Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XV. ker civil szervezetek


Találatok száma: 430
6. oldal

Mentorátor Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1153 Budapest, Bocskai utca 88.
képviselő: dr. Zsellér Ágnes
Az alapítvány tevékenységét a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében folytatja. Törekszik arra, hogy a szociálisan vagy egészségügyi okok miatt hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek nevelését, oktatását, képességeik fejlesztését a jelenleginél magasabb színvonalon, esélyegyenlőségük mindenkori szem előtt tartásával tudja biztosítani. ... >>

Metszéspont Alapítvány

(kulturális)

1157 Budapest, Nyírpalota utca 65. IX/53.
képviselő: Magyar Sándor
A magyar kulturális, közgazdasági, jogi, illetve egyéb ismeretek terjesztése a magyarországi és határon túli magyar ifjúság körében a társadalom érdekének szolgálatában. ... >>

Mézeskalács Házikó Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1155 Budapest, Mézeskalács tér 4/a.
képviselő: Nedoba Katalin
Az 1155. Budapest, Mézeskalács tér 4/a. szám alatt található óvoda játékokkal, szemléltető eszközökkel és tornaszerekkel való felszereltségének javítása és az óvodai nevelés színvonalasabbá tétele. ... >>

Micimackó és a Természet Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1156 Budapest, Kontyfa u. 1.
képviselő: Baracskay Éva
A XV. kerület Kontyfa u.1.sz. alatti Óvoda természeti nevelési programjának megvalósításához szükséges eszközök beszerzése, rendezvények szervezése. ... >>

Micro-és Anophtalmiás Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1151 Budapest, Dal u. 4/B.
képviselő: Dr.Seres Péter
Erős látáskárosodást okozó szembetegséggel, elsősorban a szem nélkül (anophthalmia) vagy rendellenes kicsiny szemmel (micropthalmia) született gyermekek széleskörű és hossztávú segítése. ... >>

Microburst Sky Voyagers Sportrepülő Egyesület

(sport)

1154 Budapest, Aulich u. 108.
képviselő: Kelemen Nándor, Lefka József ... >>

Mini Manó Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1158 Budapest, Őrjárat u.9.
képviselő: Csörgőné Bánhalmi Éva
A Budapest, XV.ker.Őrjárat u.9.sz. alatt működő óvoda személyi és tárgyi feltételeinek a támogatása. ... >>

MOBIL FC Sport Egyesület

(sport)

1154 Budapest, Damjanich u. 54.
képviselő: Liba Attila
A sport, azon belül is az amatőr labdarúgás propagálása, emberekkel történő megismertetése és ezáltal a szabadidő egészségesebb, értelmesebb eltöltésének előmozdítása. Amatőr labdarúgó bajnokság, torna szervezése, melyen bármelyik korcsoport részt vehet, illetőleg az ilyen tornán, bajnokságon való részvétel. ... >>

Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

(szociális)

1155 Budapest, Kolozsvár utca 4/B.
képviselő: Gál Antal
Szakmai, módszertani segítséget nyújt az országos gyermekjóléti szolgálatainak működéséhez, ezzel hozzá járulva a működési területükön élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, valamint a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. A szakterületeken tevékenykedő szakemberek és intézmények általános társadalmi, jogi, szakmai és egzisztenciális érdekeinek érvényre juttatása, szakmai- tudományos együttműködésük hazai és nemzetközi kiterjesztése. Közreműködik és véleményezi a gyermekvédelmi/gyermekjóléti ellátások szabályozását szolgáló jogszabályokat, szükség esetén jogszabályok alkotását kezdeményezi. ... >>

Molnár István a Táncművészetért Alapítvány

(kulturális)

1153 Budapest, Pázmány P.u.59.
képviselő: Demény Gábor
Molnár István táncos-koreográfus emlékének és szellemiségének ápolása, valamint a magyar táncművészet támogatása. ... >>

Moszat Búvár Egyesület

(sport)

1155 Budapest, Ozmán u. 2.
képviselő: Besenyei György ... >>

Mozgássérültek Autósport Egyesülete

(sport,szociális)

1152 Budapest, Rákos utca 44.
képviselő: Kázány Tibor
Mozgássérültek számára sport,- elsősorban autósport- rendezvények szervezése, lebonyolítása, a hátrányos helyzetű sportolók sportolási lehetőségeinek biztosítása. ... >>

Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája

(szociális)

1157 Budapest, Zsókavár u. 15.
képviselő: . Tánczos, Strumpfel Lilla ... >>

"Munkarend" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1154 Budapest, Aulich Lajos utca 121.
képviselő: Lowescher Vilmos
Vállalkozások helyzetbehozása a munkaerő továbbképzése, dolgozók továbbképzésének igényfelmérése a vállalkozásokban. Szakmunkásképzés magasabb színvonalon való megvalósítása érdekében anyagi források gyűjtése. A szakmunkásképzés vállalati igényfelmérése közvetítése az iskola és a munkahely között. ... >>

Nádastó Parki Óvodai Alapítvány az Egészséges Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1156 Budapest, Nádastó park 1.
képviselő: Bulcsu Gáborné, Haskó Józsefné
Az óvoda gyermeki részére egészségesebb környezet és táplálkozás feltételeinek megteremtése, szemléltető játékeszközeinek bővítése, jó minőségű foglalkozási anyagok, eszközök beszerzése. ... >>

Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete

(szociális)

1157 Budapest, Zsókavár u. 2.
képviselő: Nyiri Antalné
Nagycsaládosok és rászorulók támogatása; gyermekek részére rendezvények, programok szervezése; más hasonló célkitűzésű egyesületekkel való együttműködés. ... >>

Nagyot Ugró Tinik, Rohanó Ifjú Fiúk Edző Raja - HARTYÁN Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

1152 Budapest, Aporháza u. 45.
képviselő: Kohári Zoltán
Az egyesület működésének célja, hogy az egyesületekre, a sportra a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásával, verseny, diáksport és természetjárás érdekeivel összhangban, az alapítók, a később csatlakozók, a sportot, természetet szeretők számára sportolási lehetőségek, versenyek, szabadidős rendezvények, túrák szervezésével támogassa a verseny és diáksportot. ... >>

NAPSZEKÉR Alapítvány

(intézményi,természetvédelem)

1155 Budapest, Perczel Mór u. 22.
képviselő: Ábrahám Linda Éva, Gábor Andrea, Szurgyi Margit
A magyar és más népek meséin alapuló játszóházak szervezése gyermekek részére, hogy a kézműves mesterségek bemutatásán, elsajátításán kívül megismerkedhessenek a mesék és mondák világával, a régi magyar kultúrával is. Az alapítvány fontosnak tartja, hogy a gyermekek betekintést nyerjenek a magyar népszokásokba és hiedelemvilágba is. A régi korok emberei együtt éltek a természettel. Manapság a városokban élő gyermekek ritkán találkozhatnak a tárgyak természetes alapanyagaival, ezért szeretnénk őket kivinni a természetbe és ott együtt fedezni fel, hogy miből készül a nádsíp, a fonott kosár, a csuhébáb, hol "terem" a gyapjú stb. Az anyagi feltételek megteremtésével az alapítvány olyan nyitott műhelyt alakít ki, amely szabadon látogatható. Az ott dolgozó kézművesek eszközeit, a munka folyamatát is figyelemmel kísérhetik az érdeklődők. Emellett az ősi korok emberének mindennapi életébe is szeretnénk betekintést engedni különböző rendezvények formájában. Képzett kézművesek által készített tárgyakat az alapítvány kiállítja és értékesíti különböző helyszíneken. Igény esetén utcaszínházi rendezvényeket, vagy vásári komédiát szervez az alapítvány. ... >>

Nemzeti Agrár- és Élelmiszeripari Marketing Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

1152 Budapest, Palánk utak 102.
képviselő: Hajdúné Pető Fruzsina
környezetvédelmi tevékenység ... >>

Nemzetközi Kórház Hálózat Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1153 Budapest, Pázmány Péter u. 120.
képviselő: Czinner Antal dr., Funk Sándor dr., Gondos Julianna, Makay Lászlóné, Szakonyi Tibor dr.
A magyar egészségügy műszaki ellátásának támogatása. ... >>

Neptun Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1150 Budapest, Neptun 57.
képviselő: Lakatosné Domonkos Andrea Lukrécia
Az iskola nevelési programját szolgáló új eljárások kidolgozása és gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. ... >>

Neptun Diáksport-Egyesület

(sport)

1158 Budapest, Neptun u. 57.
képviselő: Dobosné Kaszás Eleonóra
A tagok részére rendszeres testgyakorlás feltételeinek a biztosítása. ... >>

NIHON Újpalotai Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1157 Budapest, Nyírpalota út 97.
képviselő: Szécsényi Attila Zsolt
A harcművészeti oktatás szervezése, utánpótlás képzése. ... >>

Nyitott Gondolkodó Egyesülete

()

1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
képviselő: Bede Mária, Czibik Tamás, Germadics Vilmos, Krausz Attila ... >>

Nyújtsd a kezed Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.
képviselő: Czompa Klára
Segítségnyújtás a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általánosa Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat (székhelye: 1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.) oktatói feltétel rendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. Új eljárások kidolgozása, ezek gyakorlati megvalósítása, mindezek anyagi hátterének biztosítása. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés támogatása, szenvedélybetegségek (drog, alkohol, dohányzás stb.) kialakulását megakadályozó prevenciós programokban való részvétel, szakértők előadásainak támogatása. Iskolai rendezvények szervezése az egészségmegőrző környezet biztosításáról. Jegyzetek és egyéb írásos oktatási segédeszközök (pl. feladatgyűjtemények készíttetése, szakmai anyagok fordíttatása), részévétel az iskolában folytatott pedagógiai kísérletekben, nevelésben, képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben, mindezek támogatása, elősegítése. A szülők részvételének erősítése a nevelési program megvalósításában. Ösztöndíj támogatás nyújtása a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat arra érdemes tanulóinak, illetve pedagógusainak és egyéb munkatársainak, az iskolai oktató-nevelő munka színvonalát növelő magasabb kvalifikáció megszerzése segítése érdekében bel- és külföldön egyaránt. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók, illetve pedagógusok és egyéb munkatársak jutalmazása. A Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat szakmai fejlődése szempontjából fontos bel- és külföldii partnerek fogadásához támogatás nyújtása, az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. A Száraznád Nevelés-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat más iskolákkal fennálló illetve létesítendő kapcsolatok építése és ezek segítése. A hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok támogatása. A hátrányos helyzetű (pl. nemzeti, etnikai, vallási stb. kisebbséget képező vagy sérült) diákok, diákcsoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, beilleszkedésük segítése. A tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelés-oktatás folyamatában, ennek megfelelően a hátrányos helyzetű, ill. a tehetségesebb tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása. A tanulók pályaorientációjának kiszélesítése, munkába állásuk elősegítése, speciális tanulók számára a szakképzés feltételeinek bővítése. A magyar nyelvet és kultúrát elsajátítani szándékozó, nem magyar állampolgárságú diákok ösztöndíj támogatása. Az iskolai sporttevékenység és környezetvédelem elősegítése, szervezés és támogatása. A környezet megóvására és az egészséges életmódra való nevelés. Iskolai sportversenyeken való eredményes részvétel támogatása, díjak, tárgyjutalmak felajánlása, utazási költségekhez történő hozzájárulás, a sportolás tárgyi feltételeinek javítása. Kulturális programok, színjátszókör működtetése. Filmklub, tánc ... >>

Orient Alapítvány

(sport)

1151 Budapest, Esthajnal u.3.
képviselő: Szigeti István
Anyagi támogatás nyújtása Kung-Fu Sportegyesületek tagjai és egyéb rászoruló sportegyesületek, valamint magyarországi mozgásterápiára szoruló gyermekek edzőtáborozási lehetőségeihez. ... >>

Orvostanhallgatók Nemzetközi Studiója

(egyéb)

1156 Budapest, Nádastó park. 31.
képviselő: Rácz György ... >>

Otthon Sportegyesület

(sport)

1155 Budapest, Rákos 104.
képviselő: Szentkuti József ... >>

OVIT Sportegyesület

(sport)

1158 Budapest, Körvasút sor 105-106.
képviselő: Makó Attila ... >>

OVIT Szakszervezet

(érdekképviselet)

1158 Budapest, Körvasút sor 105.
képviselő: Horváth József elnök, Ilyés Éva gazdasági vezető, Juhász Edit főbizalmi ... >>

Ökotéka Egyesület az Egészséges Életért, a Biztonságos Élelmiszerekért Közhasznú Szervezet

()

1156 Budapest, Nádastó park 22.
képviselő: Laukó A. Zsolt
Egészségmegőrzés, szociális, tudományos, nevelő-oktató tevékenység, környezetvédelem, fogyasztóvédelem, foglalkoztatás elősegítése. ... >>

Örökmozgók Szabadidő és Sportegyesülete

(sport)

1153 Budapest, Cserba Elemér utca 15.
képviselő: Nógrádi Péterné
a sport, azon belül az aerobik, fitnesz és szabadidősport társadalmi fontosságának képviselete, főleg a nők körében;
a mozgás, egészséges életmód, prevenció társadalmi elismerésének növelése a társadalom minél szélesebb rétegének bevonásával;
rendszeres testedzés igények felkeltése és megtartása, az általános fizikai és mentális képességek fejlesztése;
az egészséges életmód, prevenció népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése;
a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségeinek biztosítása;
a testi-lelki jólét kialakítása;
rendezvények, szabadidős sportrendezvények megszervezése, lebonyolítása;
a fitnesz és a wellness tevékenységek megismertetése az idősebb korosztályú hölgyek részére és fokozatos bevonásuk ezen programokba;
az ifjúság figyelmének felhívása az egészséges életmódra. ... >>

Összefogás Paintball Egyesület

(sport)

1152 Budapest, Régi Fóti utca 19.
képviselő: Szőke József
a paintball tevékenység elősegítése ... >>

Őszirózsa Alapítvány

(szociális)

1154 Budapest, Arany János utca 51.
képviselő: Varga Györgyné
A kerületben lakó nyugdíjasok karitatív támogatása. ... >>

ÖTYE Kosárlabda Egyesület

(sport)

1156 Budapest, Páskomliget u. 53.
képviselő: Dalnoki Ildikó, Dr. Pázmándi Péter, Konnert Károly ... >>

P.Ó.K. - Háló /Patronáló-Óvó-Közösségi Háló/

()

1156 Budapest, Páskomliget u. 6. X/47.
képviselő: Berki Éva, Kádas Hajnalka elnök
A fiatalok értékrendjének fejlesztése, az indulásnál hátrányt szenvedő fiata- lok hely és céltudatának olyan szintre történő fejlesztése, amely hozzájárul a társadalomba illeszkedés folyamatának felgyorsításához, megfelelő tételéhez. ... >>

Palócvilág Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1158 Budapest, Adria út 69.
képviselő: Bozsó Csilla
Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. ... >>

Palota Röplabda Sport Club

(sport)

1158 Budapest, Madách 25/a.
képviselő: Szalay Béláné ... >>

Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület

(sport)

1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.
képviselő: Lukács Viktor
Az asztali-labdarúgás iránti érdeklődés felkeltése. ... >>

Palotai Gyermek- és Tömegsport Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1154 Budapest, Bánkút u. 71.
képviselő: Saska Imre
Gyermek- és ifjúsági sporttevékenység ellátása, az iskolai mindennapos testedzés feltételeinek biztosítása, működési feltételeinek javítása, helyi testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel és iskolákkal való együttműködés, a gyermek és ifjúsági szabadidő sport segítése, feltételeinek megteremtése; közreműködés egyes sporteseményekben, rendezvényeken, sporttevékenységre alkalmat adó rendezvények szervezése;a rendszeres testedzés biztosítása;magas színtű sportolási lehetőség megteremtése;fogyatékos sportolók sportolási feltételeinek biztosítása, ellátása. ... >>

Palotai Íjász Egyesület

(sport)

1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 108.
képviselő: Herczog Armand ... >>

Palotai Kincsőr Alapítvány

(kulturális)

1153 Budapest, Eötvös u.64-66.Csokonai Műv.K.
képviselő: Gyulai Liviusz
A Budapest XV. kerület képzőművészeti kultúrájának terjesztése, kiállítások rendezése. ... >>

Palotai Önvédelmi Védegylet

()

1157 Budapest, Száraznád u. 5.
képviselő: Bernáth Sándor, Nagy Attila, özv. Duka Gáborné, Papp Barnabás, Turcsányi Péter ... >>

Palotai Öregdiák Alapítvány a Dózsa György Gimnáziumért

(kulturális)

1151 Budapest, Fő út 70.
képviselő: Tusnády Gáborné
A Dózsa György Gimnázium hagyományainak ápolása, a gimnázium támogatása, a tanulók és az egykori, valamint a jelenlegi tanárok támogatása. ... >>

Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési - Önvédelmi - Önkéntes Tűzoltó - MÁTRIX Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

1150 Budapest, Hartyán köz 3.
képviselő: Bagi Andrea elnökhelyettes, Nagy Noémi titkár, Tóth Gyula alelnök, Vona János elnök
Bűnmegelőzési, önvédelmi, áldozatvédelmi, valamint ifjúságvédelmi tevékenység. ... >>

Palotai Sporthorgász Egyesület

(sport)

1155 Budapest, Vasvári Pál utca 35.
képviselő: Szabó Sándor ... >>

Palotai Testvériség Tenisz Egyesület

()

1158 Budapest, Bánkút u. 71.
képviselő: Géczi Gábor, Ifj. Saska Imre ... >>

Palotai Városszépítő Egyesület

(kulturális)

1153 Budapest, Arany János utca 22. fszt./6.
képviselő: Güler Ilona, Juhász Attila
A kerület hagyományainak ápolása, történetének feltárása, bemutatása, megismertetése, a lakosság egészséges lokálpatriotizmusának fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41