ágnes kuratóriumi titkár, Szalma Lászlóné kuratóriumi elnök
Esztergomban Kenderes és Csalamádé városrész városképének megóvása, szépítése. ... >>

Kenyérmező Alapítvány

(kulturális)

2509 Esztergom-kertváros, Mikes K. u. 20.
képviselő: Kovács Sándor kuratóriumi elnök, Szabad Gyula kuratóriumi titkár
Esztergom-Kertvárosban a Kenyérmező városrész városképének megóvása, szépítése. ... >>

Kertvárosért Baráti Egyesület (2805/2003)

(sport,kulturális,egyéb)

2509 Esztergom-kertváros, Damjanich u. 50
képviselő: Farda István elnök
Az Egyesület célja: aktív közreműködés az önkormányzattal a lakossági célok megvalósítása érdekében, a lakosság mozgósítása és aktívizálása. A közösségi élet kialakítása a lehető legszélesebb területen (kultúrális, sport, stb..) és lehetőség minden réteg ... >>

Királyi Város Városrészért Alapítvány

(egyéb)

2500 Esztergom, Árok u. 28.
képviselő: Dr. Németh József kuratóriumi titkár, Rigler Gábor kuratóriumi tag, Silye József kuratóriumi elnök
Esztergomban, a Királyi Város elnevezésű városrész városképének megóvása, szépítése. ... >>

Kovácsi Lakótelepért Alapítvány

(egyéb)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 26.
képviselő: Ardelán Kornél kuratóriumi elnök, Kárászné Sárai Tünde kuratóriumi titkár
Esztergomban a Kovácsi Lakótelep Városrész városképének megóvása, szépítése. ... >>

Közalapítvány Esztergom közbiztonságáért (51095/2002)

(közbiztonság)

2500 Esztergom, Kiss János altábornagy u. 27.
képviselő: Balogh Zoltán elnökhelyettes, Eck Lajos tag, Pőcze Zoltán kuratórium elnöke
Esztergom város és vonzáskörzete közbiztonságának megerősítése érdekében az itt működő közbiztonsági szervek személyi és technikai fejlesztésének elősegítése stb. ... >>

Közéleti Szövetség Esztergomért Egyesület (51982/2002)

(kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Imaház u. 2/a. - Technika Háza
képviselő: Gyöngyös Antal, Szalma József társelnök
Esztergom civil szervezeteinek és közéleti szereplőinek összefogása, szervezése a gazdasági és infrastruktúrális fejlődés dinamizálására. ... >>

Legyen Hited és Lészen Országod

(egyéb)

2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.
képviselő: Tokár Imre kuratórium elnöke
A tanulók keresztény szellemű nevelése, a nemzeti keresztény tudat megismertetése a diákokkal, a pedagógus által ezen értékek tudatosítésa. ... >>

Lógató Kulturális, Sport és Környezetvédő Egyesület

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, közterület 0566/15. hrsz.
képviselő: Kalmár István elnök
Sporttevékenység végzése mind szabadidő, mind versenysport keretei között, az egészséges életmód népszerűsítése, a sportos életmódra való nevelés, egészségmegőrzés, az Alapszabály II. fejezetének 1-2. pontja szerint ... >>

Lóli-Jag Roma Tánc és Roma Sport Egyesület (2401/2004)

(sport,oktatási,kulturális)

2509 Esztergom-Kertváros, Kassai u. 96.
képviselő: Góman Gusztáv
A cigány hagyományok megőrzése, ápolása, a roma fiatalok egészséges életmódra nevelése, összetartása, szabadidejük értékes eltöltésének biztosítása. Táncoktatás, közösségi rendezvényeken való részvétel, műsorok létrehozása, előadása, versenyek és vérsenyeken való részvétel szervezése. ... >>

Magor Hagyományőrző Alapítvány

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 4
képviselő: Tóth László
A régi magyar kultúra és hagyományok megőrzésének elősegítése, támogatása, mindezek révén az ifjúság magyarságtudatának fejlesztése. Az alapítvány kiemelt céljának tekinti az ifjúság magyarságtudatának, a hun-magyar történelmi azonosságának, és a fenti célok megvalósításának támogatása révén történő fejlesztését, ifjúsági hagyományőrző táborok, és bemutatók szervezését és a szervezésének támogatását. Az ifjúság közművelődésének, szabadidő és sporttevékenységének hagyományőrző szellemű fejlesztését. Az alapítvány távlati kiemelt céljainak tekinti az ősi hun, magyar hagyományoknak a médiák révén történő szélesebb körű megismertetését, a hasonló célokat segítő társadalmi szervezetek országos összefogásának elősegítését, a hun kisebbség létrehozását, támogatását. ... >>

Magyar Fekete Buddha Kobudo Kempo Harcművészeti Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Aranyhegyi út 4. 3/3.
képviselő: Cserei Ákos György elnök, Nagy Julianna alelnök ... >>

Magyar Katolikus Egyház

()

2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.
képviselő: Dr.Erdő Péter prímás, érsek ... >>

Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztályának Egyesülete

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2500 Esztergom, Petőfi S. u. 43.
képviselő: Holop Árpád alelnök, Kassai Kálmán elnök
Az 1911-ben alapított, 1948-ban feloszlatott "Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztálya" által a természetjárással, a természet védelmével stb. kapcsolatban kialakított hagyományok ápolása, folytatása. ... >>

Magyar-Finn Baráti Kör (52092/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Imaház u. 2/A.
képviselő: Horváth Béla
A magyar és a finn nép közötti barátság ápolása, elmélyitése, testvérvárosi kapcsolat erősitése, stb. ... >>

Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetsége

(szociális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Dobogókői út 31. /A.
képviselő: Tasnádi Sándor
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatók általános érdekképviselete. ... >>

Malom Művészeti Műhely Egyesület (467/2004)

(kulturális)

2500 Esztergom, Monteverdi u. 12/11.
képviselő: Villányi Zsolt
Valamennyi művészeti ág területén a rendszeres együttműködés biztosítása, a művészek iránti igény felkeltése, e tevékenységek szervezése, a feltételek biztosítása, művészeti rendezvények szervezése, működtetése. ... >>

MANDULA Paranormális Gyógyító Alapítvány (51733/2002)

(természetvédelem,egészségügyi)

2500 Esztergom, Terézia u. 11.
képviselő: Beniczky Ferenc
Alapvető egészségmegőrzés, természetgyógyászati ismeretek elterjesztése minél szélesebb körben és nagy tömegek számára is megfizethető áron. ... >>

Meteor Természetbarát Egyesület (50672/2002)

(természetvédelem,egyéb)

2500 Esztergom, Kopácsy J. u. 24.
képviselő: Csordás Csabáné ... >>

"Miskolci Érseki Római Katolikus Leánynevelő Intézet Újraindításáért"

(intézményi,kulturális)

2500 Esztergom, Pázmány P. utca 18
képviselő: Juhászné Hörömpli Ildikó
Olyan katolikus leánynevelő intézmény létrehozása Miskolcon, mely a leánygyermekeket a hagyományos magyar katolikus szellemben neveli és tanítja. ... >>

Mocorgó Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2500 Esztergom, Honvéd u. 15-25.
képviselő: Merczi Katalin Nikoletta kuratóriumi elnök, Sölétormos Éva kuratóriumi tag, Tóthné Budai Nóra kuratóriumi elnökhelyettes, titkár
Az óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése, mozgáskultúrájának fejlesztése, az egészségük megőrzéséhez szükséges sportolási és játék lehetőségek bővítése - a szülők /nevelőszülők/ fizetőképességétől függetlenül. ... >>

Molnár Gyula Evangélikus Alapítvány

(szociális)

2500 Esztergom, Simor János u. 82.
képviselő: Dr. Micsinay Ervin kuratóriumi tag, Molnár Mária kuratóriumi tag, Pónya Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Az evangélikus családok hitéletének gondozása, az Alapító Okirat 4. pontjában részletezett módon. ... >>

Montágh Diák-sportegyesület (51970/2002)

(sport,szociális)

Esztergom, Dobogókői u. 29.
képviselő: Schiller-Kertész Judit
Az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, szociális védőháló biztosítása a sérült és a hátrányos helyzetű tanulóinknak. Sportrendezvények, edzések szervezése különböző sportágakban. ... >>

Mozdulat - a Táncművészetet, Divat-és Sporttáncot Támogató Egyesület (52244/2002

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Béke tér 60.
képviselő: Debkowski Mónika
A magyar táncművészeti, divat-, és sporttánc élet támogatása, annak népszerűsítése, a tánckultúra fejlesztése és minél szélesebb körű terjesztése, valamint azok valamelyikét űző szervezett keretekbe történő összefogása. Táncversenyek szervezése és lebonyolítása. Bel- és külföldi túrák szervezése és lebonyolítása. ... >>

Mozgásszervi Betegekért Alapitvány (52162/2002)

(egészségügyi)

2500 Esztergom, Viztorony u. 27.
képviselő: Szalánczay Péter
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés közhasznú tevékenységekre kiterjedően közhasznú szervezet. ... >>

Multidiszciplináris Tanulmányok Esztergom Intézete Alapítvány

(oktatási)

2500 Esztergom, Szent I. tér 10.
képviselő: Dr. Lénárd László kuratóriumi elnök
Magyarország és Közép-Európa népeinek helyzetismerete, és ennek beágyazódása a világfolyamatokba a XXI. század elején. ... >>

Multikultúrális Képzésért Alapitvány (52248)/2002)

(oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Majer I. u. 1-3.
képviselő: Belinszky Zoltán, Szőke Erika, Temesiné Schmöltz Margit titkár, Túri Krisztina tag
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Női Vállalkozók Egyesülete

(oktatási)

2500 Esztergom, Simor János u. 17.
képviselő: elnök Vecskó Judit
Közreműködés a női vállalkozók nevelésében és oktatásában, képességeinek fejlesztésében és az ismeretek terjesztésében. ... >>

Oktatás Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2500 Esztergom, Lombos u.2.
képviselő: Keresztesi Zsolt elnök
A Magyar Köztársaságban - az alulról jövő kezdeményezésre építve - elő kívánja segíteni a közrend megszilárdítását, a bűnözés növekedési ütemének megállítását, illetve csökkentését, az itt élő állampolgárok közérzetének javítását. ... >>

Őrláng Alapítvány

(szociális)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: Habsburg György kuratóriumi elnök
Az Ister-Granum Eurórégió területén szolgálatteljesítés közben elhunyt rendvédelmi dolgozók emlékének megőrzése, hátrahagyott családjuk támogatása. ... >>

Összefogás Esztergom és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány (51769/2002)

(egyéb)

2500 Esztergom, Baross Gábor u. 30.
képviselő: Boda Zoltán kuratóriumi elnök
A mentőtűzvédelmi feladatok sikeresebb ellátása érdekében a technikai, műszaki, szolgálati feltételrendszer fejlesztése terén, anyagi támogatás ... >>

Összefogás Esztergomért (51563/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Felső-kenderesi dűlő 5.
képviselő: György Sándor kuratóriumi elnök
Esztergom város polgárai számára egészségesebb, humánusabb életfeltételek biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41