Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Esztergom civil szervezetek


Találatok száma: 251
2. oldal

Egészséges Fejlődésért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

2500 Esztergom, Béke tér 37/A. fsz. 1.
képviselő: Dr. Bense Tamás kuratóriumi elnök
A gyermekek egészséges fejlődését elősegítő gyermekgyógyászati feltételek biztosítása. ... >>

Egészséges Lélek, Egészséges Élet Alapítvány

(egészségügyi)

2500 Esztergom, Áfonyás u. 1.
képviselő: Dr. Váradi Hajnalka kuratóriumi elnök
Pszichológiai és pszichoterápiai szolgáltatás fejlesztése. ... >>

Egészséges Testért, Egészséges Lélekért Egyesület (50920/2002)

(sport)

2509 Esztergom-Kertváros, Kassai út 13.
képviselő: Baranya István
Elsősorban Esztergom és vonzáskörzete területén élő fiatalok részére programok, táborok, tanfolyamok szervezése. ... >>

Egyetemi Katolikus Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Vadrózsa utca 12.
képviselő: Dr.Kiss Rigó László
Az iskolában folyó nevelési és oktatói tevékenység, katolikus hit- életre nevelés támogatása, és a diákok idegen nyelvismerettel kap- csolatos ismereteinek a bővítése, az idegen nyelvoktatás finanszí- rozása. A Katolikus Egyetemi Gimnázium anyagi megsegítése. ... >>

Ehingen-Esztergom Testvérvárosi és Karitatív Egyesület (52288/2002)

(szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: elnök dr. Hambach József
Ehingen testvérvároshoz fűződő baráti kapcsolatokon keresztül valósul meg célja. A Magyar Köztársaság határain átnyúló, más államok polgáraival kialakitandó személyes kapcsolatok ápolása. ... >>

Elastic Repülőklub (1438/2003)

(sport)

2500 Esztergom, Béke tér 37/b. III/11-12.
képviselő: Kraszlán Gábor
Lajstromozásra nem kötelezett légijárművekkel végezhető, extrém repülő sportok népszerűsítése. Sportversenyek szervezése, lebonyolítása. Bel-és külföldi túrák szervezése, lebonyolítása. Az egyesület tagjainak és pártoló tagjainak rendezvényeken, túrákon való részvételének anyagi támogatása. ... >>

Életrevaló Ifjúságért Közhasznú Egyesület

(oktatási)

2500 Esztergom, Vasas u. 9.
képviselő: Szeder Balázs Péter elnök
Fiatalok vallásos, erkölcsi és állampolgári nevelésének segítése, a cserkészmozgalom eredeti módszereinek támogatása. ... >>

Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért (52131/2002)

(szociális)

2500 Esztergom, Petz testvérek u. 56.
képviselő: Németh György
Védőmunkahely létrehozásának kezdeményezése és segitése, amely kreativ munkát biztosit a sérült emberek számára. Jövedelemhez juttatni őket, szinvonalas, kultúrált és családias lakóotthon létrehozásának kezdeményezése a rászorulók számára. ... >>

ENÉKE Esztergom és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Kultúrális Egyesület (52068/2002)

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 4. I/109.
képviselő: Erős Miklós
A tagok jogaikat és kötelezettségeiket érintő, szabadidő hasznos eltöltését szolgáló, kulturális és szociális érdekek védelme.

Az egyesület céljának megvalósítása érdekében fogyasztóvédelmi, szociális és oktatási tevékenységet végez, jogsegélyszolgálatot és ezen belül jogi tanácsadást lát el, továbbá klubokat és szakköröket működtet. ... >>

Érted! Érted? Alapítvány (51849/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Helischer u.5.
képviselő: Juhász József tag, Meixner Józsefné tag, Szerencsés Tiborné kuratórium elnök
A Vitéz János Római Katolikus Tanítőképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka támogatása. ... >>

"Érted! Érted?" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Helischer u.5.
képviselő: Sipos Imréné kuratóriumi képviselő
A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában folyó nevelő-oktató munka támogatása. ... >>

Esélyegyenlőségért Alapítvány (51998/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2500 Esztergom, Szent István tér 6.
képviselő: Rajczy Péter
Az esztergomi Kőrosy László Közlépiskolai Kollégiumba felvett és ott nevelkedő tanulók támogatása. ... >>

Esztergom - Budapesti Főegyházmegye

()

2500 Esztergom, Mindszenty hercegprímás t. 2.
képviselő: bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek Dr.Erdő Péter prímás ... >>

Esztergom Barátainak Egyesülete (50790)

(kulturális)

2500 Esztergom, Ifjúmunkás u. 6.
képviselő: Koditek Pál ... >>

"Esztergom Belvárosi Plébánia Templomfelújító és Fenntartó" Alapítvány (51130/2002)

(egyéb)

2500 Esztergom, IV.Béla király u. 3.
képviselő: Harmai Gábor kuratóriumi elnök
Az Esztergom Belvárosi Templom helyreállításának támogatása. ... >>

Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: Dr. Osvai László kuratóriumi elnök, Dr. Varga Győző kuratóriumi elnökhelyettes
Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház egészségügyi szakellátása színvonalának emelése a társult önkormányzatok egészségügyi feladatellátásának elősegítése érdekében. Az alapítvány tevékenysége egyebekben nem érinti a társult önkormányzatok feladatellátására vonatkozó kötelezettségét. ... >>

Esztergom és Térsége Közbiztonságáért Alapítvány

(közbiztonság)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: Merényi Tamás kuratóriumi tag, Székely Zoltán kuratóriumi elnök
Esztergom város és vonzáskörzete közbiztonságának megerősítése érdekében az itt működő közbiztonsági szervek személyi és technikai fejlesztésének elősegítése, anyagi és erkölcsi támogatása. ... >>

Esztergom "Játszva Megelőzni" Közalapitvány (52225/2002)

(sport,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: Győri-Dani Lajos
A hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok számára játszóterek működtetése, kultúrális, szabadidős, sportrendezvények mellett prevenciós programok szervezése és megvalósítása, a programok elsődleges célja főként az alkohol és kábítószer-függőség megelőzése. ... >>

Esztergom Szabadidő Sportclub (51908/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Móricz Zs. u. 15.
képviselő: Keresztesi Zsolt
Sportrendezvények szervezése és lebonyolítása, a minőségi sport fejlesztése, utánpótlás nevelése. ... >>

Esztergom Szentgyörgymező Kertbarátkör (51568/2002)

(érdekképviselet)

2500 Esztergom, Andrássy u. 23.
képviselő: Erős Miklós
A tagok érdekeinek képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a kisgazdasági, kertészeti tevékenység segítése. ... >>

Esztergom UNIKER Asztalitenisz S.E. (51322/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Kölcsey u. 18.
képviselő: Dohos Ferenc
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, a társadalmi öntevékeny és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület (51701/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Bánomi ltp. 8.
képviselő: Szerencsés Tamás ... >>

Esztergom Városi Gazdakör (51546/2002)

(érdekképviselet)

2500 Esztergom, Simor J. u. 63.
képviselő: Balogh Zoltán dr.
A tagok érdekeinek képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása. ... >>

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.
képviselő: Snell György
Esztergom-Budapest Főegyházmegye által fenntartott közoktatási intézmények vonatkozásában - az intézményvezető kinevezésének kivételével - valamennyi fenntartói feladat, kötelesség és jog elvégzése illetve gyakorlása. ... >>

Esztergom-Cambrai Baráti Társaság (51193/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Dobozi Mihály u. 3.
képviselő: elnök Jónás Zsigmond
A francia kultúrális és társadalmi kapcsolatok ápolása, erősítése, fejlesztése. ... >>

Esztergom-Dorog Mentő Alapitvány (52137/2002)

(egészségügyi)

2500 Esztergom, Papnevelde u. 3.
képviselő: Dr.Kocsis Péter
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyitó-,egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Esztergom-Dorog Térségi Gazdasági Társulat (51190/2002)

(érdekképviselet)

2500 Esztergom, Kossuth u. 13.
képviselő: Engelbrecht József, Engelbrecht József
Felügyelet a vállalkozási piaci verseny tisztáságára. ... >>

Esztergom-Kertvárosért Alapítvány (51835/2002)

(sport,egyéb)

2509 Esztergom-kertváros, Damjanich u.50.
képviselő: Krecskovszkiné Selmeczi Rozália kuratóriumi elnök
Az Esztergom-Kertvárosi településrész oktatói, sport, szociális, gyógyító, a közrenddel és a közbiztonsággal kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatokhoz támogatás nyújtása. ... >>

Esztergom-Kertvárosi Gazdakör (51529/2002)

(érdekképviselet)

2500 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 48.
képviselő: Fizel József
A tagok érdekeinek képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása. ... >>

Esztergom-kertvárosi Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

2509 Esztergom-kertváros, Sátorkői u. 93.
képviselő: elnök Nacsa Lajos
A természeti értékek és területek állapotának megóvása, fenntartása, helyreállítása, fejlesztése.A halászati tevékenységgel kapcsolatos biztonsági, természet-és környezetvédelmi feladatok ellátása. Hal tenyésztése, tartása és telepítése. Horgásztalálkozók, horgásztúrák, horgászversenyek szervezése és rendezése. A horgászat, mint a szabadidő eltöltésének hasznos módja népszerűsítése. Együttműködés és kapcsolattartás a halászati és horgászati tevékenységgel összefüggő területeken az illetékes önkormányzatokkal, szakhatóságokkal, szervezetekkel. ... >>

Esztergom-Kertvárosi Kábeltelevízió (51033/2002)

(oktatási,kulturális)

2509 Esztergom-kertváros, Damjanich u. 50.
képviselő: Gliba György kuratóriumi elnök, Magyarfalvi Imre kuratóriumi titkár
Tájékoztatási, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, környezetvédelmi, kulturális és nevelési célok megvalósítására létrehozott helyi televíziós csatorna hosszú távú működtetése. ... >>

Esztergomi Aero Club (50867/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Repülőtér
képviselő: Lekli Tamás ... >>

Esztergomi Atlétikai Club - Egyesület (51313/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Helischer u.5.
képviselő: Pálmai Zoltán
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, a társadalmi öntevékeny és közösségi élet kibontakozása. ... >>

Esztergomi Belvárosi Olvasókör Alapitvány (52083/2002)

(oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Simor János u. 63.
képviselő: Beer Miklós dr.
A szociális tevékenység, családsegités, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység, stb. közhasznú szervezet. ... >>

Esztergomi Birkózó Sport Egyesület (51478/2002)

(sport,kulturális)

2509 Esztergom-kertváros, Bocskai sor 76.
képviselő: Lévai Zoltán
Esztergom város területén és környékén a hagyományok és a testkultúra megőrzése, ápolása, továbbvitele, a birkózó sport művelése és feltételeinek biztosítása.
A társadalmi szervezet jellege: sportegyesület. ... >>

Esztergomi Diáktúra Alapítvány (51736/2002)

(sport,egyéb)

2500 Esztergom, Katona István u. 1.
képviselő: Kálazi Tiborné sz.:Kassai Mária
Egészséges életmód, olcsó diáksport, turizmus feltételeinek megteremtése a diákok számára. ... >>

Esztergomi Erzsébet Sport Egyesület (51865/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Mindszenty tér 7.
képviselő: Szlávik Katalin ... >>

Esztergomi Evezősök Hajós Egylete (51319/2002)

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Prímás-sziget (Pf.242)
képviselő: Gyöngyös Antal
Az Egylet Esztergom város és vonzáskörzetében az evezős sport művelésére, feltételeinek biztosítására alakult olyan közösség, amely a versenyzés, a túraevezés, az egészséges testedzés érdekében szervezkedett. Megőrzi és ápolja Esztergom evezős sportjának hagyományait. ... >>

Esztergomi "Fénysugár" Oktatási és Nevelési Alapítvány (51000/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Sugár u. 24.
képviselő: kuratórium elnöke Farkas László
Az esztergomi Babits Mihály Általános Iskola hagyományainak ápolása, a nevelési tevékenység eddigi magas színvonalának biztosítása. ... >>

Esztergomi Football Club - Alapítvány (51133/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Scheidel J.u.50.
képviselő: Vincze Ferenc
Esztergom város labdarúgó életének fellendítése. ... >>

Esztergomi Football Club (50669/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Kiss J. alt. u. 1.
képviselő: Meggyes Tamás ... >>

Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület

(sport)

2500 Esztergom, Bátori Schulcz Bódog u. 16.
képviselő: Gábor Éva elnök
Nem sportszervezeti, hanem egyesületi keretek között szabadidős sporttevékenység végzése. ... >>

Esztergomi Hajós Egylet 1907.

(sport)

2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12.
képviselő: Köles István
A sportok, különösen a vizisportok gyakorlása által az erő, ügyesség és önfegyelem művelése, a gimnasztika szeretetének terjesztése és a társas élet élénkítése. Mindenkor kiváló gondját képezi az egyletnek, hogy vízveszélyek esetén a városnak és vidékének élet- és vagyonmentésében a hajózásban gyakorlott tagjai által és csónakjaival segítséget nyújtson. ... >>

Esztergomi Haladás Sport Egyesület (50659/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Mayer u. 1-3.
képviselő: Dr.Leitner József ... >>

Esztergomi Hegymászó Egylet (50661/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Juliánus barát u. 17.
képviselő: Major László ... >>

Esztergomi Helyi Rádiós Egyesület (51329/2002)

(oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 4.
képviselő: Végh Zoltán elnök
Műsorok szerkesztése, sugárzása, riportok készítése, az eziránt érdeklődők összefogása, szakmai fejlődésük céljából oktatási, kultúrális, szorakoztató rendezvények szervezése. Rádiós szolgáltatás nyújtása a város lakóinak. ... >>

Esztergomi Helyi Televíziós Egyesület (51169/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
képviselő: Jakab Péter elnök
A helyi televíziózás iránt érdeklődők összefogása, a helyi televíziós információk közvetítése. ... >>

Esztergomi Ipartestület (50893/2002)

(érdekképviselet)

2500 Esztergom, Simor J.u.17.
képviselő: Cseh Lia Sarolta ... >>

Esztergomi Járműtörténeti Club (75881/2002)

(egyéb)

2500 Esztergom, Bajor Ágost u. 5.
képviselő: Magyarné Vajgel Szilvia
Elősegítse és támogassa az elmúlt korok gépjárműveinek üzemképes, bemutatható állapotban tartását, és - különösen az ifjúság körében - a technika és a környezet szeretetére nevelést, valamint az ezekhez szükséges feltételek javítását. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41