Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XV. ker civil szervezetek


Találatok száma: 430
3. oldal

Észak-Pesti Áfész SK.

(sport)

1150 Budapest, Bethlen Gábor 52.
képviselő: Csatlós József ... >>

Északi Fény Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

1158 Budapest, Árvavár u. 3.
képviselő: Reményi Pál
Az egyesület tagjai részére túraprogramok szervezése minél szélesebb körben és a turizmus minden szakágában. ... >>

Északpesti Szövetkezeti Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 24/a.
képviselő: Bláser Vilmos, Czégény Sándor, dr. Polyák József
a szövetkezeti hagyományok ápolása ... >>

Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

1152 Budapest, Rákos utca 41.
képviselő: Sebők Angéla
Az országban élő hátrányos helyzetűek érdekvédelmének biztosítása az esélyegyenlőség megteremtése a társadalmi és a gazdasági élet minden területén; az ilyen igények felkeltése, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, az Európai Unió országaiban levő hasonló szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és együttműködés. ... >>

Európai Konzervatív Magyarok Egyesülete

(egyéb)

1155 Budapest, Széchenyi u. 3-5.
képviselő: Józsa István
A Magyar Köztársaság polgárainak jobb életminőségéért, esélyegyenlőségéért, politikai- gazdasági, társadalmi egyenlőségéért, szociális biztonságáért való küzdelem. ... >>

EXOSET Motorsport Sportegyesület

(sport)

1154 Budapest, Damjanich utca 4. a.
képviselő: Horváth Tibor
Tagjai sporttevékenységének szervezése, a feltételek biztosítása, részvétel országos és nemzetközi bajnokságokban, az egészséges életformára való nevelés, a technikai ismeretek elterjesztése. Az egyesület keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára az egyesület köteles bizosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. Az egyesület autó és motorsport sportágakban fejti ki tevékenységét. ... >>

Extrém Bowling Egyesület

(sport)

1151 Budapest, Kossuth u. 65.
képviselő: Csörsz Dorottya /ketten együtt, Kozma István /ketten együtt, Peák László /ketten együtt
A bowling sportág széleskörő megismertetése a szabadidősport terü- letén. Sporttevékenységével hozzájárulni a hazai bowling sport fej- lődéséhez. ... >>

Ezüst Sárkány Időseket és Fiatalokat Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1154 Budapest, Nyári Pál utca 1. b. fszt./1.
képviselő: Berentz Annamária
Az ifjúság és az idősek megsegítése, számukra lehetőségek teremtése a megélhetés, az egészségvédelem, a továbbtanulás, valamint az élet egyéb területein. Az alapítvány elő kívánja segíteni továbbá a fiatalok lakhatásának és iskoláztatásának támogatását, az időskorúak szociális ellátását, ápolását, valamint mindkét korosztály művelődését. ... >>

Fejlesztő Játékokat Támogató Alapítvány

()

1154 Budapest, Csorvás u. 30.
képviselő: Malyné Bittner Márta, Siklósi Lászlóné
A hazai játékkultúra fejlődését, a gyermekek és fiatal felnőttek számára készülő magyar játékok színvonalának emelkedését, a szemléltető játékeszközök, illetve a képességfejlesztő játékok körének bővítését, illetve azok népszerűsítését elősegítse, ezáltal fejlesztve a gyermekek képességeit. ... >>

Fekete Sereg Baráti Kör Egyesület

(oktatási,egyéb)

1157 Budapest, Drégelyvár utca 45. I/7.
képviselő: Gyönki Viktória
Felvilágosító és ismeretterjesztő tevékenység kifejtése a magyar kultúra, a környezetvédelem területén. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Felnőttkorú veleszületett szívbetegek alapítványa

(egészségügyi)

1155 Budapest, Mozdonyvezető utca 13. 1./29.
képviselő: dr. Hartyánszky István kuratóriumi tag, dr. Kádár Krisztina elnök, dr. Magosné dr.Horváth Zsóka kuratóriumi tag, dr. Székely Andrea kuratóriumi tag, Kéninger Szilvai kuratóriumi tag, Schwartz Sándor kuratóriumi tag, Szigetvári Györgyné kuratóriumi tag
A veleszületett szívbetegségben (VSZFR) szenvedő, felnőtté vált, akár műtéttel gyógyított, vagy javult klinikai helyzetbe került, akár nem operált betegek helyzetének javítása. ... >>

Fénysugár Jézus Krisztus Szeretetszolgálata Alapítvány

()

1155 Budapest, Széchenyi u. 2.(Jézus Krisztus
képviselő: Szelei Magdolna
Jézus Krisztus szeretetszolgálatának szellemiségében, a magyar családok támogatása, szociális helyzetének emelése. ... >>

Ferenczi György Alapítvány

(szociális)

1151 Budapest, Pozsonyi sziget 36.
képviselő: Buczkó Róza titkár
A gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint fiatal felnőtt gondozás, utógondozás területén kimagasló eredményt felmutató gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberek, ill. kollektívák elismerésében részesítése, akiknek munkássága méltó Ferenci György szellemiségének éltetésére. ... >>

Ferroglobus Vasas Sportegyesület

(sport)

1150 Budapest, Körvasutsor 110.
képviselő: Dénes György ... >>

FF Karate-Eskrima Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális)

1157 Budapest, Nyírpalota utca 109. II//8.
képviselő: Sánta Tibor
A tradicionális shotokan karate illetőleg az eskrima gyakorlása, oktatása, szellemiségének ápolása, sportként történő szervezése. Kapcsolattartás a hasonló hazai és nemzetközi sportegyesületekkel. A drogprevenció támogatása. ... >>

Ficánka Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1154 Budapest, Aulich u. 46-62.
képviselő: Bíró Virág
Az Aulich utcai óvodába járó gyermekek sokoldalú , harmónikus fejlődésének elősegítése. A gyermeki személyiség érzelmi, szociális és testi fejlesztéséhez szükséges körülmények, tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Érzelmi biztonság megteremtése, kulturális rendezvények és vásárok szervezése, gyermekek segélyezése, ingyenes étkezétetésnek támogatása. ... >>

FIÓKA Alapítvány

(szociális)

1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/b.
képviselő: Révész Magda
A fővárosban és Pest megyében, de elsősorban a főváros XV. kerületében élő szociálisan, vagy mentálisan, illetve mindkét módon nehéz helyzetű gyermekek segítése, a helyzetük rendezését biztosítani törekvő gyermekjóléti szolgáltatás támogatása. ... >>

Fitness Duo Iskola Oktatási és Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1157 Budapest, Árendás köz 6.
képviselő: Fazekas Attila
A magyarországi fitness, aerobik és sporttánc oktatás fejlesztése. A különböző irányzatok egységes formában való oktatásán és megismertetésén keresztül e sportágban nemzetközileg eredményes versenyzők képzése, e sportágak oktatása útján a fiatalok általános testi és lelki kondíciójának javítása. ... >>

Fitness Modell Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1156 Budapest, Nyírpalota utca 28. I/10.
képviselő: Ihász Lászlóné
Rendszeres testedzés biztosítása, versenyeztetés, sportversenyeken, edzőtáborokon való részvétel, sporttevékenységre alkalmat adó rendezvények szervezése, magas szintű sportszolgáltatások nyújtása. ... >>

Flash Sport Egyesület

(sport)

1151 Budapest, Csomád 79.
képviselő: Kléner Katalin
A sport területén magas színvonalú szakmai tevékenység végzése, a sport népszerűsítése, nemzetközi versenyeken, kupákon eredményes szereplés. ... >>

Forensis Önsegélyező Pénztár

(egyéb)

1158 Budapest, Neptun utca 104.
képviselő: Mihálka Ádám ... >>

Forrás Barlangkutató Egyesület

()

1155 Budapest, Rákos út 104. I/7.
képviselő: Keresztes Anikó
Az egyesület célja a barlangjárással, barlangkutatással és a termé- szetvédelemmel foglalkozó személyek, szervezetek szakmai érdekvé- delmi képviselete. ... >>

Fővárosi Gyermek és Ifjúsági Technikai Sportok Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1153 Budapest, Hubay J. tér 1.
képviselő: Czibik Tamás, Oláh Gyárfás ... >>

Freedom Póker és Darts Egyesület

(sport)

1154 Budapest, Klapka György utca 14.
képviselő: Kiss Ferenc Hoachim
A póker kártyajáték és a darts mint sport és mint szabadidős tevékenység terjesztése, minél szélesebb körben való megismertetése. ... >>

FULL AUTÓ Sportegyesület

(sport)

1158 Budapest, Szűcs István utca 41/a.
képviselő: Androsovits Róbert
az egyesület tagjai részére rendszeres versenyzés biztosítása. ... >>

Futbalféria SC.

(sport)

1156 Budapest, Nyírpalota utca 12.
képviselő: Jakab János
sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása , a labdarúgás népszerűsítése , a labdarúgás sportág tisztaságának , szabályszerűségének védelme. ... >>

Futball Club 9.

(sport)

1158 Budapest, Drégelyvár 41.
képviselő: Horváth János ... >>

Gól Újpalota Sportegyesület

(sport)

1152 Budapest, Mátyás u. 44.
képviselő: Temleitner László ... >>

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

()

1158 Budapest, Molnár Viktor u. 94-96.
képviselő: Szabó Tamás
Értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek szocializációjának elősegítése, fejlesztő eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Gordon Smith Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1156 Budapest, Nádastó park 23. fsz./1/A.
képviselő: Szolnoki Mária
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, rehabilitációs tevékenység. ... >>

Grafológusok és Írásszakértők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1153 Budapest, Bocskai utca 114.
képviselő: Borsiné Cziráki Rita, Darvas Ágnes, Piller Ervin
A grafológusok és írásszakértők érdekvédelmének és képviseletének ellátása. ... >>

Gyalogos Expedició Egyesüet

(sport)

1156 Budapest, Hevesi Gy. 64.
képviselő: Bácsalmási Csilla, Berta Hajnalka ... >>

Gyerekpalota Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1151 Budapest, Kovácsi Kálmán tér 4.
képviselő: dr. Vass Annamária
A Vácrátót téri Napköziotthonos Óvoda korszerűbb, hatékonyabbműködésének támogatása. ... >>

Gyermekbarátok Egyesülete

(szociális)

1150 Budapest, Doktor S. 45.
képviselő: Görözdi György ... >>

Gyermekeink Lelki Egészsége Védelméért Alapítvány

()

1152 Budapest, Epres sor 2. II.em. 12.
képviselő: Dr. Győri Júlianna
Mentálhigiénés prevenció elősegítése; Humán Információs és Segítő Szolgálat működtetése. ... >>

GYERMEKJÖVŐ Tanuló Ifjúság Életkörülményeit Segítő Alapítvány

(kulturális)

1155 Budapest, Széchenyi u. 34. II.em. 3.
képviselő: Tóth Csaba Csongor
A 6-és 25 év közötti tanuló fiatalok életkörülményeinek javitása. ... >>

Gyermekonkológia Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1154 Budapest, Tompa Mihály utca 53.
képviselő: dr. Fekete Ferenc, Horváth László
Az alapítvány célja a daganatos megbetegedésekben szenvedő gyermekek gyógyulásának elősegítése, és ezzel összefüggésben a magyarországi gyermekonkológia széles körű fejlesztése. Ezen belül különösen: - a daganatos gyermekek és családjuk támogatása;- gyermekonkológiák nélkülözhetetlen orvosi berendezésekkel, műszerekkel való támogatása, és ezen belül is kiemelten de nem kizárólagos jelleggel a Heim Pál Gyermekkórház onkológiájának fejlesztése. ... >>

GYERMEKPALOTA XV.kerületi Gyermekbarát Szervezet

()

1151 Budapest, Népfelkelő utca 1.
képviselő: Mata János ... >>

Gyermektanulmányok Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1156 Budapest, Kontyfa 5.
képviselő: Horváth Péter
A gyermekek szociális, oktatási, kultúrális, jogi, erkölcsi, gazdasági, egészségügyi és érdekérvényesítési helyzetére irányuló kutatások támogatása, ösztönzése, azok eredményeinek a közvélemény elé tárásában közreműködés. ... >>

HA 5 KBM Rádióklub

(sport)

1151 Budapest, Kert köz 2.
képviselő: Komlódi Zoltán ... >>

Hartyán Alapítvány az Iskoláért

(intézményi,oktatási,egyéb)

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4.
képviselő: Rókáné Szuda Erzsébet
A Budapest XV. kerület Hartyán köz-i Általános Iskola oktató-nevelő munkájának segítése. ... >>

Hartyán DSE.

()

1150 Budapest, Hartyán köz 2-4.
képviselő: de Pott Beáta ... >>

Hétszín-Virág Alapítvány a XV. kerületi Bölcsődékért

(oktatási)

1156 Budapest, Nádastó park 1.
képviselő: Kiss Károlyné, Mozsolits Sándorné
A XV. kerület hét bölcsődéjének támogatása, a személyi és tárgyi feltételek biztosításának elősegítése. ... >>

Hétszínvilág Transz-perszonális Egyesület

()

1157 Budapest, Zsókavár u. 61. V.em.21.
képviselő: Fehérné Domokos Ildikó Zsófia, Szekeres Attila ... >>

Hit és Fény Alapítvány

()

1151 Budapest, Benkő I. utca 4.
képviselő: Ferenczy Tamás Józsefné
Értelmi és testi fogyatékos személyek támogatása, életkörülményeinek javítása, közösségbe való beilleszkedésük elősegítése, megfelelő szintű foglalkoztatásuk megvalósítása. ... >>

Hit és Fény Magyarországi Egyesülete

()

1151 Budapest, Benkő I. utca 4.
képviselő: Borbás Eszter ... >>

HOKA Diák- és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1155 Budapest, Pézsma utca 12.
képviselő: Kapros Attila ... >>

Holnap Már Késő Környezetvédelmi Alapítvány

()

1155 Budapest, Obsitos u.7.
képviselő: Orovicz Viktor
A főbb környezetvédelmi problémák megoldásának elősegítése, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra és a levegőszennyezettségre, és ezáltal hozzájárulni a magyar társadalom globális környezetvédelmi szemléletének megváltoztatásához. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41