Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XII. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1028
4. oldal

BUKTA Budapesti Középiskolások Találkozója

(intézményi,oktatási,kulturális)

1125 Budapest, Óra köz 2.
képviselő: Jávor Bence elnök ketten együtt, Kárpáti András titkár ketten együtt, Popovits Dániel elnh. ketten együtt
Az egyesület magyarországi középiskolások számára kíván olyan lehetőséget teremteni, amelyek művészeti és egyéb alkotó tehetségek bemutatkozását szolgálják. Az egyesület célja, hogy a középiskolások kreatívitását alkotó módon ösztönözze, a tehetséget felfedezze és gondozza, alkotásaikat, műveiket, eredményeiket terjessze és népszerűsítse. Célja továbbá a kreatívitást ösztönző kezdeményezések, projektek támogatása, figyelemfelhívás a kulturális sokszínűségre és a kulturális kifejezés új formáira. ... >>

Capoeira Brasil Alapítvány

(kulturális)

1126 Budapest, Kiss J. Altábornagy u.26.IV/6.
képviselő: Luciane Carneiro de Araújo Zákonyi
A brazil kultúra, ezen belül a Capoeira mozgásművészet, brazil táncok, hangszeres játékok eredeti - díjmentes - bemutatása és terjesztése Magyarországon. ... >>

Castrum Értékvédő Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1126 Budapest, Hertelendy utca 4. B.
képviselő: Dunai Ágnes
Budapest közigazgatási területén, de ezt meghaladóan Magyarország egész területén és a határon túli magyarok által lakott területeken támogatni kívánja a természeti és épített környezet értékeinek a kulturális örökség értékeinek megóvását, megtartását. ... >>

Cél Alapítvány

()

1121 Budapest, Eötvös 13-15.
képviselő: Vadas Tamás ... >>

Cinema Filmrendezö Alapítvány

()

1126 Budapest, Böszörményi u. 3/a. V.em. 1.
képviselő: Behyna Károlyné dr. Kiczenko Judit
A magyar filmgyártás anyag feltéleleinek javitása, filmek létrehozása, pályakezdők ösztönzése, külföldi filmes kapcsolatok kiépitése, müvészeti ösztöndíjak odaitélése. ... >>

Collegium Regőczianum Alapítvány

(szociális)

1125 Budapest, Galgóczy 49.
képviselő: Miklián László ... >>

Consensus Humanus Mediációs Központ Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

1125 Budapest, Gereben u. 2/B.
képviselő: dr. Barinkai Zsuzsanna elnök önállóan
A mediációnak mint konfliktuskezelő módszernek terjesztése, megismertetése, népszerűsítése a társadalom minden színterén, különösen az oktatás a szocialista és a közigazgatás területén. ... >>

Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány

()

1123 Budapest, Alkotás utca 31. 1./6.
képviselő: Rátay Csaba dr., Vizy Zsigmondné
A családban élés feltételeinek javítása, a családok életét segítő szolgálatok fejlesztése. ... >>

Családképző Fórum Egyesület

(oktatási,egyéb)

1126 Budapest, Szendrő utca 20/B. 1./6.
képviselő: Csókayné dr. Dubecz Edina alelnök, dr. Pozsgai Petra alelnök, dr. Tóth Zoltán alelnök, dr. Tóthné Kis Brigitta elnök
A családok fejlesztése a szülők számára kidolgozott képzési program segítségével. Család alatt a házasságon alapuló életközösséget értjük, amelyet a szülők alkotnak gyermekeikkel. ... >>

Cselekvő Remény Alapítvány

(szociális,egyéb)

1124 Budapest, Mártonhegyi út 47/B.
képviselő: Kertész Annamária, Paál Beáta, Szabó Orsolya
A különböző keresztény felekezetek közötti kiengesztelődés elősegítése, egyházközségek életében alulról szerveződő kisközösségek támogatása, hátrányos helyzetű emberek támogatása, segítése. ... >>

Csemete Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Pinty utca 13.
képviselő: Andrea Snow, dr. Ormai Gabriella, Kovács Gábor, Nagy Judit Zsuzsanna, Robert Snow
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 1121 Budapest, Rege u. 2., Kalóz u. 6. és Széchenyi emlékút 3-5. szám alatt elhelyezkedő gyermekotthonokban élő gyermekek bármilyen módon történő támogatásának elősegítése; az otthonokban élő gyermekek mentális és fizikális gondozásának elősegítése és jobbítása, különösen a krónikus beteg vagy fogyatékos gyermekeknél; a gyermekek fantáziájának, kreativitásának, tehetségének, ismeretanyagának növelése, kommunikációkészségének és életörömének az elősegítése; a meglévő berendezések korszerűsítése és további berendezések biztosítása az otthonokban élő gyermekek jólétének biztosítása, a kiegyensúlyozott, békés és barátságos légkör megteremtése az érzelmi és szellemi fejlődés elősegítése érdekében. ... >>

CSERKELŐ Express Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 28.
képviselő: Dr. Szerdahelyi Péter ... >>

CSILLEBÉRC Alapítvány a Csillebérci Ifjúsági Tábor Támogatásáért

(oktatási)

1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21.
képviselő: Dr.Tóth József elnök
A Csillebérci Ifjúsági Tábor támogatása és feltételeinek támogatása. A tanfolyamok szervezésével, módszertani kiadványok, szakanyagok megjelentetésével segítse a tábor- és túravezető képzést. ... >>

Csillebérci Cseperedő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21.
képviselő: Czibor Zsolt
Az alapítvány célja a gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezen túlmenően célul tűzi ki a testi nevelést, az egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítést, képességfejlesztést, a tehetséggondozást, és a személyiség legfőbb értékeinek kibontakozását. Az alapítvány a magyar, az angol és más anyanyelvű csalások gyermekei részére egyszerre teremti meg azokat a körülményeket, feltételeket, amelyek közt derűsen, kiegyensúlyozottan fejlődnek, és éretté válhatnak az iskolai életmódra akár itt Magyarországon, vagy bárhol a világon. ... >>

Csodakút Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Széchenyi emlékút 7.
képviselő: Czakó Éva elnökkel együtt, dr. Neumann Márta elnök, Kristyán Judit elnökkel együtt
Hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése, betegségmegelőzés. Képességfejlesztési programok szervezése. Nevelés-oktatási intézetek tárgyi feltételeinek ... >>

Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány

(egészségügyi)

1125 Budapest, Alsó - Svábhegyi út 11.
képviselő: Kocsis Beatrix, Lusztig Noémi, Márkus Mónika, Petri Sándor, Szabó Jilek Zsolt, Újfalusi Ildikó
Az alapítvány célja olyan, életet veszélyeztető betegségben szenvedő és a betegség miatt orvosi kezelés alatt álló 3 és 18 év közötti gyerekek egy-egy kívánságának teljesítése, akiknek családja megfelelő anyagi erőforrások hiányában nem teljesítheti ezeket a kívánságokat. ... >>

Csődjogászok Egyesülete

(érdekképviselet)

1122 Budapest, Maros 36.
képviselő: Aszódi Ilona dr. ... >>

Csúcs Kulturális és Sport Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

1124 Budapest, Zsámbéki utca 13. fszt. 1.
képviselő: Borosnyay Balázs elnök
Segítséget nyújtani a szabadidő hasznos eltöltésében, amelynek során egyaránt biztosítva van a testi és szellemi fejlődés, mind a gyermekek, mind a felnőttek részére a sport, a művelődés, a kulturális élet, a képzőművészet, a színház, a film- és a kultúra valamennyi, külön fel nem sorolt területének alkotásit megismertetni mindenkivel. ... >>

Czuczor Gergely Cserkészalapítvány

(kulturális)

1124 Budapest, Kiss J. alt. 57. III.em.
képviselő: Németh Andor dr., Vajna László ... >>

D.B. Alapítvány a Magyarországi Oktatási Intézmények Támogatására

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Hengermalom u. 6/C. fszt. 31.
képviselő: Terták Ádám
A magyarországi oktatási intézmények munkájának, elsődlegesen az oktatás hatékonyságának és eredményességének előmozdítása. Az alapítvány támogatja az iskolaépületek fenntartását, új létesítmények építéséhez műszaki berendezések, bútorok, oktatási anyagok vásárlásához, oktatásához szükséges kellékek beszerzéséhez támogatást nyújt. Az alapítvány célja továbbá adományok gyűjtése és felkutatása. ... >>

Daganatok Sebészete Alapítvány

()

1120 Budapest, Ráth György u.7-9. (Seb.Oszt.)
képviselő: Dr. Farkas Emil
Az országos Onkológiai Intézet Sebészeti Osztályán végzett daganat- sebészeti munka elméleti és gyakorlati tevékenységének eredményesebbé tétele. ... >>

Dance Dimensions Modern Táncművészetért Egyesület

(kulturális)

1126 Budapest, Hollósi Simon u. 15. I. 3.
képviselő: Gellén Anna
A művészet és a testmozgás harmonikus kapcsolatának minél szélesebb körben való megismertetése, népszerűsítése. ... >>

Danubia Nova Keresztény Diákegyesület

(egyéb)

1124 Budapest, Kálló esperes u. 23.
képviselő: Mohácsy Rita ... >>

Darnel Alapítvány

(szociális)

1120 Budapest, Szarvas G. 24.
képviselő: Balázs Péter ... >>

DEFEND Sportegyesület

(sport)

1121 Budapest, Zugligeti út 10-12. C.ép. I/1.
képviselő: Iszák György ... >>

Dél-Budai Vendéglátó Vállalat SE.

(sport)

1126 Budapest, Böszörményi 20-22.
képviselő: Gombai László ... >>

Delfin Alapítvány

(sport,természetvédelem)

1126 Budapest, Németvölgyi út 24.
képviselő: Egressy János
A fiatalok egészséges, harmónikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek, ifjúsági és felnőtt sport, különösen az úszósport, és a versenysport támogatása. ... >>

Demokrácia Központ Közalapítvány

(egyéb)

1121 Budapest, Svájci út 10. II.
képviselő: dr. Vitányi Iván
a demokratikus berendezkedés földrajzi korlátoktól mentes elterjedéséhez való aktív hozzájárulás,
- a demokratikus átalakulással kapcsolatos tudományos kutatással összefüggő feladatok ellátása,
- Magyar Köztársaság és a közép- és kelet-európai térség államainak demokratikus átalakulása során szerzett gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése, tudományos feldolgozása, átadása,
- a függetlenségen, demokrácián és kölcsönös előnyökön alapuló nemzetközi kapcsolatai alakításának tudományos megalapozása, a világfolyamatok, az európai integrációs tendenciák tükrében való elemzése,
- a világ országainak - különösen az Európai Unió tagállamainak - a demokráciával kapcsolatos elveinek és joggyakorlatának figyelemmel kísérése, tanulmányozása,
- az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, az Európa Tanáccsal, valamint más nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartás, azok tapasztalatainak és joggyakorlatának feldolgozása és hasznosítása,
- a demokráciának és az emberi jogoknak a nemzetek közössége által elfogadott egyetemes eszméi gyakorlati érvényesülésének és tiszteletben tartásának tanulmányozása és figyelemmel kísérése,
- a demokratikus átalakulásnak az emberi jogok érvényesülésére gyakorolt hatásának elemzése. ... >>

Depressziós Betegekért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok u. 1-3.
képviselő: Albert Györgyi, Szilágyi János
A depresszió (ideértve a hangulat és szorongásos zavarban szenvedőket is) megelőzésének és korai felismerésének elősegítése. Az ezirányban dolgozó szervezetek munkájának összehangolása, a hazai depressziós betegek gyógyulásáért, gyógyításáért folytatott tevékenység, mozgalom képviselete a különböző fórumokon, rendezvényeken. Az egészségügyi tevékenység társadalmi oldalának és a törvény szerinti betegjogok és kötelezettségek megismerése és ismertetése. ... >>

Dextra Club

()

1121 Budapest, Zugligeti út 14.
képviselő: Erdős Sándor
A Club lehetőséget kíván biztosítani a gazdasági életben résztvevő, a keresztény értékrend iránt elkötelezett személyek közötti kapcsolatok kialakítására és rendszeres tartására, egy olyan civil fórum működtetése révén, amely a tagok számára folytonos lehetőséget teremt az aktuális gazdasági kérdések keresztény szempontú megvitatására. ... >>

Diákok egy Felelős Társadalomért Alapítvány

(oktatási)

1121 Budapest, Cinege utca 8. C
képviselő: Mendly Lajos
Az alapítvány célja, hogy képzések és tanfolyamok szervezése révén hozzájáruljon az európai, illetve a magyar kultúrával, politikával, gazdasággal és joggal kapcsolatos tudás terjesztéséhez,, valamint a politikai kultúra fejlesztéséhez. Az alapítvány célja továbbá növelni a politikai képzéssel kapcsolatos nemzetközi információáramlást és kutatási tevékenységet. ... >>

Dialógus, Együtt a Széteső Világban Egyesület

(szociális)

1124 Budapest, Tornalja u. 23.
képviselő: Béres Orsolya, Csáky-Pallavicini Krisztina, Dr. Tomcsányi Teodóra ... >>

DIANA Sportegyesület

(sport)

1125 Budapest, Diana 35-37.
képviselő: Kertész István ... >>

Disznó Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Gaál J. u. 16/a.
képviselő: Karvázy Katalin
Állatorvosok és agrár szakemberek szakmai továbbképzésének, a sertésegészségügy és- terjesztés területén tudományos elért eredmények gyakorlatba való átültetésének támogatása, a szakmai összetartozást elősegítő "Disznó" Klub támogatása. ... >>

Dr. Dimb László Alapítvány

(egészségügyi)

1120 Budapest, Ráth György 7-9.
képviselő: Dimb László dr. ... >>

Dr. Kunitzer István Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok u. 1.
képviselő: Dr. Székely György
A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza (1125 Budapest, Diósárok u. 1.) Gasztroenterológiai Osztályának támogatása. ... >>

Dr. Palich Szántó Olga Alapítvány

()

1125 Budapest, Diósárok út 1.
képviselő: Dr. Csoma Éva, Dr. Szigeti Zoltán ... >>

Dr. Szigeti György Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1126 Budapest, Márvány 32.
képviselő: Kiszter István
A fiatalok oktatásának, képzésének, illetőleg az ezzel kapcsolatos módszerek alkalmazásának támogatása. ... >>

Dr.Csucska Elek Kutatási és Fejlesztési Alapítvány

(egészségügyi)

1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29/33.
képviselő: Horváth Péter
Néhai dr.Csucska Elek elképzeléseinek megfelelően az elsősorban humin és fulvósav alapú, az emberi egészséget védő, a betegségeket megelőző gyógyhatású készítmények kutatását és gyógyszerré fejlesz tését elősegítse. ... >>

Dr.Kallay Ferenc Alapítvány a Fül-Orr-Gégebeteg és Hallássérült Gyermekekért (Rövid neve: Dr.Kallay Ferenc Alapítvány)

(egészségügyi)

1121 Budapest, Rácz Aladár u. 88.
képviselő: Dr. Katona Gábor
A magyar gyermek fül-orr-gégészet fejlesztése és a szurdopedagó- giai nevelés elősegítése. ... >>

Dr.Nyerges Gábor Alapítvány a Fertőző Beteg Gyemekekért

(egészségügyi,egyéb)

1126 Budapest, Kiss János alt. utca 33/B.
képviselő: dr. Janitsáry Anna, Stipich Zsuzsanna
Az Alapító az Alapítvány létrehozásával egyben dr. Nyerges Gábor emléke előtt is kíván tisztelegni. Nyerges doktor úr az infectológia tudományának kiemelkedő egyénisége volt, mikrobiológusként, klinikusként, osztály-és tanszékvezetőként, könyvszerkesztőként, illetve oktatóként egyaránt bizonyított szakértelme és embersége a magyar orvostudomány nagyjai közé emelte. ... >>

Dream and Beauty Sport Club

(sport)

1126 Budapest, Dolgos utca 2.
képviselő: Bódi Tamás
Tagjai részére a rendszeres röplabda tevékenység megteremtése. Tagjai részére egyéb testedzés és más sportolási lehetőség biztosítása. A sporteseményeken való részvétel lehetőségeinek és feltételeinek biztosítása. Hazai és nemzetközi sporteseményeken, bajnokságokon való részvétel. ... >>

Dream Team Színház Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1126 Budapest, Böszörményi út 30-32. A/B.
képviselő: Tóth Imre ... >>

Drogprevenciós Alapítvány

(szociális)

1125 Budapest, Kiss Áron 22/c.
képviselő: Csiszér Nóra dr.
A magyarországi drogfogyasztás csökkentése, megelőzés útján. ... >>

DUNA Egyesület Kulturális Központok Fejlesztésére

(oktatási,kulturális)

1126 Budapest, Orbánhegyi u.30.
képviselő: Almay Pál Albert, dr. Nagy Péter Tibor, Gomez-Rodolfo Pinilla Ramón, Molina Pertschy Esteban, Szirmay Tamás
Képzési és kulturális kezdeményezések előmozdítása. ... >>

Duna Szabadidő-és Tömegsport Klub

(sport)

1125 Budapest, Dunapart utca 24.
képviselő: Fábián István ... >>

Dunaparti Termékelőállító és Kézműves Céh

(érdekképviselet)

1125 Budapest, Zircen J. u. 22.
képviselő: Kőmíves László Amália, Pletténé Nagy Julianna, Schiffer Margareta, Varjasi Szilvia, Zsiga László ... >>

Eastrad Kulturális Egyesület

(kulturális)

1121 Budapest, Hollós 5. (Jókai Klub)
képviselő: Papócsi László ... >>

Ebony Afrikai Kulturális, Művészeti és Emberi Jogi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1124 Budapest, Somorjai u. 7.
képviselő: Szalatnyai Mirjam
Olyan szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a legszéle- sebb értelemben vett Afro és a diaszporában élő afrikai közösségek kultúrájának bemutatását, tárgyalását, kutatását és oktatását. A magyar-afrikai kapcsolatok fejlesztése; a Magyarországon élő vagy átmenetileg itt tartozkodó afrikai személyek érdekképviselete, anyagi vagy természetbeni támogatás nyújtása a részükre. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41