Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1083
4. oldal

Bőrker Dolgozói Alapítvány

(szociális)

1061 Budapest, Paulay Ede 41. /BÖRKER Keresk
képviselő: Wilim László ... >>

Bőrösökért Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza 24.
képviselő: Lajtos Tamás
Segítségnyújtás a Bőripari Dolgozók Szakszervezetének tagjai és családtagjai számára szociális és egyéb problémáik megoldásához, képzésükhöz és kulturális szükségleteik kielégítéséhez. ... >>

Broadway Egyesület a Liszt Ferenc tér és környékének fejlesztéséért

(kulturális)

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 5.
képviselő: Városi Péter
Budapest VI. kerületben a Liszt Ferenc tér és környékén kialakulóban lévő BROADWAY néven közismert kulturális, szórakoztató és vendéglátó negyed megvalósításának és színvonalas működésének elősegítése. ... >>

BROKERNET JÖVŐ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1068 Budapest, Benczúr utca 44..
képviselő: Kósa Erika
Az alapító meggyőződése, hogy a magyar társadalomnak feladata és az eljövendő nemzedékeknek érdeke a meglévő értékek megőrzése a legfiatalabb generáción keresztül. Az alapítvány feladatai közé kell, hogy tartozzon ezen értékmegőrzés elősegítése. Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. A természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése. A természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztsée, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, a meglévő értékek megőrzése, fenntartása és fejlesztése a legfiatalabb generáción keresztül. A kulturális tevékenység, a művészeti (irodalmi, képzőművészeti, előadó-művészeti tevékenység, stb.) alkotások, a sport támogatásával szolgálja a magyar és egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését. A pénz, tőkepiaci ismeretekre történő nevelés, oktatás, a pénz, a tőkepiaci műveltség gyarapítását elősegítő termékek színvonalas közvetítése. Az egészségmegőrzés elősegítése, véradások szervezése. Karitatív tevékenység. Pályázatok kezdeményezése. Tudományos, szakmai konferenciák szervezése. Írásos anyagok kiadása, terjesztése. Rendezvények szervezésének támogatása. ... >>

Bubik István Művész Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Paulay Ede utca 35.
képviselő: Szabó Attila, Tolvaj Ferenc
Bubik István szellemi és tárgyi hagyatékának gondozása, ezzel kapcsolatos művészeti alkotások, könyv létrehozásának, kiadásának támogatása. Ilyen témájú színházi, televiziós vagy film produkció támogatása. Kiállítások, emlékestek szervezése, azok pénzügyi támogatása. Tehetséges fiatal magyar és határainkon túli magyar művészek támogatása. Bubik István emlékszoba vagy emlékvitrin létrehozása és gondozása. Az elhunyt művészek szociálisan rászoruló hozzátartozóinak, különösen fiatalkorú gyermekeinek rendszeres segélyezése, támogatása. Együttműködés olyan szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, melyek segítik az Alapítványt céljai megvalósításában. ... >>

Budapest Grafikai Alkotóközösség

(kulturális)

1068 Budapest, Felsőerdősor 16-18.
képviselő: Sós László ... >>

Budapest Jiu-do Club

(sport,oktatási,kulturális)

1064 Budapest, Eötvös utca 34. 1./11.
képviselő: dr. Jóvér Béla Sándor
A jiu-do ? a hagyományos, a harcművészet, küzdősport és életfilozófia szerves egységeként felfogott judo ? művelése és népszerűsítése. Gyakorlati önvédelem oktatás, az egészséges életmódra ösztönzés és a Távol-Kelet kulturális, filozófiai értékeinek megmutatása, átadása. Rendszeres edzések, edzőtáborok és egyéb szabadidős sportrendezvények szervezése. Korlátozott ideig tartó önvédelem tanfolyamok megtartása. Részvétel más harcművészeti stílusokkal közös szemináriumokon. Bemutatókkal való részvétel különféle sportrendezvényeken. A judo és általában a távol-keleti harcművészeti ? a budo ? technikáinak, történetének, filozófiájának bemutatása. Folyóirat szerkesztése és megjelentetése (Budapest Jiu-do Club Híradó). Internetes honlap üzemeltetése. ... >>

Budapesti Asztali Labdarúgó Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1066 Budapest, Jókai utca 21.
képviselő: Horváth Imre
Az egyesület elsősorban Budapest területén szervezi a szakosztályaiban folyó sporttevékenységet, valamint országszerte megvalósítja közhasznú programjait. Sporttevékenységén belül a versenysport, a szabadidősport, az iskolai és diáksport, a fogyatékossport és a szeniorsport területét, fontosságát tekintve egyenrangúan kezeli. Célja olyan közösségek létrehozása, ahol alapvető érték az életminőséget javító, szenvedélybetegségeket kerülő, illetve azt megelőző, valamint rendszeres fizikai aktivitást folytató és környezetére is szemléletformáló hatást gyakorló egészségmagatartás. Szoros kapcsolatot kíván ápolni a szervezett gombfoci tevékenységet folytató, illetve azokat támogató határon túli magyar szervezetekkel. A versenyszerű gombfoci minél szélesebb körű elismertetése, illetve magas színvonalú művelése érdelében sporttudományi kutatások folytatása, publikálása. ... >>

Budapesti Egyetemisták Kulturális Közössége

(sport,kulturális)

1062 Budapest, Aradi u. 66.
képviselő: Lőrinczy Milán
Zenés, táncos estek, előadások, szakmai tanfolyamok, sportrendezvények és különböző szakkörök szervezése, illetve támogatása. Továbbá kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Budapesti és Budapest Környéki Horvátok Egyesülete

(egyéb)

1065 Budapest, Nagymező utca 49. 1.
képviselő: Drajkó Péterné
Képviseli és védi tagjainak, továbbá a Magyarországon élő horvát nemzeti kisebbség egyéni és kollektív jogait, a törvényekben és nemzetközi szerződésekben biztosított kisebbségi jogok érvényesülését. ... >>

Budapesti Filharmóniai Társaság

(oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Hajós 8-10.
képviselő: Héja László
A tagok zenei műveltségének és felkészültségének továbbfejlesztése, a zeneművészet ápolása, ezen belül különösen a magyar zeneszerzők műveinek népszerűsítése, hangversenyek keretében. Fiatal tehetségek felkarolása, oktatása. ... >>

Budapesti Kegyelem Metodista Gyülekezet

()

1068 Budapest, Felsőerdő sor 5.
képviselő: Shin Seong Hak ... >>

Budapesti Kéményseprö Ipartestület

(érdekképviselet)

1067 Budapest, Eötvös 21.
képviselő: Kocsis Attila ... >>

Budapesti Kéményseprő Sportkör

(sport)

1060 Budapest, Eötvös 21.
képviselő: Werb István ... >>

Budapesti Kinai Keresztyén Gyülekezet

()

1068 Budapest, Felsőerdősor 5.
képviselő: Bálint Zoltán, Kim Dong-Hoon Daniel ... >>

Budapesti Közjegyzői Kamara

()

1066 Budapest, Teréz krt. 58. III/4.
képviselő: dr. Parti Tamás, dr. Tóth Erzsébet Katalin
A köztestületi és szakmai érdekképviseleti feladatok ellátása. Képviseli és védi a közjegyzői kar érdekét és tekintélyét. Közreműködik a közjegyzőkre vonatkozó jogszabályok előkészítésében. ... >>

Budapesti Magyar-Amerika Társaság

()

1062 Budapest, Bajza 54.
képviselő: Greguss Pál dr. ... >>

Budapesti Művész SK.

(sport,kulturális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Tahi Tóth László
A művészek és a művészeti intézmények dolgozóinak rendszeres sportolását, testedzését, felüdülését biztosítani, az ilyen igények felkeltése, az erre való lehetőségek megteremtése, valamint a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Budapesti Operabarát Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1066 Budapest, Andrássy 22.
képviselő: dr. Füredi Károly
A magyar zene- és táncművészet eredményeinek támogatása és fejlesztése, fiatal művészek és zeneesztéták, nyugdíjas művészek segítése, a magyar opera és zeneművészet intézményei történetének feldolgozása.

1.Az alapítvány célja, hogy támogassa és fejlessze a magyar zene- és táncművészet, így különösen az opera és balett magyarországi eredményeit mind a hazai, mind a külföldi területeken.
2.Ennek körében az alapítvány a Magyar Állami Operaház működését, művészeti tevékenységét, új magyar opera- és balettművek, előadások létrejöttét támogatja.
3.Az alapítvány céljaként tekinti a fiatal énekesek, táncosok és más ? akár instrumentális ? művészek, valamint zenei esztéták tanulmányainak támogatását, a magyar opera és zeneművészet intézményei történetének feldolgozását. Ezen túl az alapítvány segítséget kíván nyújtani a nyugdíjas művészek egzisztenciális helyzetének javításához.
4.Az alapítvány célja továbbá opera és balettművek, egyéb előadások, rendezvények szervezése, rendezése,
5.Az alapítvány célja pályakezdő művészek rendszeres vagy eseti szociális támogatása, mely segítségével a kiemelkedő tehetségek teljes erőfeszítéssel tudnak művészeti fejlődésükre koncentrálni.
6.Az alapítvány céljaként fogalmazza meg operaénekes, balett- vagy zenekari művészek egyszeri szociális támogatását nemzetközi vagy hazai művészeti versenyeken, meghallgatásokon, továbbképzéseken való részvétel költségeit tekintve.
7.Az alapítvány hozzájárul neves operaházi művészek emléktábláinak, síremlékeinek elkészíttetéséhez, karbantartásához.
8.Az alapítvány szintén céljául tűzi ki olyan rendezvények, díjak támogatását, melyek a fiatalok operával való megismertetését, operához való kötődését elősegítik, ekként biztosítva a jövő operalátogató közönségét. ... >>

Budapesti Operabarátok Egyesülete

(kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 22.
képviselő: Gémes Szilvia
A Magyar Állami Operaház zenei és kulturális céljainak társadalmi úton való elősegítése, az általános zenei kultúra támogatása és fejlesztése, az Állami Operaház működése és előadásai iránti érdeklődés felkeltése és tevékenységéről való tájékoztatás, valamint támogatni kívánja a fiatal opera-, zene- és balettművészek művészeti fejlődését, új előadások, produkciók valamint művek alkotásának feltételei megteremtésével, összességében a magyar zenekultúra fejlődését. ... >>

Budapesti Operettbarátok Egyesülete

(kulturális)

1065 Budapest, Nagymező 17.
képviselő: dr. Nelhiebel Józsefné ... >>

Budapesti Román Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1064 Budapest, Rózsa utca 48. II./18/A.
képviselő: Földes Tamás, Roxin Anna
A magyarországi, elsősorban a budapesti románok anyanyelvének , kultúrájának , hagyományainak ápolása , nemzeti identitásának erősítése , érdekképviselete ... >>

Budapesti Sajtóklub

()

1060 Budapest, Andrássy 101.
képviselő: Dr.Csák Máté ... >>

Budapesti Szimfónikus Zenekari Egyesület / Symphony Orchestra Assotiation /

(oktatási,kulturális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Csikyné Reményi Eszter ketten együtt, Fejérvári János ketten együtt, Popa Péter elnök önállóan, Rácz Ottó ketten együtt, Szepesi János /ketten együtt
A tagság színvonalas művészi munkájának elősegítése. A tagok művészi-szakmai képzésének elősegítése. Előadások, koncertek szervezése és rendezése. Művészeti propaganda és szervezőmunka ellátása. Nemzetközi zenei kapcsolatok ellátása. ... >>

Budapesti Szlovének Egyesülete

()

1065 Budapest, Nagymező 49.
képviselő: Boros Józsefné /Pavlics Irén/, Krányecz Ferenc ... >>

Budapesti Vasutas HE.

()

1062 Budapest, Népköztársaság 73-75.
képviselő: Pál Péter ... >>

CARP - Diákszervezet az Alapelvek Megismerésére

(intézményi,oktatási)

1062 Budapest, Bajza utca 54. mfszt./2.
képviselő: Ballai Anna Mária, Sturmné Tomka Erzsébet Ilona
Magas szintű etikai és erkölcsi elvek elterjesztése és átadása a fiataloknak, elősegíteni a fiatalok családi életre való felkészülését, fejleszteni az egyetemek és főiskolák egymás közötti kapcsolatait, összehangolni és segíteni a diákszervezet működését, segíteni az oktatói- hallgatói kapcsolatok fejlődését a felsőoktatásban, a szívközpontú kultúra megteremtése. ... >>

Ceruzáért-Radírért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Nagymező 16.
képviselő: Dancsák Gyula
A közoktatás (iskolák és tanulók) támogatása. ... >>

Cfati (Safedi) Múzeum magyar támogatói Alapítvány

(kulturális)

1065 Budapest, Lovag utca 5.
képviselő: Hajós Lajos
A Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma, Cfat céljait elismerve és elfogadva, a Múzeum tevékenységéhz kapcsolódva a magyar zsidó emlékek feltárásával, felmérésével, rendszerezésével és bemutatásával, valamint az engedéllyel kivihető emlékek, anyagok, dokumentációk Múzeumnak történő átadásával az alapítvány a magyar zsidóság kulturális örökségét kívánja megóvni, továbbá elő kívánja segíteni a Múzeum Baráti Körének kialakítását. ... >>

ChanceIndia - Esély Indiának Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1065 Budapest, Hajós utca 39. III.//1.
képviselő: Csapó Attila
A ChanceIndia- Esély Indiának Alapítvány oktatási, munkáhozsegítési és közösségi önsegítő programokat indít be és támogat Indiában, indiai és magyarországi segélyszervezetekkel és önkéntesekkel együttműködve. További cél India kulturális értékeinek és az ott élő emberek életmódjának megismertetése Magyarországon, a tolerancia és az egymásért érzett felelősség erősítése érdekében. ... >>

Chedva Zsidó Oktatási és Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Király utca 16. 3.e.
képviselő: Joshua Adler
A Magyar Köztársaság területén élő, izraelita származású és/vagy vallású személyek közössége kulturális örökségének megóvása. A magyar zsidóság hagyományainak ápolása, identitástudatának fejlesztése, szellemi és anyagi támogatása; társadalmi esélyegyenlőségének, jogai érvényesíthetőségének biztosítása. ... >>

Cimbalmos Baráti Kör Alapítvány

(kulturális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 6.
képviselő: Farkas Rózsa, Szakály Ágnes
A cimbalmos kultúra fejlesztésének, a cimbalom tradiciói megőrzésének, a magyar zenei életben való nagyobb térhóditásának elősegitése, fiatal művészek támogatása. ... >>

CIVIL PÁRT

(egyéb)

1061 Budapest, Jókai tér 7.
képviselő: Schwarcz József ... >>

Civil Társadalom Alapítvány

()

1068 Budapest, Benczúr 33.
képviselő: Rózsa György
A társadalmi csoportok, mozgalmak, önálló szervezetek autonóm érdekeinek megfogalmazásához és képviseletéhez szükséges társadalomtudományi és társadalompolitikai ismeretek előállításának támogatása, az elért eredmények gyakorlati alkalmazásának előmozdítása. ... >>

CIVITAS Alapítvány

(egyéb)

1061 Budapest, Király utca 16. II./A.
képviselő: Elter Tamás
A magyar polgárosodás elősegítésének támogatása. ... >>

Civitas- Egyesület a Polgári Ismeretek és Készségek Oktatásáért

(oktatási)

1061 Budapest, Király utca 16.
képviselő: Gál Tibor
A demokratikus ismeretek, a fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi és egészségneveléssel kapcsolatos ismeretanyag széleskörű, az ország egész területére kiterjedő oktatása. Az egyesület, az országos jelleg hangsúlyozása mellett különösen fontos szerepet tulajdonít a régióknak, ezért a fővároson kívül több régióban is törekszik regionális tevékenység elősegítésére. Az egyesület törekszik tartós nemzetközi kapcsolatok kiépítésére. ... >>

CoachOK Szakmai Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr utca 14. II/3.
képviselő: Wieszner Edit
CoachOK Szakmai Szövetség egy dinamikusan fejlődő, szakmai hitelességen alapuló, a coaching szemléletű ? megoldásorientált rendszerszemléletű ? tanácsadás különböző válfajait képviselő tagokat tömörítő szervezet, mely az alábbi célkitűzések megvalósítására alakult:
a) a coaching szemléletű tanácsadás sokszínűségének, alkalmazhatóságának széles körben való megismertetése, valamint a coaching módszertan különböző alkalmazási irányzatainak ? kiemelten is a life-, business-, executive- és healthcoachingnak- bemutatása, illetve a szakmát gyakorló szakemberek (coachok) bemutatkozásának támogatása. Szakmai szinergiák kialakítása egyfelől a coaching szemléletű tanácsadók, mint szalmájuk képviselői között, másfelől a coachok és a társadalom egyéb szereplői, hazai és külföldi gazdasági-, illetve társadalmi szervezetek tagjai között.
b) a coaching szemléletű tanácsadók szakmai érdekvédelmének ellátása; aktív szakmai fórumként való működés; az egyesülettel tagsági jogviszonyban álló coachok szakmai specializációjának bemutatása; új módszertanok megismertetésével, szakmai képzésekkel és találkozókkal a coachok szakmai tevékenységének folyamatos fejlesztése; valamint a szakma promóciós és alkalmazási hatékonyságának növelése; továbbá a coaching szakma és az egyesület tagjai szakmai hitelességének erősítése. ... >>

CORODINI Országos Bűvész Egyesület

()

1065 Budapest, Hajós u. 13-15. fsz.6.
képviselő: Varjasi László ... >>

Cotton Club Sportegyesület

(sport)

1066 Budapest, Jókai utca 26.
képviselő: Páhn György
Sporttevékenység. ... >>

Cross Country Club Siklórepülő Egyesület

(sport)

1064 Budapest, Podmaniczky 81.I.em.
képviselő: Simonics Péter ... >>

Csaba József Szakképzési és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 63-65.
képviselő: Szabó József Péterné
Segítség nyújtás a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola Szakmunkásképző és Gimnázium tanulóinak és pedagógusainak a színvonalas oktató- nevelő munka megteremtéséhez, a gyermekek testi és szellemi neveléséhez, fejlődésének elősegítéséhez, és az ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati kutatások, az iskola tanulóinak a munkáival és azok értékesítésével kapcsolatos vállalkozásokhoz. ... >>

Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(szociális)

1064 Budapest, Podmaniczky utca 75. I./1.
képviselő: Dr. Herczog Mária
szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett család-, gyermek- és ifjúságvédelem kérdéseinek részrehajlás mentes bemutatását, kutatását. ... >>

Családjainkért Alapítvány

(egészségügyi)

1068 Budapest, Március 15-e tér 8.
képviselő: dr. Balogh László
A családok és szervezeteik segítése, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének alapszabályában megfogalmazott célok szellemében, azok megvalósulásának támogatása. ... >>

Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért

(kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 2.
képviselő: Bajor Ferenc, Krebsz Tibor, Krebsz Zsuzsanna, Nagy Imre
A világbéke megteremtésének elősegítése a házasság intézményének megerősítésével.
Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységgel. ... >>

Családotthon a gyermekekért Alapítvány

()

1061 Budapest, Káldy Gyula u. 6.
képviselő: Dr. Olgyay György
Veszélyeztetett gyermekek és családjuk lelki, erkölcsi és anyagi támogatása, gondoskodás az elhagyott és család nélkül maradt gyermekekről, leányanyák, asszonyok segítése. ... >>

CSI (Nemzetközi Keresztény Szolidaritás)- Magyarország Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

1061 Budapest, Andrássy út 7.
képviselő: Bánki Zsolt István, Farkas Olivér, Gelley Anna Melinda, Németh Géza, Szörényi László
Az egész világon a következők biztosítása: a humanitárius segélyezés és segítségnyújtás az alábbi szükséget szenvedő emberek részére. Vallási elnyomás áldozatai, elnyomott gyermekek, természeti vagy emberi tevékenységből származó katasztrófák áldozatai. A háborús (beleértve a polgárháborút és más erőszakot) áldozatai részére sürgősségi orvosi ellátásnyújtása. Minden ember jogainak hatékony védelme világszerte a következő területeken: a) gondolat szabadsága, b) lelkiismereti szabadság, c) vallásszabadság, mely magába foglalja a vallás szabadságát az oktatás, a vallásgyakorlás és a vallási szokások területén, az ENSZ nemzetközileg elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 18. cikkelye szerint. Menekültek és hontalanok, szenvedő és kitaszított emberek részére oktatás, anyagi segítségnyújtás, támogatás és védelem biztosítása bárhol a világon. Az elnyomottak és elraboltak szabadságának biztosítása az egész világon. ... >>

Csomópont Alapítvány

(kulturális)

1064 Budapest, Izabella utca 74. II./19.
képviselő: Dr. Nagy Gábor
Társadalmi közösségépítő, társadalmi hálózatokat építő és fejlesztő tevékenység a polgári értékmegőrzés jegyében. Az alapítvány célja kiegészül az Ybl Közéleti Klub működtetésével. ... >>

Csupaszívek Társasága

()

1068 Budapest, Király 72.
képviselő: Csató Zsuzsa ... >>

Daniló Sportegyesület Budapest

(sport)

1062 Budapest, Lehel 5. III.e.33.
képviselő: Landi Istvánné, Seregei János dr., Wagner Pálné ... >>

Dél-Afrikai - Magyar Gazdasági, Oktatási és Kulturális Kétoldalú Együttműködést Segítő Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
képviselő: Király László Mihály főtitkár, Osskó András Tamás elnök
A magyar - dél-afrikai gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok kedvező keretfeltételeinek fejlesztése, az abban való közreműködés. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41