Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1083
3. oldal

Bajzások Jövője Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1062 Budapest, Bajza utca 49-51.
képviselő: Bódi Csilla
Budapest VI. kerületi önkormányzati iskolájának, a Bajza Utcai Általános Iskola tanulóinak szellemi- és fizikai fejlődésének elősegítése. ... >>

Baktay Ervin Alapítvány a Keleti Művészetekért

(kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 103.
képviselő: Bethlenfalvy Géza
A keleti Művészet és kultúra megismertetése Magyarországon. ... >>

Baktay Ervin Asztrológiai Egyesület

(érdekképviselet)

1063 Budapest, Szondi u. 44/B. I/5.
képviselő: Bán Tamás, Dr.Janák Lajos
Az asztrológiai ismeretek rendszerezése, dokumentálása; asztrológiai dokumentumtár üzemeltetése; az asztrológiai szakszerűség védelmének biztosítása; az asztrológiai etikai szabályok rögzítése; végzett és tanuló asztrológusok érdekvédelme, etikai-szakszerűségi fegyelmének ellenőrzése; az asztrológai terjesztése. ... >>

Balatonlelle Összeadtalak Alapítvány

(szociális,egyéb)

1062 Budapest, Székely Bertalan 13.
képviselő: Káplár János, Szigeti László, Zsilinszki János
Az egyház alapvető feladatait segítő Balatonlellei Konferencia Központ, mely egészségnevelési, hitéleti, ifjúságnevelési, drogellenes tevékenységet hivatott javítani. ... >>

Bálint György Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a.
képviselő: Dr.Földes Anna, Horváth István
Az új magyar tömegkommunikációs képzés támogatása és fejlesztése, az Oktatási Igazgatóság könyvtárának fejlesztése, új tankönyvek, jegyzetek elkészíttetése. Az alapítvány működteti a felnőttképzési tevékenységet és szolgáltatásokat végző Bálint György Újságíró Akadémiát. ... >>

Bálint Mihály Alapítvány

()

1062 Budapest, Podmaniczky 109.
képviselő: Csizmadia Miklós
Bálint Mihály szellemi örökségének ápolása. ... >>

Bálint Zsidó Közösségi Ház Alapítvány

(kulturális)

1065 Budapest, Révay u. 16.
képviselő: dr. Bán György, dr. Budai György, Dr. Fischer Miklós, dr. Fónagy János, dr. Futó Péter, dr. Korn József, dr. Olti Ferenc, dr. Szász Iván, Fekete János, Fenyő Márta, Székely Gábor, Taly Shaul, Tordai Péter, Zohár Dávid
Olyan kulturális tevékenység végzése és kulturális örökség óvása, amely a zsidó vallástörténettel és kultúrával kapcsolatos, annak megismerését, megóvását segíti elő, olyan módon, hogy e célok megvalósulása érdekében különféle kulturális fesztiválok, könyv kiállításokat, klub napokat és más rendezvényeket szervez, pályázat útján támogatásokat biztosít e célok keretében. ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulás - Terézváros

()

1062 Budapest, Andrássy út 112.
képviselő: Fürst György ... >>

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Csanádi József, Pápis László, Rabi Ferenc, Varga Éva
Tevékenysége a bányászati, energetikai és más szakterületekhez tartozó munkahelyi és területi szakszervezeti tagjainak - aktív munkavállalók, nyugdíjasok, oktatási intézmények nappali tagozatán tanulók, jogfenntartók, munkanélkülivé váltak, külföldön munkát vállalók, illetve Magyarországon munkát vállaló külföldi állampolgárok - érdekvédelmére, érdekképviseletére, jóléti és szociális ellátására, üdültetésére, sport- és tömegsporttevékenységére, valamint oktatására és képzésére irányul, és önsegélyező tevékenységet is ellát. ... >>

Bányász Kultúráért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1068 Budapest, Gorkij fasor 46-48.
képviselő: Dr. Horn János
a bányász településeken működő művelődési intézmények, egyesületek támogatása, a haladó bányász hagyományok ápolása, a dolgozók képzésének, átképzésének támogatása. ... >>

Bányászokért Alapítvány

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Dr.Borodi Judit
Bányász szakszervezeti tagok segítése, támogatása, segélyezése. ... >>

Baptista Teológiai Alapítvány

(kulturális)

1068 Budapest, Benczúr 31.
képviselő: Szakács Imréné Herjeczki Ildikó
A Budapesti Teológiai Akadémia oktatóinak, kutatóinak, hallgatóinak támogatása, az intézmény működésének támogatása, az egyházi hitelvekkel azonosulók kutatómunkájának elősegítése, megismertetése és gyülekezeti, kultúrális és szabadidős programok szervezése. ... >>

Baraka Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 65.IV.2.
képviselő: Fekete Gábor
Az önismereti oktatás és nevelés népszerűsítése, az önismereti tanárképzés és a kulturális örökség megőrzésének a támogatása a környezetvédelemmel kapcsolatos technológiák népszerűsítése. ... >>

Bartha Sándorné Alapítvány a Tehetséges Hallássérült Gyermekek és Fiatalok Továbbtanulásáért

(intézményi,oktatási)

1068 Budapest, Benczúr 21.
képviselő: Babutsán Rita
Általános iskolás, valamint közép- és felsőfokú intézményekben és egyéb ioktatási keretek között tanulók tanulásának támogatása. ... >>

Bartók Harmónia Alapítvány

()

1067 Budapest, Csengery 68.
képviselő: Béres István
A magyar kóruskultúra ápolása és terjesztése. ... >>

Batthyány Lajos Alapítvány

(egyéb)

1067 Budapest, Eötvös u. 24. I. 16.
képviselő: Antall Péter Pál / kettő együtt, Barsiné Pataki Etelka /kettő együtt, Dr. Granasztói György / Önállóan, Rogán Antal / kettő együtt, Semjén Zsolt / kettő együtt, Szájer József / kettő együtt, Tar Pál /kettő együtt
A magyar politikai gondolkodás fejlődésének támogatása. ... >>

"Befogadó Ház" Alapítvány

(szociális)

1068 Budapest, Felsőerdősor utca 5. 2./22.
képviselő: Hajduné Csernák Erzsébet, Hecker Christiane
Prevenciós jelleggel azoknak a gyermekeknek, fiataloknak a támogatása, akik veszélyeztetett helyzetük, szociális, illetve kognitiív problémáik miatt segítségre szorulnak. ... >>

Békére Keresők Alapítvány

(közbiztonság)

1062 Budapest, Aradi u. 30. I.em. 9.
képviselő: Takács Imre
Az erőszakmentesség egyéni és közéleti elterjedésének az előmozditása, valamint a felelős, lelkiismereti szabadságra tekintettel lévő adózás létrehozásának a támogatása. ... >>

BEL-AIR Közhasznú Alapítvány a Középületek Egészséges Levegőjéért

(oktatási)

1066 Budapest, Lovag utca 18. fsz./1.
képviselő: Gáspár Béla
Az Alapítvány általános célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy a légtechnikával ellátott köz-, valamint magántulajdonú, de közforgalmú épületek ( irodaházak, bevásárlóközpontok, hivatalok, múzeumok, fürdők, hotelek, stb.) belső tereinek levegőminőségi szintje ma már legalább olyan fontos tényező az emberek életében, mint például az utcák, közterek levegőjének tisztasága. ... >>

Belső Mosoly Közhasznú Egyesület A Természetes Életmódért

(természetvédelem,oktatási)

1063 Budapest, Szív utca 9.
képviselő: Spala Korinna elnök
Az egészséges és a természettel harmóniában levő életvitel és szemléletmód kialakításának elősegítése. ... >>

Belső Terézvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1062 Budapest, Andrássy út 83-85.
Bejelentés alapján: A szervezet nem végez aktív tevékenységet. ... >>

Belvárosi Ifjúsági és Művelődési Egyesület

(kulturális)

1066 Budapest, Teréz krt. 4. II.em.4.
képviselő: Lévai Zoltán ... >>

Belvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

(közbiztonság)

1067 Budapest, Hunyadi tér 3.
Bejelentés alapján: A szervezet nem végez aktív tevékenységet. ... >>

BENELLI AMATORI Vadász- és Lövész Egyesület

()

1065 Budapest, Podmaniczky u. 2.
képviselő: Dr. Czifra Árpád ... >>

Benkő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.
képviselő: dr. Tallósy Imre
Néhai Dr. Benkő Antal végakaratának megfelelően elősegíteni a MÁV. Kórházban és a MÁV. Központi Rendelőintézetében folyó egészséügyi, betegellátási tevékenység minőségének folyamatos emelkedését 1-1 főorvos, asszisztens, ápolónő jutalmazása útján. ... >>

Benkő Gyula Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1068 Budapest, Felsőerdősor utca 12-14.
képviselő: Leskó János
Közművelődési, kulturális programok, rendezvények, színházi előadások szervezése. ... >>

Beszédes Kezek Kulturális és Oktatási (Közhasznú) Egyesület

(oktatási,kulturális)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 36. fszt./4.
képviselő: Balló Beáta, Mázló Tímea, Napsugár Anna
A magyar jelnyelv gondozása. Oktatás és Rendezvényszervezés. ... >>

Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 53. I/1.
képviselő: Banyár Magdolna
A keleti kultúrák, vallások az ez iránt érdeklődők számára minél teljesebb körben megismerhetővé váljanak. Az alapítvány a célt azzal a tevékenységével valósítja meg, hogy megteremti a Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége egyház minden szervezeten belüli, illetve külső oktatással kapcsolatos tevékenységének szervezeti és jogi kereteit. Egy tudományi főiskola létrehozására és annak működtetésére, illetve a működéshez szükséges feltételek megteremtésére és folyamatos biztosítására ( Vaisnava Hittudományi Főiskola); a hittudományokra vonatkozó hazai és külföldi könyv, tanulmány, újságcikk stb. kiadványok megismerhetőségét és az ilyen anyagokhoz való hozzáférhetőséget célul kitűző speciális orientáltságú könyvtár létrehozása és működtetésére (Bhaktivedanta Könyvtár); konferenciák, tanfolyamok nyári egyetemek és egyéb hittudományi oktatással, ismeretterjesztéssel kapcsolatos rendezvények szervezésére, az ilyen rendezvények lebonyolításának támogatására anyagi eszközökkel előadók felkérésével, támogatók felkutatásával; a keleti kultúrák témakörét feldolgozó könyvkiadás, publikáció ezek terjesztésének a támogatására a magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége egyházán belül működő oktatás megszervezésére. ... >>

Biatorbágy Egészségház Alapítvány

(egészségügyi)

1061 Budapest, Andrássy út 2.
képviselő: dr. Mengyi Roland
megszervezni a biatorbágyi egészségház beruházás megvalósítását, annak megépítését, üzemeltetni és működtetni a biatorbágyi egészségházat. ... >>

Bihacker Autósport Egyesület "Fa."

(sport,oktatási)

1066 Budapest, Lovag u. 18. fsz. 5.
képviselő: Szabó Róbert
Az autóversenyzés elősegítése e térségben, ami magában foglalja autósport versenyek rendezését, hozzákapcsolódó sportbírók képzését, a versenyzők összefogását és versenyeztetését. A sportág érdekében reklámozási tevékenységet végez. ... >>

BIOPROM Egyesület

(környezetvédelmi)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3.IV.e.3.
képviselő: Fonál Klaudia
A környezet-tudatos gondolkodás és magatartás terjedésének előse- gítése, elsősorban a fiatalok körében. ... >>

Bizalom Társaskör

(kulturális)

1060 Budapest, Népköztársaság 125.
képviselő: Schmek Miklósné ... >>

Biztonságos Befektetések Nemzetközi Szervezete

()

1061 Budapest, Dalszínház u. 10.
képviselő: dr. Kerekes István, Serfőző Zsolt ... >>

Biztosítási Események Károsultjainak Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1066 Budapest, Ó utca 38. fszt./1/a
képviselő: Vízy András
biztosítási eseményekben károsultak megsegítése, érdekvédelme (az egyesület a 2003. LXXX. törvényben foglalt esetleges jogi segítségnyújtást csak a megfelelő szakhatósági engedély birtokában végzi.) ... >>

Biztosítottak Magyarországi Érdekérvényesítő Egyesülete

(egyéb)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 73.
képviselő: Bak Csaba, dr. Bacsó Mihály, Farkas István
A biztosítási és pénzpiacon országos jelleggel fogyasztóvédelmi szolgáltatások végzése, a biztosítottak tájékoztatásának, érdekérvényesítésének elősegítése, hozzájárulás a fogyasztó védelem hatékony működéséhez. ... >>

Bleyer Jakab Közösség

()

1062 Budapest, Lendvay utca 22.
képviselő: Dr. Kramm György ... >>

Bnai Brit Budapest Páholy

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Révay utca 16.
képviselő: Bolgár János Pál elnökségi tag, dr. Bajor Gábor elnökségi tag, dr. Radó Ákos elnökségi tag, Hajós Viktor elnök, Korányi László, Medgyesiné Vértes Andrea elnökségi tag, Vadász Gáborné elnökségi tag
A zsidóság összefogása a zsidó hit, a zsidó értékek, humanitárius eszmék jegyében; Szellemi és erkölcsi karakterének fejlesztése, kibontakoztatása és védelmezése, a jótékonyság és a tiszta erkölcs elveinek követése, a tudomány és művészet ismereteinek terjesztése és lehetőség szerinti támogatása, a társadalmi és kulturális kapcsolatok ápolása; a zsidóság-tudat erősítése, a zsidó nép túlélésének biztosítása; az emberi jogok védelme és jótékonysági tevékenység folytatása; a zsidó családi élet erősítése a Torában megfogalmazott alapelvekkel összhangban; a fiatalok oktatása és képzése; a zsidó hagyományok erősítése; a Shoah emlékének megőrzése; küzdelem az antiszemitizmus, a rasszizmus, az idegengyűlölet, és a Shoah tagadása ellen, az üldöztetés áldozatainak támogatása; a terrorizmus izraeli és egyéb országokban élő áldozatainak támogatása; a betegek látogatása és gondozása, humanitárius célok támogatása katasztrófák helyszínén; szolgálat nyújtása a társadalom egésze részére a humanitás eszméje jegyében nemzeti, regionális és nemzetközi szervezetekben történő aktív részvétellel. ... >>

Bnei Akiva Magyarország Egyesület

(oktatási,egyéb)

1065 Budapest, Révai utca 16.
képviselő: Simon Tamás
Az egyesület célja, hogy a Bnei Akiva Világszervezetének eszméihez hűen cionista érdekképviseletet alakítson ki a magyar zsidó közösségben. A diaszpóra zsidóságának Izrael Államához való kötődését erősítse, támogatva a cionista jellegű kezdeményezéseket a zsidó és cionista nevelést és a héber nyelv oktatását. Erősítse a zsidó nemzeti öntudatot, küzdjön az antiszemintizmus és a zsidóság hátrányos megkülönböztetése ellen, valamint védje a zsidóság jogos érdekeit. ... >>

Boldog Élet Alapítvány

()

1062 Budapest, Székely Bertalan 13.
képviselő: Dr.Szigeti István
Az egészséges életmód megismertetése kiadványok támogatásával és a rászorultak megsegítése. ... >>

Bollobás Béla díj fül-,orr-,gégeorvosoknak Alapítvány

()

1062 Budapest, Andrássy út 79. I/15.
képviselő: Dr.Csákó László /önállóan, Dr.Z.Szabó László /önállóan
Segíteni a fül-, orr-, gégegyógyászatban a gyakorló gyógyító tevé- kenység és az ehhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, szakmai megújulás támogatását, elősegítését, tehát a kiemelkedő teljesítmény elismerését a fül-, orr-, gégegyógyászat terén. ... >>

BOLT GALÉRIA Fotóművészeti Alapítvány

(kulturális)

1064 Budapest, Podmaniczky utca 81.
képviselő: Czeizel Balázs, Detvay Jenő, Győrfi Réka
A magyar fotóművészet és a kortárs fotóművészek támogatása; bel-és külföldi fotóművészeti kiállítások szervezése; a klasszikus és a kortárs magyar fotóművészet megismertetése, népszerűsítése Magyar- országon és külföldön; fotóművészeti kiadványok, katalógusok közzétételének elősegítése; fotóművészeti gyűjtemény létrehozása; fotóművészek és a közönség kapcsolatának javítása, közönségtalálko- zók megszervezése; a fotóművészet interneten történő népszerűsíté- sének megszervezése és támogatása; továbbá minden olyan tevékenység végzése és támogatása, amely a magyar fotóművészet értékeinek meg- őrzését és a kortárs fotóművészet fejlődését segíti. ... >>

Bolyai Club Kollégiumi Alapítvány

(intézményi)

1062 Budapest, Bajza utca 47. II.lh. fszt./1.
képviselő: Nagy Sándor
Az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumának és a Kollégium keretén belül több, mint 20 éve működő Bolyai Club tartalmas, színvonalas közösségi életének elősegítése. ... >>

Bolyki Lajos Alapítvány

(kulturális)

1065 Budapest, Nagymező u. 49.fsz.7.
képviselő: Hárs Gáborné sz. Engel Katalin
Bolyki Lajos képzőművész és művészi körének támogatása, képzőművészeti tevékenységük elősegitésse és népszerűsitése. A művészi kör magyarországi és külföldi kiállitásainak és bemutatóinak szervezésének, valamint megrendezésének elősegítése.A Bolyki Brothers támogatása, zenei tevékenységük elősegítése és népszerűsítése mind belföldi, mind külföldi fellépésükhöz segítséget nyújtson. ... >>

Bors Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 45. 2.
képviselő: Molnár Mihály
Támogatja a kortárs magyar képzőművészek alkotásainak hazai és külföldi megismertetését. Részt vállal kiállítások hazai és külföldi helyszínének biztosításában, a kurátorok kiválasztásában, lebonyolítás folyamatában, a művek szállításában. Szerepet vállal a művészeket és munkáikat bemutató katalógusok, művészeti tárgyú könyvek és kiadványok létrehozásában (tervezés, szerkesztés). ... >>

Botswanai - Magyar Gazdasági, Oktatási és Kulturális Kétoldalú Együttműködést Segítő Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
képviselő: Király László Mihály elnök, Kosaras Renáta főtitkár
A magyar - botswanai gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok kedvező keretfeltételeinek fejlesztése, az abban való közreműködés. ... >>

"boulevardésbrezsnyev" Közép-Európai Kortárs Társadalomművészetet Támogató Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1061 Budapest, Király utca 48. fszt./3.
képviselő: Victora Zsolt
hogy felkutassa a fiatal pályakezdő művészeket és folyamatos megjelenést biztosítson számukra kiállítások megszervezésével, internetes portál üzemeltetésével. ... >>

Bőripari Ifjúságért Alapítvány

(egyéb)

1060 Budapest, Bajza 24.
képviselő: Cseh Zsuzsanna
A korszerű szakismeretek elsajátítása mellett művelt, egészséges és jogaikat ismerő szakemberek nevelésének segítése. ... >>

Bőripari Nyugdíjas Közösségekért Alapítvány

()

1060 Budapest, Bajza 24.
képviselő: Zöldi Lajos
A bőr-és bőrfeldolgozóipar nyugdíjasainak támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41