Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XV. ker civil szervezetek


Találatok száma: 430
4. oldal

Honi Faesztergályos Egyesület

(kulturális)

1156 Budapest, Kontyfa utca 4. VII./24.
képviselő: Demeter László önálló, Szögi János önálló
Hagyományőrzés:
- a faesztergályozás történelmi anyagainak felkutatása,
- régi faesztergák felújítása,
- idős szakemberekkel felvenni a kapcsolatot.

A faesztergályos szakma népszerűsítése:
- kiállítások rendezés,
- bemutatók szervezése,
- találkozók rendezése,
- videó és képanyagok készítése a faesztergályozás fogásairól,
- fotógaléria a múltat idéző régi esztergákról,
- a faesztergályos szakmát és az egyesület tevékenységét bemutató honlap üzemeltetése. ... >>

Honvéd Folyami Flotilla Alapítvány

(kulturális)

1153 Budapest, Szentmihályi út 107.
képviselő: Németh László, Sirankó Ferenc, Szöllős Béla
A Honvéd Folyami Flotilla nyugdíjasainak esetenkénti anyagi támogatása, a Flotilla történelmi hagyományainak ápolása, ennek finanszírozása, és a rendezvények támogatása. ... >>

Honvéd Hősökért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1152 Budapest, Dobó u. 38. I. 3.
képviselő: Hellán János
A II. világháborúban elesett magyar honvédek emlékének, valamint a magyar hadtörténelem ápolása, a csaták, katonasírok helyszíneinek felkutatása és ezzel újabb méltó emlékhelyek kiválasztása, létesí- tése, illetve fenntartása. Hozzájárulás a civil és katonai taninté- zetekben folyó történelem oktatáshoz, ismeretterjesztéshez, a ha- gyományápoláshoz és a hazaszeretetre való neveléshez. Az alapítvány céljai megvalósításához saját információs rendszert épít ki, közreműködik hazai és nemzetközi megemlékezések szervezé- sében, publikációs tevékenységet támogat, kapcsolatot létesít más hasonló célú szervezetekkel, intézményekkel. ... >>

Humán Integrációs Műhely Közhasznú Alapítvány

()

1151 Budapest, Lenvirág utca 27.
képviselő: Peuker Gabriella
a magyarországi nonprofit szektor humán erőforrása EU-komforttá válásának elősegítése. ... >>

Humanista Társadalmi Egyetemért Egyesület

(oktatási)

1155 Budapest, Rákos út 102. III. 19.
képviselő: Sinkovics Sándor
Létrehozni és működtetni egy olyan intézményt, amely egyetemi szintű ingyenes oktatást biztosít tehetséges, de anyagi okok miatt az egyetemi tanulmányokról lemondani kénytelen fiatalok részére. A hallgatók számára az utazási költségek megtérítését, ingyenes szállás és kedvezményes étkezést biztosítani. ... >>

Humánus Jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1156 Budapest, Nádastó park 10. 3./7.
képviselő: Varga Dániel
a fogyatékossággal élők társadalmi befogadásának segítése;
munkaerő-piaci részvétel elősegítése a leendő munkavállalók foglalkoztathatóságának, alkalmazkodóképességének javítása által;
életfogytig tartó tanulás elterjesztése;
a kompetencia alapú oktatás és korszerű pedagógia módszerek elterjesztése;
diszlexia és más tanulási problémák csökkentése, kezelése;
esélyegyenlőség biztosítása az oktatásban;
a tudásra épülő társadalom előmozdítása;
társadalmi esélyegyenlőtlenség csökkentése hatékony tanulási módszerek terjesztésével;
iskolarendszeren kívüli készségfejlesztés és oktatás;
kutatás és fejlesztés a tanulási módszerek, élethosszig tartó tanulás, ifjúsági esélyegyenlőség, oktatásügy területén;
az olvasáskultúra fejlesztése, a funkcionális analfabetizmus elleni küzdelem segítése az iskoláskorúak körében;
átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek elterjesztése az oktatásban;
felkészítés az aktív állampolgárságra és az európai polgárságra ... >>

Idegenforgalmi Managerképzést Támogató dr. Gellai Imre Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1151 Budapest, Bem u.29.
képviselő: Hegedűs Benedekné, Holló Tamásné sz. Pillér Adrienn
Az idegenforgalmi területen dolgozó egyetemi és főiskolai végzettségű fiatalok külföldi és hazai managerképzésének támogatása. Új tétel: A középfokú végzettséggel rendelkező fiatalok idegenforgalmi célú hazai és külföldi továbbképzésének támogatása.
A felsőoktatásban új tantárgyként bevezetésre került egészségügyi turizmus tantárgy tananyagírásának illetve kiadásának támogatása. Tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű középiskolai tanulók tanulmányainak támogatása ösztöndíj formájában, valamint nyelvtanulás támogatása elsődlegesen csere utak költségeihez, valamint sikeres nyelvvizsga költségeihez történő hozzájárulás formájában. ... >>

Ifjúsági Caritas Egyesület

(szociális)

1157 Budapest, Nyírpalota utca 65. IX/53.
képviselő: Magyar Sándor
A fiatal generáció demokratikus elveknek elkötelezett nevelése, közéleti részvételre való felkészítése. ... >>

Indiánok Amerikai Futball Egyesület

(sport)

1156 Budapest, Páskomliget utca 33. fsz./1/a
képviselő: Martinovics Péter
Az amerikai futball népszerűsítése, sportolási lehetőség nyújtása a tagok részére. ... >>

Integrációs Felkészítést Segítő Alapítvány a Közös Európáért

(oktatási,szociális,kulturális)

1154 Budapest, Nádastó u. 117.
képviselő: Dr. Gyenge Balázs
Magyarország felzárkóztatását támogassa az Európai Unióhoz történő csatlakozási folyamat során és azt követően, segítse az egyes régiókban működő önkormányzatokat, oktatási és kulturális intézményeket, a kis és közép vállalkozásokat, valamint külön figyelmet fordítson a hátrányos helyzetűekre az érintett területeken. A kitűzött célt felkészítő tanfolyamok szervezésével, információk és ismeretek összegyűjtésével, átadásával, pályázati tanácsadással, valamint tanulmányok és kutatások készítésével kívánja megvalósítani. ... >>

Interpool Sportegyesület

(sport,oktatási)

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
képviselő: Özeren Adem
Az egyesület célja a szabadidősport, tehetséggondozás és az utánpótlásnevelés biztosítása, elsősorban a biliárd sportág tekintetében, így sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása, szerepvállalás a magyarországi sportolók támogatásában, sportolási lehetőségek biztosításában. ... >>

ISSIMO Sportegyesület

(sport)

1151 Budapest, Vácegres utca 11.
képviselő: Lengyel Iván ... >>

Iszonyú Pool Club

(sport)

1152 Budapest, Tóth J. 7.
képviselő: Bagi János ... >>

Jégtánc Alapítvány a Műkorcsolya és Jégtánc Sportért

(sport)

1156 Budapest, Dobó u. 36.
képviselő: Kiss István
A jégtánc és műkorcsolya sport támogatása. ... >>

Jó Egészség Centrum Alapítvány

(egészségügyi)

1158 Budapest, Molnár Viktor utca 84 /B.
képviselő: Kovács Jánosné
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Gyógyító tevékenység. Egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Jó Reménység Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1158 Budapest, Molnár Viktor utca 19.
képviselő: Simonyi Zoltán
A magyarországi elmaradott térségek fejlesztésének elősegítése. A természeti katasztrófák károsultjainak segítése Magyarországon és a szomszédos országokban. A magyarországi és a szomszéd országok elmaradott térségeiben élők számára kulturális, oktatási és sport programok szervezése, lenbonyolítása. ... >>

Jóga Hagyomány Egyesület

(kulturális)

1152 Budapest, Vécsey u. 39.
képviselő: Bakos Tímea ( együttesen ), Peszleg Laura ( együttesen ), Szondi Zoltán ( önállóan )
A jóga szellemiségére támaszkodva elméleti és gyakorlati foglalkozások tartása. Különféle jógarendszerek tanulmányozása és azoknak a mendennapi életbe történő alkalmazása ... >>

Johannes Stift Pestújhelyi Római Katolikus Egyházközség Alapítvány

()

1158 Budapest, Bajcsy-Zs. 43.
képviselő: Molnár Béla József
Az egyházközség területén az egyház működésének támogatása. ... >>

Józsefvárosi Boksz Klub Közhasznú Egyesület

(sport)

1157 Budapest, Páskompark 13.
képviselő: Csehi István
ifjúsági sporttevékenység elősegítése, támogatása, bűnmegelőzés. ... >>

Jövőt Álmodunk Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

1153 Budapest, Bethlen Gábor u. 46. I.11.
képviselő: Bihari Ernő ... >>

Kafetéria Önsegélyező Pénztár

()

1158 Budapest, Neptun utca 28.
képviselő: dr. Záhonyi Zsolt igazgatótanács elnöke, Gácsy Noémy igazgatótanács tag, Az igazgatótanács elnöke önállóan, távollétében az Igazgatótanács két tagja együttesen képviseli., Steigervald Ottóné igazgatótanács tag, Az igazgatótanács elnöke önállóan, távollétében az Igazgatótanács két tagja együttesen képviseli. ... >>

KALEIDOSZKÓP Műszaki Művelődési Társaság

(kulturális)

1155 Budapest, Szent korona útja 8.
képviselő: Barkóczi László ... >>

Kálvin János Presbiteri Misszió, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Missziója

(oktatási,egyéb)

1154 Budapest, Bánkút utca 67-69.
képviselő: elnök Égető Ferenc, gazdasági igazgató Mészáros Attila, szociális szakmai igazgató Dr.Huszár László, szociális szakmai igazgató-helyettes Novák István
Hálát adunk Istennek azért az igei világosságért, amelyet elődeinknek adott, és teljes meggyőződéssel azonosítjuk magunkat a reformátori alapokon álló hitvallásokkal. A Misszió legfőbb célja az isteni küldetés betöltése, az Ige hirdetése, a szeretet megvalósítása, a közösségi élet és rend gyakorlása, a presbiteriánus elvek és gyakorlat minél szélesebb körben való kiterjesztése. Ezen célok elérése érdekében a Misszió: a./ hitéleti tevékenységet folytat, b./ lelkigondozói és tanítói munkát fejt ki,c./ konferenciákat, előadásokat szervez és rendez, d./ az idősek, fogyatékosok szociális ellátását bentlakás nélkül (TEÁOR 88.10 08), e./ szociális és oktatási intézményeket alapít és tart fenn, biztosítja az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátását (TEÁOR 87.30 08). ... >>

KANGAR ÍJÁSZ EGYESÜLET

(kulturális)

1154 Budapest, Dessewffy Arisztid utca 156.
képviselő: Igaz Levente
A magyar történelmi íjászat- ideértve a lovasíjászatot- felelevenítése, a hagyományok ápolása. Az íjászat történelmi - és kulturális hátterével kapcsolatos ismeretek terjesztése. A történelmi íjászbemutatók szervezése, ilyen rendezvényeken való részvétel Magyarországon és a határon túl. ... >>

Kannibálok Jégkorong Egyesület

(sport)

1155 Budapest, Mézeskalács tér 14. IV/2.
képviselő: Mészáros Imre ... >>

Károly Róbert Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1151 Budapest, Sződliget utak 24-30.
képviselő: Hoffmanné Bozsik Éva
Segítségnyújtás a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda (székhelye: 1131 Budapest, Sződliget u. 24-30.) oktatói feltételrendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés támogatása, szenvedélybetegségek (drog, alkohol, dohányzás stb.) kialakulását megakadályozó prevenciós programokban való részvétel, továbbképzések támogatása. Iskolai rendezvények szervezése az egészségmegőrző környezet biztosításáról. Jegyzetek és egyéb írásos oktatási segédeszközök (pl. feladatgyűjtemények készíttetése, szakmai anyagok fordíttatása, részvétel az iskolában folytatott pedagógiai kísérletekben, nevelésben, képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben, mindezek támogatása, elősegítése. Ösztöndíj támogatás nyújtása a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda arra érdemes tanulóinak, illetve pedagógusainak és egyéb munkatársainak, az iskola oktató-nevelő munka színvonalát növelő, magasabb kvalifikáció megszerzése, segítése érdekében bel- és külföldön egyaránt. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók, illetve pedagógusok és egyéb munkatársak jutalmazása. A Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda szakmai fejlődése szempontjából fontos bel- és külföldi partnerek fogadásához támogatás nyújtása, az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. A Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda más iskolákkal fennálló, illetve létesítendő kapcsolatok építése és ezek segítése. A hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok támogatása. A hátrányos helyzetű (pl. nemzeti, etnikai, vallási stb. kisebbséget képező vagy sérül) diákok, diáksportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, beilleszkedésük segítése. A magyar nyelvet és kultúrát elsajátítani szándékozó, nem magyar állampolgárságú diákok ösztöndíj támogatása. Az iskolai sporttevékenység és környezetvédelem elősegítése, szervezése és támogatása. A környezet megóvására és az egészséges életmódra való nevelés. Iskolai sportversenyeken való eredményes részvétel támogatása, díjak, tárgyjutalmak felajánlása, utazási költségekhez történő hozzájárulás, a sportolás tárgyi feltételeinek javítása. Kulturális programok, vetélkedők rendezése, színház-, múzeum-, hangversenylátogatások szervezése, színjátszó kör működtetése. Filmklub, táncház, énekkar, irodalmi színpad, színházbarátok köre, iskolai rendezvények, ünnepélyek, művészeti napok, diáknap támogatása. Vers- és prózamondó versenyeken való részvétel támogatása. Diákújság iskolarádió működtetésének támogatása. Károly Róbert napok támogatása. Író-olvasó találkozók szervezése, diákköltők és -írók bemutatkozásának támogatása. A Budapest XV. kerületének kulturális örökségének megóvása, a kerület híres embereinek, emlékhelyeinek felkutatása, hagyományőrző programok szervezése. A helyi (Budapest XV. kerületének) műemlékvédelmi értékek felkutatása, megóvása. A környezetvédelem, a természetvédelem ügyének felvállalása, ezzel kapcsolatos szakkörök működtetése, az állatvédelemmel kapcsolatosan ismeretterjesztő előadások szervezése, pl. a lakásban történő állattartás írott és íratlan szabályairól szólóan. Az emberi és állampolgári jogokról való ismeretterjesztés, felvilágosítás. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekképviseletének támogatása, szervezetikkel való együttműködés. A gyermek- és ifjúságvédelem ügyének támogatása, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a családban való nevelés elősegítése. Diákjogi előadások tartásának támogatása. ... >>

Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1151 Budapest, Sződliget u. 24-30.
képviselő: Bodóné Balogh Beatrix, Molnár István, Rákos Jánosné ... >>

Kárpátok Ifjúsági Szövetség

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1154 Budapest, Szerencs u. 110.
képviselő: Goró Oszkár elnök, Molnár Kristóf, Péteri Attila
A Kárpátok és az Eurorégióban élő magyar és nem magyar fiatalok közötti kulturális és egyéb kapcsolatok fejlesztése. Határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel való együttműködés; nyilvánosság biztosítása a környezet- és természetvédelemnek. ... >>

Kártya Magazin Sportegyesület

(sport,oktatási)

1158 Budapest, Drégelyvár utca 3. II./13.
képviselő: Darabont Gergely
a hazai sport-, verseny-, hobbykártya-játékokkal foglalkozó magánszemélyek, csoportok tevékenységének elősegítése, oktatása, továbbképzése. Célja továbbá a kártyajátékok - törvényi keretek között történő - szervezésében való aktív részvétel, a kártyajátékok ismertetése, valamint az ehhez kapcsolódó felügyeleti szervekkel együttműködve oktatás, illetve ebben a szellemben való utánpótlás nevelése és képzése. ... >>

Kavicsos DSE.

(sport)

1150 Budapest, Kavicsos köz 4.
képviselő: Pusztai András
Tagjainak rendszeres játék , turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése és megteremtése , rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása ... >>

Kavicsosi Deák Alapítvány

(kulturális)

1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
képviselő: Katona Istvánné/ elnök ... >>

Kemép Kondi-Box Sport Club Budapest

(sport)

1150 Budapest, Drégelyvár 15.
képviselő: Jónás László, Jónás László ... >>

Képességfejlesztésért Alapítvány

(kulturális)

1153 Budapest, Bocskai út 70-76.
képviselő: Gyökösi Csaba ... >>

KEresztény GYErmekevangelizáló és LElkigondozó Misszió, KEGYELEM Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1157 Budapest, Nyírpalota u. 71.XV.78.
képviselő: Hegyesi Zoltán
Gyermekmisszió munkások képzése és annak támogatása, az evangélium megismertetése ovodás, és iskolás korú gyermekekkel, az ilyen korú gyermekek lekigondozása, állami gondozott, vagy arra rászoruló gyermekek patronálása. ... >>

Keresztény Vasutasok Egyesülete

()

1155 Budapest, Széchenyi utca 16.
képviselő: Dr.Baráth Éva, Somody Árpád ... >>

Kétkerékkel Az Ifjúságért Alapítvány

(sport,oktatási)

1155 Budapest, Mozdonyvezető utca 6. fszt./3.
képviselő: Pataki Ibolya
Az egészséges életmódra nevelés eszközeként kerékpároktatás, kreszoktatás, közúti forgalomba való felkészités, kerékpártúrák szervezése, és mindezek anyagi támogatása.A BVSC Kerékpáros Szakosztályának nyújtandó segitséggel hozzájárulni a magyar kerékpársort utánpótlásának a biztositásához. ... >>

Kettős Kereszt Szlovákok Egyesülete

()

1157 Budapest, Kőrakás park 5. IV.38.
képviselő: Matyasovszky Antal ... >>

Kincs Családvédelmi, Kulturális, Oktatási Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

1155 Budapest, Körvasút sor 9.
képviselő: Filippovits Ottóné
Az egészséges családmodell és a családi értékek propagálása, természetvédelmi tevékenységek támogatása, szociálisan rászorulók segítése. ... >>

Kinizsi Technikai és Tömegsport Klubok Köre

(sport)

1150 Budapest, Kert köz 2.
képviselő: Handel Károly ... >>

Kirohanás Sportegyesület

(sport,oktatási)

1151 Budapest, Állomás köz 2.
képviselő: Dr. Szilhalmi László
tagjai és valamennyi sportolni kívánó személy sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá a közös érdekeik védelméről való gondoskodás;
tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása;
a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
a sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kontyfa Diáksport Egyesület

(sport)

1156 Budapest, Kontyfa 5.
képviselő: Tóthné Pölös Annamária ... >>

Kontyfa Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1156 Budapest, Zsókavár u. 52. fsz.2.
képviselő: Göröcs Péter ... >>

Korona Diák Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1155 Budapest, Szent Korona u. 5.
képviselő: Szöllösné Patinszky Andrea
Modern és klasszikus sporttevékenység gyakorlása, oktatása, támogatása, valamint terjesztése és népszerűsítése Magyarország területén az ifjúság kötében. A különböző ügyességi, önvédelmi, labdajáték, fizikai és egyéb sportágak rendezvényeinek és bemutatóinak szervezése, az ahhoz kapcsolódó tanári, edzői munka szélesítése, valamint más, a sporthoz szorosan kapcsolódó mozgásművészeti és kulturális tevékenységek szervezése, végzése. Tagjainak felkészítése az Olimpiai és nem Olimpiai sportágak, különböző korosztályos, ifjúsági, diákolimpiai- és felnőtt, amatőr és hivatásos versenyeire. A tagok verseny- és élsport szereplésének előmozdítása, a sportági szakszövetségekkel és egyéb sportszövetségekkel szorosan együttműködve. A sport és mozgáskultúra, valamint a Fitness ágazatok szabadidős, ill. tömeges és versenyszerű elterjesztésének elősegítése, az ehhez kapcsolódó versenyek, események szervezése és lebonyolítása. Az egyéb művészeti és kulturális, valamint szabadidős tevékenységek szervezése és támogatása. ... >>

Korona Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1155 Budapest, Szent korona útja 5.
képviselő: Bagyuráné Lőrincz Zsuzsanna, Benkő Zoltánné, Nagy Péterné, Patakfalvi Gáborné, Szabó Imre
A Szent Korona Általános Iskola és Óvoda nevelési és oktatási programját szolgáló új eljárások kidolgozása, gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének biztosítása. ... >>

Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány

()

1150 Budapest, Czabán Samu tér 13.
képviselő: Varga László
A számítógépes oktató program támogatása. ... >>

Könyves Kálmán Alapítvány a Közoktatásban Tanulók Támogatásáért

(intézményi,oktatási)

1151 Budapest, Esthajnal utca 20.
képviselő: Darnóci József Gábor
Az alapfokú és a középiskolai képzéseken résztvevők tankönyvhöz kapcsolódó kiadásainak csökkentése a több évfolyam által használható tartós könyvek elterjesztésével. A sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvhasználatának támogatása. A szomszédos államokban élő magyar nyelvű, illetve magyar nyelven történő oktatásban résztvevő tanulók tankönyvtámogatása. Az elmaradott kis-térségek felzárkóztatásának felvállalása a tankönyvellátás javítása, a gazdaságosabb tankönyvhasználatra való nevelés, a hátrányosabb helyzetűek esélyegyenlőségének növelése érdekében. Az iskolai könyvtárak állományának bővítése. Oktatási intézmények tehetséges tanulóinak támogatása. ... >>

Kőrakás Park-i Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1157 Budapest, Kőrakás park 5. IV.em. 38.
képviselő: Kucsai Ilona
Tagjai részére a szabadidős és amatőr sportolás biztosítása. ... >>

Közbizalom Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1158 Budapest, Bánk utca 40.
képviselő: Bitvai Nándor elnök, Donga Árpádné titkár, dr. Balogh András
A társadalmi, gazdasági, tudományos életben, a településfejlesztésben, az oktatás-nevelés területén, az egészségügy, szociális gondoskodás és a környezetvédelem terén, az emberi kapcsolatokban - kiemelten a házasság és a család iránti - közbizalom erősítése, a bizalmi tényező hatásainak elemzése, a közbizalmon alapuló gondolkodásmód elterjesztése, a közösségi és civil szféra, illetve a helyi önkormányzatok közötti bizalmon alapuló együttműködés elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41