Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXII. ker civil szervezetek


Találatok száma: 371
3. oldal

COTEX Alapítvány

()

1221 Budapest, Panoráma u. 73/c.
képviselő: Dénes János
Időskorú lakosok ellátásának javítása, valamint neurológiai és mozgásszervi rehabilitáció támogatása. ... >>

Csillaghalom Polgári Egylet

(kulturális)

1221 Budapest, Gézavár u. 1/a.
képviselő: Farkas Balázs
Lokálpatrióta kulturális médiumok létrehozása. ... >>

Csillagszemű Alapítvány

()

1221 Budapest, Leányka 40.
képviselő: Dr. Kawaritné Tóth Erika Éva, Somló Lászlóné ... >>

Czegei Wass Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1221 Budapest, Arany János út 105.
képviselő: Gergely Éva, Simó József
A magyar történelmi, irodalmi és kulturális ismeretek fejlesztése működő oktatási intézményekkel történő eggyüttműkodés, illetőleg e célokra további oktatási intézmények alapítása útján.Tandíjat, szállást, és ellátást magában foglaló ösztöndíj biztosítása magyar- országi, illetőleg külföldi oktatási intézményekben középiskolai, illetőleg a felsőoktatásban résztvevő tanulók számára. A magyar néprajz szempontjából jelentős magyarországi, illetőleg külföldi épületek helyreállítása, újjáépítése és megőrzése. A magyar nemzet világtörténelmi szerepe szempontjából jelentős történelmi műtárgyak beszerzése és magyarországi, illetőleg külföldi működő, vagy a későbbiekben alapítandó múzeumok részére történő adományozása. Más nonprofit szervezetekkel történő együttműködés ökológiai és környezeti tanulmányok készítése útján a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezetszennyezés helyzetének javítását szolgáló intézkedések meghozatala érdekében. Egyes rászoruló sze- mélyek részére képességük fejlesztése érdekében tanulmányi és ter- mészetbeni támogatás biztosítása útján karitatív segítség nyújtás. ... >>

Dél-budai Sportlőtér Fenntartó Társaság

(sport)

1222 Budapest, Pannónia u. 1-3.
képviselő: Krádi antal ketten együtt, Laczkó Mihályné ketten együtt, Németh Tamás önálló, Révai Csaba önálló, Révai Tamás ketten együtt
A sportlőterek támogatása pályázatok készítésével, illetve országos sportverseny rendezvények szervezésével. Üzemeltetési tanácsadás, érdekképviselet, a lövészet, mint sportág népszerűsítése, valamint a tömegsport támogatása. ... >>

Delfin Vizisport Klub

(sport,érdekképviselet)

1221 Budapest, Ártér 2.
képviselő: Dobos Ferenc ... >>

Delta-Keripar SC.

(sport)

1220 Budapest, Olajhegyi 12.
képviselő: Zubor Miklós ... >>

Démétér Alapítvány

(egészségügyi)

1224 Budapest, Csóványos utca 9.
képviselő: dr. Kriván Gergely, Szarvasné dr. Goda Vera
A rosszindulatú daganatos betegségek, veleszületett és szerzett csontvelő elégtelenségek, öröklött immunhiányos állapotok és egyes anyagcsere betegségben szenvedő felnőtt és gyermek betegek gyógyításának segítése, egészségügyi és szociális valamint pszichés körülményeinek javítása, komplex terápiás rekreációs programok megvalósításának elősegítése. Szociális és egészségügyi intézmények létrehozása, támogatása, fejlesztése és működtetési feltételeinek javítása. Élő donorság népszerűsítése. ... >>

Dévai Bíró Mátyás Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

(érdekképviselet)

1223 Budapest, Lépcsős u. 12.
képviselő: Martonné Némethy Mária
A 32. sz. Dévai Bíró Mátyás Cserkészcsapat támogatása annak ér- dekében, hogy a Cserkészcsapat a cserkészet megalapítója, Lord Baden Powel eszméi szerint, a Magyar Cserkészszövetség egyik alapító tagjaként minél eredményesebben működhessen. ... >>

Dinasztia Horgászegyesület%

(sport,kulturális,egyéb)

1222 Budapest, Nagytétényi u. 90., fszt. 3.
képviselő: Arácsi Viktor
Szabadidős- és hobbi tevékenység, sporttevékenység, horgászhagyomány megőrzése, horgászok ösztönzése az országos horgászrend, horgászetika betartására. ... >>

DOOR Siketek Keresztyén Alapítvány

(oktatási)

1222 Budapest, Zentai u. 22/a..
képviselő: Camille Beckham, Mark Sorenson, Stephen A. Farina elnök
Az alapítvány célja a siketek érdekei- nek védelme és támogatása, szociális helyzetük javításának segítése, részük- re bibliai képzés biztosítása Magyaror- szágon és külföldön egyaránt. ... >>

Dr. Manninger Jenő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1221 Budapest VIII., Horogszegi határsor 7/c. sz.
képviselő: elnök: Dr. Flóris István
Tudományos kiadványok szerkesztése és kiadása, tudományos konferenciák rendezése és szervezése, orvosi oktatás és továbbképzés szervezése, új gyógyító eljárások kidolgozása, gyógyszerek kipróbálása, új szakmai eljárások bevezetése, kipróbálása és ezek szakvéleményezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Dr. Molnár Imre Alapítvány a polimerek és polimer kompozitok fejlesztésének és oktatásának elősegítéséért

(oktatási)

1221 Budapest, Ady Endre út 59.
képviselő: Dr.Macskási Levente elnök önálló, Dr.Vas László Mihály ketten együtt, Prof.dr.Czigány Tibor ketten együtt
Tudományos igényű tanulmányok és publikációk készítésének támogatása. Tanulmányok készítése a szakirányú oktatás hatékonyságának növelése érdekében. A polimerekkel és a polimer kompozitókkal kapcsolatos tananyag-, tanulmánykészítés támogatása. A polimerek és a polimer kompozitok tárgyában képzett hallgatók ösztönzése, támogatása. A polimerek és a polimer kompozitok képzésének támogatása a nemzetközi együttműködési lehetőség jobb kihasználása érdekében. Egyetemi hallgatók és doktorandusok nemzetközi cseréjének elősegítése. ... >>

Duna - Vitex Szakszervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1222 Budapest, Nagytétényi út 72.
képviselő: Lengyel Elza
elsősorban a működési területén csiszolóanyag gyártási tevékenységet végző munkáltatóknál foglalkoztatottak érdekeinek előmozdítása, képviselete, védelme. Céljai megvalósítása érdekében gazdasági, jogi, szociális, segélyezési, kulturális, tömegkommunikációs informatikai, képzési, munkavédelmi, üdültetési, sport, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatásokat nyújt. Ezen feladatok megvalósításához intézményeket hozhat létre és működtethet. ... >>

Dunatelep Közhasznú Egyesület

()

1225 Budapest, Csút utca 8/B. IV.em.17.
képviselő: Korsós Ilona, Stocker Eszter
A Dunatelep lakóközössége állampolgári jogainak, a lakóközösség lakóérdekeinek sikeres és hatékony érvényesítése. Az Egyesület működési területén az infrastruktúra fejlesztése, a közbiztonság megteremtése, a remészet- és környezetvédelem, Duna parti sétautak, kerékpárutak, más zöldterületek fenntartása és üzemeltetésükhöz kapcsolódó t4evékenységek kifejtése. Célja továbbá egyéb olyan ár., és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó beruházások megteremtése, amelyek megvalósításához szükséges költségvetési ( kormányzati, önkormányzati ) anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyéb források bevonása és felhasználása szükséges. ... >>

DUO ZENEISKOLA Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Eötvös u. 6.
képviselő: Hamzsáné Pesti Terézia, Hegedűs Lászlóné sz. Lédeczi Ildikó
Az alapfokú zene oktatása, művészeti nevelés, amely megalapozza a művészi kifejező készséget, előkészíti, illetve felkészíti a szakirányú továbbtanulásra. A zeneiskola feladata a hangszerkesztés biztos megtanítása, a zenével való kapcsolatteremtés és a vele kapcsolatos elméleti tudás elsajátítása. Ösztönözze a tanulóit a későbbiek során a zene szeretetére, megértésére és iránta való érdeklődésre. ... >>

DÜBER Kézilabda Club

(sport)

1222 Budapest, Bálvány 12.
képviselő: Dzsanda Sándor ... >>

Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1222 Budapest, Lőcsei utca 14.
képviselő: Biró Virág
Elősegíteni az emberek és kutyák harmonikus együttélését; rehabilitáció, szocializáció; a felelős és kulturált állattartás elterjesztése és ezek okozta társadalmi feszültségek csökkentése; a magyar kutyafajták népszerűsítése. ... >>

Egészség 22 Alapítvány

(egészségügyi)

1221 Budapest, Káldor Adolf 5-7.
képviselő: Lányi István dr., Nagy László dr. ... >>

ÉletKedv Közhasznú Alapítvány

(sport,szociális)

1221 Budapest, Péter Pál utca 68.
képviselő: Komlósy Melitta, Lakatosné Kállai Julianna, Margitházi Tibor Miklósné
Az alapítvány céljának tekinti a gyermekek és az ifjúság testi, lelki egészségének megőrzését, támogatását, a családi életre való nevelését, a konfliktushelyzetek megoldásának elősegítését és a helyes életvezetés elsajátítását; olyan új generációk felnevelésének elősegítését, akik megváltozott szemléletmóddal, öngondoskodó, egészségmegőrző és sportos életvitellel képesek eredményes, a társadalom számára is kölcsönösen hasznos életvezetésre, munkavégzésre, miközben megfelelő erkölcsi értékrenddel és családcentrikus életfelfogással rendelkeznek. Az alapítvány célja továbbá hátrányos helyzetű csoportok anyagi, erkölcsi és lelki támogatása, esélyegyenlőségük elősegítése, karitatív tevékenységek bevonásával, megkülönböztetett figyelmet fordítva a fogyatékkal élőkre. A nemzeti és etnikai kisebbségek társadalmi integrációjának támogatása, a családok támogatása. Az alapítvány elsősorban a fiatalok körében támogatja a bűnmegelőző tevékenységet. ... >>

Elixir Klub

()

1221 Budapest, Városház tér 13.
képviselő: Ulmann Sándorné ... >>

ELTE Nagytétényi Kollégium Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164.
képviselő: Dr. Seifert Tibor, Gherdán Tamás
Az ELTE Nagytétényi úti Kollégiuma mindenkori lakóinak és az ELTE összes hallgatójának oktatási és ismeretszerzési támogatása. ... >>

Eminens Jól Tanuló - Jól Sportoló Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Tompa 2/4.
képviselő: Rozboráné Megyesi Anikó
A budapest XXII. Tompa u. 2/4 szám alatti 9.sz. Általános Iskolában az iskolai tanulmányokban és a sportolásban minél jobb eredmények elérése, dijazással. ... >>

Empátia-Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1223 Budapest, Kápolna 2/4.
képviselő: Kádár Zoltánné
A 12. sz. Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalának emelése, az organikusan sérült tanulók rehabilitációja. ... >>

Energia Stop Alapítvány

(szociális)

1223 Budapest, Rózsakert utca 23.
képviselő: Szabó Lajos, Szitó Mátyás
A legalább tíz városi társasházi, illetőleg lakásszövetkezeti lakás tulajdonosait (bérőit) tömörítő lakóközösségek olyan irányú tevékenységének támogatása, amelynek célja, hogy e lakóközösségek tömbszeű lakóépületei csökkenthessék fűtési, illetve egyéb célú energiafelhasználásukat, valamint az ennek vonzataként jelentkező kiadásaikat. Az alapítvány felválalja a városi lakótelepi lakosság általános szociális helyzetét és a tipikusan e körben jelentkező szociális szükségleteket tükröző felmérések és elemzések elkészítését, az ily módon szerzett tapasztalatoknak az érintett lakossági körrel, valamint az illetékes önkormányzati és állami szervekkel való megismertetését, továbbá vonatkozó problémakezelési és- megoldási javaslatok kidolgozását. ... >>

Értelmet az Életnek Alapítvány

(egészségügyi)

1221 Budapest, Gerinc u. 75.
képviselő: Scholtz Imre
Segíteni a súlyos gerincsérültek rehabilitációját, élet- és munkakörülményeik és beilleszkedésük támogatását, a magatehetettlenek gondozását, az arra rászorulók segélyezését. ... >>

Erva Sportlövő Club Hungary

(sport)

1222 Budapest, Pannónia u. 1-3.
képviselő: Révai Csaba ... >>

Etyek - Budai Borvidék Hegyközségi Tanácsa

(egyéb)

1222 Budapest, Vágóhíd utca 1.
képviselő: Dr. Terts András titkár, Szakáll Pál elnök
A körzethez tartozó hegyközségek tevékenységének összehangolása, a borvidéki szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése. ... >>

Európa Szakértők Magyarországi Egyesülete

(egyéb)

1221 Budapest, Baross utca 11.
képviselő: Dér Andrea
Európai Uniós Szakértők adatbázisának kiépítése. ... >>

Európa Szívében Alapítvány

()

1222 Budapest, Tóth József u. 7.
képviselő: Réti Katalin
Az Alapítvány kiemelten fontos céljának tekinti, - hogy Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása után a magyar vállalkozásokat segítse és támogassa a közös piacon való versenyképesség megtartásában - a magyar kultura hazai és nemzetközi védelmét, a magyar nevezetességek fenntartását, működtetését, a világörökség részét képező intézmények, helységek támogatását. ... >>

Európai Paintball és Extrémsport Liga Egyesület

(sport)

1225 Budapest, Bartók Béla út 176.
képviselő: Pintér László Tamás
sporttevékenység szervezése ... >>

Fehér Holló Együttműködés a Társadalomért Egyesület

(egyéb)

1221 Budapest, Tengeri utca 5.
képviselő: Simsa Péter
Az egyesület célja azon magán és jogi személyek egymásra találásának és együttműködésének előmozdítása, akik:
a) a Magyar Állam jobbításával;
b) a közéletben a társadalmi aktivitás fokozásának szükségességével;
c) a Magyar Állam és a társadalom kapcsolatának javításával;
d) a pártok politikai tevékenységének jobbító megváltoztatásával
1. egyetértenek.
2. egyetértenek és véleményükkel, tapasztalataikkal segítik a változásokat.
3. egyetértenek és közreműködnek megoldások, alternatívák, javaslatok kidolgozásában.
4. egyetértenek és készek részt vállalni egy jobbított rendszer működtetésében. ... >>

Ficánka Alapítvány az Óvodai Oktatásért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1222 Budapest, Árpád utca 61.
képviselő: Bozsó György Zoltánné
a gyerekek nevelését, az oktató-, nevelő munka magasabb színvonalú ellátását segítő értelmi és mozgásfejlesztéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez, a meglévő eszközök fejlesztéséhez támogatást nyújtani.
A higiénikus- esztétikus környezet biztosítása.
Sport-szabadidős- és kulturális programok szervezéséhez, lebonyolításához, továbbá ezen programok, esetlegesen résztvevő fellépők fellépési díjának kifizetéséhez.
Az óvodai szervezésben megteremtett erdei óvodában, nyári táborozáson résztvevő gyerekek és kísérők számára a részvételi díj költségeinek enyhítéséhez nyújtani támogatást.
A gyerekek nevelésében résztvevő dolgozók számára továbbképzések, tanulmányutak és szakmai kirándulások finanszírozása.
A fenti célokat segítő kiadványok, segédanyagok megjelentetéséhez és reklámoztatásához szükséges költségek biztosításához és az intézmény számítástechnikai infrastruktúrájának fejlesztéséhez támogatást nyújt.
A környezettudatos életre nevelés programjaihoz való csatlakozás költségeinek biztosítása. ... >>

Figyelj Ránk Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Anna u.9-11.
képviselő: Csendes Györgyi
Az alapítvány székhelyén lévő óvodában a nevelő munka tárgyi fel- tételei korszerűsítésének elősegítése. A gyerekek komplex művészeti nevelése. A kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek továbbképzési, szakmai fejlődési lehetőségek bővítése kutatási célfeladatok, szakmai tapasztalatcserék,tanulmányutak támogatásával. ... >>

First Team Polgári Sportegyesület

(sport)

1224 Budapest, VII.utca 1/b.
képviselő: Gápel Ferenc ... >>

Foglalkozási Ártalmak Megelőzése Alapítvány

(egészségügyi)

1221 Budapest, Ady Endre u.123.
képviselő: Köteles György dr.
Munkaegészségügy fejlesztése, külföldi munkaegészségügyi eredmények adaptálása. ... >>

Fókusz 22 Egyesület

(kulturális)

1222 Budapest, Kossuth Lajos 60.
képviselő: Szirtes Edit dr. ... >>

FOLMONT Műanyagipari Rt. Szakszervezet

(érdekképviselet)

1225 Budapest, Nagytétény út 216.
képviselő: Szántó Gábor, Szántó Gábor, Szántó Gábor, Szántó Gábor ... >>

Football 2000 Sport Club

(sport)

1221 Budapest, Kossuzh Lajos u. 45.
képviselő: Rothauszky János ... >>

Fórumház Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1222 Budapest, Május 1. utca 25.
képviselő: Havasi Péter
Honismereti, természetjáró, kulturális, hagyományőrző és közösségteremtő programok szervezése. Nemzetközi, határontúli magyar ifjúsági, szakmai és kulturális szervezetekkel való együttműködés. A természeti és az épített környezet védelme. ... >>

FREE CHOICE TEAM Egészségmegőrző Egyesület

(oktatási)

1222 Budapest, Dankasirály u. 1.
képviselő: Dr. Lenkei Gábor/dr.Tóth Csabával, Dr. Lenkeiné Pető Éva/dr.T.Csabával, Dr. Tóth Csaba / kettő együt
A tudományosan megalapozott egészségjavító és egészségmegőrző módszerek, az ilyen célú társadalmi szervezetek létrejöttének működésének elősegítése, az egészségmegőrző szemlélet kialakítása, ezek oktatása, illetve az ezzel kapcsolatos oktatók képzése. ... >>

Galambtenyésztők B.22-es Egyesülete

()

1222 Budapest, Tóth József u. 45-47.
képviselő: Kun József
A hobby galambtenyésztők társadalmi összefogása, fórumteremtés a tenyésztői szakmai ismeretek cseréje. A hobby galambtenyésztés népszerűsítése, a tenyésztői munka összefogása, a tagok érdekképviselete. ... >>

Gamah International Group for Advancement of Medicine from America to Hung.

(egészségügyi)

1223 Budapest, Aszály 14-16.
képviselő: Elkán György dr., Kocsis Éva dr., Kocsis László dr. ... >>

Generációkért Alapítvány

(szociális)

1222 Budapest, Éger 18.
képviselő: Kristóf Imréné dr., Müller Emil ... >>

"GERINC" Művészeti Egyesület

(kulturális)

1221 Budapest, Gerinc utca 127. fszt./1.
képviselő: Balogh Judit, Bisztriczky Réka, Mészáros Csaba
Az egyesület alapvető célja a környezet és tárgykultúra fejlesztése iparművészeti értékek előtérbe helyezésével. E cél érdekében az Egyesület felválalja az alábbiakat: kézműves hagyományok ápolása, fiatal iparművészek bemutatkozási lehetőségének megteremtése, új iparművészeti technológia kifejlesztése, alkalmazásának ösztönzése. Fiatal iparművészek tevékenységének színvonalas technológiai háttér biztosítása. Fiatal iparművészek szakmai tanulmányútjainak szervezése, finanszírozása. ... >>

GINGKO Szociális Egyesület

(szociális)

1225 Budapest, Kassai utca 14.
képviselő: Gallai Sándor, Rakita Jánosné, Velkei Sándorné
az emberek létbiztonságának a megalapozása, idősek, családok megélhetésének elősegítése. ... >>

GOLD MOTORSPORT Egyesület

(sport)

1224 Budapest, Dózsa Gy. u. 16.
képviselő: Szilvási Péter
A magyar motorsport versenyszerű gyakorlásának előmozdítása. ... >>

Gomba Terméktanács

()

1223 Budapest, Bibic 12.
képviselő: Király Mihály dr. ... >>

Göde Jolán Alapítvány

(egészségügyi)

1223 Budapest, Kápolna u. 3.
képviselő: Dr. Szondy Mária
Göde Jolán emlékének megőrzése az Egészségügyi Gyermekotthonok Országos Módszertani Inézetének két dolgozója jutalomban való részesitése útján Semmelweis Ignác születésének emlékére. ... >>

Görög Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

1221 Budapest, Katona utca 2.
képviselő: Nikáki Afroditi, Nikákisz Szofoklész, Simon Éva Zoi ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41