Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1116
10. oldal

Jó Pásztor Nővérek Kongregációja Szerzetesrend

()

1032 Budapest, Zápor u. 50.
képviselő: Dutra Maria de Lurdes ... >>

Jogászokkal a demokratikus jogállamért Egyesület

(egyéb)

1037 Budapest, Szépvölgyi út 113.
képviselő: Dr. Muskovszky Gábor
A jogállam fogalmára, " a jogállamiság " egyes kérdéseire vonatkozó ismeretterjesztés annak érdekében, hogy " a jogállamiság " lényegi tartalmát, fontosságát a társadalom részletesebben megismerhesse, annak egyes részeit és összefüggéseit a társadalom széles rétegei megérthessék. A jogállam szabályainak a mindenkori kormányzat illetőleg az állami szervek részéről történő behatásának és betartatásának folyamatos figyelemmel kísérése. A jogállamiság tartalmát adó normatív szabályoknak a mindenkori Kormányzat, vagy az állam szervei által történő megsértése esetén a jogsértés tényének felderítése, a jogsértés mibenlétének kifejtése, és ennek értelmezése, ide értve a jogállamban elvárható,- a jogállami normából levezethető - de írott szabályok által közvetlenül nem megkövetelt gyakorlattól történő eltéréseket is. A jogállamisággal összhangban nem álló kormányzati, önkormányzati, illetőleg államigazgatási gyakorlat megváltoztatására vonatkozó javaslatok kidolgozása és ezen javaslatoknak az illetékes kormányzati, államigazgatási szervek részére történő előterjesztése. ... >>

Jogismeret Alapítvány

(oktatási)

1031 Budapest, Kazal u. 20.
képviselő: dr. Virág-Karsai Orsolya
Az emberi és állampolgári jogok ismeretének fejlesztése, nonprofit szervezetek létesítésével és működtetésével kapcsolatos jogi ismeretek bővítése a civil szervezetek és tagjaik körében, a társadalomismereti és jogi ismeretek képességének fejlesztése a közoktatásban, az ezekre irányuló kutatómunka és az ezekkel foglalkozók támogatása. ... >>

Jólét Önsegélyező Egyesület

(szociális)

1035 Budapest, Raktár u. 39-41.
képviselő: Ludvigné Várkonyi Katalin, Szendy Ilona ... >>

Jönnek a Meteorok Hurrá! Football Club

(sport)

1037 Budapest, Orbán V. utca 7. fszt./2.
képviselő: Hayth Péter
A labdarúgás sportág művelése. ... >>

Junior Stage Alapítvány

(intézményi)

1037 Budapest, Folyondár u. 30/a. I.6.
képviselő: Kisignácné Schaefer Andrea
Gyermekszínház létrehozása, gyermekek bevezetése a színházi kultúrába. ... >>

K2 Funsports Club

(sport)

1036 Budapest, Pacsirtamező utca 16.
képviselő: Solymosi Gabriella
az egyesület a sielés és vitorlázás sportág művelésére, fejlesztésére, ezáltal tagjainak szellemi és testi megerősödésére, önfegyelmének és erőnlétének megtartására törekszik. Erősíti művelőinek öszpontosító képességét, fegyelmét és fizikai erőnlétét, amelyet tartós gyakorlással és elméleti ismeretek elsajátításával érnek el. ... >>

Kalimpa Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1036 Budapest, Lajos utca 118-120. C. 3./10.
képviselő: Medgyesi Anna
Színházi nevelési csoport létrehozása és működtetése, alternatív színházi/bábszínházi műhely létrehozása és működtetése, ehhez kapcsolódóan színházművészeti, képzőművészeti és zenei produkciók létrehozása és ezek reklámozása, a tagok színházi, pedagógiai képzési lehetőségeinek biztosítása, drámapedagógiai csoportok oktatása. ... >>

KAMASZTÉR Alapítvány

(sport)

1035 Budapest, Szél u. 3-5. Fszt. 21.
képviselő: Balog Edina
Az alapítvány az esélyek megteremtésére, a kiskamasz korú gyermekek igényes életre nevelése, a tanulás és a művelődés megszerettetésére jött létre. Az alapítvány célja, a kiskamasz korú gyermekek számára olyan programok szervezése, ahol szakemberek felügyelete mellett, tartalmasan, igényesen tölthetik szabadidejüket, sportolhatnak, művelődhetnek és fejleszthetik képességeiket. ... >>

Kanárik Sportegyesület

(sport)

1039 Budapest, Jós u. 10. VII/22.
képviselő: Gódor Zoltán ... >>

Kapcsolat 2007 Kulturális Egyesület

(kulturális)

1038 Budapest, Zemplén Győző utca 2. V./46.
képviselő: Horváth István
kulturális tevékenység. ... >>

Kapocs Kulturális Egyesület

(kulturális)

1037 Budapest, Domoszló útja 5.
képviselő: Bíró András
A társadalom kulturális szórakoztatásának a támogatása. ... >>

Kárpátia 2004 Egyesület

(egyéb)

1034 Budapest, Pacsirtamező utca 40. fsz./1.
képviselő: Kató István
A Kárpát-medencei térséget gazdasági egységként kezelve javítani kívánja a térség versenyképességét az itt található vállalkozások közötti együttműködés erősítésével. Különösen a legtöbb munkahelyet biztosító kis- és középvállalkozások támogatásával, megerősítésével hozzá kíván járulni a munkahelyteremtéshez, ezáltal növelni kívánja e térség népességmegtartó képességét. A K2E tagsága, a magyar nemzettudat hordozói, kötelességükből eredő céljuknak tekintik az anyaország segítésére lenni a magyar öntudat erősítésében más nemzetek tiszteletben tartása mellett. A K2E célja továbbá az erdélyi és a határon túli magyar nemzetközösség ügyének támogatása. Az áttelepültek körében a magyar szellemiség ébrentartása, erősítése, kopásának megelőzése. Hozzájárulni a megbékélés és együttműködés eszméjének megvalósulásához a a magyarság és a vele szomszédos nemzetek között. ... >>

Kárpátok Szociális Alapítvány

()

1037 Budapest, Remetehegyi út 154.
képviselő: Lakner Zoltán
A magyarországi és a határon túli szegények támogatása. ... >>

Kastély Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Bécsi út 236.
képviselő: Baloghné Horváth Mária
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda (1037 Bp. Bécsi út 236.) támogatása. ... >>

Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület

()

1037 Budapest, Rádl árok u. 1.
képviselő: Pettkó András ... >>

Kék Csillag Alapítvány a Beteg Gyemekekért

(intézményi,egészségügyi)

1031 Budapest, Zaránd u. 1.
képviselő: Bódi Ferencné, Makrai Magdolna
Egészségileg rászoruló kiskorú személyek gyógykezelésének és jobb életminőségének elősegítése, kórházak műszerezettségének támogatása. ... >>

Kék Delfin Vízisport Alapítvány

(sport,oktatási)

1032 Budapest, Szőlő u. 90.
képviselő: Molnár Eszter
A Fővárosi gyermeke-, és ifjúsági vizisport életének - igy különösen az úszás, műugrás, műúszás, búvárúszás, szinkronúszás, vizilabda, valamint az evezős vizisportok- támogatása. Ennek érdekében a gyermek-, és ifjúsági úszásoktatás támogatása, a korosztály sportolási feltételeinek javitása, sporteszközök beszerzése, versenyek, rendezvények szervezése és lebonyolitása. ... >>

Kék Duna Sport, Egészségvédő és Kulturális Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

1031 Budapest, Örlő u. 21.
képviselő: Gáll Mihály
A gyermek ifjúsági és felnőtt szabadidős és verseny vizisportok, valamint a természetjárás minél szélesebb körben történő elterjesz- tése és megteremtése. ... >>

Kék Dunai Horgász Egyesület

(sport)

1035 Budapest, Szentendrei út 18.
képviselő: Szűcs János ... >>

Kék Hold SE.

(sport)

1030 Budapest, Királylaki 100.
képviselő: Lechki János ... >>

Kelet-európai Utógondozottakért és Lakóotthonban Lakókért Alapítvány

(oktatási)

1031 Budapest, Vizimolnár utca 8. 4./38.
képviselő: Németh Bálint
Önkéntes programok tervezése és szervezése elsősorban gyermekjóléti intézetekben és lakásotthonokban. ... >>

Kelj fel és járj!Alapítvány a Mozgáskorlátozott Gyermekek Támogatásáért

(egészségügyi,szociális)

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 53/A.
képviselő: Burkus József, Szendi Horváth Éva
Olyan könnyű- és középsúlyosan mozgássérült gyermekek mozgásrehabilitációjában segíteni, akiknek acsaládjuk a kezeléshez szükséges speciális gyógyászati segédeszközhöz nem tudnak Magyar- országon hozzájutni, mivel ezek az eszközök hazánkban egyetlen kór- házban sem találhatók meg. Az alapítvány célja továbbá: hogy az Amerikai Egyesült Államokban, Florida Államban, Tampa városában található SHRINERS Hospitalsal olyan kapcsolatot alaktson ki, amelynek eredményeképpen magyar származású ,egészségügyileg rászoruló gyermekek folyamatos rehabilitációját, elősegítse,hogy minél előbb beilleszkedjenek a normál társadalomba, és hozzájáruljon ahhoz, hogy a sérült gyerekek leküzdhessék a negetív társadalmi egzisztenciális megkülönböztetéseket. ... >>

Kelta DSE.

()

1039 Budapest, Kelta 2.
képviselő: Kiss Árpádné ... >>

Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza

(kulturális)

1034 Budapest, Nagyszombat utca 25. 1./52.
képviselő: Nánási Pál, Rubus Edit, Szűcs Imre ... >>

KENDE HANNA Játékdráma Egyesület

(egészségügyi)

1037 Budapest, Remetehegyi út 106/ A.
képviselő: Drinóczky Viktória, Tölg-Molnár Zsófia
Lelki egészségvédelem, lelki segítségnyújtás Kende Hanna által kifejlesztett játékdráma módszerrel. ... >>

Képkapu Kulturális és Művészeti Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Bálint Gyula u. 16. IX.em. 27.
képviselő: Dr. Gergely Klára elnökhelyettes, Gonda Lajosné, Gonda Rudolf elnök
Fiatal tehetséges művészek, elsősorban írók, filmesek, fotósok támogatása, kiadványok publikálása, információszolgáltatás, kulturális és művészeti rendezvények szervezése. ... >>

Kerék Diáksport Egyesület

(sport)

1035 Budapest, Kerék u. 18-20.
képviselő: Pacor Vilmos ... >>

Kerekecske Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Kerék 12-14.
képviselő: Szabó Sándorné ... >>

Keresztény Európa Párt

(egyéb)

1038 Budapest, Gyöngyvirág utca 41.
képviselő: dr. Szabó Péter elnök, Holdampf Lajos ügyvezető alelnök
az Európai Unió valamennyi tagországában a keresztény vallási tanítás, és keresztény erkölcs álláspontjának a képviselete a politikában, a közéletben, a társadalmi és gazdasági élet minden területén. ... >>

Keresztény Nemzeti Kör

()

1038 Budapest, Templom u. 18.
képviselő: Bors Richárd, Wittinger László ... >>

Keresztény út Országos Közhasznú Egyesület

(szociális)

1036 Budapest, Pacsirtamező utca 36. 3./7.
képviselő: Horváth Mátyás elnök
A kereszténység terjesztése az ország lakossága körében és a kisebbségben élő romák felzárkóztatása, a cigányság általános társadalmi felemelkedésének segítése. A cigányság kultúrájának megőrzése és megismertetése. ... >>

Két torony Nagyszékelyi Faluegylet

(kulturális)

1039 Budapest, Bocskai út 16.
képviselő: Pintér Imre ... >>

Kézművesek és Ötletgazdák Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1039 Budapest, Kabar u. 2. I.em.4.
képviselő: Szabó Attiláné, Tamás Lajosné, Törköly Jánosné ... >>

KHRONOSZ Alapítvány

(kulturális)

1037 Budapest, Ilonka utca 6.
képviselő: dr. Herner János
Az idő múlásához ill. ciklikus megünnepléséhez kapcsolódó rendezvénysorozat elindítása, továbbá "Időkerék" elnevezésű körtéri szobor megalkotása. ... >>

Kikötő Ifjúságépítő Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1034 Budapest, Szőlő utca 22. III./2.
képviselő: Bálint Zsombor
Segítségnyújtás az ifjúsági korosztály hitéleti és életvezetési szokásainak megfelelő kialakításában és gyakorlásában. Ennek érdekében foglalkozunk az ifjúság egészségi, erkölcsi, vallási, családi és értékteremtő közösségi nevelésével, helyi, regionális és országos szintű rendezvények megszervezésével, az evangélium tananinak mind szélesebb körben való megismertetésével, hitoktatói tevékenység keretében. ... >>

Kilikia Kulturális Egyesület

(kulturális)

1033 Budapest, Vajda J. u. 14.
képviselő: dr. Serkisian Szeván elnök, Rapcsák Zsuzsanna elnökh., Veres Olga titkár ... >>

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány

(oktatási)

1039 Budapest, József Attila u. 28.
képviselő: Theisz Gábor
Elsődlegesen a Budapest III. kerületi fiatalok missziós célú támogatása, a keresztény értékrend átadása. ... >>

Kínai Kulturális Örökség Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Jókai utca 17.
képviselő: Ji Hong Lian, Li Li Feng, Qiao Wei, Wen Jun Ying, Zhang Li Zhu
A kínai kulturális örökség megőrzésének és a hagyományőrzés elősegítése a Magyarországon élő kínaiak körében.
Az ötezer éves folyamatos történelemmel rendelkező Kína sokrétű kultúrájának megismertetésének elősegítése az eziránt nyitott magyar emberekkel.
Magyar kultúra megismertetésének elősegítése a kínai emberekkel.
A kínai nyelvet tanuló magyar diákok és a magyar nyelet tanuló kínai diákok nyelvtanulásának elősegítése.
A kínai táncművészet és a hangszeres zeneoktatás iránt érdeklődő tanulók ezirányú tanulmányainak elősegítése.
A magyar-kínai művészeti és kulturális jellegű oktatásokkal foglalkozó magyarországi intézmények munkájának segítése.
Kínával valamint Magyarországgal kapcsolatos kulturális és tudományos kutatások elősegítése. ... >>

Kincsesház - Pszichoorganikus Szindrómában Szenvedő Gyermekeket Segítő Alapítvány

(oktatási)

1037 Budapest, Laborc u. 2.
képviselő: Rab András
A pszichoorganikus szindrómában szenvedő gyermekek támogatása. Pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgálat alapítása a közoktatásból kiszoruló gyermekek pedagógiai integrációját elősegítő programok átadható adaptációs programmá fejlesztése érdekében. Az intézmények alapításával hozzájárulás a közoktatás elkülönítő gyakorlatának megszüntetéséhez. ... >>

Király Tamás Tetraplegia Alapítvány

(szociális)

1037 Budapest, Kiscsillag utca 8.
képviselő: Király Mónika
az alapítvány nevében megjelölt fogyatékkal élő személy életvitelének, életminőségének jobbítása, fogyatékosságából eredő hátrányok kompenzálása, állapotának gyógyító tevékenységgel történő esetleges javítása, rehabilitációs tevékenységgel történő támogatása, testközeli és egyéb gyógyászati segédeszközök szükség szerinti biztosítása, személyi segítés támogatása. ... >>

Kis és Mikrovállalkozások Fejlesztéséért Országos Egyesület

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Góbé utca 27/b.
képviselő: Cseszneki Gyula, Eberhardt Zoltán
A kis és mikrovállalkozások fejlődésének elősegítése, a kis és mikrovállalkozások számára a gazdasági szerepüket és fejlődési lehetőségeiket megvitató fórum létrehozása, információáramlás elősegítése, a fejlődés szükséges, vagy azt segítő jogi, gazdasági, számítástechnikai információk terjesztése, aktív részvétel a kis és mikrovállalkozások helyzetét érintő jogszabályok társadalmi vitájában, a kis és középvállalkozások érdekének képviselete, a kis és középvállalkozások társadalmi életének fellendítése, kapcsolatok fejlesztése, az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket, amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak. ... >>

Kiscellisek a Kiscellisekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1034 Budapest, Tímár u. 16.
képviselő: Kovács Judit
A tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók támogatása, esélyegyenlőségük biztosítása a továbbtanulásban. ... >>

Kisközösség Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1031 Budapest, Emőd 12.
képviselő: Barabás Hunorné
Keresztény szellemű óvoda létrehozásának támogatása. ... >>

Kittenberger Kálmán Emlékét Ápoló komplex Környezetvédelmi Oktatási és Egészség- nevelési Alapítvány

(oktatási)

1036 Budapest, Kassák Lajos utca 93-99.
képviselő: Barcs Endre, Forgács Gábor, Földi Katalin, Kardos Tatjana, Szekér László
A Környezetevédelmi tevékenység széleskörű támogatása. ... >>

Klauzál Lions Klub

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1032 Budapest, Kiscelli u. 4. III.em. 7.
képviselő: dr. Kárpáti Katalin, Radnainé dr. Fogarasi Katalin elnök, Szickné Tóth Kornélia, Varga Gábor
A testi, szociális vagy más módon hátrányos helyzetű emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása. Családsegítés és időskorúak gondozása. A fiatalok oktatásával, nevelésével, képességfejlesztésével összefüggő, az ismeretterjesztéssel kapcsolatos tevékenységek támogatása. ... >>

Klímabarát Települések Szövetsége

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1038 Budapest, Templom utca 64.
képviselő: Dr. Antal László
Település szintű klíma-programok kidolgozása és azok megvalósításának támogatása ... >>

Klinikai Pszichológiáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Bécsi út 324. V.ép.
képviselő: Dr.Márkus Attila, Ladányi Klára
Alkalmazott lélektani, klinikai és mentálhigiéniai, egészségpszichológiai képzés, továbbképzés, szakirányú specifikus diplomaadó képzés. A lelki betegségek megelőzésére alkalmas módszerek kutatása, fejlesztése, oktatása. Szakkiadványok megjelentetése, népszerű tudományos ismeretterjesztés. Nemzetközi kapcsolatok tartása, hasonló célú külföldi és nemzetközi intézményekkel, egyetemekkel, főiskolákkal. a./ Alkalmazott lélektani, klinikai és mentálhgigiéniai, valamint egészségpszichológiai képzés, továbbképzés, szakirányú specifikus diplomaadó képzés. A munka és a képzés középpontjában a lelki betegségek megelőzése, az ere alkalmas módszerek oktatása, fejlesztése, kutatása és alkalmazása áll. b./ Szakkiadványok megjelentetése, népszerű tudományos ismeretterjesztés, népszerűsítő előadások tartása. c./ Dolgozni, képezni, kutatni. d./ Nemzetközi kapcsolatok tartása a hasonló célú külföldi, illetve nemzetközi intézményekkel. (Amszterdam: prof.Alfred Lange; Amszterdam: Egészségügyi Főiskola és Szociális Munkaképzés: Inse Stapert, Nijmegen: Louis van Kessel; Strassburg: Susanne Stanisiere) e./ A határon túli magyar nyelvű felsőfokú (egyetemi és főiskolai) lélektani, illetve alkalmazott pszichológiai képzések elősegítése. f./ Pályázatokon vesz részt céljai megvalósítása érdekében. ... >>

Klubhálózat Óbuda Alapítvány

(oktatási)

1034 Budapest, Szőlő utca 21.
képviselő: Bendő Dániel
A 15-30 éves fiatalok társadalmi szocializációjának, az értelmiségképzésnek, a közösségi élet fejlesztésének az elősegítése Budapest III. kerületében. ... >>
5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41