Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1310
8. oldal

Felderítők Társasága Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.
képviselő: dr. Tömösváry Zsigmond
A korszerű felderítés feladatainak, módszereinek kutatása és feldolgozása, ajánlások, javaslatok megfogalmazása. A nemzeti katonai és azon belül a felderítő hagyományok ápolása: a bajtársiasságon alapuló összetartozás érzésének fenntartása, elmélyítése, hagyományápoló kulturális rendezvények lebonyolítása, illetve azok szervezésében való közreműködés. A felderítés magyarországi történetének kutatása, feldolgozása: a felderítés írott és tárgyi emlékeinek gyűjtése, megóvása, a kutatási eredmények rendszerezése, megjelenítése és közreadása. Szociális tevékenység, az idősebb, mozgásukban korlátozott, nehezebb körülmények között élő, a felderítés területéről nyugállományba helyezettek szociális körülményeinek javítása. ... >>

Felsőoktatási Diákszervezetek Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1081 Budapest, Népszínház u. 8.
képviselő: Sági András elnök ... >>

Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület

(oktatási,egyéb)

1081 Budapest, Népszínház utca 8.
képviselő: Dr. Bencsik Attila elnök, Nagy István, Neszveda József társelnök ... >>

Félúton S.E.

(sport)

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 19.
képviselő: Dr. Benkő Istvánné ... >>

Fény a Fényben Egyesület, Egészségmegőrző Közhasznú Szervezet

()

1083 Budapest, Szigony u. 13/15. IV/16.
képviselő: Opitzné Török Erzsébet ... >>

Ferencvárosi Kinizsi Motoros Club

(sport)

1080 Budapest, Százados 16.
képviselő: Juhász László ... >>

Fészeklakó Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

1089 Budapest, Delej utca 51 XX IV/26/B
képviselő: képviselő Krokos Imre Csaba, titkár Harasztosi László
Az állami gondozott gyermekek családot pótló környezetben nevelése, gondozása céljából Ózd Városban alapított Lakásotthon működésének, fenntartásának, fejlesztésének és az ott lakó gyermekek ellátásának segítése, támogatása. Célja az itt élő gyermekek szellemi, kulturális, sport és más szabadidős tevékenységének támogatása, az itt élő gyermekek családi és egyéb (egészségügyi, eshetőlegesen szellemi elmaradottságból stb.) helyzetükből adódott hátrányok csökkentése, közreműködés a társadalmi beilleszkedésük előkészítésében. Célja az is, hogy a Lakásotthonból kikerült személyek életútját az adott körülményeknek megfelelő mértékben figyelemmel kísérje, és az önálló életvitelhez elsődlegesen nevelői, emberi szükség esetén jogi segítséget nyújtson, (ez utóbbit megfelelő szakember bevonásával), vagy indokolt esetben a további életvitelhez szükséges már intézményi elhelyezést előkészítése, illetve ebben közreműködjön.
" Az alapítvány további célja az ország bármely pontján szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekek és fiatalok támogatása, továbbá a gyermek és ifjúsági csoportok szabadidős, kulturális tevékenységének támogatása, valamint a korosztályok közötti problémák okainak feltárása, a generációs problémák enyhítése. ... >>

Fiatal Antropológusok Társasága

()

1083 Budapest, Ludovika tér 2.
képviselő: Bernert Zsolt ... >>

Fiatal Baloldal

()

1081 Budapest, Köztársaság tér 27.I.em.
képviselő: dr. Varga László ... >>

Fiatal Gazdák - az Agrárium Jövője Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1087 Budapest, Osztály utca 12-14. /A. III./8.
képviselő: Dr. Mikula Lajos
a magyar mezőgazdaságban a generáció-váltás, fiatal gazdák szakmai szervezetei fejlődésének, fejlesztésének, működésének elősegítése, a nemzetközi, különös tekintettel az európai integrációs szervezetekkel fennálló kapcsolatok erősítése és a magyar mezőgazdasági hagyományok megőrzése. ... >>

Fiatal Levéltárososk Egyesülete

(egyéb)

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8. I//156.
képviselő: Balázs Gábor elnök, Körmendi Tamás Jenő alelnök, Szende László alelnök
A pályakezdő levéltárosok és levéltári dolgozókszakmai fejlődésének, tapasztalatszerzésének segítése. ... >>

Fiatal Magyar Fogorvosokért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1088 Budapest, Szentkirály u. 40.
képviselő: Dr.Bánóczy Jolán
A 40 év alatti fogorvosok hazai és külföldi kongresszusi és tudomá- nyos rendezvényeken való részvételének támogatása. Fogorvosi alap- kutatásokkal, vizsgálatokkal foglalkozó pályaművek, fogorvosi kuta- tások támogatása. Mindezekkel foglalkozó kongresszusok és konferen- ciák szervezése. ... >>

Fiatal Nőorvosok Társasága

(egészségügyi)

1088 Budapest, Baross utca 27.
képviselő: Dr. Nagy Gyula Richárd
A hazai szülészet-nőgyógyászat területén elsősorban a fiatal szülész-nőgyógyász szakorvosjelöltek és szakorvosok tudományos ismereteinek bővítése, valamint hogy ismertesse a tudományág hazai és külföldi eredményeit, elősegítse a tudományos eredmények felhasználását. ... >>

Fiatal Romákért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1086 Budapest, Lujza u. 7.
képviselő: Rácz Beatrix
A Magyarországon élő fiatal romák oktatásának javítása, életkörülményeinek javítása, illetve tanulmányaik támogatása. ... >>

Fiatalok Európáért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 20. II.19.
képviselő: Dr. Kupai Mihály
Euróatlanti integráció elősegítése, fiatalok felkészítése, szinvonalasabb szakmai fejlődés elősegítése, tudományos tevékenység kutatói támogatása. ... >>

Fiedler Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1085 Budapest, József körút 47.
képviselő: Fiedler Péter
Fiedler Ferenc hazai és külföldi alkotásainak, életművének, művészeti hagyatékának megőrzése és gondozása. Nemzetközi és hazai múzeumokkal, közgyűjteményekkel való kapcsolattartás. ... >>

Filko Fiatal Ileo-, Kolo-, és Urosztómások Valamint Egyéb Húgyúti- és Bélrendszeri Betegek Rehabilitációjáért Alapítvány

(egészségügyi)

1083 Budapest, Tömő utca 20. fszt. 1.
képviselő: Dr. Bursics Attila, a kuratórium elnöke
A Kolosztóma, Illeosztóma, Fistula, Urosztóma Inkontinencia, Retenció, valamint a bél- és a vizeletkiválasztó rendszer egyéb betegségei következtében, erős pszichés sérülést szenvedett emberek teljes körű rehabilitációja. ... >>

FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete

(egyéb)

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14.
képviselő: Kabdebó György
Az egyesület célja az érintett jogosultak érdekeinek védelme, ezen belül különösen az, hogy tevékenységének kifejtése útján az Szjt. valamint a kapcsolódó jogszabályok keretei között, a feladatkörébe tartozó közös jogkezelést folytasson a filmszerzők és jogutódai, valamint a független előállítók és más érintett jogosultak érdekében.
Az egyesület célja, hogy együttműködjön a szerzői és szomszédos jogok kezelését végző egyéb hazai és külföldi szervezetekkel. Az egyesület célja továbbá a filmszerző tagjai részére szakmai, jogi érdekképviseletként elősegítse a mozgókép szakmai jogfejlődését, célul tűzve ki a filmszerzők u.n. elsődleges jogai tekintetében a joggyakorlás módjának törvényi és szerződéses feltételeinek megteremtését, amelynek keretében az Egyesület megbízás alapján elláthatja valamennyi eddig alkotott vagy ezután alkotandó bel-és külföldi filmalkotás és más audióvizuális mű ( továbbiakban: filmalkotás ) bel- és külföldi felhasználásra vonatkozó egyedi szerződések közvetítését, a megbízók, vagy- ha erre a megbízás feljogosítja ? saját nevében felhasználási szerződés kötését, a megbízókat kötelező nyilatkozat megtételét, a felhasználásért járó díjról saját nevében számlát bocsáthat ki, és a díjat átveheti. Az e tevékenységgel elért eredményt ( bevételt) az Egyesület jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot alapíthat. Egy ilyen megbízás, vagy társaság alapítás esetén a követendő eljárást SzMSz-ben kell szabályozni. Az egyesület nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
... >>

Fitness Forma Sportegyesület

(sport)

1085 Budapest, Pál u. 6.
képviselő: Ihász Tamás ... >>

Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány

()

1081 Budapest, Fiumei út 21-23. III. lV./1.
képviselő: Czunyi Zsuzsanna
a halmozottan sérült és autisztikusnak diagnosztizált gyermekek fejlesztése, hazai körülményeinek megteremtése és fenntartása, a terápiához szükséges tényezők biztosítása. ... >>

Fogyatékos Gyermekek Fogászati Ellátásáért Alapítvány

()

1088 Budapest, Krúdy u.1.
képviselő: Czukor József Dr., Tarján Ildikó Dr.
A fogyatékos gyermekek komplex fogászati kezelésének elősegítése. ... >>

FŐGÁZ Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár

()

1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
képviselő: Gotthard Béla, Paróczi Szilveszter, Pókos Zoltán ... >>

Főtaxi Rt. MRP Szervezete

()

1087 Budapest, Kerepesi út 15.
képviselő: Farkas Tamás ... >>

FŐTAXI SC.

(sport)

1080 Budapest, Kerepesi 15.
képviselő: Garanszegi Miklós
A tagság amatőr és szabadidős sport ? tevékenységének szervezése, annak keretek szolgáltatása, a lehetséges támogatók összegyűjtése, az utánpótlás nevelés segítése. ... >>

Fővárosi Csatornázási Művek Részvénytársaság Horgász Egyesülete

(sport,egyéb)

1087 Budapest, Kerepesi út 21.
képviselő: Regenbach János
Szabadidő sport. (Horgászat) ... >>

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Munkahelyi Szakszervezete

(érdekképviselet)

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.
képviselő: Józsa Krisztina, Pirok Gyula
A szervezet célja, hogy egységes szervezetbe tömötítse azokat a szervezett munkavállalókat, akik önkéntes döntésük alapján tagjai a Munkahelyi Szakszervezetnek. Ellátja tagjai érdekképviseletét, önsegélyező feladatokat vállalva tagjait szociális támogatásban részesíti. ... >>

Fővárosi Gázművek Zrt. Cégcsoport Munkavállalóinak Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
képviselő: Gotthard Béla
Képviselni, védeni és érvényesíteni tagjainak érdekeit a foglalkoztatás biztonsága, a jövedelem teljesítményarányos elosztása, a munka körülmények és szociális ellátás, illetve a kulturális igények kielégítése terén. ... >>

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Sportkör

(sport)

1081 Budapest, Alföldi utca 7.
képviselő: Ősz István
A tagjai és a bázisszerv dolgozói részére a sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása; a lakosság szabadidős sportjának segítése; társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése ... >>

Fővárosi Temetkezési Intézetnél Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1086 Budapest, Fiumei út 16.
képviselő: Szabó András
A társadalmi szervezet célja minden olyan érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység, amelyet a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. és a kollektív szerződés rendelkezései lehetővé tesznek a munkáltatónál reprezentatívnak minősülő szakszervezet részére. ... >>

Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete

(tűzoltó,érdekképviselet)

1081 Budapest, Dologház u. 1.
képviselő: Kiss József, Nagy Károly
a fővárosi tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek munkavállalóinak érdekképviselete. ... >>

Franciatanárok Magyarországi Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1088 Budapest, Múzeum krt. 4. "F"épület
képviselő: Aleva Tünde, dr. Oszetzky Éva, dr. Törökné dr. Szilágyi Katalin, dr. Uzonyi Pálné, Felső Tímea
A szervezet olyan kulturális, oktatási és tudományos egyesület, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy elősegítse a francia nyelv, irodalom és civilizáció oktatását és előterjesztését Magyarországon; előmozdítsa az ezzel kapcsolatos kutatásokat és továbbképzést; kifejezze és képviselje a magyarországi franciatanárok érdekeit; kapcsolatokat építsen ki és ápolja ennek érdekében magyarországi és külföldi szervezetekkel és szakemberekkel. ... >>

Frizbivel az Egészségért Egyesület

(sport)

1088 Budapest, Bródy S. utca 19.
képviselő: Gregor Péter
A Sportegyesület célja: a rendszeres testedzés népszerűsítése. Versenyek szervezése. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. Közösségi élet kibontakoztatása, építése, fenntartása. A lakosság szabadidősportjának segítése. Közös érdekképviselet. Az Ultimate Frisbee sportág népszerűsítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Fujianiak Magyarországi Egyesülete

(egyéb)

1085 Budapest, Kőbányai út 21-23.
képviselő: Zheng Chunsheng
A Magyarországon élő, Fujian tartományból származó kínai állampolgárok szakmai, erkölcsi és anyagi segítése, érdekeik képviselete, beilleszkedésük támogatása. ... >>

Futó utcai Szomszédság Egyesület

(kulturális)

1083 Budapest, Práter utca 26.
képviselő: Újvári Ágnes
A Futó utca által szervezett lakótömbök társadalmi, gazdasági, kulturális megújulásának elősegítése. ... >>

Független Cigányzenészek Országos Szervezete

()

1081 Budapest, Déry M. 3.
képviselő: Horváth Zoltán ... >>

Független Demokrata Unió

()

1083 Budapest, Práter u. 65. III.em 3.
képviselő: Lakatos Ervin
A szociálisan nehéz helyzetben lévő rétegek érdekeinek képviselete. ... >>

Független Jogász Fórum

()

1081 Budapest, Népszinház 17.
képviselő: Bártfay Pál György dr. ... >>

Független Magyar Kereskedelmi és Iparszövetség

(érdekképviselet)

1088 Budapest, Vas utca 5. mfszt. 1.
képviselő: Majoros János, alelnök, Pesszer László, alelnök, Reindl László, alelnök, Tóth Zoltán, elnök ... >>

Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület

(kulturális)

1085 Budapest, József krt. 81.
képviselő: Bihari József, Keneseiné Bogár Katalin, Resánszky Mária, Tarpataki Károly
Kulturális művészeti tevékenység keretében reprezentatív kiállítás rendezése (évente), a Szalon kiállítási katalógusának szerkesztése, kiadása, szaktanácsadás az egyesület tagjainak. ... >>

Független Újságírók Alapítványa

(oktatási)

1088 Budapest, Vas utca 6. I./5.
képviselő: Both Vilmos, Horváth János, Móricz Ilona
A köz érdekét szolgáló sajtó támogatása. ... >>

Gadányi Gyűjtemény Alapítvány

(kulturális)

1086 Budapest, Harminckettesek tere 6. B. IV./1.
képviselő: Peternák Miklós
a fotóművészettel kapcsolatos fotótörténeti, -technikai, művészeti emlékek és tevékenységek támogatása, ápolása, népszerűsítése. Célja továbbá olyan széleskörű gyűjteményes anyag(ok) nagyközönség elé tárása és ápolása, mely különféle, az Alapítvány közreműködése nélkül csak magángyűjtőknél fellelhető gyűjteményekbe enged betekintést az érdeklődők számára. ... >>

GARANTIQA Sportegyesület

(sport)

1082 Budapest, Kisfaludy utca 32.
képviselő: Kozma László
a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése elsősorban közösségfejlesztő csapatban űzhető sportágakban a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., a Garantiqa Pont Tanácsadó és Szolgáltató Zrt., valamint a Garantiqa Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Dolgozói és azok közeli hozzátartozói részére. ... >>

Garat Alapítvány

(egészségügyi)

1080 Budapest, Gyulai 2.
képviselő: Lichtenberger György dr.
A gégész egészségügyi ellátás javítása. ... >>

Gastroart Kulturális Egyesület

(kulturális)

1082 Budapest, Üllői út 66. B. I. VI/3.
képviselő: Burcsik Zoltán Gábor ... >>

Gázművek HE.

()

1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
képviselő: Sági István ... >>

Gázművek Munkás Testedző Egyesület

(sport,oktatási)

1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
képviselő: Csallóközi Zoltán, Gyurina László
A rendszeres sportolás biztosítása, az igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. Gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41